Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marketing / Communications Plan Andrew L. Popper VP Marketing & Product Management Connie Hughes Director Marketing & Communications January 8, 2008 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marketing / Communications Plan Andrew L. Popper VP Marketing & Product Management Connie Hughes Director Marketing & Communications January 8, 2008 2008."— Sunum transkripti:

1 Marketing / Communications Plan Andrew L. Popper VP Marketing & Product Management Connie Hughes Director Marketing & Communications January 8, 2008 2008 Global Sales Meeting EKUAL Yıllık Toplantısı Antalya, 21 Mayıs 2009 Güneş Kara Doğu Akdeniz Bölgesi Satış Müdürü

2 2009 Y ılı Gelişmeleri ve Ovid Yeni Ürünleri

3 Wolters Kluwer Health – Ovid Technologies Ovid Teknolojileri bir Wolters Kluwer şirketidir Wolters Kluwer Sağlık Birimi’nin bir parçasıdır Lippincott, Williams ve Wilkins, ADIS ve UptoDate kardeş şirketleridir Kendi ürünlerinin yanısıra bir çok önemli yayıncının ürünlerini platformu (OvidSP) üzerinden sunar Türkiye’de Gemini firması distribütörüdür

4 WKH – Ovid Technologies: İçerik Ürün portföyü arasında: –200 + Veri tabanı Medline, Embase, Evidence Based Medicine Reviews (Cochrane), Maternity and Infant Care, Transplant Library, Global Health, Biological Absctract, PsycInfo, CAB Abstracts, Inspec, Econlit, IPSA, Philosophers Index –1200 + Tıp ve Sağlık bilimleri konusunda dergiler Lippincott, Williams & Wilkins, ADIS, AMA, Blackwell, Oxford University Press, BMJ –1600 + Tıp alanında E- kitaplar Lippincott, Williams & Wilkins, Pharmaceutical Press, Oxford University Press, McGraw-Hill, Jones & Bartlett and Springer

5 WKH – Ovid Technologies: Platform Sunduğu bütün yayınlar OvidSP platform u / arayüzünden erişilebilmektedir : –Veri tabanları, dergiler ve kitaplar aynı anda taranabilmektedir –İçerik bütünleşik ortamdadır : veri tabanlarından dergilere, makaleden makaleye ve kitaptan makaleye erişmek mümkündür –Gelişmiş tarama motoru bulunmaktadır Thesaurus, inde ks ve alan taramaları (veritabanları ) Basit Arama, Gelişmiş Arama, Çoklu Alan Tarama Ek notlar (Annotations) ve e-TOC - içerik duyuruları (journals)

6 WKH – Ovid Technologies: Yeni Ürünler Nursing@Ovid: Hemşireler için tasarlanmış bir Portal Primal Pictures: 3 boyutlu Anatomi Atlası LWW Doody’s Collections : e-kitap koleksiyonları

7 Nursing@Ovid Nursing@Ovid ( hemşirelrik portal ı) –hemşirelerin tam metin ve bibliyoğrafik kaynaklara tek bir noktadan erişmelerini sağlar –Hemşirelerin uygulama ve eğitim alanları ile ilgili sorularını doğal dil ile sorgulayıp yanıt alacakları bir arayüzdür

8 Nursing@Ovid Hem ş irelerin e ğ itim ve profesyonel bilgi ihtiya ç lar ı n ı kar şı layan tek bir arayüz B ibliyografik ve tam metin içerik Hızlı ve kolay erişim K aliteli ve güncel çal ış ma ortam ı n ı n ihtiya ç lar ı n ı yan ı tlayan do ğ ru bilgi Basit ama g ü nl ü k ç al ış malar ı ve taramalar ı birbiriyle b ü t ü nle ş ik kullanabilen bir ara ç

9 Nursing@Ovid Nursing@Ovid aray ü z ü Ovid Hemşirelik veri tabanı Ovid Hemşirelik thesaurusu En önemli tam metin kaynaklar Ovid Universal Tarama Motoru

10 Nursing@Ovid: Nursing@Ovid Arayüzü OvidSP güçlü bir teknik mimar ı ile hazırlanmıştır Bir çok tarama modeli sunar –Basit Arama –Gelişmiş Arama –Çoklu Alan Tarama Çalışma araçları –Search Aids (ilişkili terimleri gösterir) –Otomatik Uyarılar ve e-TOC

11 Nursing@Ovid: Ovid Hemşirelik Veri Tabanı Hemşirelik ve yardımcı sağlık alanı ile ilgili Medline’da bulunan kitaplardan oluşmuştur Ovid (LWW) içinde bulunan bibliyografik bilgiler

12 Nursing@Ovid: Ovid Hemşirelik Konu Thesaurusu Denetimli kavramlar dizini ve ona bağlı hemşirelik sözlüğünü kullanır Tarama sonuçlarını Nursing@Ovid altındaki kaynaklardan arar, buna Ovid Universal Tarama Motoru ile taranabilen diğer kaynakları da dahil ederek(connectors) sunar

13 Nursing@Ovid: Temel Tam Metin Kaynaklar LWW Temel Dergiler –16 dergi LWW Temel Kitaplar –23 kitap

14 Nursing@Ovid: Ovid Universal Tarama Kullanıcıların taramalarını Ovid urunu olmayan diğer kaynaklardan tarayarak uygun içeriği aynı platform üzerinden tarama kayıtlarına entegre ederek sunar 3 diğer kaynak (connectors) Örnek: PubMed, CINAHL, OPAC

15 Nursing@Ovid: Fiyat modeli Nursing@Ovid Arayüzü: $ 1,095 –3 OUS veri tabanı (connectors) ile birlikte LWW Books Core Set: Satın alma –Site lisansı -23 kitap –Fiyat: $ 5,845 LWW Books Extended Core Set: Satın alma –Site lisansı -38 kitap –Fiyat: $ 9,623

16 Ovid Technologies: Primal Pictures

17 Primal Pictures: İnteraktif 3 boyutlu insan anatomisi – Uygulama, pratik, araştırma ve eğitim malzemesi 6,500 anatomi modeli Modeller vücudun organları, bölgeleri ya da anatomi sistemlerine göre ele alınır Modeller taranmış gerçek verilerden oluşmuştur (farklı insanlar ve kadavralar) “visible human project” olarak adlandırılan bir proje ile hazırlanmıştır

18 Primal Pictures: Kimler Kullanır? Cerrahlar Hemşireler Fizik terapi uzmanları Tıp öğrencileri Ögretim üyeleri İhtisas yapan araştırmacı doktorlar

19 Primal Pictures: Kim Kullanır? Aşağıda verilen alanlarda çalışan herkes –Acupuncture- Nursing –Allied Health- Neuroanatomy –Anatomy- Orthopaedics –Dentistry- Paediatrics –Exercise Science- Physical Therapy –Gynaecology- Physiology –Hand therapy - Rehabilitation –Kinesiology- Sports Medicine –Massage Therapy- Sports Sciences –Medicine- Surgery

20 Primal Pictures: Özellikleri ve yararları Kolay öğrenme ve kullanım Soyulabılen katmanlar, 360 derece dönebilen modeller Soyulan katmanları orjinal haline getirebilme Kasların fonksiyonlarını animasyonlar ve 3 boyutlu modellerle interaktif olarak verir MRI kesitlerini 3B örnekler ile karşılaştırır İmaj, metin, film ve animasyonları kullanarak sunum hazırlamaya elverişlidir(PowerPoint) İmajlar, animasyonlar, film, slayt ve metin arasında kolay geçiş imkanı

21 Primal Pictures: Modülleri Ana modüller: –Regional Edition –Systemic Edition Özel başlıklar –Anatomy for Acupuncture –Anatomy for Pilates –Anatomy for Trains –Interactive Hand Therapy –Interactive Spine Clinical Edition –Interactive Spine Chiropractic Edition –Dentistry Module

22 Primal Pictures: Regional Edisyon 9 detaylı modülden oluşur –Head & Neck –Spine –Thorax & Abdomen –Pelvis & Perineum –Shoulder –Hip –Foot –Hand –Knee

23 Primal Pictures: Systemic Edisyon İnsan vucüdunu 15 sisteme ayırır: –Anatomical language- Endocrine Systems –Skeletal System - Respiratory System –Muscular System- Digestive System –Surface Anatomy- Hepatic System –Cardiovascular System- Urinary System –Lymphatic System- Reproductive System –Nervous System- Integumentary System

24 Bölgesel veya Sistemik Anatomi Fark –Bölgesel : İnsan anatomisini bölgelere ayırarak ele alır, baş ve boyun, diz, kol vb. –Sistemik : İnsan vücudundaki sistemleri ele alarak inceler, sinir sistemi, bağışıklık sistemi, üreme sistemi vb. Tıp fakülteleri ve yüksek ihtisas veren alanlarda eğitim genelde sistemik olarak öğretilse de bazı programlar bölgesel ve sistemik alanı birlikte kullanır

25 WKH – Ovid Technologies: Primal Pictures

26

27

28

29

30 Ovid Technologies: Books@Ovid

31 Books@Ovid Yayıncısı Wolters Kluwer Health –Lippincott, Williams & Wilkins –Facts and Comparisons Diğer Kapsadığı Yayınevleri –McGraw-Hill –Oxford University Press –Springer –Jones & Bartlett

32 Books@Ovid Wolters Kluwer Health –Facts & Comparisons A-Z Drug Facts Drugs Facts & Comparisons –Lippincott Williams & Wilkins (LWW) 900+ kitap LWW Doody’s Collections Jones and Bartlett 111 kitap 100 Questions and Answers about …. series Little black book of …. series

33 Books@Ovid McGraw-Hill –115 kitap –Current Diagnosis & Treatment in/of …. series –Concise Encyclopedia of …. series –Dictionary of …. series Oxford University Press –331 kitap –Psychology en Neuroscience Pharmaceutical Press –6 kitap –Martindale The Complete Drug Reference

34 Lippincott, Williams & Wilkins E-kitaplar Satış modeli: amaç esnek modeller sunmak –Abonelik ve Satın Alma –Site lisansı ve sonsuz kullanım –Koleksiyon olarak ya da a la carte (kendi paketini kendin hazırla modeli)

35 Lippincott, Williams & Wilkins: Koleksiyonlar 3 LWW Doody Koleksiyonları 17 Konusal Koleksiyon 2 Kampsamlı Koleksiyon

36 3 LWW Doody’s Collections –2008 Core Collection: 129 kitap –2008 Essential Collection: 29 kitap –2008 All Reviewed Collection: 62 kitap

37 WKH – Ovid Technologies: LWW Doody Koleksiyonları LWW Doody’s E-Kitap Koleksiyonları - Lippincott, Williams & Wilkins kitapları - Satın alma => Perpetual Access - Site Lisansı - Limitsiz kullanıcı - Doody ’nin değerlendirmelerini baz almıştır Uzmanlar tarafından değerlendirilen yeni basılmış kitaplar ve sağlık bilimlerinde kullanılan yazılımlar Doody‘nin Core Listesi Brandon/Hill yayınevinden seçilmiş ve hastane kütüphaneleri için 40 yıldır temel kitap listesi olarak değer görmüş yayınlar Sağlık alanında objektif değerlendirmeleri ile saygınlık kazanan Doody’nin girişimi ile Brandon/Hill’in 2004 yılında yayınlamayı kestiği önemli temel yayınları core liste olarak sunmuştur

38 17 LWW Konusal Kitap Koleksiyonları 20 – 300+ üzeri özel alanları kapsayan kitaplar Anesthesiology, Cardiology, Critical Care Medicine, Gastroenterology, Hematology, Immunology & Infectious Diseases, Neurology, Nursing, Obstetrics & Gynaecology, Oncology, Ophthalmology, Pathology, Pediatrics, Pharmacology, Radiology, Sports & Orthopaedics and Surgery & Transplantation

39 2 Kapsamlı LWW Kitap Koleksiyonu –LWW Complete Book Collection 2009 874 kitap –LWW Medical Book Collection 2009 343 kitap

40 Lippincott, Williams & Wilkins: A la carte Kendi paketini kendin seç modeli Seçilen kitap sayısına göre indirim modeli Konsorsiyum indirimi – aynı anda bir çok kurum aynı kitabı aldığında geçerlidir Site lisansı ve sınırsız kullanım

41 Books@Ovid platform Kolay ve etkili kullanım E-Kitap koleksiyonlarının içindekilere bakma – başlık yada konusal –İçindekiler sayfasından bölümlere ya da metne gitme Doğal dil ile tarama; sonuçları önem sırasına göre düzenler İş akışı ve entegrasyon Doğal dil kullanarak tek bir tarama ile veri tabanları, dergiler ve kitapların aynı anda taranabilirliği E-Kitaplara direkt erişim olanağı (jumpstart URL’s) Referanslarda bulunan linkler ile kitap bölümlerinden tam metin makaleye erişim olanağı Ve MARC kayıtlarını indirme kısaltmalar Kullanıcı ihtiyacına göre sayfa düzenlenmesi

42 Kolay Kullanım – Seçerek Tek sayfandan bakıp taranabilecek kitaplarınız ! Seçtiğiniz kitaplarınıza not koyabilirsiniz !

43 Locate the Right Answer – Quickly! Get the most relevant results, using your terms and related terms (e.g., cancer, treatments)

44 Locate the Right Answer – Quickly! Get the most relevant results, using your terms and related terms (e.g., cancer, treatments)

45 Go Straight to the Fulltext Go straight to the relevant passage

46 Fits Your Workflow Search Across Books, Journals & Databases Search across books, journals & databases using Natural Language!!

47 Drive eBooks Usage - Download MARC Records Download MARC Records for any subscribed book or journal @ Ovid!

48 With the Online Catalog (University of Medicine and Dentistry of New Jersey)

49 Access from the OPAC

50 WKH – Ovid Technologies: Sonuç Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve demo için Ovid standına bekliyoruz Bütün ürünler için 30 günlük deneme erişimi verilir Bilgi ve fiyat istekleriniz için Gemini firması ve benimle iletişime geçebilirsiniz: g unes. k ara@wolterskluwer.com g unes. k ara@wolterskluwer.com

51 TEŞEKKÜRLER


"Marketing / Communications Plan Andrew L. Popper VP Marketing & Product Management Connie Hughes Director Marketing & Communications January 8, 2008 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları