Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞUN SAPTANMASINDA ve TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞUN SAPTANMASINDA ve TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ."— Sunum transkripti:

1 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞUN SAPTANMASINDA ve TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ

2 Risk Altındaki Çocuk Çocuk ihmali ve istismarı, Çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukları (zihinsel ve ruhsal gelişim sorunları), Toplumsal uyum problemleri (kültürel v.s.), İç ve dış göçler, Savaş, bölgesel çatışmalar, terör, Sosyoekonomik sorunlar ve kıtlık, Deprem ve diğer doğal afetler, Medikal hastalıklar ve fiziksel handikaplar, gibi etkenler sonucunda……

3 Risk Altındaki Çocuk Madde kullanımı (alkol,uçucu,esrar,uyarıcı) Dissosyal-maladaptif tutumlar (saldırganlık, uyumsuzluk, donukluk ve kaçınganlık v.s.), Eğitim dışında kalma ya da eğitim sorunları, Kanunla ihtilafa düşme, Evden ve okuldan kaçma veya devamsızlık, Sokakta yaşama veya çalıştırılma, Seks işçiliği (fuhuş, çocuk pornografisi) türünden davranışlar gösterme riski altında bulunan ve sıklıkla bir psikiyatrik tanı alan çocuklar kümesini kapsar….

4 Çevresel Sosyal Sebepler Sosyal Sebepler Aile İçi İhmal- İstismar Dissosyal tutum Yetersizlik Yakın Çevre İstismar Yanlış Rol Modelleri Medya Geniş Çevre Göç Savaş-Afet

5 Uluslararası Veriler Savaşlarda ve doğal afetlerde ölenlerin yarıya yakını 18 yaşının altında, Sakat kalanların çoğu çocuk, Ekonomik ve sosyal kayıpların eklenmesiyle etkilenme oranı çok yükseliyor, Tüm anlaşmalara rağmen hala yüzbinlerce çocuk askerlik ve paralı askerlik yapıyor veya terör eylemlerinde kullanılıyor, Zorunlu göç, ambargo, salgın hastalık gibi sekonder nedenlerle ölen veya ciddi derecede etkilenenlerin en büyük oranını çocuklar oluşturuyor.

6 Çocuğun Çevre ile Etkileşimi Çocuk Aile Yakın çevre Geniş çevre

7 Aile İçi İhmal ve İstismar Aile içi istismar Çarpıtılmış veri işleme Psikolojik sorunlar Verimsiz uyum çabası Olumsuz geri bildirimler Olumsuz davranış

8 Psiko-sosyal Şema (Oral, 1999) Göç Savaş SE sorunlar Doğal afetler İhmal ve istismar Aile yapısının parçalanması Ruhsal sorunlar Evden ve okuldan kaçma Saldırganlık Madde kullanımı Maladaptif uyum çabaları Olumsuz geri bildirimler

9 Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuk Uluslararası araştırmalara göre suç işleyen kişilerin % 68-87’si ilk suçlarını 18 yaş altında işlemektedir. Seri suçlardan mahkum olanların hemen hepsi ergenlik döneminde en az bir kere suç işlemiştir. Uyuşturucu bağımlılarının % 80’i 18 yaş altında madde kullanmaya başlamaktadırlar. Seks işçilerinin tamamına yakını ilk menfaat karşılığı birlikteliği 18 yaşının altında iken yaşadıklarını belirtmektedir ve yarısından fazlası cinsel istismar mağdurudur, Islahevine herhangi bir nedenle girmiş çocukların sadece % 10-25’i ilerde herhangi bir suç işlemeden hayatlarına devam edebilmektedirler.

10 Sayılan Sebeplerden Dolayı; Tüm dünyada suç önleme çalışmalarının önemli bir kısmı çocuklara yöneliktir, Hem aileye hem de çocuğa yönelik Ruhsal ve Sosyal Rehabilitasyon çalışmaları vazgeçilmez bir unsurdur, Çocuğun Örgün eğitim içinde tutulabilmesi için azami dikkat gösterilir.

11 Yıllara Göre Çocuk Hükümlü Sayısı

12 Çocuk Hükümlülerde Yaşların Dağılımı

13 Eğitim Durumu ve Hükümlü Çocuk

14 Eğitim Durumu ve Çocuk Hükümlüler

15 Suç Türleri ve Çocuk Hükümlüler

16 Çocuk Hükümlülerin Babalarının Eğitimleri (%)

17 Çocuk Hükümlülerin Babalarının Eğitimleri (%) Toplam

18 1990-2000 Çocuk Hükümlü - Genel Profil Erkek (%97-99) 14-16 yaşında (%60-75) İlkokul terk veya ilkokul mezunu(%55-69) Hırsızlık ve yağma suçu işleyen (%41-64) Anne ve babası ile beraber yaşayan (%57.7-74.8) Babaları okuma-yazma bilmeyen veya ilkokul mezunu (%67-97)

19 Karşılaştırma ADALET BAKANLIĞI Erkek (%97-99) 14-16 (%60-75) İlkokul (%55-69) Mala yönelik suçlar (%41-64) Aile ile yaşayan(%57-74.8) Babaları eğitimsiz veya ilkokul mezunu (%67-97) İZMİR ÇOCUK İSLAH EVİ (İsman Oral) Erkek (%92.4) 14-16 (%53) İlkokul (%63.5) Mala yönelik suçlar (%51.1) Aile ile yaşayan (%46) Babaları eğitimsiz veya ilkokul mezunu (%75.5)

20 Risk Altındaki Çocuğu Korumak ve Milli Eğitim Müdürlüğü; Birincil Korumaya Yönelik (Nedenlere yönelik) Çalışmalar, İkincil Korumaya Yönelik (Risk altında ya da içindeki çocuklara yönelik) Çalışmalar,

21 Karşılaştırma Türkiye’de, 11 yıl içinde, kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar arasında toplam 6164 çocuk (yıl başına ortalama 560 çocuk) hüküm giymiş… İstanbul’da sadece 2002 yılında 11.765 16 yaş altı çocuk, çocuk polisi karakollarına müracaat ettirilmiş ve 4706 çocuk savcılığa sevk edilmiş.

22 Nedensel Sorgulama (İsman, Oral 2003) %55.8 i aile içinde aşırı derecede dövülme, %51.9 u sürekli olarak aşağılayıcı sözlere maruz kalma, %13.5 i izinsiz olarak cinsel yaklaşıma maruz kalma, %38.5 i beslenme problemi yaşama, %26.9 u evden kovulma ya da eve kabul edilmemeden söz ediyor.

23 Birincil Korumada: Sorunlar Çocuğu bu tür davranışlara kalkışmadan tanıyabilecek ve ailede ihmal ve istismarı tespit edebilecek düzeyde eğitim almış az kişi var. Tespit edilmiş çocuğa ilk müdahaleyi yapabilecek ekipler sadece Üniversite Hastanelerinde kurulmuş (İstanbul da 3 tane), SHÇEK uzman sayısı ve yeterliliği evde servis verebilecek durumda değil (önümüzdeki 20 yılda da olamayacak çünkü sadece 1 tane fakülte var?)

24 Birincil Korumada: Sorunlar Yetiştirme yurtlarının kapasitesi ile çalışan personelin sayı ve eğitimi yetersiz, Aile Mahkemeleri henüz kuruldu, Çocuğu örgün eğitim içinde tutabilecek yardımlar sadece valilik ve okul koruma dernekleri vasıtasıyla ulaşabiliyor, Sadece maddi yardım ile çocuğu eğitim içinde tutma şansı çok az.

25 Birincil Koruma: Uygulama Projesi Okullarda risk altındaki çocukları tanıyabilecek ve gerekli müdahaleyi başlatacak ölçüde yetiştirilmiş uzman ekip, Ağır istismara uğramış ve/veya bu risk altındaki çocukların, koruma kararı sonrası örgün eğitim içinde kalabilecekleri yeterli sayı ve nitelikteki profesyonele sahip bir yatılı ilköğretim ilkokulu,

26 SUÇ, SOSYAL BİR OLGUDUR VE BELİRLİ YETİŞTİRME KOŞULLARININ BAZEN BEKLENEN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

27


"RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞUN SAPTANMASINDA ve TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları