Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatri Ünitelerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Pediatrik Acil Bakım Hizmetlerinin AB Boyutunun Öğrenilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatri Ünitelerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Pediatrik Acil Bakım Hizmetlerinin AB Boyutunun Öğrenilmesi."— Sunum transkripti:

1 Pediatri Ünitelerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Pediatrik Acil Bakım Hizmetlerinin AB Boyutunun Öğrenilmesi

2 Pediatri Ünitelerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Pediatrik Acil Bakım Hizmetlerinin AB Boyutunun Öğrenilmesi

3

4 PROJENİN ADI Pediatri Ünitelerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Pediatrik Acil Bakım Hizmetlerinin AB Boyutunun Öğrenilmesi

5 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
PROJE SAHİBİ KURUM EĞİRDİR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

6 KURUM YETKİLİSİ ÖNDER KAYA
OKUL MÜDÜR V. PROJE KOORDİNATÖRÜ Uzm. Öğrt. EMİNE DERELİ Sağlık /Hemşirelik

7 PROJENİN AMACI Pediatri hemşireliği ve pediatrik acil bakım hizmetlerinde AB ülkeleri düzeyinde bilgi ve deneyim kazandırarak nitelikli elemanlar yetişmektir.

8 HEDEF Proje; katılımcılarımıza pediatri hemşireliği ve pediatrik acil bakım hizmetlerinde AB ülkeleri düzeyinde bilgi ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Avrupa düzeyinde bilgiye sahip, nitelikli elemanlar yetişmesine katkı sağlanacaktır. Pediatride bakım verebilme, gerekirse acil müdahale edebilme bilgi ve becerisi kazandırılacaktır.

9 HEDEF Ayrıca; Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek,
AB ülkeleri ile işbirliği sağlanarak eğitimde Avrupalılık bilincinin kurulmasına katkıda bulunmak, Sağlık sektörüne nitelikli eleman yetiştirerek; istihdamı artırmak, Katılımcıların ülkemizdeki eğitimi ev sahibi ülkeden aldıkları eğitimle karşılaştırarak farklılıkları bulmalarını, olumlu olanları transfer etmelerini sağlamak,

10 PROJE BÜTÇESİ: AVRO

11 ULUSAL AJANS FİNANSMANI İLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR
PROJEMİZ ULUSAL AJANS FİNANSMANI İLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

12 PROJE ORTAKLARI YEREL ORTAKLAR
Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Seyitgazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

13 PROJE ORTAKLARI EV SAHİBİ KURUMLAR
Almanya European Business Academy gGmbH Hollanda ROC van Amsterdam İtalya Iscom Formazione

14 HOLLANDA ROC van Amsterdam
ROC van Amsterdam; mesleki eğitim veren kurumdur. Ana merkez Amsterdam şehrinde bulunmaktadır. Sektörün ihtiyacı doğrultusunda meslek elemanı yetiştirilir. Sağlık ve Bakım Bölümünde eczacı asistanı, hemşire, laboratuvar teknisyeni aynı zamanda engelli, yaşlı bakımı, çocuk bakımı için kurumlarda çalışmak üzere meslek mensupları yetiştirilir.

15 ALMANYA European Business Academy gGmbH
2006 yılında Berlin’de kurulan European Business Academy (EBA); kâr amacı gütmeyen, kamu yararına eğitim alanında hizmet sunan bir eğitim kurumudur. Kurumun Büyüklüğü: Almanya ve diğer ülkelerde birtakım bağlantıları ve ortaklıkları bulunmaktadır. Kurumun temel amacı: gerçek, sürekli mesleki teknik bilgi ve yeteneği geliştirmek, mesleki eğitimin gerekliliği olan esnekliği sağlamaktır.

16 İTALYA Iscom Formazione
Iscom Formazione; bölgesel bir eğitim merkezidir. Çeşitli eğitim alanlarında olmak üzere 150 çalışanı bulunmaktadır. 1976 yılından bu yana, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eğitimleri sunmaktadır. Iscom eğitim merkezinde mesleki eğitim geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Iscom Formazione mesleki eğitime önem vermekte olup staj uygulamaları açısından da faaliyet göstermektedir. Kurulduğu tarihten bu yana AB projeleri dahilinde eğitim ve uygulama programları yapmaktadır

17 BEKLENTİ Pediatri servislerindeki bakım kalitesini artırmak,
Pediatri hemşireliği ve pediatrik acil bakım alanında çalışmalar ve uygulamadaki yenilikleri öğrenmek, Bu alanda ki gelişme ve teknikleri öğrenerek bebek sağlığını yükseltmek, Kazanılan becerilerin ortaklarla işbirliği sonucu sağlık sektöründe yaygınlaştırmak, STK, eğitim kurumları ve sosyal hayatta bilinçlenmeyi sağlamak, Edinilen yurtdışı tecrübesi ile mezun olacak öğrencilerimizde pediatri hemşireliği konusunda ilgi ve istek uyandırabilmek. Ev sahibi kurumlardan alınan eğitim sertifikaları katılımcılara pediatri servislerinde tercih edilen, nitelikli personel olma vasfı kazandıracak, iş piyasasında istihdam gücünü artırmak.

18 HAREKETLİLİK Proje ; 06/01/ /02/2013 tarihleri arasında 4 hafta Hollanda Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden 15 katılımcı ile 21/04/ /05/2013 tarihleri arasında 4 hafta Almanya Seyitgazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden 15 katılımcı ile 30/06/ /07/2013 tarihleri arasında 4 hafta İtalya Eğirdir Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden 15 katılımcı ile gerçekleştirilecektir.

19 KATILIMCILARIN GELİŞİMİ
Katılımcılar hazırlık aşamasında aldıkları dil eğitimini geliştirerek dil yeterliliklerini artıracaklardır. Böylelikle farklı kültürleri tanıma ve yaşama fırsatı kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Katılımcıların gitmiş oldukları ülkede aldıkları eğitim ve öğretim çalışmaları sonucunda proje sahibi kurumdan katılım belgesi verilmesi mesleki olarak kendilerini nitelikli hissetmelerine sebep olacak ve tercih edilen eleman olmalarında etki sağlayacaktır. Farklı bir kültürde eğitim almaları katılımcılara kendi alanlarında kültürel farklılıklar açısından karşılaştırma yapma imkânı sağlayacaktır. Böylelikle kültürlerarası iletişimleri, bilgileri ve becerileri artacaktır.

20 PROJENİN AMAÇ VE STRATEJİSİ
Bu Proje ile: Avrupa düzeyinde pediatri hemşireliği uygulamalarını yerinde görmek, bilgi-beceri geliştirmek, Pediatri ünitelerinde acil sorunlarla karşılaştıklarında müdahale ve kurtarma yöntemlerini gözlemlemek, bu yöntemleri öğrenmek ve uygulamak,

21 PROJENİN AMAÇ VE STRATEJİSİ
Ülkemizde edindikleri bilgi ve becerileri gittikleri ülke ve kurumlarda tanıtmak, karşılıklı bilgi ve kültür değişimi yaparak ülkemizin ve kültürümüzün tanıtılmasına katkı sağlamak, Bilgi, beceri, niteliklerin kazanılması ve kullanılması konusunda; mesleki-kişisel gelişimi ve istihdamı sağlayarak mesleki eğitim ve ileri mesleki eğitim faaliyetlerinde katılımcıları desteklemek,

22 PROJENİN AMAÇ VE STRATEJİSİ
Ev sahibi ülkede sağlık personeli ilişkilerini gözlemleyerek kendi iletişim becerilerini geliştirmek, Proje geliştirme ve yenilikleri takip etme fikrini aşılayarak mesleki eğitim sektöründe yenilikçi ruha sahip öğrencilerin oranını artırmak, Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek, Avrupa ile işbirliği sağlanarak Avrupa Bilgi Platformunun kurulmasına katkıda bulunmak gibi amaçları içermektedir.

23 PROJENİN AMAÇ VE STRATEJİSİ
Mesleki güven, mesleğini sevme, meslekteki ilk ve önemli adım atılmış olacaktır. Katılımcıların alacakları katılım belgeleri ile pediatride branşlaşmaya alt yapı oluşturulacaktır. Üniversite ve özel sektör hastanelerinde istihdam oranı artırılacak, ülkemize kalifiye eleman kazandırma stratejisine hizmet edilmiş olacaktır.

24 PROJENİN AMAÇ VE STRATEJİSİ
Bu alanda alınacak eğitim ve bu eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması- uygulanması ile pediatri servislerindeki bakımın niteliklerine dikkat çekilmiş olacaktır.

25 PROJENİN AMAÇ VE STRATEJİSİ
Pediatride bakım ilkeleri, Yenidoğan bakımı,Sağlık sorunu olan yenidoğan ve küvez bakımının özellikleri,Pediatrik acil bakım ilkeleri,Pediatride kullanılan cihazlar ve özellikleri gibi birçok konuda edinilen bilgi ve beceri gerek gözlemlenerek gerekse uygulama fırsatı yakalanarak ülkemize transfer edilebilecektir. Katılımcılarımız aldıkları bilgi ve becerileri uygulamaya geçireceklerdir.

26 PROJE PROGRAMI 1. HAFTA Pazartesi:
Kurumlar arası tanışmanın sağlanması. Ev sahibi kurumlardaki sağlık mesleki eğitiminin yapısı, pediatri derslerinin işlenişi. Salı: Okullarda ki teknik odaların (staj öncesi okul ortamında el becerisi uygulamalarının yapıldığı odalar) ve kullanılan araç- gereçlerin incelenmesi. Çarşamba: Pediatri hemşiresinin kanuni sorumlulukları ve mesleki güvenlik önlemleri. Hemşirelik mesleğinde ve tüm sağlık ekibi içerisinde pediatri hemşiresinin rolü ve önemi.

27 PROJE PROGRAMI 1. HAFTA Perşembe:
Pediatri servislerinin hastanedeki yerleşim düzeninin incelenmesi, pediatri hemşireleriyle görüşme yapılması. Pediatri hemşireliğinin zorluklarının tartışılması. Cuma: Avrupa’da bebek ölüm sebepleri ve alınan önlemler. Türkiye’deki bebek ölüm sebepleri ve alınan önlemlerin karşılaştırılması. Cumartesi: Çevre ve kültür gezisi Pazar: Dinlenme

28 PROJE PROGRAMI 2. HAFTA Pazartesi:
Normal yeni doğan bakımının incelenmesi ve yeni doğan bebeklerde bakım yapılması. Salı: Anomalili bebeklerde bakımın özellikleri, acil bakım ilkelerinin öğrenilmesi ve uygulanması. Çarşamba: Küvez bakımının özelliklerinin incelenmesi ve küvezde bebek bakımının yapılması.

29 PROJE PROGRAMI 2. HAFTA Perşembe:
Bebek beslenmesinin özellikleri (emzirme, ağızdan ve gavajla besleme)nin öğrenilmesi ve bebekler üzerinde uygulanması. Cuma: Pediatri ünitelerinde kullanılan araç-gereç ve cihazların incelenmesi ve kullanımının öğrenilmesi. Cumartesi: Çevre ve kültür gezisi Pazar: Dinlenme

30 PROJE PROGRAMI 3. HAFTA Pazartesi:
Yeni doğan sarılıkları ve fototerapi uygulamalarının (sarılıkta ışıkla tedavi) incelenmesi. Fototerapide yan etkilerin tartışılması. Salı: Yeni doğan ve pediatri ünitelerinde ilkyardım ve acil bakım uygulamalarının öğrenilmesi, servisteki uygulamaların gözlemlenmesi ve resüsitasyon(hayati tehlikesi olan bebeğin yeniden canlandırılması için yapılan uygulamalar) yapılması. Çarşamba: İlaç uygulama yöntemlerinin incelenmesi, pediatrik doz hesaplamalarının öğrenilmesi. Pediatri servisindeki hastalara ilaç uygulamalarının yapılması(Oral-IM-IV-SC.)

31 PROJE PROGRAMI 3. HAFTA Perşembe:
Yeni doğan ve yoğun bakım ünitelerinde sık görülen hastane enfeksiyonları ve alınan tedbirlerin öğrenilmesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile görüşme yapılması. Cuma: Sağlık sorunu olan yeni doğanın ailesine psikolojik destek hizmetlerinin önemi. Avrupa’da kullanılan psikolojik destek yöntemlerinin ve hastane düzenlemelerinin öğrenilmesi(ailelere destek odaları, benzer sağlık sorunu olan bebeklerin aileleriyle görüştürme, dini yönden destek vb.) Cumartesi: Çevre ve kültür gezisi Pazar: Dinlenme

32 PROJE PROGRAMI 4. HAFTA Pazartesi:
Bebeklerde acil sağlık sorunları ve yapılan müdahalelerin gözlenmesi ve uygulama yapılması, ülkemizdeki acil hizmetlerle karşılaştırılması. Salı: Bebek ve çocuklarda bulaşıcı hastalıklarda hemşirelik bakım ilkeleri(Hepatitler, AIDS, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak vb.). Çarşamba: Terminal (ölümü yaklaşan hasta) dönemdeki bebek bakım ilkeleri ve aileye yaklaşım yöntemlerinin incelenmesi.

33 PROJE PROGRAMI 4. HAFTA Perşembe: Pediatride kullanılan formların ve kayıtların incelenmesi. Cuma: Alınan eğitimin okul ve hastanelerde kullanım yöntemlerinin planlanması ve kapanış. Cumartesi: Türkiye’ye dönüş.

34 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Pediatri Hemşireliği'nde AB düzeyinde branşlaşma, katılımcı yeni mezunların farklı kurumlarda istihdam edilmesi, dil ve kişisel gelişimlerinin sağlanması ve projenin yaygınlaştırılmasının sağlanması projeden beklenen sonuçlarımızdandır.

35 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Yerleştirmede Amsterdam basını ile (Zaman, Hürriyet vb.) röportaj yapılacaktır. Proje bilgileri her üç okulun pano ve web sitelerinde bir yıl yayınlanacaktır. Öğrenilen bilgileri içeren kitapçık, broşür vb. oluşturularak çalışma alanlarında kullanılacaktır. Yerel ve ulusal basında bilgiler yayınlanacaktır. Katılımcılar, projeye sessiz ortak olan hastanelerdeki stajlarında bilgi ve becerileri uygulayacaklar, sağlık personeliyle paylaşacaklardır.

36 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Yerel ve merkezi yönetimler proje etkisinin yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. Eğirdir-Seyitgazi-Şarkikaraağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğirdir-Seyitgazi-Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı, Eğirdir 2 No’lu Aile Hekimliği, Eskişehir 43 No'lu Aile Hekimliği, Eğirdir Altıngöl Otel’i sessiz ortak olarak projenin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaklardır. Projenin sonuç raporu MEB kitap hazırlama komisyonuna gönderilerek müfredat programında yer alması önerilecektir.

37 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Kazanılan bilgi,beceri ve yenilikçi uygulamalar proje sahibi ve ortağı kurumların öğretmenlerine ve öğrencilerine anlatılacaktır. Öncelikle Isparta ve Eskişehir illerindeki sağlık meslek liseleri ve sağlık personeli bilgilendirilecektir.

38 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile görüşülerek yapılan çalışmalar rapor şeklinde sunularak, bilgilerin kullanımı konusunda sağlık meslek liselerinde eşitlik sağlanacaktır. Sağlık eğitimi veren okulların Avrupa standartlarında eğitim verebilmesi için önemli bir adım atılacaktır.

39 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Sağlık meslek liselerinde kaynak kitap olarak kullanılan; a)“Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı(Şükran Cantemur Ertek, Öznur Turan Özen, Kısmet Özbaki)” kitabının “Bebeklerde Görülen Bulaşıcı Hastalıklar/bakım ilkeleri ve Güncel Konular”, b) “İlkyardım(Kısmet Özbaki, Öznur Turan Özen, H.İbrahim Somyürek)” kitabının“ Bebeklerde ilkyardım İlkeleri”bölümlerinde bilgilere yer verilecektir. Böylece proje bilgileri eğitimde yer alacak ve tüm sağlık meslek liselerinde kullanılabilecektir.

40 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Yerel ve ulusal basında bilgiler yayınlanacaktır. Katılımcılar, projeye sessiz ortak olan hastanelerdeki stajlarında bilgi ve becerileri uygulayacaklar, sağlık personeliyle paylaşacaklardır.

41 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Projenin sonuç raporu MEB kitap hazırlama komisyonuna gönderilerek müfredat programında yer alması önerilecektir. Her üç okul tarafından proje içselleştirilecek, ulusal ve uluslar arası amacına ulaşması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

42 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Bu Amaçla Proje sahibi kurum ve ortakları Şarkikarağaç ve Seyitgazi ASML öğrenci ve öğretmenlerine bilgilendirme seminerleri verilecek(Eylül 2013), Projede yer alan hastanelerde katılımcıların staja başlaması, edinilen bilgi-beceri-uygulamadaki yeniliklerin anlatılması ve uygulamaya geçilecek (Eğirdir, Şarkikarağaç, Isparta, Seyitgazi, Eskişehir Devlet Hastaneleri ve Aile Hekimlikleri Eylül 2013),

43 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Broşür, afiş ve kitapçık hazırlanması, ortak kurumlara dağıtılacak (Eylül-Ekim 2013), Tüm dokümanların aynı branştaki okullar ile paylaşılacak(Eylül-Ekim-Kasım 2013), Eğirdir Akın Gazetesi, Hür Haber Gazetesi ve Eskişehir İstikbal Gazetesi'nde bilgilerin yayınlanacak (Eylül-Ekim 2013),

44 SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Eğirdir Altıngöl Oteli, Eğirdir-Şarkikarağaç-Seyitgazi belediyelerinin konferans salonlarında sağlık personeline tecrübelerin aktarılacak(Eylül-Ekim 2013), Çalışmalar rapor haline getirilecek (Temmuz-Ağustos-Eylül 2013), Harcamalar gözden geçirilerek dosyalanacak, nihai rapor ve yaygınlaştırma dokümanları Ulusal Ajans’a teslim edilecek(Kasım2013).

45 KATILIM BELGESİ

46


"Pediatri Ünitelerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Pediatrik Acil Bakım Hizmetlerinin AB Boyutunun Öğrenilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları