Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜPERVİZYON VE ETİK Ayşegül Uçan Meryem Demir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜPERVİZYON VE ETİK Ayşegül Uçan Meryem Demir"— Sunum transkripti:

1 SÜPERVİZYON VE ETİK Ayşegül Uçan Meryem Demir aysgul_1986@hotmail.com

2 Süpervizyon Nedir? Psikolojik danışma alanında yapılan uygulamalara ilişkin, psikolojik danışmanın kendisinden daha üst düzeyde olan alanda yetişmiş kişice denetlenmesidir. (Voltan Acar,2005)

3 Süpervisee: Rehberlik edilen, denetlenilen kişi. Süpervizyon alan kişi.
Süpervizör: Uzman psikolojik danışman. Süpervizyon veren kişi.

4 Süpervizyonla İlgili Etik İlkeler-1
Süpervizörler gözlemledikleri kişilerin performansını dikkatli ve devamlı olarak değerlendirme sorumluluğundadırlar. Denetim odağı, danışanın problemlerinde değil, öğrencinin kendi gelişimi üzerinde olmalıdır. Süpervizör için kendi öğrencileriyle flört etmek ve cinsel ilişkiye girmek etik değildir.

5 Süpervizyonla İlgili Etik İlkeler-2
Öğrenciler kendilerinden beklenileni bilme ve sürekli geri bildirim değerlendirme hakkına sahiptirler. Süpervizörlerin çoklu rollere girmesi sakıncalı, etiğe aykırıdır. Süpervizörler etik olarak görevlerini net olarak bilmeli, olası problemlerin farkında olmalıdır. Süpervizörler gözlemedikleri kişilerin hareketlerini yasal olarak ele almalıdır.

6 Süpervizyon Alan Kişinin Hakları-1
Bir süpervizyon süresi kesintiden ve oyalanmaktan uzak olmalıdır. Süpervizörler bildikleri bütün yöntem ve teknikleri kullanmalıdırlar. Süpervizör gizlilikten taviz verilmemelidir.

7 Süpervizyon Alan Kişinin Hakları-2
Sürekli kayıt tutulmalıdır. Sürekli dönüt verilmelidir. Gerekirse diğer profosyenellere başvurulmalıdır. Süpervizör denetlenen kişinin durumu ve uygulanacak süreç hakkında bilgi vermelidir.

8 Süpervizörün Rolleri ve Sorumlulukları-1
Süpervizörler hem yasal hem etik açıdan stajyerlerinin davranışlarından tamamen sorumludurlar. Çok sayıda stajyeri denetlememelidirler. Stajyerlerin ilerleme sürecini kontrol etmelidirler. Stajyerleriyle yaptıkları işleri kayıt altına almalıdırlar.

9 Süpervizörün Rolleri ve Sorumlulukları-2
Süpervizörün stajyerlere görevlendirme ve değerlendirme kriterlerini bildirme sorumluluğu vardır. Süpervözlerinden ne beklediğini ve nasıl değerlendirme yapacağını ilk başta onlara bildirmelidirler.

10 Süpervizörün Rolleri ve Sorumlulukları-3
Süpervizör denetledikleri kişileri etiketlemeye müsait bir pozisyondadır. Bu etkileyici gücünün farkında olmalı ve dikkatli davranmalıdır. Süpervizörler klinik çalışmalar için profesyonel standartlar, yasal ve etik açıdan uygun şartlar sağlamakla yükümlüdürler.

11 Süpervizyon Yeterliliği
Yeterli teorik ve pratik eğitime sahip olma Kurs çalışmaları ve pratik çalışmalar yapmış olma Süpervizyon metotları hakkında bilgi sahibi olma Süpervizyon eğitimi verecekleri uzmanlık alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olma

12 Süpervizyonun Yasal Yönleri
1)Bilgilendirme 2)Güvenirlik ve limitleri 3)Sorumluluk

13 Bilgilendirme Süpervizörler, stajyerlerin danışanlarının ihtiyaçları olan tercihi yapabilecek şekilde danışanlarını yeterince bilgilendirdiklerini görmelidirler.

14 Güvenirlik ve Limitleri
Süpervizörler güvenirliğin, gizliliğin sınırlarını danışana tam olarak çizmelidir. Bu bilgilendirmeye süpervizörlerin uyarma ve koruma görevlerini içeren durumlarda da dahil edilmelidir.

15 Sorumluluk Süpervizörler stajyerleri tarafından yönlendirilen danışanlarının refahı hususunda yasal sorumluluk sahibidirler.

16 KAYNAKÇA Huey, W.C. & Remley, T.P. (1988). Ethical & legal issues in school counseling. American Counseling Association. Alexandria, VA: ACA Publications. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (2006). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar. PDR-DER Yayınları: Ankara Voltan Acar, N. (2005). Grupla piskolojik danışma ilke ve teknikleri Nobel yayın dağıtım: Ankara

17 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


"SÜPERVİZYON VE ETİK Ayşegül Uçan Meryem Demir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları