Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER ANABİLİM DALI STRATEJİK PLAN TASLAĞI ( ) Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN

2 İÇİNDEKİLER 1. ANABİLİM DALIMIZ 2. ÇEVRE ANALİZİ 2.1. İÇ ÇEVRE ANALİZİ
Güçlü Yanlarımız Halihazır Durumumuz Gelişmeye Açık Yanlarımız 2.2. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Fırsatlar Tehditler

3 İÇİNDEKİLER 3. GELECEĞE BAKIŞ 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
3.1. VİZYONUMUZ 3.2. MİSYONUMUZ 3.3. DEĞERLERİMİZ 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. Stratejik Değerlendirme 4.2. Öngörülen Stratejiler 4.3. Hedefler 4.4. Performans Göstergeleri 5. İHTİYAÇLARIMIZ

4 1. ANABİLİM DALIMIZ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı 2001 yılından bu yana, eğitim başta olmak üzere, ülkenin değişik sektörlerinde çalışmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve 2004 yılından itibaren ise doktora düzeyinde nitelikli psikolojik danışman yetiştirmeye başlamıştır.

5 1. ANABİLİM DALIMIZ 2001’de PDR adıyla Eğitim Fakültesi’ne bağlı lisans, yüksek lisans ve 2004’ten beri ise doktora programları veren bir anabilim dalı olarak kurulmuştur. Anabilim Dalımız lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Anabilim Dalımız kurulduğu tarihten beri öğretmenlik meslek dersleri de vermektedir.

6 2. ÇEVRE ANALİZİ 2.1. İç Çevre Analizi 2.1.1. Güçlü Yönler
Halihazır Durumumuz Gelişmeye Açık Yönler 2.2. Dış Çevre Analizi Fırsatlar Tehditler

7 2.1. İÇ ÇEVRE: 2.1.1. Güçlü Yönlerimiz (1)
Alanımızda bölgemizin ve ülkemizin yükselen değeri olmak. PDR’nin her alanında yeterli sayıda öğretim elemanına sahip olmak. Üniversitemizde EA puan türünde en yüksek puanla öğrenci almak. Donanımlı bir akademik kadroya sahip olmak. Uluslar arası işbirliği deneyimine sahip ve uluslar arası proje yürütebilen öğretim elemanlarına sahip olmak.

8 2.1. İÇ ÇEVRE: 2.1.1. Güçlü Yönlerimiz (2)
Gelişmeye açık-dinamik bir kadroya sahip olmak. Hizmetiçi eğitim ve danışmanlık gibi toplumsal hizmetlerde aktif bir kadroya sahip olmak.

9 2.1. İÇ ÇEVRE: 2.1.2. Halihazır Durumumuz
ÖSS sonuçlarına göre PDR Anabilim Dalı’nın ülke sıralamasındaki yeri: a. Yüzdelik Dilim: Bilinmiyor b. En yüksek ve en düşük puan: 2006 tavan puan: 2006 taban puan:

10 Puan Sıralaması 1 Anabilim Dalımız, eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi’nde kendi puan türünde (EA) en yüksek puanla öğrenci alan programdır. 2001 yılındaki puan dilimi geçen 5 yıl içinde yüzdelik oran olarak azalmış, diğer ifadeyle puanlarımız yükselmiştir. Anabilim Dalımız ülkemizdeki PDR programları içinde 6 (altıncı) yüksek puanla öğrenci almaktadır.

11 Öğretim Elemanı/Üyesi
8 Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.

12 Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Öğretim Elemanlarından 8’i (Öğretim üyesi) ders vermektedir. Bir öğretim yılı boyunca ders veren Öğretim Elemanı başına düşen öğrenci sayısı, servis dersleri de dahil olmak üzere yaklaşık 228’dir.

13 PDR Hizmetleri Öğretim elemanlarımız üniversitemiz öğrencilerine, personeline ve Mersin halkına psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti vermektedir.

14 Makale sayısı 2005-2006 Öğretim Yılı için: -Yurtiçi Toplam : 27
-Yurtdışı Toplam : --- Genel Toplam: -Yurtiçi : 192 -Yurtdışı : 9

15 Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
Makale + Kitap: NOT: Kitaplara bölüm yazarlığı olanlar dahil edilmiştir.

16 Mezun Sayısı İlk mezunlar 2005’te verilmiştir.
Öğretim yılı başına düşen mezun sayısı 32’dir. 2004 yılından itibaren mezun olan yüksek lisans öğrencisi sayısı: 10’dur. Şu anda tez aşamasında bulunan 3 doktora öğrencimiz bulunmaktadır.

17 Mezunların İş Bulma Oranları
Mezunlarımız, Kamuya ve ya özel sektöre ait ilk ve orta dereceli okullar, dershaneler, rehabilitasyon ve özel psikolojik danışma merkezleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde iş bulabilmektedirler. Mezunlarımıza yönelik bir izleme çalışması henüz yapmamamıza karşın, PDR programı mezunlarından iş bulamamış kimse bulunmamaktadır.

18 Dersliklerde Bulunan Öğretim Araç Gereçleri
Dersliklerde sabit olarak tepegöz, bilgisayar vb. ders araç-gerecimiz bulunmamaktadır. Bölümümüzde bulunan ders araç-gereçleri sayı ve nitelik açısından istenilen düzeyde değildir. Öğretim elemanlarımız derslerinde tepegöz vb. araç-gereçleri kullanma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşanmaktadır. Doküman ve sınav kağıdı çoğaltma konusunda da önemli bir sıkıntı yaşanmamaktadır. PDR Uygulama laboratuarındaki fiziksel ve teknik donanım yetersiz durumdadır.

19 Araştırma Projeleri Sayı ve Bütçesi (BAP)
Öğretim yılı için: 2 Genel Toplam: 5 (45.000,00YTL)

20 Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Haftalık Ders Yükü
Fiili Ders Yükü : 27.25 Tez Yükleri : 4.37 Toplam Yük : saat

21 Öğrenci Sayısı 1. Sınıf: 32 2. Sınıf: 32 3. Sınıf: 30 4. Sınıf: 31
Toplam= 125 Lisansüstü (Yüksek Lisans 12, Doktora:6) Genel Toplam (Lisans + Lisansüstü): 143 Servis Dersleri Öğrenci Sayısı (Bir Öğretim Yılı İçin Ortalama): 1835

22 Derslik Kullanım Oranı
Bir derslik günde 6-7 saat kullanılmaktadır. Dersliklerimizin kapasitesi öğrenci sayımıza göre yeterli olmasına rağmen eğitim-öğretim için uygun fiziksel koşuları taşımamaktadır. (Örneğin: Sınıfların basık olması, kolonlu sınıfların bulunması, aydınlatmanın yetersiz olması, ısıtma ve soğutma vb.). Sınavlar çoğu kez aynı sınıfta-sınıflar ikiye bölünmek koşulu ile yapılabilmektedir.

23 Öğrenciye Yönelik Etkinlik Türü ve Sayısı
Bir öğrenci topluluğu (Psikolojik Danışma Topluluğu) bulunmakta ve bu toplulukta öğrencilere yönelik kendilerinin de katıldıkları etkinlikler düzenlenmektedir.

24 Bilimsel Toplantılara Sunum ile Katılım Sayısı
Öğretim Yılı için: Ulusal : 12 Uluslararası: ---- Genel Toplam: Ulusal : 40 Uluslararası: 5 Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı: 1

25 Ders Programı İçeriği 1 Lisans ders programımız disiplinler arası bir anlayışa dayanmaktadır. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında çeşitli alanlardan dersler almaktadırlar. Aşağıda bu derslerden bazıları verilmiştir:

26 Öğrencilerimizin İlk İki Yılda Aldıkları Bazı Dersler
PDR Genel Psikoloji PDR Ekonomiye Giriş 202 PDR Felsefeye Giriş PDR Okul Öncesi Eğitim 202 PDR Sosyolojiye Giriş 303 PDR Çocukluk ve Ergenlik Psikolojisi 303 PDR Sosyal Antropoloji 202 PDR Eğitim Teknolojisi 202

27 Servis Dersleri Anabilim Dalımız;
Güz dönemlerinde 20 program "Gelişim ve Öğrenme“ Bahar dönemlerinde 20 program "Rehberlik" dersleri açmaktadır.

28 İdari Personel Anabilim Dalımız bünyesinde idari personel bulunmamaktadır. Anabilim Dalımızın yazışma işleri Eğitim Bilimleri Bölümü sekreteri tarafından yürütülmektedir.

29 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Sanayi ve Ticaret Odası
Birimler Arası Ortak Çalışmalar Paydaşlarımız ME. Ü. Dışındaki Birimlerle Ortak Çalışmalar (1) MEB TÜBİTAK Adalet Bakanlığı Emniyet Teşkilatı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Sanayi ve Ticaret Odası

30 Birimler Arası Ortak Çalışmalar Paydaşlarımız ME. Ü
Birimler Arası Ortak Çalışmalar Paydaşlarımız ME.Ü. Dışındaki Birimlerle Ortak Çalışmalar (2) Eğitim ve Bilim H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi ME. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Eğitim Araştırmaları

31 2.1. İÇ ÇEVRE: 2.1.3. Gelişmeye Açık Yönlerimiz (1)
Öğretim elemanlarının sahip oldukları fiziksel koşulların yetersizliği Dersliklerin fiziksel ve teknolojik donanım açısından yetersiz olması İletişim eksikliğinin bulunması

32 2.1. İÇ ÇEVRE: 2.1.3. Gelişmeye Açık Yönlerimiz (1)
Psikolojik danışma uygulama birimimizin fiziksel koşullarının yetersizliği Uluslararası bilimsel etkinlik ve yayınların istenilen düzeyde olmaması Mezunlarla sistemli bir şekilde iletişim ve işbirliği kurulamaması Anabilim dalımıza ait “Yüksek Lisans” dersliğinin bulunmaması

33 2.2. DIŞ ÇEVRE: 2.2.1. Fırsatlar (1)
MEB’de “rehber öğretmen” açığının bulunması Milli Eğitim Bakanlığı’nca alanımıza verilen önemin artarak devam etmesi Ülkemizde, eğitimde kişilik gelişimi ve önleyici rehberlik hizmetlerinin öneminin anlaşılmaya başlanması Özel psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin açılması

34 2.2. DIŞ ÇEVRE: 2.2.1. Fırsatlar (2)
Eğitim sektörünün yanı sıra, birçok alanda (Silahlı Kuvvetler, Emniyet Teşkilatı, endüstri, sağlık, adalet sistemi, vb.) PDR hizmetlerinin gerekliliğine olan inancın artması Silahlı Kuvvetlerin psikolojik danışmanları sağlık personeli sınıfına alması Emniyet teşkilatında personele yönelik psikolojik danışma bürolarının açılması

35 2.2. DIŞ ÇEVRE: 2.2.1. Fırsatlar (3)
Toplumda PDR hizmetlerine dair önyargıların azalması ve bunun yerine bu hizmetlere talebin artması Uluslararası akademik çevrelerde kültürler arası çalışma ve işbirliğine verilen önemin artmış olması Toplumda alanımıza gösterilen itibarın artarak devam etmesi Çağdaşlaşma sürecinde meydana gelebilecek uyum sorunlarının mesleğimize olan ihtiyacı artıracak olması

36 2.2. DIŞ ÇEVRE: 2.2.2. Tehditler (1)
A. Öğretim Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Tehditler Ekonomik yetersizliklerden dolayı yeni nesilde akademisyen olma isteğindeki azalma Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere verilen mali desteğin yetersizliği Araştırma görevlisi alımındaki standartların gerçekçi olmayan ölçütlere dayanması

37 2.2. DIŞ ÇEVRE: 2.2.2. Tehditler (2)
B. Mezunlarımız İçin Tehditler Sınıf Öğretmenliği mezunlarının iki yıl içinde ihtiyaç fazlası mezun vermesi sonucu bu kitleden bizim alanımıza atama yapılabilecek olması Alan dışı atamaların olması (Örnek: Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunları ) Devlet personel yasasında psikolojik danışmanlığın kadro karşılığının bulunmaması Yerine ‘rehber öğretmen’ kadrolarının bulunması, Diplomalarda “Rehber Öğretmen” unvanının bulunması nedeniyle diğer alanlarda çalışmanın zorlaşması

38 3. GELECEĞE BAKIŞ 3.1. Vizyonumuz 3.2. Misyonumuz 3.3. Değerlerimiz

39 3.1. Vizyonumuz Anabilim Dalımızı, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve mezunlarının nitelikleri ile gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde daha da saygın bir konuma ulaştırmak.

40 3.2. Misyonumuz Gelişmekte olan Türkiye’nin ihtiyaçlarına yanıt verebilen, demokratik ve insancıl anlayışa sahip, geliştirici ve iyileştirici PDR hizmetleri sunacak donanımı taşıyan, özellikle eğitim ve sağlık olmak üzere birçok sektörde nitelikli hizmet verebilecek, etik değerleri özümsemiş, profesyonel, çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmek.

41 3.3. Değerlerimiz İnsancıl ve demokratik anlayış, Saygı
Bizlik duygusu, İçtenlik ve saydamlık, İşbirliği, Katılımcılık Sorumluluk bilinci, Değişmeye ve yeniliklere açık olma, Duygu, düşünce ve davranış tutarlılığı, Başkalarının hak ve ihtiyaçlarına saygılı olma, Hoşgörü ve anlayış, Mesleki etik kurallara bağlılık, Çağdaş ve bilimsel anlayışa sahip,

42 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 1
Akademik Personeli Yetkinleştirmek Stratejik Değerlendirme Yüksek öğretimin kalitesini belirleyen en önemli unsur olan akademik kadrolardaki gelişim, Anabilim Dalımızın hem öğretim kalitesinde hem de araştırma etkinliklerinde ulusal ve uluslararası rekabetçi piyasada arzu ettiği yere ulaşmasında önemli bir faktör olacaktır. Dolayısıyla, bu rekabet ortamına ayak uydurabilmek için öğretim elemanlarımızın nitelik ve yetkinliklerini geliştirmek önem arz etmektedir.

43 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 1
Öngörülen Stratejiler Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası toplantılara katılımlarını desteklenmesi Her öğretim elemanı bilgi teknolojilerinden yararlanmaları, yabancı dil konusunda yetkinlik kazanmaları için cesaretlendirilmesi Öğretim kadrosunun PDR alanında yer alan ulusal ve uluslararası mesleki yayınları izlemesinin teşvik edilmesi Akademik personelin hem ulusal, hem de uluslararası yayın yapmalarının teşvik edilmesi

44 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 1
Hedefler Öğretim elemanlarının araştırmalarını desteklemek amacıyla burs, araştırma projeleri gibi kaynaklar bulunacaktır. Öğretim elemanlarının yılda en az bir ulusal veya uluslararası toplantıya katılması sağlanacaktır. Her öğretim elamanının bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabileceği kurslara katılması sağlanacaktır. Akademik personelin PDR ve ilgili alanların ulusal ve uluslararası meslek örgütlerine üye olmaları desteklenecektir. Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası düzeyde, bireysel ya da grup halinde iki yılda bir en az bir yayın yapması gerçekleştirilecektir.

45 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 1
Performans Göstergeleri Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Ders veren öğretim elemanı başına düşen ders saati sayısı Ders veren öğretim elemanlarının ders yükü Akademik personelin yıl içinde katıldığı ulusal ya da uluslararası toplantı sayısı Bilgi teknolojileri kursuna katılan öğretim elemanı sayısı Her öğretim elamanının ulusal ve uluslararası düzeyde üye olduğu mesleki örgüt sayısı Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde, bireysel ya da ekip halinde yaptıkları yayın sayısı

46 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 2
Programlarımızın Yeniden Düzenlenmesi Stratejik Değerlendirme PDR gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde hızla gelişen bir alandır. Ulusal ve uluslararası işbirliği ve rekabetin koşullarından biri de öğretim programlarımızın çağın gelişmelerine ayak uydurabilir içerik ve nitelikte olmasıdır.

47 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 2
Öngörülen Stratejiler Farklı ülkelerdeki PDR programlarının incelenmesi, programımıza ilişkin ihtiyaç analizi yapılması ve buna uygun bir şekilde ders programlarının her 5 yılda bir gözden geçirilmesi Psikolojik danışman yetiştirmede staj ve uygulama olanaklarının artırılması için alt yapı ve diğer gerekliliklerin sağlanması

48 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 2
Hedefler PDR’nin gelişmiş olduğu ve hızla gelişmekte olduğu ülkelerin (ABD ve Avustralya gibi) lisans ve lisansüstü programlarının incelenmesi, gerekli ve uygun görülen değişikliklerini programımıza yansıtılması PDR programındaki derslerin içeriklerinde eşgüdüm sağlanması Psikolojik danışman eğitiminde uygulama ve stajların uluslararası düzeye çıkarılması

49 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 2
Performans Göstergeleri Ders içeriği incelenen ders sayısı İncelenen uluslararası program sayısı PDR programına eklenen yada değiştirilen ders sayısı Lisans ve lisansüstü programlarımızda staj ve uygulamalara ayrılan saat sayısı

50 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 3
Uygulama Laboratuarımızın Değerlendirilmesi Stratejik Değerlendirme PDR’nin bir uygulama alanı olduğu göz önünde tutulduğunda, öğrencilerimizin eğitimlerini destekleme ve profesyonel (mesleki) kimliklerini geliştirme anlamında önemli bir yeri olan PDR uygulama laboratuarının fiziksel koşullarının ve teknik altyapısının alanın ve çağın gerekleri doğrultusunda geliştirilmesi önem arz etmektedir.

51 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 3
Öngörülen Stratejiler Farklı üniversitelerdeki PDR Merkezlerinin ve uygulama laboratuarlarının incelenmesi ve bizim merkezimize yönelik kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılması Psikolojik danışman yetiştirme amaçlı uygulama olanaklarının artırılması için alt yapı ve diğer gerekliliklerin sağlanması

52 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 3
Hedefler PDR Merkezi ihtiyaç analizi doğrultusunda gerekli ve uygun görülen donanımların kazandırılması PDR uygulama laboratuarındaki etkinliklerin kapsamlı olarak yeniden düzenlenmesi PDR uygulama laboratuarındaki etkinliklere tüm öğretim üyelerinin katkısının sağlanması

53 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 3
Performans Göstergeleri Farklı üniversitelerde incelenen PDR Merkezi Sayısı PDR uygulama biriminde bireysel etkinlikler için hizmet verebilecek hale getirilmiş oda sayısı PDR uygulama biriminde grup etkinlikleri için hizmet verebilecek hale getirilmiş oda sayısı PDR uygulama biriminde bulunan bilgisayar sayısı PDR uygulama biriminde bulunan kamera ve ses kayıt cihazı sayısı PDR uygulama biriminde gerçekleştirilen bireysel psikolojik danışma sayısı PDR uygulama biriminde gerçekleştirilen grupla psikolojik danışma sayısı PDR uygulama biriminde gerçekleştirilen süpervizyon sayısı PDR uygulama biriminde görev yapan araştırma görevlisi sayısı PDR uygulama birimi etkinliklerine destek olan öğretim üyesi sayısı

54 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 4
Mezunlarımızla İlişkilerin Güçlendirilmesi Stratejik Değerlendirme Lisans ve lisansüstü programlarımızın kalitesinin geliştirilmesinde mezunlarımızdan alacağımız geri bildirimlerden yararlanılabilir. Böyle bir diyalog ayrıca, mezunlarımızın değişen profesyonel ihtiyaçlarına yanıtlar vermemizi de kolaylaştırabilir.

55 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 4
Öngörülen Stratejiler Mezunlarımızın elektronik posta adreslerini ve telefonlarını elde etmek İnternet erişimi olan mezunların bir listesini çıkarıp- etkili iletişim kuracak bir ekip oluşturmak. İletişim kurulan mezunlarımızın (geriye dönük) programımızı değerlendirmeleri ve mezuniyet sonrası ortaya çıkan mesleki ihtiyaçlarını belirlemek.

56 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 4
Hedefler 2005 yılında mezun olan öğrencilerimizin telefon, adres veya elektronik posta adreslerine ulaşarak bir havuz oluşturma. Yeni mezun olacak öğrencilere ulaşmak için mezuniyet öncesinde bu bilgileri elde etmek Mezunlarımızın geribildirim ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

57 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 4
Performans Göstergeleri Elde edilen mezun elektronik posta adresi sayısı Elde edilen mezun telefon numarası ve adres sayısı Mezunlara yönelik yapılan çalışma sayısı.

58 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 5
Uluslararası İşbirliği ve Ortak Çalışmaları Teşvik Etmek Stratejik Değerlendirme Akademik kadromuzun sahip olduğu uluslararası tecrübe ve bağlantıları daha etkili işbirliği ve ortak çalışmalar yapmaya teşvik etmek Anabilim Dalımızın çağın gereklerine ayak uydurmasında can alıcı bir önem taşımaktadır.

59 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 5
Öngörülen Stratejiler Öğretim üyelerimizi başka ülkelerden bilim insanlarıyla ortak araştırma ve yayınlar yapmaya teşvik etmek. Yeni yetişen öğretim elemanlarına yurt dışında “ziyaretçi öğretim üyesi” gibi pozisyonlar bularak uluslararası tecrübe kazandırmak. Yabancı meslektaşlarımızı davet etmek için kaynaklar araştırmak.

60 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 5
Hedefler Anabilim Dalı çapında her üç yılda, toplam en az bir uluslararası işbirliğiyle hazırlanmış araştırma ve yayın yapmak Her beş yılda uluslararası prestije sahip bir yabancı meslektaşımızı davet etmek Her beş yılda bir en az bir öğretim elemanına yurtdışına kısa süreliğine de olsa gönderme olanakları bulmak

61 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 4.1. STRATEJİK AMAÇ 5
Performans Göstergeleri Yapılan uluslararası ortak bilimsel çalışma sayısı Davet edilen yabancı bilim insanı sayısı Yurt dışı yaşantı olanağı sağlanan öğretim elemanı sayısı

62 5. İHTİYAÇLARIMIZ Anabilim Dalımızın Stratejik Amaçlarına Ulaşabilmesi İçin İhtiyaçları : Gerek araştırma görevlisi, gerekse öğretim görevlisi ve üyesi kadrolarının artırılması. En fazla iki kişi bir odada olmak üzere mekan tahsis edilmesi. Her bir öğretim üyesi/görevlisine birer, iki araştırma görevlisine bir oda tahsis edilmesi. Fiziksel koşullarla ilgili ihtiyaçların giderilmesi çok önemlidir. PDR Uygulama Laboratuarı teknik alt yapısının geliştirilmesi Metre kare başına bir öğrencinin bulunacağı genişlikte sınıflara sahip olmamız gerek duyulan bir ihtiyaçtır.

63 TEŞEKKÜR EDERİZ


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları