Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)"— Sunum transkripti:

1 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

2 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M € ] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M € (% 15 for SME)]1.2 SPECIFIC ACTIVITIES [1,300 M € ] 1.1.1 Life sciences, genomics & biotechnology for health [2.255 M € ] Genomics [1,100 M € ] + Combatting major diseases [1,155 M € (400 M € for cancer)] 1.2.1 Supporting policies & anticipating S&T needs [555 M € ] 1.1.2 Information society technologies [3,625 M € ] 1.1.3 Nanotechnologies, materials & new production technologies [1,300 M € ] (100 M€ for further development of Géant & GRID) 1.2.2 Horizontal SME activities [430 M € ] 1.1.4 Aeronautics & space [1,075 M € ] 1.1.5 Food quality & safety [685 M € ] 1.2.3 International cooperation activities [315 M € ] (Another 285 M € are earmarked to finance the participation of third country organizations in the thematic priorities and in the specific activities) 1.1.6 Sustainable development, global change & ecosystems [2,120 M € ] Energy systems [810 M € ] + Surface transport [610 M € ] + Global change & ecosystems [700 M € ] 1.1.7 Citizens and governance in a knowledge-based society [225 M € ]JRC activities [760 M € ] 2 STRUCTURING THE ERA [2,605 M € ] 3 STRENGTHENING THE FOUNDATIONS OF THE ERA [320 M€] 2.1 Research & innovation [290 M € ] 2.2 Human resources & mobility [1,580 M € ] 2.3 Research infrastructures [655 M € ] 2.4 Science & society [80 M € ] 3.1 Support for coordination of activities [270 M € ] 3.2 Support for development of R&I policies [50 M € ]

3 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) ETKİNLİK BLOKLARI BÜTÇE (Milyon Euro) 1. ARAŞTIRMALARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ ve ODAKLANMASI (Focusing and Integrating Research) 13,345 2. AAA’nın YAPILANDIRILMASI (Structuring the ERA) 2,605 3. AAA TEMELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (Strengthening the ERA Foundation) 320

4 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AAA’nın YAPILANDIRILMASI 1.ARAŞTIRMA VE İNOVASYON (290 milyon Euro) 2.İNSAN KAYNAKLARI VE DOLAŞIMI (1.580 milyon Euro) 3.ARAŞTIRMA ALTYAPILARI (655 milyon Euro) 4.BİLİM VE TOPLUM (80 milyon Euro)

5 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

6 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

7 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

8 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

9 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) TEMATİK ALANLAR I.Araştırmanın topluma daha yakın bir hale getirilmesi. II. “Sorumlu/Güvenilir Araştırma”nın ve Bilim ve Teknolojinin uygulamasının teşvik edilmesi, III. Bilim ve toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve kadının bilimdeki rolünün geliştirilmesi.

10 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

11 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) I.Araştırmanın topluma daha yakın bir hale getirilmesi. 1. Bilimsel öneri, Yönetişim ve Referans Sistemleri: ------------------------------------------------------------------------- Bilim ve yönetişim: En iyi uygulamaların analizi ve desteklenmesi, yeni danışma mekanizmalarının geliştirilmesi; Bilimsel tavsiye ve referans sistemleri: İyi uygulamalar konusunda deneyimlerin paylaşılması, dünya çapında bilimsel tavsiye üretiminin izlenmesi.

12 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

13 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

14 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) II. “Sorumlu/Güvenilir Araştırma”nın ve Bilim ve Teknolojinin uygulamasının teşvik edilmesi 2. Etik Amaç: Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve uygulamaları ile igili etik (yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel etkinlikleri kapsayacak şekilde) konularda araştırmanın yürütülmesi; Bilimdeki hızlı gelişmenin diyalog süreci, ağ oluşturma, kapasite oluşumu ve erken uyarı sayesinde, etik ilkeler ile uyumlu olmasının garanti edilmesi.

15 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) II. “Sorumlu/Güvenilir Araştırma”nın ve Bilim ve Teknolojinin uygulamasının teşvik edilmesi 2. Etik: -------------------------------------------------------------------------------------------- Amaca nasıl ulaşılacak? Etik konularda ilgili gruplar arasında diyalog ve bilgi alışverişini canlı tutarak; Etik konularda, araştırmacıların farkındalığını artırarak; Etik konulardaki anlayışı derinleştirerek. (Araştırma etiği, çapraz kültürel eğitim-öğretim materyalleri, çapraz problemler ve çözüm yolları, vb. gibi.)

16 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

17 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

18 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

19 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) II. “Sorumlu/Güvenilir Araştırma”nın ve Bilim ve Teknolojinin uygulamasının teşvik edilmesi -------------------------------------------------------------------------- 3. Belirsizlik, risk ve ihtiyat prensibin uygulanması: Amaç: Bilimsel belirsizliğin, yönetişim riskinin ve politika belirlemede tedbir alıcı prensibin sistematik olarak vurgulanması. Sürekli olarak analiz yapma ve ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması.

20 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) II. “Sorumlu/Güvenilir Araştırma”nın ve Bilim ve Teknolojinin uygulamasının teşvik edilmesi 3. Belirsizlik, risk ve ihtiyat prensibin uygulanması: --------------------------------------------------------------------------

21 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) III. Bilim ve toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve kadının bilimdeki rolünün geliştirilmesi AMAÇ: Bilim ve bilim iletişimi konusunda halkın farkındalığının artırılması, Bilimsel başarılar için ödüller verilmesi, işbirliği ve iletişim sağlanması, Genç insanların bilime ve bilimsel kariyere ilgisinin artırılması, Kadın ve bilim/bilimde kadın konularının çalışılması.

22 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) III. Bilim ve toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve kadının bilimdeki rolünün geliştirilmesi 4. Bilimsel ve teknolojik kültür, genç nesil, bilim eğitimi ve kariyerleri Amaç: Kamunun, bilimsel ve teknolojik ilerleme ve sosyal etkileri konusunda farkındalığını artırmak. Vatandaşların kaygıları ve çıkarları ile ilgili bilim adamları arasında, karşılıklı farkındalığı artırmak, Genç neslin bilime ilgisini artırmak; düşünmenin kritik ve yaratıcı yönlerini teşvik etmek; bilim eğitimini ve bilimsel kariyerin tercih edilmesi için çaba sarfetmek.

23 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) III. Bilim ve toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve kadının bilimdeki rolünün geliştirilmesi 4. Bilimsel ve teknolojik kültür, genç nesil, bilim eğitimi ve kariyerleri ----------------------------------------------------------------------------------------- Amaca nasıl ulaşılacak? Özellikle genç nesilde, bilim ve bilimsel kültürü destekleyerek, Bilimsel başarı, işbirliği ve iletişim ödülleri vererek ve Bilime karşı genç insanların ilgisini canlandırararak, bilim eğitimini güçlendirerek, bilimsel kariyeri sürekli olarak kaydederek.

24 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) III. Bilim ve toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve kadının bilimdeki rolünün geliştirilmesi 5. Kadın ve bilim Amaç: Bilim ve teknolojik gelişmede kadının katılımını teşvik etmek ve Avrupa Araştırmasının bütün süreçlerinde cinsiyet boyutunun bütünleşmesini sağlamak (dolayısıyla, araştırmada cinsiyet eşitliğini teşvik ederek)

25 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) III. Bilim ve toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve kadının bilimdeki rolünün geliştirilmesi 5. Kadın ve bilim ------------------------------------------------------------------------------------------ Amaca nasıl ulaşılacak? Ulusal ve bölgesel düzeyde politika tartışmalarını teşvik ederek ve kadın bilim insanlarının dolaşımını sağlayarak ve Bilimsel araştırmada cinsiyet sorunu için daha iyi bir anlayış geliştirilerek.

26 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

27 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

28 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

29 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

30 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

31 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 1 Mart 2003 1. Etik konuları anlamada derinleşme (5 Haziran, 5 milyon Euro) 2. Avrupa Bilim Eğitimi İnsiyatifi (8 Ekim, 7 milyon Euro) Ayrıca: 1 Nisan 2003 tarihinde1 Nisan 2003 tarihinde “Bilim ve Toplum” konusundaki projelerle ilgili Niyet Beyanları için çağrı yapıldı. e-adresi: http://www.cordis.lu/calls/science-society Termin: 2 Haziran 2003, Brüksel Saati ile 17:00

32 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 9 EYLÜL 2003 tarihinde yapılacak çağrı Avrupa Kadın Bilim İnsanları Platformu (ÖDE – 9 Aralık 2003, 2 milyon Euro)

33 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) BELMA T. AKŞİT Ulaşılabilecek Adres ve Numaralar: TÜBİTAK AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Telefon: (0312) 427 2302 veya 468 5300/1852 (0312) 427 7384 Faks URL: www.fp6.org.tr www.fp6.org.tr btaksit@tubitak.gov.tr ncpsoc@tubitak.gov.tr ncpcoord@tubitak.gov.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu, 20. km, Ankara Telefon: (0312) 234 1010/2069, Faks: (0312) 234 1151 btaksit@baskent.edu.tr

34 AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) TEŞEKKÜRLER..


"AKŞİT, “Bilim ve Toplum”, Bilgi Günü, 24 Nisan 2003, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları