Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

2 Misyon Nitelikli hekim yetiştirebilecek düzeyde eğitim, hasta haklarına saygılı, düzeyli hasta hekim ilişkisine dayanan hizmet ile anesteziyoloji, yoğun bakım ve ağrı konularında nitelikli klinik ve deneysel araştırmalar yapan önde gelen kliniklerden biri olmak

3 Vizyon  Eğitim  Klinik hizmet  Araştırma

4 Vizyon-Eğitim  Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde yüksek kalitede, çağdaş, lider özelliklere sahip hekimler yetiştirmek

5  Hedef öğrencilerin anestezi, yoğun bakım ve ağrı, kardiyopulmoner resüsitasyon, rejyonel anestezi, ağrı tedavisi gibi konularda temel eğitimlerini almış ve aynı zamanda bu bilgileri sürekli geliştirmeye motive olmuş olmaları

6 Vizyon- Klinik hizmet:  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görevli hekimlerin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif dönemde sürekli ve yüksek kalitede anestezi, yoğun bakım ve ağrı hizmeti veren sorumlu hekimler olarak ön plana çıkması

7  Yoğun bakım hizmetimizin ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli ve seçkin olması  Ağrı servislerimizin, akut ve kronik ağrı tedavisinde vazgeçilemez bir standart olması

8  Verdiğimiz tüm klinik hizmetlerde, hastanemizin de hedef olarak belirlediği JCAHO standartlarının benimsenmesi ve uygulanması  Akreditasyon çalışmalarına departmanımızın aktif olarak katılması

9 Vizyon-Araştırma:  Araştırmalarımızın, genel tıp biliminin gelişimine uygun ve bu gelişmeye aktif katkıda bulunan, yaratıcı ve yeni bilgiler sağlaması, hizmet ve eğitim kalitemizi sürekli artırması

10 Değerlerimiz  Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü)  Dürüstlük (kişisel, akademik ve mesleki)  Şeffaflık  Adalet

11  Sorumluluk bilinci  Yaratıcılık  Akademik başarı  Takım ruhu  Yenilikçilik

12  İşbirliğine açık olmak  Saygılı olmak  Sürekli eğitim-öğretim  Kaliteli hizmet motivasyonu  Toplumsal sorumluluk

13  Etik değerlere bağlılık  İdealist olmak  Kurum aidiyeti  Hoşgörülü olmak

14 Stratejik amaçlarımız  Çağdaş eğitim-öğretim düzeylerine ulaşmak; –Dersliklerde anesteziye ait simülasyon tekniklerinin kullanılması –Farmakoloji, fizyoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji vb dallara doktora öğrencisi yollanması (gerekirse üst ihtisas eğitimleri dış merkezlerde alınacak)

15 –Anabilim dalı bünyesinde yoğun bakım, kardiyak anestezi, ağrı, nöroanestezi, pediyatrik anestezi, obstetrik analjezi/anestezi, rejyonel anestezi konularında doktora/ süper-ihtisas programları planlanması

16  Anestezi, yoğun bakım ve ağrı konularında üniversite ve dekanlık bağlantılı, sürekli tıp eğitimi programlarının yılda en az 2 kere düzenlenmesi

17 -Döner sermaye kaynaklarının -Döner sermaye kaynaklarının artırılması artırılması -Mezunlarımızın çalışma alanlarında aranılır olması -Mezunlarımızın çalışma alanlarında aranılır olması -Çalışma ortamında iyi ilişkiler -Çalışma ortamında iyi ilişkiler kurulması kurulması

18 -Kurum kimliği ve kültürünün geliştirilmesi -Araştırma ortamının geliştirilmesi -Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi -Tam gün çalışılabilir bir ortam yaratılması -Bölümümüzün akreditasyonu -Ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde kadro, teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi

19 Genel anestezi uygulamaları  Anestezi polikliniği  6 Ameliyat salonu  Ameliyathane dışında; (Pediyatrik anjio, endoskopi, ESWL, MR için anestezi uygulamaları) (Pediyatrik anjio, endoskopi, ESWL, MR için anestezi uygulamaları)

20 Yoğun Bakım Ünitesi  8 yataklı ünite -İleri teknoloji ile çalışan cihazlar ve tam donanım -Tecrübeli ekip

21 Ağrı Polikliniği  Kronik ağrı – Çağdaş ekipman  Akut ağrı ekibi – Ağrı hemşiresi – Servis hemşirelerinin eğitim ve etkin katılımı

22 Performans göstergeleri  TUS puanları  Makale sayısı  Atıf sayısı  Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı  Yayınların ‘impact faktörü’  Kongre sayısı

23  Sunum yapılarak katılınan kongre sayısı  Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı, planlanan proje sayısı, sosyal etkinlik sayısı  Alınan ödül sayısı  Öğrenci memnuniyeti  Hasta/hasta yakını memnuniyeti

24  Asistan başına düşen internet bağlantılı bilgisayar sayısı  Anestezi web sayfası ziyaretçi sayısı  Çalışan memnuniyeti  Ders saati sayısı  Bir yılda verilen ders sayısı

25 -Bir yılda poliklinikte (anestezi/ağrı) bakılan hasta sayısı -Bir yılda yoğun bakım ünitesinde yatan hasta sayısı -Yıllık mortalite oranı

26  Yıllık komplikasyon oranı  Yıllık ameliyathane doluluk oranı  Yıllık döner sermaye katkısı  Akreditasyon çalışmalarında bölüm katkısı  Birimin gereksiz işlem istatistikleri  Mezunların iş bulma oranları

27  Profesör: 1  Doçent:4  Yardımcı Doçent: 5  Araştırma görevlisi: 13  Tekniker: 11 Altyapı

28 Eğitim;  Haftada 3 gün araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri için ders ve makale saati  Stajer öğrencilerin olduğu dönemlerde hergün teorik ders  Tıp Fakültesi I,II ve III. sınıflara dersler  Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Anestezi, Cerrahi teknikerlik, Acil- Ambulans ve Laboratuvar programlarına dersler

29  Projeler -Propofol ve allerjik reaksiyonlar Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma fonu,6,2001 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma fonu,6,2001 -İskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde levosimendanın etkinliği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma fonu, TF.ctb (UO) 2006

30 Yayınlar SCIdiğer ulusal uluslararası uluslararası 2001213 20028 15 200365 20045 7 20055 8 2648

31 Bildiri ile katılım; Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal 2001-721 2002-811 2003- 210 2004- 411 2005- 317 Kongreler

32 Kongreler Oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak katılım; 2001: 1 2002: 1 2003: 1 2004: 1 2005:1

33 Ödüller  2005 TARK sözlü sunu ödülü: birincilik

34 Hizmet  Anestezi polikliniği hasta sayıları –2001: 459 –2002: 2139 –2003: 2342 –2004: 2395 –2005: 4931

35 Yoğun bakım hasta sayıları  2001: 173  2002: 321  2003: 469  2004: 494  2005: 640

36  Yıllık ameliyat sayıları: –2001: 845 –2002: 3979 –2003: 4969 –2004: 5815 –2005: 7266

37  Yıllık döner sermaye gelirleri: (bin TL) – 2001: 3.646 YTL – 2002: 359.225 YTL – 2003: 538.860 YTL – 2004: 956.967 YTL – 2005: 769.509 YTL

38 Hastanemizin akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılan anabilim dalımızın akredite olması için gerekenlerin yapılması stratejik amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır Akreditasyon çalışmaları

39  Tez konusu asistan eğitiminin 4. senesinde belirlenmektedir  Medikal, cerrahi, etik, legal yetkiler ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilmektedir Uzmanlık eğitimi

40  Asistan eğitim programı belirlenmiştir  Asistanların eğitim programlarında başvurulacak kaynaklar belirlenmiştir  Rotasyon süreleri ve bu rotasyonda edinmeleri gerekli bilgi ve beceri içeriği ve sayısı konusunda bilgilendirilmiştir

41  Kongre, kurs ve seminerlere aktif olarak katılmaktadır  Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konusunda aktif eğitim almaktadır  Değerlendirme sınavları yapılmaktadır (yılda 2 kez)  Eğitim programlarının yapılandırılmasında görev almaktadırlar  Düzenli eğitim toplantıları yapılmaktadır

42 Öz değerlendirme (SWOT)  Güçlü yanlar; – Etik değerlere saygı – Takım ruhu – Özverili çalışma – Diğer anabilim dallarıyla ilişkiler

43 – Hasta haklarının korunması – Disiplinli bölüm içi eğitim – Demokratik oluş – Güncel gelişmeleri yakın takip – Usta-çırak ilişkisindeki örnek tutum – Aile havası ve dayanışması –Yardımseverlik – Multidisipliner, hızlı konsültasyon yaklaşımı ve uygulama – Stajyer ve internlere doktorluk mesleğini sevdirmek için gayret –Mezunların yüksek başarısı

44  Geliştirilmesi gereken yanlar; -Deneysel araştırmalar için daha iyi laboratuvar koşulları -Yurtdışı ve yurt içinde daha çok sayıda kongre ve sempozyuma katılabilme -Ameliyathanenin daha çok sayıda ameliyat yapılabilecek şekilde geliştirilmesi gereği

45  Geliştirilmesi gereken yanlar; -Deneysel araştırmalar için daha iyi laboratuvar koşulları -Yurtdışı ve yurt içinde daha çok sayıda kongre ve sempozyuma katılabilme -Ameliyathanenin daha çok sayıda ameliyat yapılabilecek şekilde geliştirilmesi gereği

46  Tehditler; –Çalışma şartlarının uzun ve yorucu olması olması – Yoğunluk nedeniyle araştırma için zamanın az olması zamanın az olması – Kapalı ortamda çalışma

47 Hedefler Altyapı Altyapı  Anesteziyoloji, yoğun bakım ve ağrı birimlerinin birbirinden bağımsız bilim dalları olarak yapılandırılması  20 Ameliyathane, 20 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 5 yataklı ağrı ünitesi oluşturulması

48 Kadrolar ;  Profesör: 4  Doçent: 8  Yrd. Doçent: 15  Araştırma görevlisi : 40

49 Hedefler Eğitim;  Kısa vadeli dönem -Mevcut uygulamaların devamının sağlanması -Araştırma görevlilerinin farklı fakültelerdeki kliniklerde de rotasyonlarının sağlanması

50 Hedefler Orta vadeli dönem Halen inşaatı sürmekte olan hastanenin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte;  Araştırma görevlilerinin sayılarının arttırılması  Öğrenci staj sürelerinin uzatılması  Öğrenci ve araştırma görevlilerine mesleki İngilizce eğitiminin verilmesi  Eğitimde simülasyon tekniklerinin kullanılması  Doktora ve süper-ihtisas programlarının planlanması

51 Hedefler Uzun vadeli dönem  Yurtdışında eğitim olanaklarının sağlanması


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları