Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜMÜZÜN İZİNDE…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜMÜZÜN İZİNDE…"— Sunum transkripti:

1 ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜMÜZÜN İZİNDE…

2 KONU : ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
DERS : SINIF YÖNETİMİ KONU : ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ HAZIRLAYANLAR MERVE ÇAĞLAR ŞEVKET ESMER TEZCAN GENÇER EMİNE AYDIN HATİCE AKALIN

3 Tezcan gençer 261648 sosyal bilgiler öğretmenliği gece 3-b

4

5 ÖĞRETİM YÖNETİMİ Öğretmenlerin sınıfta öğretim yapma görevi vardır.
Öğretmenlerin sınıfta düzeni sağlama görevi vardır. Etkili öğretim için sınıf içi düzen sağlanmalı Dersi iyi planlamalı ve etkili sunmalı Dersi iyi planlamak öğrenci başarısını arttırır. Dersi etkili sunmak öğrenci başarısını arttırır.

6 ÖĞRETİM YÖNETİMİNDE TEMEL VARSAYIMLAR

7 Öğrenci Hakkında Varsayımlar Varsayım 1:
Öğrenciye saygılı davranılmalı, saygı herşeyin temelidir. Öğretmen saygılı olursa, öğrencilerde saygılı olur. Öğrenciye değer verilmeli ve şiddet kullanılmamalı. Öğrenci istenmeyen davranış gösterirse profesyonelce değerlendirilmeli

8 Varsayım 2: Her öğrenci öğrenme kapasitesine sahip olur.
Her kavramı etkili öğretim için önemlidir. Sınıftaki bireyler farklı öğrenme kapasitesine sahiptirler. Öğretmen her öğrencinin öğrenmesini sağlamaya çalışmalı Performansının artması için öğretim ortamı hazırlamalı

9 Varsayım 3: Öğrencinin davranışı amaçlı, stratejik ve zekice bir davranıştır. Bireyler genellikle ödüllendirilecekleri davranışları gösterme eğilimindedirler. Toplum tarafından kabul görmeyen davranışlar gösterebilirler Bu davranışlar bireylerin kendi doğruları olabilir. Öğretmen öğrencinin bilinçsiz davranışlarını düzeltmeye çalışmalı

10

11 Öğretmen Hakkında Varsayımlar Varsayım 1:
İnsanların yaşamında fark oluşturmuş öğretmeni vardır. Öğretmenler iyi veya kötü fark yaratabilirler. Öğretmenlerin rolleri,yetenekleri,inançları öğrettiklerini etkiler. Öğretmenler öğrencinin öğrenmesini etkileyebilir,fark oluşturabilir.

12 Varsayım 2: Öğrenme süreci öğrenci için ekonomik olmalıdır.
Öğrenme fırsatının niceliği başarısını, performansını etkiler. Sağlanan sınırlı zaman öğrenmeyi olumsuz etkiler. Öğretmen öğretim etkinliklerini öğrencinin nitelikleriyle planlamalı.

13 Varsayım 3: Etkili öğretim öğrencinin bildiği şeyleri geliştirir.
Öğrenciye önceden yapamadıklarını yapabilir hale getirir. Öğretmene düşen görev öğrencileri tanımaya çalışmak. Sahip oldukları yeterlilikleri kullanmaları kazanmalarını sağlamak.

14 ÖĞRETİM YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN BOYUTLAR

15 Öğretim Programı Öğrencilerin yetenekleri, ilgileri, gereksinimleri gözetilerek oluşturulur. Dersin genel, özel amaçlarını MEB belirler. Programlar sınıf düzeyine, özelliğine göre uygulanır. Amaç öğrencilerde uygun davranış değişikliği sağlamak.

16 İyi bir öğretim programında olması gerekenler:
İşlevsel, esnek, uygulanabilir ve ekonomik olmalıdır. Uygulayıcılara yardımcı olmalı, amaçlara yönelik olmalı Toplumun ve bireyin ihtiyacına cevap verebilmeli

17 Etkili Öğretim İçin Gerekli Öğretmen Becerileri
Öğretmen yeterli alan bilgisine sahip olmalı Belirlenmiş olan program amaçlarını dikkate almalı Öğrenciyi tanıyabilme, öğrencinin öğrenme problemlerini belirlemeli Öğrenciye kolay nasıl öğrenebileceği konusunda destekleme

18

19 Öğrenciyi öğrenmeye yönlendiren minimum beceriler şunlardır:

20 Organizasyon: Öğretmenin öğretim sürecinde tüm faktörleri düzenlemesi.
Öğretmenin zamanı, enerjisini,araçları verimli kullanabilmesi

21 Yönetimsel ve kavramsal iki organizasyon vardır:
Yönetimsel Organizasyon: Öğretim zamanını arttırır, sınıf içi karışıklığı indirger. Zamanın iyi kullanılması, enerjisinin öğretime aktarılmasında

22 Yönetimsel organizasyonu iyi yapan öğretmenin özellikleri:
Derse vaktinde başlama, materyalleri hazırlama İş programı hazırlama, karışıklıkları aza indirme Öğretimi olumsuz etkileyen faktörleri aza indirme

23 Kavramsal Organizasyon:
Fikirlerin öğrenciye açık,anlaşılır,mantıksal sunulması

24 Kavramsal organizasyonu iyi yapan öğretmenin özellikleri:
Konular arası geçişi yumuşak belirgin yapma Tüm etkinlikleri bir düzen içinde sunma Öğrencinin dikkatini çekmekte etkili yöntemler kullanma

25 İletişim: İletişim kimin neyi, nasıl söylediğini belirtir.
Öğrenci, öğretmen arasındaki iletişim öğretimini sağlar.

26 Etkili iletişim için öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar:

27 Kavramları açıkça ifade etme:
Öğretmen kavramları açıkça belirtmeli, belirsizlik olmamalı ‘belki,olabilir,muhtemelen’ terimlerini sunumlarında kullanmamalı Öğrencilerin sorularını öğrencilerin anlayabileceği şekilde cevaplaması Kavramlar belirgin olursa kalıcı öğrenmeler olur.

28 Karşılıklı iletişim sağlama:
Öğretmenin her dersinin bir konusu vardır. Konu, uygun kanallar kullanılarak anlaşılır sunulmalı Öğretmen, öğrenci arasında anlamlar ortak olmalı Öğretmen sunacağı içeriği uygun kanallarla sunmalı

29

30 Konular arası geçiş işaretlerinin iyi kullanılması:
Öğretimde fikri bitiren veya başlatan kurucular vardır. Geçiş işaretleri öğrencilere kavramsal değişiklikleri gösterir. Bilgileri belleklerine yerleştirirken bunları karıştırmamalarını sağlar. Geçiş işaretlerinde şekiller,resimler somut materyallerdir.

31 Vurgulama: Öğrencileri dersteki önemli bilgiler konusunda uyarmaktır.
Bilgilerin vurgulanmasında öğretmen konuya dikkat çeker. Öğretmen farklı etkinliklerle bilgileri pekiştirmeye çalışır.

32 Yeterli içerik bilgisi ve ifade düzgünlüğü:
Öğretmenin anlatacağı konuya hakim olması gerekir. Öğrencilerin anlayabileceği açık bir dille anlatılmalı Uygun dille sunulmadığında derste zaman kaybedilir. Öğrenci konuyu anlayamaz ve tekrardan sorar. Başka konunun zamanı aynı konuya gider.

33 Kaynakça Alıcıgüzel,İ. ‘’ Çağdaş Okullarda Eğitim ve Öğretim ‘’, Sistem Yayıncılık, 2. baskı Kuran, K. ‘’ sınıfta öğrenme – öğretme sürecinin yönetimi ‘’ , Mustafa Kemal Üniversitesi

34 Hatice akalIn 261675 sosyal bilgiler öğretmenliği gece 3-b

35 ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN GEREKLİ ÖĞRETMEN becerileri

36

37 Dikkat Çekme Ders dinlemede ilk basamak dikkat çekmedir.
Yöntemleri ise sessizce beklemek,el çırpmak Çekilen bu dikkati devam ettirmek önemlidir. Tanıtıcı dikkat çekme dersin başında yapılır. Duyusal beş duyuya hitap etme şeklindedir. Akademik, konuyla ilgili doğrudan bilgi vermek

38 Geribildirim Performans hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.
Geribildirim istenilen davranışın gösterilmesi için gereklidir. Yazılı geribildirim sözlü geribildirim olarak ayrılırlar. Yanlış davranışın değiştirilmesi için bu gereklidir. Yaptığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan unsurdur. Öğretmen geri bildirimi kullanması öğretimi kolaylaştırır.

39

40 Güdüleme Öğrencinin güdüleme noktasında giriş bölümü önemlidir.
Yeterli sonuç elde etme olasılığı artar. Öğrenciler kendilerine önemli gelen konulara dikkatlidirler. Öğrencilere işlenecek konuda başarılı olacakları vurgulanır. İşlenen konuda gerçek hayattan yararlanmak gerekir. İşlenen konuda önceki bilgiden yararlanmak gerekir.

41 Kontrol Altına Alma Sözel ve sözel olmayan davranışın izlenmesidir.
Temel amaç geribildirim için veriler toplamaktır. Öğretmen dikkatsiz öğrenciyi görür derse döndürür. Farkında olmazsa diğer becerileride negatif etkiler. Öğretmenin kontrol altına alması deneyimlerle artmakta. Deneyimsizler kontrol altına almada güçlük çeker.

42 Tekrar Gözden Geçirme Özetleme
Tekrar dersin başında ve sonunda yapılabilir. Gözden geçirme ise öğrenmeyi desteklemeye yardımcıdır. Konunun önemli noktaları kısa zamanda verilir. Özetleme yeni konuyla eskisinin arasındaki ilişkiyi belirler. Üç farklı zaman diliminde özetleme yapılır. Öğrencinin bilgilerini anlamlı organize etmede etkilidir.

43 Soru Sorma-soru Düzeyi
Soru sorma öğretmende bulunması gereken beceridir. Soru sorma başarıyı destekleyen bir ögedir. Soru sıklığı derse katılımı tekrarı destekler. Sorular akademi bilgi dışına asla çıkmamalı. Sorular hep aynı öğrenciye sorulmamalıdır. Öğrenci cevabı bilmezse öğretmen rencide etmemelidir.

44 Öğretim Yaklaşımı Seçimi
Bilgiyi kazandırmak için yaklaşımın seçimi önemldir. Öğretim yaklaşımlarını amaçlar belirler dikkate alınmalıdır. Öğretim yaklaşımları öğrenmenin somutlaştırılması basite indirger Bilgi düzeyi uygulama düzeyi yaklaşımı farklıdır Her yaklaşım her öğrencinin ilgisini çekmez Her öğrenme için tek yaklaşımdan yararlanılmaz.

45

46 Hedeften Haberdar Etme
Dersin başında ulaşılması gereken hedefler açıklanmalı Öğrenci edindiği bilgiyi hedef doğrultusunda kullanır. Hedef bilindiğinde başarının yüksek olduğu bulunmuştur Hedefle ilgili olmayan bilginin ayrıtı kolaydır. Öğretmenin görevi dersin başında hedefi duyurmaktır. Belirlenen hedef doğrultusunda dersin akışını sürdürmek.

47 Gözden Geçirme -Geçiş Öğrencilere konu içeriğinin ana hatları açıklanır Bu açıklama ön organize görevi görür. Öğrenci konular arasındaki ilişkiyi kolayca görür Yeni ve önbilgi ilişkilendirilir anlamlıöğrenme olur. Geçiş dersin geliştirme bölümüne geçmedenki bölümdür. Araç gereç etkinliğin önaçıklamasının yapıldığı bölümdür

48 Dersin Sunumu Hedeflere ulaşmaya dönük etkinliklerin gerçekleştiği bölüm. Hedef davranışın gerçekleşmesi için uyarıcılar sunulur Öğrencileri derse katmak için soru sorulmalı Kazandırılması uygun eğitime yardımcı malzemeler kullanılmalı

49 Dersin Kapanışı-tekrar Güdüleme
Okuldaki dersler öğrenme amacı ile dinlenmez İyi bir özet akılda kalmayı kolaylaştırır Gözden geçirme rol oynama etkinlikleri yapılır Öğrencinin öğrendiklerine karşı ilgilerinin devamını sağlamak Kazandırılmaya çalışılan davranışın önemi birdaha vurgulanır. Öğretmen tekrar güdülemeyi yapma becerisine sahiptir

50 Kapanış Öğretmenler dersin doğru kapatılmasının farkında değiller
Gelecek dersin konusu yapılacak hazırlıkları söylenir. İşlenen konuyla ilgili sorunun olduğu sorulmalı Ders dışında yardımcı olabilecek yer söylenir. Öğretmen kapanışı doğru usulune göre yapmalı. Ders iyi dilek ve temenni ile bitirilir

51

52 Kaynakça Karip,E.(2010) ‘’ Sınıf Yönetimi ‘’, Pegem Akademi Yayıncılık , 9. baskı Şişman, M-Turan, S.(2006) ‘’ Sınıf Yönetimi ‘’ Pegem Akademi Yayıncılık,4. baskı

53 Şevket esmer 261645 sosyal bilgiler öğretmenliği ii. Öğretim 3-b

54 ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNİN AŞAMALARI

55

56 Öğrenme – Öğretme Sürecinin Aşamaları
Bu eylemde, çevre koşulları iyi düzenlenmelidir. Eğitim programları aracıyla gerçekleştirilir. Öğretmen öğrencilere uygun bir ortam oluşturmalıdır. Bunun için; öğretimin planlanması Öğretimin uygulanması. Öğretimin değerlendirilmesi.

57 Öğretimin Planlanması
Temel amaç ders zamanının iyi değerlendirilmesidir Sınıftaki öğretim etkinlikleri daha verimli kullanılmalıdır. Öğretim etkinlikleri daha etkili hale getirilmelidir. Öğretimin planlanması öğretimde kaliteyi arttırır. Bu plan öğretimde verimi arttırır. Öğretimin planlanması zamanın boşa harcanmasını engeller.

58

59 1-Ünitelendirilmiş Yıllık Plan
Plan Çeşitleri 1-Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Sınıfta uygulanan program dahilinde olan plandır. Ünitelerin ne zaman işleneceğini beliler. Konuların ne kadar zamanda işleneceğini gösterir. Zümre-şube öğretmenler kurulu tarafından hazırlanır. Yıl başında okul yönetimine verilir.

60 2-Ders Planı Eğitim programlarındaki konunun ders zamanında işlenmesidir. Konunun ana hatlarının öğretmence hazırlanmış programdır. Ders araç ve gereçlerini içine alır. Konuyla ilgili deneyleri içerir. Zümre-şube öğretmenleriyle birlikte azalır. Öğretim yılı başlamadan hazırlanır.

61 Öğretim Etkinliklerinin Uygulanması
Bu aşama dersin işlendiği aşamalardır. Bunlar; Hazırlık aşaması, Sunu aşaması, Uygulama aşaması, Değerlendirme aşaması, Dersi bitirme aşaması.

62

63 1-Hazırlık Aşaması Öğrenciler öğretmeni dinlemeye hazır hale gelmelidir. Anlatılacak konuya dikkat çekilmelidir. Bireyin dikkatini toplama süresi dakikadır. Dersin hazırlık aşaması 3-8 dakikayı geçmemelidir. Öğretmen bu aşamada konunun ‘Niçin’ini anlatmalıdır. Öğrenciler ders sonundaki kazanımları bilmelidir.

64 2- Sunu Aşaması Konuyla ilgili bilgilerin öğrencilere sunulduğu aşamadır. Kazandırılmak istenen bilgiler. kavramlar ayrıntılı verilir. Öğretmen bu aşamada ‘Ne’ sorusunu cevaplar. Öğretim, öğrenci niteliklerine uygun hızda yapılmalı, Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun olmalı, Konu bütünlük göstermelidir.

65 3- Uygulama Aşaması Sunulan konunun üzerinde çeşitli alıştırmaların gerçekleştirilmesi. Dersin önemli noktaları hakkında tekrarların yapılması. Konuyla ilgili bireysel-grup projeleri yürütülmelidir. Öğrencinin ilgi ve isteği doğrultusunda, Öğrenme hızına uygun ortamlarda, Aktif katılım sağlayan fırsatlar yaratılmalıdır.

66

67 4-Değerlendirme Aşaması
Amaç öğrencinin ne öğrendiğini ortaya çıkarmaktır. Ne kadar öğrendiğini ortaya çıkarmaktır. Sınav, ödev ve uygulamalı araştırmalarla belirlenebilir. Öğrencinin öğrenmesinde uygun pekiştireçler etkilidir. Öğrenciye ‘aferin demesi , gülümsemesi..’ katkı sağlayacaktır.

68 5- Dersi Bitirme Aşaması
Dersin sonundaki aşamadır. Öğrenciler dersi bitirme düşüncesindedir. Dersimizde neler öğrendik gibi ifadeler kullanılmalıdır. Bu özetleme şu amaçlar için kullanılabilir; Dikkat çekme ,öğrendiklerini düzenlemelerine yardımcı olma, Konunun önemli noktalarını tekrar etme.

69

70 Kaynakça Karip, E. (2010) ‘’Sınıf Yönetimi’’, Pegem Akademi Yayıncılık, 9. baskı Küçükahmet, L. (2001)’’ Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar’’, Nobel yayınları, Ankara

71 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ GECE 3/B
EMİNE AYDIN 261654 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ GECE 3/B

72 ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ
Öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların nasıl olacağı, Ne şekilde yapılacağının düzenlenmesi ve uygulanması, Bu süreçte neler yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğretmen, öğrencilere hedeflenen bilgileri, becerileri kazandırmalıdır. Bunu sağlayacak etkinlikleri bilinçli, dikkatli düzenlemelidir. Etkinlikler belirlenirken şu noktalara dikkat edilmelidir:

73 ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ
Belirlenmiş olan etkinlikler amaca uygun olmalıdır. Bu etkinlikler ders süresine uygun olmalıdır. Dersin ve konunun özelliklerine uygun olmalıdır. Bu etkinlikler öğretmen niteliklerine uygun olmalıdır. Etkinlikler öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun olmalıdır. Anlaşıldığı üzere birçok faktöre dikkat edilmelidir.

74

75 ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL HUSUSLAR

76 Materyal Seçimi ve Kullanımı
Öğretim etkinliklerinde kullanılabilecek çeşitli materyaller vardır. Ama önemli olan doğru materyali seçmektir. Materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar; - Öğretmen, materyalleri dersin amacına göre seçmelidir. - Dersten önce öğrencilere kullanılacak materyaller söylenmelidir. - Öğrenciler etkinliklere katılabilecekleri uygun yerlere oturmalıdır.

77 Etkinlikler Sırasında Öğrenci Dikkatinin Çekilmesi
Öğretmenler öğrencileri kontrol altında tutmak isterler. Bundan dolayı öğretmen merkezli etkinlikler tercihleridir. Öğrencilerin aktif olduğu etkinlikler öğrenmede önemlidir. Öğretmen sorularla öğrencilerin dersteki durumunu anlayabilir. Öğrenci derste hiçbir şey ile ilgilenmemelidir. Derste öğrencinin bilmediği kavramlar belirlenip açıklanmalıdır.

78 Öğrenci Katılımının Sağlanması
Etkinliklerin amacı öğrencilerin derse katılımını sağlamaktır. Bunun için dikkat etmeleri gereken noktalar; - Öğrencilere etkinliğin hangi amaçla yapılacağı açıklanmalıdır. - Etkinlik sırasında öğrencilerin neler yapacağı açıklanmalıdır. - Etkinlik sırasında öğrencilerin karşılaştığı problemler çözülmeli. Bu diğer öğrenciler rahatsız edilmeden yapılmalıdır.

79

80 Etkinliklerin Düzenlenmesi
Etkinliklerin düzenlenmesinde önemli olan şey konudur. Derste, ders dışı etkinlikler de vardır. Bu nedenle etkinlikler etkili öğrenmeyi sağlamalıdır. Etkinlikler şu sırayı takip ederek düzenlenmelidir: - Rutin işler, kontrol etme, içeriği sunma, - Grup çalışması veya tartışma, dersi bitirme.

81 ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI
Etkili öğretim için zaman verimli kullanılmalıdır. Sınıfta zaman kavramı ders süresini anlatır. Ders süresi verimli olacak şekilde düzenlenmelidir. Dolayısıyla öğretmen, öğrenci uygun davranışları sergilemelidir. Öğrencilerin kapasitelerine göre öğrenim zamanları farklıdır. Öğretmen, farklılıkları kapatacak şekilde materyal seçmelidir.

82 ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI
Dersin etkili kullanılabilmesi için bazı noktalar: - Amaçlar belirlenmeli ve net olarak açıklanmalı - Dersin nasıl kullanılacağını açıklayan plan yapılmalı - Yapılan etkinliklerde öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalı - Derse başlamadan önce materyaller hazır olmalı - Öğretmen derse zamanında, istekli, neşeli girmeli

83

84 ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI
- Sınıf içi kurallar konulmalı, titizlikle uygulanmalı - Zamanı kötü kullanan öğrencilere taviz verilmemeli Eğitim-öğretimde zaman kavramı dört seviyededir: - Ayrılmış Zaman, Öğretim Zamanı, - Meşgul Olunan Zaman, Akademik Öğrenme Zamanı Ayrılmıştan akademik öğrenmeye doğru süre azalmaktadır.

85 KAYNAKÇA Karip, E. (2010) Sınıf Yönetimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Dokuzuncu Baskı Şişman, M. – Turan, S. (2006) Sınıf Yönetimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Dördüncü Baskı

86 Merve çağlar 261641 sosyal bilgiler öğretmenliği ii. Öğretim 3-b

87 ETKİNLİK TÜRLERİ

88

89 1- masa başi etkinliklerinin yönetimi
Öğretmenin gözetiminde öğrencinin bağımsız çalışması, Öğrencinin performansı gözlemlenebilir, gelişimi izlenebilir. Öğretmen sınıfta dolaşır, bireysel dönütler verir. Konuşmaların kontrol altına alınması gerekir. Öğrenciye yeterli bilgi becerinin kazandırılması gerekir. Bütün bir sınıf etkinliği olarak başlatılmalıdır.

90 Masa başı etkinliklerinin faydaları
Öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı belirlenir. Öğrenciye vakit kaybetmeden dönüt verilir. Öğrencinin performansı gözlemlenebilir. Öğrencinin konuyu sınıfta öğrenmesi sağlanır.

91 Masa başı etkinliklerindeki problemler
Yönlendirmenin açık ve doğrudan olmaması Öğretmenlerin gerekli sınıf içi dolaşımlarını yapmaması Bazı öğrencilerin çalışmayı erken bitirmesi.

92

93 Masa başı etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
Anlamlı ve kabul edilebilir çalışmalar verilmelidir. Zamanlamanın iyi yapılması gerekir. Uyulması gereken kurallar çok iyi belirlenmeli. Ortaya çıkacak problemli sonuçlar için plan yapılmalı.

94

95 2-grup etkinliklerinin yönetimi
Öğrenme amaçları grup etkinlikleriyle de gerçekleşir. Bunun başarılı olması için kontroller yapılmalı Kontroller öğretmen tarafından rutin olarak yapılmalı Öğretmen; grup biçimine ve büyüklüğüne, Görev dağılımına ve bireysel sorumluluklara Grup içindeki öğrencilere önceden karar vermelidir.

96 Grup etkinliklerinin faydaları
Öğrenmeye daha fazla katkı sağlar Öğrenciler arasında etkileşimi arttırır. Daha yüksek başarı sağlar. Tüm öğrencilerin belirli bir sorumluluğu başarma duygusunu yaşarlar.

97 Grup etkinliklerindeki problemler
Öğrencilerin görevlerini yapmamaları Grup üyeleri arasında birlikteliğin olmayışı. İlgili çalışmayı bitirememe. Eşit nitelikteki öğrencilerin aynı grupta yer alması.

98 Grup etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
Birlikte çalışamayan, motive olamayan öğrencilerin birlikteliği Öğrencilerin yapamayacağı işlerle görevlendirilmeleri. Dengelerin iyi kurulması gerekir. Grupları öğrencilerin iyi oluşturmasına fırsat verilmelidir.

99 3-Anlatım etkinliklerinin yönetimi
Hem öğrenci hem öğretmen tarafından yapılabilir Konuyla ilgili bilgilerin sunulmasında, Bir kavramı veya ilkeyi tanıtmakta, Bir gösteriyi sözle ifadelerle desteklemekte, Bir becerinin nasıl yapılacağını göstermekte, Bir problemin nasıl çözüleceğini tanımlamakta kullanılır.

100

101 Anlatım etkinliklerinin faydaları
Ekonomik bir etkinlik türüdür. Bilgilerin düzenli, toplu olarak verilmesini sağlar. Bilgilerin kalabalık sınıflarda iletilmesini sağlar. Ders için ayrılan sürenin düzenli kullanımını sağlar.

102 Anlatım etkinliklerindeki problemler
Öğrenci-öğretmen arasında iletişim yoktur. Bireysel farklılıklar dikkate alınmaz. Sınıf içi iletişim yoktur. Dersler sürekli bu etkinlikle sürdürülürse öğrencileri tanımak zor olur.

103 Anlatım etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
Öğrenci katılımı için fırsatlar sağlanmalıdır. Araç-gereçlerle desteklenerek kullanılmalıdır. Öğrenci pasif olduğundan dikkatleri kolay dağılır. Öğrencilere dönüt sağlanmalıdır.

104 4-tartişma etkinliklerinin yönetimi
Öğretmen rehberliğinde yapılmalıdır. Hem öğretmen hem öğrenci merkezlidir. Temel amaç öğrenciyi cesaretlendirmektir. Öğrencinin yargılarını belirgin hale getirmektir. Diğer görüşlerin farkında olmalarını sağlamaktır. Tartışmalar çok uzun süreli olmamalıdır.

105

106 Tartışma etkinliklerinin faydaları
Bir konunun farklı boyutlarda görülmesini sağlar. Öğrencilere görüş belirtme imkanı sağlar. Öğrenci, arkadaşlarının görüşlerinden haberdar olur. Öğrenci, kendini geliştirir.

107 Tartışma etkinliklerindeki problemler
Tartışma konusunun dağılması, sonuca ulaşılamaması. Öğrenme hızının ve dikkatinin zamanla azalması. Zamanla tartışmanın bir grup öğrencinin kontrolünde sürdürülmesi.

108 Tartışma etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
Her öğrenciye eşit söz hakkı verme Öğrencilerin konu hakkında bilgili olmalarını sağlamak. Mümkün olduğu kadar grup halinde yapmalarını sağlama ve her grup için bir sözcü belirleme.

109 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI
•Doğrudan Öğretim, •İşbirliğine Dayalı Öğrenme, •Çoklu Zeka Kuramı, •Oluşturmacı Öğrenme, •Problem Temelli Öğrenme

110 Doğrudan Öğretim Öğrencilerin temel bilgi ve becerileri öğrenmelerine yardım etmek için kullanılır.
Doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan dersler 5 adımdan oluşur: Amaçları belirleme. 2. Öğrenilecek içeriği gösterme ya da açıklama. 3. Uygulama yaptırma. 4. Öğrencinin kavramalarını kontrol etme. 5. Dönüt verme ve öğrenilenleri transfer etme.

111 İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştıran görevler sağlar. Grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir. Kendine saygı, sosyal beceriler ve stres yönetimi üzerinde olumlu etki yapar. Demokratik düşünme ve uygulama, aktif öğrenme ve işbirliği davranışı gerektirir.

112 İşbirlikli Öğrenmeyi Etkili Kılacak Olan İlkeler
Grup ödülü Küme amaçları Bireysel Sorumluluk Olumlu bağımlılık Yüz yüze destekleyici etkileşim Toplumsal beceriler Küme işleyişinin değerlendirilmesi Küme büyüklüğü Karma küme Başarı için eşit fırsat

113 "Yapmaya zorunlu değilsiniz,
ama ilk eğitimin bir çeşit eğlence olmasına izin verin, işte o zaman çocukların doğal eğilimlerini daha iyi öğrenebileceksiniz" (Plato 1952)

114 Çoklu Zeka Kuramı Sözel/Dilsel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka
Görsel/Uzaysal Zeka Fiziksel/Bedensel Zeka Müzikal Zeka Sosyal Zeka Bireysel Zeka Doğa Zekası

115 Çoklu Zeka Kuramında Anahtar Noktalar
Her birey sekiz zeka alanına sahiptir. İnsanların çoğu her bir zekayı yeterli düzeyde geliştirebilir. Zekalar genellikle karmaşık yollarla çalışır. Her kategori içinde değişik zeka etkinlikleri vardır. Çoklu Zekaları Geliştirme

116 Çoklu Zekaları Geliştirme
Biyolojik yapı, kalıtsal ya da genetik faktörler. Bireyin yaşam deneyimi. Tarihsel geçmiş

117 Zekaları Harekete Geçiren ve Geçirmeyen Etmenler
Olanaklar. Tarihsel-kültürel faktörler. Coğrafi faktörler. Ailesel faktörler. Durumsal faktörler.

118 Öğrencilerin Çoklu Zekalarını Değerlendirme
Dökuman toplama. Okul kayıtlarını inceleme. Diğer Öğretmenlerle Konuşma. Aileleriyle Konuşma. Öğrencilere Sorma. Özel Etkinlikler Yapma.

119 Çoklu Zeka Kuramının Öğretimi İçin Etkinlikler
Meslek günleri. Alan Gezileri. Biyografiler. Ders Planları. Deneysel Etkinlikler. Duvar Panoları. Sergiler. Okuma. Çoklu Zeka Masaları. Zeka Avı. Çoklu Zeka Hikayeleri/ Şarkıları/ Oyunları.

120 Oluşturmacı Öğrenme Kuramı
Öğrenci, öğrenme ortamının odağındadır. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim önemlidir. Öğrenme, öğrenciler öğrenme olayları ve ders materyalleriyle etkileşimde bulunur ve kendi fikirlerini yaratırsa oluşur. Anlatmaya değil, öğrenmeye odaklanır. Öğrenci, edinilecek bilgiyi kendi kendine denemek ve öğrenme sorumluluklarını almak için teşvik edilir.

121 Oluşturmacı Öğrenme Kuramı
Sosyal etkileşime sahip bir sınıf çevresi yaratmak önemlidir. Öğretmen, kolaylaştırıcıdır, Öğretmen, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve sınıf tartışmalarını teşvik eder.

122 Oluşturmacı Etkinlikler
Karmaşık, meydan okuyan öğrenme çevrelerini ve gerçek öğrenme görevlerini, Öğrenmenin bir parçası olarak sosyal görüşmeyi ve sorumluluk paylaşmayı, Çok yönlü içerik sunumlarını, Bilginin yapılandırma sürecini anlamayı, Öğrenci merkezli öğretimi önerir.

123 Problem Temelli Öğrenme
Öğretmenin problem durumlarını öğrenciye sunmayı ve onları problemi incelemeye yöneltmeyi ve kendi kendilerine çözüm bulmalarını sağlar. Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkıda bulunur. Öğrenme çevresi, açık, aktif öğrenci katılımı sağlayan ve özgür bir öğrenme atmosferi gerektirir.

124 Problem Temelli Öğrenmenin Adımları
Öğrenciyi probleme yöneltme, Öğrenci çalışmalarını örgütleme, Bağımsız veya grup incelemesine yardım etme, İncelenenleri sergileme, Değerlendirme

125 kaynakça Karip, E. (2010) ‘’Sınıf Yönetimi’’, Pegem Akademi Yayıncılık, 9. baskı Kuran,K. ‘’ Sınıfta öğrenme-öğretme Sürecinin yönetimi’’ , Mustafa Kemal Üniversitesi Küçükahmet, L. (2001)’’ Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar’’, Nobel yayınları, Ankara

126 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 


"ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜMÜZÜN İZİNDE…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları