Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?"— Sunum transkripti:

1 BASEL II Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Duydunuz Mu?

2 BASEL II Neden Önemli? KOBİLER Nasıl Etkilenecek? Kredi Faizlerini Etkileyecek Mi? Kredi Onayını Nasıl Etkileyecek? Hazır Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir?

3 NİÇİN? BASEL II bsenver@superonline.com *Ekonomilere zarar veren BANKA iflaslarını önlemek. *Bankaların aldıkları RİSKLERE orantılı SERMAYE bulundurmalarını sağlamak.

4 BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler > = %8 Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk

5 BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler > = %8 Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk Kobileri ilgilendiriyor

6

7

8 BASEL II Bankacılık Sistemine Etkileri BASEL II Nedir? BASEL II’nin Bankalara Getirdiği Yeni Yükler BASEL II ile Bankalarda Neler Değişecek?

9

10

11 Sermaye riskleri karşılıyor

12

13

14 Piyasa Riskleri 1. Faiz Riski 2. Kur Riski 3. Hisse Senedi Fiyat Riski 4. Emtia Fiyat Riski 5. Likidite Riski

15 OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSK Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler Doğal Afet Sahtekarlık Kontrol Mekanizmaları Yasal Düzenlemeler Sistem problemleri Teknoloji sorunları

16 ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Piyasa RiskiKredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski için Sermaye Kredi Riski için Sermaye Operasyonel Risk için Sermaye +Beklenmeyen Durum Sermayesi = TOPLAM EKONOMİK SERMAYE EKONOMİK SERMAYE YÖNETİMİ Raporlama Senaryo Analizi Geriye Dönük Test Risk Limitleri Performans Değerlemesi (RAROC)

17

18

19

20

21

22

23 BANKALAR ORGANİZASYON YAPILARINI DEĞİŞTİRDİ Bankaların işlemleri nedeniyle maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolü için etkin bir “İç Kontrol Fonksiyonu” kurma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Grubu İç Denetim Merkezi Teftiş Kurulu İÇ KONTROL FONKSİYONU

24

25 BASEL II Reel Sektöre Etkileri 1.Geleneksel Kredi Onay Sistemi değişecek 2.BASEL II Sonrası Kredi Onay Sistemi Kredi Notuna dayandırılacak 3.BASEL II’nin Kredi Teminatları sınırlandıracak 4.BASEL II’ ye Göre Şirket Sınıflandırması yapılacak 5.Şirketlerin Risk Notu Belirlenmesi ve Derecelendirme Sistemi geliştirilecek 6.Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması yapılacak 7.Şirketler Basel 2 için iş yapma modellerini ve yönetim modellerini değitirmek zorunda kalacaklar

26 TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy PERAKENDE Portföyü KOBİ kredilerinin bazıları BİREYSEL kredilerin Tümü

27 TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy KOBİ Portföyü Net Satış > 50 mil EuroNet Satış < 50 mil Euro Toplam Risk > 1 mil Euro Toplam Risk < 1 mil Euro PERAKENE Portföy

28 TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy PERAKENDE Portföyü KOBİ kredileri Risk <1mil euro BİREYSEL kredilerin Tümü Ciro>50 mil euro KOBİ kredileri Risk >1 mil euro

29

30 Basel II Standart Yaklaşıma Göre KOBİ’leri Derecelendirme

31

32 RATİNG Anlamı (kredi notu) A – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yüksek B – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yeterli C – finansal yükümlülüklerini yerine getirme durumu değişebilir ve ödemelerini tahsil edememe durumunda finansal durumu bozulabilir. D – bir yada birden fazla yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız.

33 Standard & Poor'sMoody'sFitch IBCA Standard & Poor'sMoody'sFitch IBCA 1 AAAAaaAAA 2 AA+Aa1AA+ 3 AAAa2AA 4 AA -Aa3AA - 5 A+A1A+ 6 AA2A 7 A -A3A - 8 BBB+Baa1BBB+ 9 BBBBaa2BBB 10 BBB -Baa3BBB - 11 BB+Ba1BB+ 12 BBBa2BB 13 BB -Ba3BB - 14 B+B1B+ 15 BB2B 16 B -B3B - 17 CCC+Caa1CCC+ 18 CCCCaa2CCC 19 CCC -Caa3CCC - 20 CCCaCC 21 CCC 22 DD Derecelendirme Ölçeklerinin Eşleştirilmesi S&P Moody Fitch

34 FRSİRS

35 Notu Düşük olanların faizleri artacak Notu Yüksek olanların faizleri düşecek Keşke Basel2 gelmese Basel2 çabuk gel

36 Banka Sermaye Gereksinimi (bin euro) (5 mil Euro kredi verilirse)

37

38

39 3 Disiplin Hazır Mı? Mali Yönetim Disiplini Kurumsal Yönetim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini

40 3 Disiplin Hazır Mı? Kurumsal Yönetim Disiplini

41 Şirket Kontrolü Pay Sahipleri Şirket Yöneticileri Menfaat Sahipleri İç Denetim Dış Denetim Ortak Menffatler Çatışan Menfaatler MENFAATLER

42 Şirket Kontrolü Hissedar Genel Kurullar Faliyet Raporları İç Denetim Dış Denetim KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek?

43 Hissedarlar ve Şirket Kontrolü Hissedarlar’ın Şirketi Kontrol Edebilme İmkanları ve Araçları Çok Sınırlıdır!

44 Yönetim Kurulu ve Şirket Kontrolü Yönetim Kurulu Şirketi Uzaktan Kontrol Etmeye Çalışır

45 Genel Müdürlük ve Şirket Kontrolü Şirketi Yöneten Genel Müdürlüktür

46 Şirket Kontrolü Murahhas Azalar İcra Komiteleri

47 Şirket Kontrolü Murahhas Azalar İcra Komiteleri İç Denetim Dış Denetim Danışmanlık Hizmetleri

48 Kurumsal Yönetim 11 Özellik 1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5.Sorumluluk 6.Etkinlik

49 Kurumsal Yönetim11 Özellik 7.Uzlaşma Arayışı 8.Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10.Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

50 Kurumsal Yönetim İlkeleri Hissadarlarla yeterli ve tatminkar dialaog kurulmalıdır Hissedarların istekleri değerlendirilmelidir Genel Kurul Toplantıları verimli kullanılmalı ve değerlendirilmelir Hissedarların Genel Kurula katılması kolaylaştırlmalı, oy kullanmaları sağlanmalıdır

51 Kurumsal Yönetim İlkeleri Hissedarlara eşit imkanlar sağlanmalıdır Hissedarlara eşit muamele yapılmalıdır Hissadarların haklarını kullanması engellenmemeli

52 PAY SAHİPLERİ Pay Sahiplerinin Konumu ve Önemi Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Genel Kurula Katılım Hakkı Oy Hakkı Azınlık Hakları Kar Payı Hakkı Pay Sahipleri Eşit İşlem İlkesi

53 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları Şirketin Bilgilendirme Politikası ve Pay Sahiplerine Bilginin Sağlanması Şirket Etik Kurallarının Açıklanması Şirket ile Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

54 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Bağımsız Denetimin İşlevi Hesap Verebilirlik Ücretlendirme İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Ticari Sır Kavramı Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay Ve Gelişmeler

55 MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Şirket Malvarlığının Korunması Çalışanlarla İlişkiler Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Sosyal sorumluluk

56 YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Fonksiyonları Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyetleri Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetimde Söz Sahibi Olan Diğer Personel

57 BŞ Söz “Türkiye’de, Etik Anlayışı Bilinci oluşturulmadan, İş Etiği Vizyonu geliştirilmeden, Başarılı Kurumsal Yönetim uygulamaları yapılamaz” Bülent Şenver

58 3 Disiplin Hazır Mı? Risk Yönetimi Disiplini

59 RİSK TEHLİKEBELİRSİZLİK FIRSAT Olaylardan kaynaklanan risk Değişimden kaynaklanan risk Riski lehe kullanabilme RİSK NEDİR?

60 RİSK Ekonomik değer ve/veya gelirdeki dalgalanma Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Kredi kayıplarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Yetersiz veya yanlış içsel yöntem, kişi ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan dalgalanmalar RİSK NEDİR? PROR KR

61 PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk PİYASA RİSKİ Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk Hisse Senedi Riski Kur Riski Emtia Riski Faiz Oranı Riski

62 OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSK Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler Doğal Afet Sahtekarlık Kontrol Mekanizmaları Yasal Düzenlemeler Sistem problemleri Teknoloji sorunları

63 Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Toplam Risk Zaman ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Getiri Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk- getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

64 Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin entegre olarak yönetimi Risklerin analiz edilmesi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

65 VarlıklarYükümlülükler Riskli Varlıklar Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Borçlar Sermaye Toplam Yükümlülükler Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski Piyasa Riski Arz – talep Rekabet Üretim faktörlerinin verimliliği Teknoloji İnsan Kaynağı Hukuk Doğal Afetler Hisse Senedi Bonolar Döviz Vade yapısı Alacak hesaplar Müşteriler Garantiler Faiz Oranı Döviz Kuru Enflasyon Vade yapısı Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ

66 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ Son yıllarda finans sektöründe olduğu gibi reel sektörde de risk yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır.

67 BASEL II’ YE GÖRE RİSK ÖLÇÜMÜ

68 3 Disiplin Hazır Mı? Mali Yönetim Disiplini

69 1.Güçlü MaliTablolar 3.Güvenilir Hesap ve Kayıt Düzeni 2.Doğru Mali Tablolar 4.Kayıt Dışı Yapmak Yok, Yapanla Çalışmak Yok 5.Mali Raporlama ve Yönetim Raporlama Sistemleri 6.Veritabanı. CRM ve Muhasebe sistemleri 7.Denetim, Teftiş ve Erken Uyarı sistemleri 8.Dahili Kontrol Sistemleri

70

71 Şirketlerin Yapması Gereken BASEL II Hazırlık ve Uyum Çalışmaları 1.Kurumsal Yönetişim Çalışmaları (Corporate Governance) 2.İşletme Etiği ve Etik Kodları Uygulaması 3.Şirket Ortakları ve Genel Kurul Uygulamaları 4.Yönetim Kurulu ve Üyeleri Sorumlulukları 5.İcra Kurulları ve Genel Müdür Sorumlulukları 6.Denetim Fonksiyonu ve Şeffaflık Uygulamaları 7.Muhasebe ve Raporlama Sistemi Güvenilirliği 8.Şirket Risk Yönetimi Sisteminin Kurulması

72 Standart Yaklaşım Gelişmiş Yaklaşım Dış Derecelendirme Banka Derecelendirmesi

73 BASEL II ye bs@bulentsenver.com Hazır mısınız?

74 3 Disiplininiz Var Mı? Mali Yönetim Disiplini Kurumsal Yönetim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini

75 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up Kurumsal Yönetim Check-Up Risk Yönetimi Check-Up

76 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up

77 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up Risk Yönetimi Check-Up

78 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up Kurumsal Yönetim Chek-Up Risk Yönetimi Check-Up

79 BASEL II ye bs@bulentsenver.com Hazır olun?


"BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları