Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE: BİLİM. ARAŞTIRMA ve PROJE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE: BİLİM. ARAŞTIRMA ve PROJE"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE: BİLİM. ARAŞTIRMA ve PROJE
İÇİNDEKİLER Bilgi ve Çeşitleri Bilimin Hayatımızdaki Yeri ve önemi Bilim,Araştırma Proje İlişkisi Proje Hazırlamada Araştırmanın Önemi Niçin Proje Hazırlanır?

2 Bilgi nedir? Bilgi:Bilgi üzerinde çalışılan içerik ve perspektife göre pek çok çeşitte anlamlar içeren kompleks bir kavramdır. Bazı tanımları: •Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. •İnsan,para,dürtü,öğrenme,güç ve yetenek avantajıdır. •Buluşta odaklanmış,uzmanlıkla birleştirilmiş,özel ilişkili bir aksiyondur. •Bir değer ekleme davranışı ve  aktivitesidir. •Yönetme yeteneğidir. •Bir alanda ilgili çeşitli özellik ve tavırları açıklayan modeller kümesidir.

3 a) Gündelik Bilgi b) Teknik Bilgi c) Sanat Bilgisi d) Dini Bilgi
BİLGİ ÇEŞİTLERİ a) Gündelik Bilgi b) Teknik Bilgi c) Sanat Bilgisi d) Dini Bilgi e) Felsefi Bilgi

4 Gündelik Bilgi : İnsanın günlük yaşamında bir-iki tecrübeden genellemelere ulaşması şeklinde ortaya çıkan bilgidir. Örneğin, midesi ağrıyan birinin kekiği kaynatıp içtikten sonra ağrısının geçmesi üzerine “Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir demesi.

5 Gündelik Bilginin Özellikleri :
· Gündelik bilgi düzensizdir. · Özeldir. · Genel geçerliliği yoktur. · Doğruluğu kesin değildir

6 Teknik Bilgi : İnsanın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir. İki türlü teknik bilgi vardır. Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi : İnsanın gündelik yaşantısındaki tecrübelere dayanarak araç gereç yapmasıdır. Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi : Bilimsel verilerden yararlanarak araç gereç yapılaması ile ilgili bilgidir.

7 Sanat Bilgisi : İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygulanımlarını, heyecanlarını değişik biçimlerde ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgidir. Örneğin edebiyat, resim müzik alanlarındaki eserler gibi.

8 Dini Bilgi : Tanrının insanlara peygamberler aracılığıyla, vahiy yoluyla bazı emir ve yasaklar bildirmesi şeklindeki bilgidir. Kutsal olanla bunun karşısındaki insanın konumunu ifade eder. Dinsel bilgiye kesin iman ile inanılır, eleştirisi yapılamaz.Mutlak gerçekliği inceler.

9 Bilimsel Bilgi : Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir.
Bilimler üç gruba ayrılır: Formel bilimler, mantık, matematik gibi. Doğa bilimleri,fizik, kimya astronomi gibi. İnsan bilimleri, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi.

10 Bilimsel Bilginin Özellikleri :
Bilimsel bilgi nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır. Evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin, ırkın malı değil bütün bir insanlığın malıdır. Akla ve mantığa dayalıdır. Bilimsel olan akılsaldır. Akılsal olan bilimseldir. Merak ve hayret sonucu ortaya çıkar. Yığılan ve ilerleyen bir bilgidir.

11 Felsefi Bilgi : Felsefi düşünce ile genel geçer ve kesinlikten uzak ama önyargısız, iyi temellendirilmiş, güvenli ve tutarlı olarak ortaya konan bilgidir.

12 Felsefi Bilginin Özellikleri :
Her sorunu aklın süzgecinden geçirir. Açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur. Filozofun kişiliği önemli rol oynar. Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir.

13 Bilimin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: Çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma.

14 Çeşitlilik: Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.

15 Süreklilik: Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz
Süreklilik: Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.

16 Yenilik: Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkanlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler eklenir.

17 Ayıklanma: Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur

18 Teknoloji: tanım 1: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi: "Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir." tanım 2: İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

19 Teknoloji ile ilgili kavramlar:
Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Bilişim Teknolojisi

20 Eğitim Teknolojisi: Collier'e göre Eğitim Teknolojisi; Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. Böyle bir yapıda şu 4 özellik önemlidir: öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması; öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması; konunun aktarılabilmesi için uygun medyanın seçilip kullanılması; dersin ve derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasıdır.

21 Öğretim teknolojisi: kurumsal, tasarlanmış, müfredatlandırılmış ortamlardaki "istendik öğrenme"nin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.

22 Bilişim teknolojisi veya Bilgi teknolojisi: bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen addır.

23 Teknolojinin Yaraları:
Eğitim alanında teknolojinin çok faydası vardır. Mesela ; tepegöz, projeksiyon makinesi ve video, TV gibi ürünler yardımıyla okullarda ders işlenmesi. İnternet sayesinde dünyanın diğer bir ucundan diğer ucuna bilgi ulaştırılabilmesi. Teknolojiden tıp alanında da çok faydalanılır. Hastalıkların teşhisi,ameliyatı ve ilaç üretimi için tıptaki teknolojik ürünlerden yararlanılmaktadır.

24 Teknoloji sayesinden insanlar çok daha kolay yaşam imkanlarına sahip olurlar ve yapacakları işleri çabuk ve rahat yapabilirler. Örneğin evlerde kullanılan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi teknolojik ürünler işleri kolayca yapmaya yararlar. Evlerde bulunan teknolojik aletler yardımıyla hem bilgileri ve yiyecekleri saklarsınız hem de yapacağınız işleri daha hızlı ve basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işleri yaparken daha az enerji sarfedebilirisiniz.

25 Teknolojinin bir diğer faydası da insanların düşüncelerini, duygularını daha fazla insana anlatmasını daha kolay hale getirmesidir. Matbaa sayesinde birçok kitap basılmış ve insanlar bu kitaplar sayesinde kültürleri gelişmiştir. Hayatımızda internet, gazete, televizyon, radyo ve diğer iletişim aletleri ile daha fazla insana bilgi , haberler ve diğer paylaşımlar ulaştırılmaktadır.

26 Teknoloji ulaşım alanında da çok faydalıdır
Teknoloji ulaşım alanında da çok faydalıdır. Eskiden bire yere atlarla veya yürüyerek aylarca belki de yıllarca sürelerde gidilmekteydi. Teknoloji sayesinde bu kolaylaştı ve çok uzak yerlere bile kısa zamanda varılabilmektedir.

27 Teknolojinin en büyük yarar alanlarından biriside , güvenliktir ;güvenlik kamera sistemleri ve hırsız alarm sistemleri ile insanların ,bankaların işyerlerinin güvenliği sağlanmaktadır. Hatta hırsızlık girişimi olduğu anda ayarlanan cep telefonununun güvenlik sistemini arayarak haber vermektedir.

28 Teknolojinin Zararları
Çevre Kirliliğine sebep olur. Trafiğe her yıl daha fazla sayıda araç çıkmakta ve bu araçların yaydıkları egsoz dumanları ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. Ormanların kağıt üretimi, toprak genişletilmesi, hayvancılık alanı oluşturmak gibi sebeplerle denetimsizce kesilmesi, ağaçların gündüzleri oksijenli solunum yaparak ortama oksijen salınımı yapmasını kısıtlıyor. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazla atmosferi kirleterek, havadaki oksijen oranını azaltmaktadır. Ayrıca havanın bu denli kirlenmesi asit yağmuru olarak inerek toprağı da etkilemektedir.

29 Hastalık taşıyan hayvanlarla ortama geçen bakteri ve virüslerin sulara veya havaya karışması.
Fabrikalardan atılan arsenik, siyanür, fenol gibi toksik endüstri atıklarının sulara karışması. Tankerler veya borularla taşınan petrolün kaza sonucu sulara karışması. İnorganik tuzlar, zirai mücadele ilaçları ve yapay organik kimyasal maddelerin sulara karışması. Radyoaktivitenin etkisi yani: Nükleer enerji santralleri, çeşitli nükleer denemeler, tıbbi içerikli üretimler ve çeşitli endüstri tipi üretimleri, radyoaktif maddeye sahip hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Böylece bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak ve kansere neden olmak gibi sorunlara yol açar.

30 İnsan Sağlığına olumsuz etkileri vardır:Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözlenir. Elektromanyetik alan oluşturan cihazların etkisinde kalan insanların , elektromanyetik dalga miktarı maksimum seviyesine çıkarsa , insanın beyin ısısının artmasına neden olur. Beyindeki bu manyetik düzensizlik, uzun vadede beyin hücrelerinin ölmesine ve özellikle kulaktaki birtakım organların görevini yitirmesine yol açmaktadır. Bu da duyu kaybı ve denge bozuklukları gibi etkilere neden olabilmektedir.

31 Gün içinde teknolojiden yararlandığımız ölçüde giderek artan oranlarda zarar görmekteyiz. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin kanser riskini artırdığını göstermektedir Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokuları olarak açıklanmıştır.

32 Ozon tabakasının delinmesine neden olur.
Küresel ısınmaya neden olur. Yağmur Ortalarının yok olmasına neden olur. Canlı türlerinin yok olmasına sebep olur. Canlıların mutasyona uğramasına neden olur

33 Sizde bunlardan farklı olarak 5 tane teknolojinin yararlarından , 5 Tane de zararlarından yazınız.

34 Sabırla izlediğiniz için teşekkürler.
Hazırlayan : Şehriye IŞIK Kaynakça: 1- 2-http://www.e-okul.biz/bilimin-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi-t59183.html 3-http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9 Fitim _teknolojisi


"ÜNİTE: BİLİM. ARAŞTIRMA ve PROJE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları