Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mezuniyet Sonrası Süreç 1 Hekim İstihdamı ve Çalışma Koşulları Tabip Odası - TTB Alp Ergör 232 412 4001 DEÜTF HSAD Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mezuniyet Sonrası Süreç 1 Hekim İstihdamı ve Çalışma Koşulları Tabip Odası - TTB Alp Ergör 232 412 4001 DEÜTF HSAD Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 Mezuniyet Sonrası Süreç 1 Hekim İstihdamı ve Çalışma Koşulları Tabip Odası - TTB Alp Ergör alp.ergor@deu.edu.tr 232 412 4001 DEÜTF HSAD Aralık 2010

2 Meslek örgütü… Nasıl bir Türkiye’de, nasıl bir yerkürede hizmet sunabilirsiniz? Nerelerde çalışabilirsiniz? Bu güne kadar neler değişti? Bundan sonra nereye doğru dönüşebilir..? Hangi yöntem ve koşullarla atama gerçekleşir? İkinci bölüm: Av.Mithat KARA soru ve yanıtlarla mezuniyet sonrası süreç…

3 ZH Birinci Basamak İkinci Basamak Seçenekler: TUS Üçüncü Basamak ZH İkinci Basamak Üçüncü Basamak Birinci Basamak MÖE Üçüncü Basamak İkinci Basamak Birinci Basamak TOPLUM

4 Kamu Hizmeti Birinci Basamak İkinci Basamak Üçüncü Basamak Özel Sağlık Hiz. Birinci Basamak Üçüncü Basamak TOPLUM

5 Nüfusa dayalı Herkesi kapsayan Tümelci Eşitlikçi Ekip hizmeti Ulaşılabilir Öncelikli Ücretsiz Tek elden yönetilen Toplum katılımlı ANIMSAYALIM (Çağdaş) Sağlık Hizmeti kavramı

6 Türkiye, 2005 – 2015 Arası Demografik yapı WHO 2009 Indicator200520102015 Population (thousands)71 16975 70579 966 Male population (thousands)35 78838 01640 108 Female population (thousands)35 38137 68939 857 Population sex ratio (males per 100 females)101.1100.9100.6 Percentage aged 0-4 (%)9.28.78.1 Percentage aged 5-14 (%)19.317.716.3 Percentage aged 15-24 (%)18.817.617.1 Percentage aged 60 or over (%)8.29.010.1 Percentage aged 65 or over (%)5.76.06.6 Percentage aged 80 or over (%)0.60.81.0 Percentage of women aged 15-49 (%)55.155.455.1 Median age (years)26.528.330.2 Population density (population per sq. km)9197102

7 Türkiye, 2005 – 2015 Arası Demografik yapı WHO 2009 Indicator2005-20102010-2015 Population growth rate (%)1.241.10 Crude birth rate (births per 1,000 population)18.417.1 Crude death rate (deaths per 1,000 population)6.06.1 Total fertility (children per woman)2.132.04 Net reproduction rate (daughters per woman)1.000.97 Infant mortality rate (infant deaths per 1,000 live births) 27.524.0 Life expectancy at birth, both sexes combined (years) 71.872.7 Life expectancy at birth, males (years)69.470.3 Life expectancy at birth, females (years)74.375.2

8 Kimlerle Çalışacaksınız? Hekim: ~115 000 %49 pratisyen Hemşire: 85 bin … ~ 410 bin SAĞLIK PERSONELİ Diğer personel:? TTB 2007 – TÜİK 2008 – SB 2007 - 2009

9 TTB, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2008 Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu, 2010 Hekim özelinde sağlık insan gücü değişimi… Türkiye’de Yıllara Göre Fakülte Sayılarındaki Değişim – Üretim! 17 kuruluş aşamasında / 49 eğitim yapan TF 61 + 13 74 2009

10 %27 artış 2009 6655

11 Gerekçe …

12 Bayındır, Durak. Türkiye’ de Tıp-Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim ve İnsan Gücü Planlaması Raporu, 2009.

13 WHO HFA Database 2009 Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu, 2010 1.6 hekim / 1000 kişi 1.2 hemşire / 1000 kişi Türkiye – SB verisi / 2008 ABD 3.2 hekim / 1000 kişi 1.6 hekim / 1000 kişi 1.2 hemşire / 1000 kişi Türkiye – SB verisi / 2008 ABD 3.2 hekim / 1000 kişi

14 1.6 hekim / 1000 kişi 1.2 hemşire / 1000 kişi Türkiye – SB verisi / 2008 ABD 3.2 hekim / 1000 kişi 1.6 hekim / 1000 kişi 1.2 hemşire / 1000 kişi Türkiye – SB verisi / 2008 ABD 3.2 hekim / 1000 kişi WHO HFA Database 2009 Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu, 2010

15 Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluşturma Çalıştayı, SB, 2007

16 Sağlık İnsan gücünün Kurumsal Dağılımı TTB 2006 SB 2010 Nerelerde çalışacaksınız?

17 Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluşturma Çalıştayı, SB, 2007

18 Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu, 2010

19 Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluşturma Çalıştayı, SB, 2007

20

21

22 Sizleri, küresel düzeyde, nasıl bir sağlık ortamı bekliyor?

23

24 2050 yılında yerkürenin NÜFUS YOĞUNLUĞUNA göre durumu (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=11)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=11 9.07 milyar %62 - Afrika, Güney ve Doğu Asya

25 2004 yılında yerkürenin HIV+ NÜFUSA göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=227)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=

26 2004 yılında yerkürenin TÜBERKÜLOZ HASTASI nüfusa göre görüntüsü 9 milyon ↑ (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=228)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=

27 2005 yılında yerkürenin DİYARELİ ÇOCUK nüfusuna göre görüntüsü 82 milyon↑ 0-5 yaş (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=223)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=

28 2006 yılında yerkürenin SİGARA İÇEN ERKEK nüfusuna göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/display. php?selected=242)http://www.worldmapper.org/display. php?selected=242 2006 yılında yerkürenin SİGARA İÇEN KADIN nüfusuna göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/display. php?selected=241)http://www.worldmapper.org/display. php?selected=241

29 2002 yılında yerkürenin GÜNDE 2$ VE ALTINDA geliri olan nüfusa göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/)http://www.worldmapper.org/

30 2002 yılında yerkürenin YAŞLI NÜFUSA göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/)http://www.worldmapper.org/

31 2002 yılında yerkürenin BEBEK ÖLÜM HIZINA göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/)http://www.worldmapper.org/

32 2002 yılında yerkürenin BESLENME YETERSİZLİĞİNE göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/)http://www.worldmapper.org/

33 2004 yılında yerkürenin TOPLUM SAĞLIĞI HARCAMALARINA göre görüntüsü Kamu, özel, sigorta, araştırma fonları vb bütün harcamalar PPP üzerinden düzeltilmiş! (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=213)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=

34 2004 yılında yerkürenin CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARINA göre görüntüsü En yüksek harcama en düşük harcamanın 100 katı!!! (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=214)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=

35 2004 yılında yerkürenin HEKİM dağılımına göre görüntüsü 7.7 milyon hekim – Hekimlerin %50’si yerküre nüfusunun 1/5’ini oluşturan ülkelerde hizmet sunuyor. En çok gereksinimi olan 1/5 tüm hekim nüfusunun %2’sinin hizmetinden yararlanabiliyor! (http://www.worldmapper.org/display.php?selected=219)http://www.worldmapper.org/display.php?selected=

36 2006 yılında yerkürenin sunulan TEMEL SAĞLIK HİZMETİ NİTELİĞİNE göre görüntüsü (http://www.worldmapper.org/)http://www.worldmapper.org/

37 Yıllara ve Bölgelere Göre Hekimi Olmayan Sağlık Ocaklarının Yüzde Dağılımı Temel sorun(lar)…

38 Yıllara ve Bölgelere Göre Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evlerinin Yüzde Dağılımı 2004’te Sağlık Ocaklarına Bağlı Mahalle Sağlık Evlerinin “Sağlık Ocağı Ebe Bölgesi” Olarak Değerlendirilmesi ve Binası Olmayan Köy Sağlık Evlerinin iptal Edilmesi Hakkında Genelgeye göre sayılar azaltılmıştır

39 Hekim başına düşen nüfus, dağılımın en kötü olduğu iller İl 81 il içindeki gelişmişlik sırası Hekim başına düşen nüfus AĞRI8030 503 İSTANBUL114 238 URFA6812 116 ŞIRNAK7812 084 BATMAN7012 074 VAN759 837 BİTLİS799 559 TÜRKİYE-4 708 SB, TSH Raporu 2004

40 Türkiye’de Yıllara Göre Uzman-Pratisyen Hekim Dengesi (1950-2002) 2008 57 bin + 56 bin +

41 Kamuda Çalışan Uzman ve Pratisyen Hekim Maaşları 1978-2000 (ABD Doları) 2009 1200-1400 800-900

42 Tıp Dünyası- Özel Sayı/Kasım 2005 1982 – (2003-4) – 2005 Devlet Hizmeti Yükümlülüğü!?

43 Intern doktorların % 83,9'u: ''Adil koşullar altında mecburi hizmet yaparım!” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / İ Belek ve ark. HSAD - 2005 Hekim adayları mecburi hizmet ve hekimlik becerileri hakkında ne düşünüyorlar?

44 Öz değerlendirme Yetersizlikler: %88 LP % 82 doğum yaptırma % 70 otopsi % 57 entübasyon % 52 göz dibi bakısı Yeterlilikler: % 96,5 kan alma ''İntern doktorların 6 yılda en çok yaptıkları iş kan alma… Doğumu hemen hemen hiç yaptır(a)mıyorlar. … kendilerini yetersiz hissediyorlar. Uygulama arttıkça, yeterlilik düşüncesi de artıyor'' Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / İ Belek ve ark. HSAD - 2005

45 www.ttb.org.tr www.saglik.gov.tr –http://personel.saglik.gov.trhttp://personel.saglik.gov.tr –www.yenipbs.saglik.gov.tr/www.yenipbs.saglik.gov.tr/

46 Mecburi hizmet yükümlülüğü nedir? Mecburi hizmet (yasal ifadesiyle Devlet hizmeti yükümlülüğü), 5371 sayılı Kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen hükümler uyarınca, 05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.

47 Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller: - Her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. -Doluluk oranı - en yüksek ilk 20 il A, - ikinci 20 il B, - üçüncü 20 il C - kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir.

48 İlk defa atamada: -Sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller - D ve C hizmet grubu iller ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre - 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. - Bu yerlerde münhal kadro bulunmaması durumunda diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

49 Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300 Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350 Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400 Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 450 İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500 Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550 Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan:

50 Kaynak:”ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması” http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dincerb/ilce/ Birinci grup ilçe merkezlerinde 600, Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri 550

51 İkinci grup ilçe merkezlerinde 550; İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri 500 Üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500, Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri 450

52 Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300 Altıncı grup ilçe merkezlerinde 350

53 SB Atama Dönemleri İlk Kez Atama Kurum İçi Atama Kurumlar Arası Atama Eş Durumu Ataması Sağlık Durumundan Atama OCAK İlk defa atamada atama dönemi yoktur Bakanlık gereksinim doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder Müracaat Belirlenen bir atama dönemi yoktur Her zaman müracaat edilebilir Her ayın ilk Cuma gününde Sağlık Komisyonu karar için toplanır Başvuruların yetersiz olması durumunda komisyonun toplanması gecikebilir ŞUBATYerleştirme MART Müracaat NİSAN MAYIS Yerleştirme HAZİRANYerleştirme Müracaat TEMMUZ Müracaat AĞUSTOSYerleştirme EYLÜLYerleştirme Müracaat EKİM KASIM Yerleştirme ARALIK Müracaat

54 Mezuniyet Dekanlık SB 2 ay!? http://personel.saglik.gov.tr ilan 15 gün Başvurular - belgeler Kura Başvurular - belgeler DHY – MH 657 – DM ya da Sözleşmeli İlan – tebligat yerine 15 gün! Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.http://personel.saglik.gov.tr

55

56 Mezuniyet Dekanlık SB 2 ay!? 15 gün Kura ve Atama Süreci YASAL OLARAK HEKİMLİK HAKLARI KULLANILAMAZ! TUS Girme hakkı var! İstifa ya da mustafilik / sürenin son 3 ayı Mustafilik ya da istifa 1 yıl – 6 ay GİDİLMEZSE…?

57

58 http://personel.saglik.gov.tr www.yenipbs.saglik.gov.tr/http://personel.saglik.gov.tr www.yenipbs.saglik.gov.tr/ 34. KuraKura Mazeret Kurası (Eş durumu)Eş Münhal Münhal kadrolar Personel Dağılım CetveliCetveli

59 karanlık günlerin aydınlık yüzlü dostu seni, yapraklara yazacağım sarı çınar yapraklarına seni yazılmamış kitaplara seni karanlıkta anlam bulan aydınlıkta yitip gidecek her şeye seni. Günler, B Aysan

60 SORULAR – YANITLAR Av.Mithat KARA–

61 Yolunuz Açık Olsun!


"Mezuniyet Sonrası Süreç 1 Hekim İstihdamı ve Çalışma Koşulları Tabip Odası - TTB Alp Ergör 232 412 4001 DEÜTF HSAD Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları