Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED - AİLESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED - AİLESİ."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED - AİLESİ

3 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED 2.1 Ailesi 2.1.1 Hz Muhammed’in Soy Kütüğü 2.1.1.1 Kusay 2.1.1.2 Abdumenaf 2.1.1.3 Haşim 2.1.2.4 Abdulmuttalib 2.1.2.5 Abdullah MUHAMMED (S.A.V)

4

5 Hz AdemHz İbrahim MÖ:1800 KusayAbd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Hz SaadHalide B. Esved Hz Amine bint Vehb Hz Abdullah Hz Hamza Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim Hz Muhammed (s.a.v) 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ

6 Kusay Abd-i Menaf Haşim (Amr) (Şeybe) Abdulmuttali b Hz Abdullah Hz Muhammed Zühre Kilab Abdul-UzzaAbduddar Esed Hüveylid Nevfel Hz Hatice HZ HATİCE’NİN SOYU Varaka Amr El-Avvam Ez-Zubeyr Ö:656 1 2 4 3 Abd-i Menaf Haşim (Amr) Esed Hüveylid Abdul-Uzza Esed Hüveylid

7 Hz Hatice M25/H40 Sevde b. Zem’a (Dul) M53 Hz Aişe H1-H2 evlendi 623-624 Hz Hafsa b. Ömer Hz Zeynep b. Hüzeyme Hz Zeynep b. Cahş(H4) Hz Muhammed (s.a.v) Hz Ümmü Seleme(H4) Hz Ümmü Habibe (H7) Hz Cüveyriye b.Haris Hz Safiyye b. Huyey (H7) Hz Meymune b. Haris (H7) EŞLERİ Kasım (596-598) Zeynep (600-630) Rukiye (603-625) Ümmü Gülsüm (22) Fatıma (605,633) Abdullah (3 ay) İbrahim (17 Ay) Hz Mariyetül Kıptiyye ÇOCUKLARI Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep TORUNLARI 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Abdullah 2 yaş ölm. Eşi : Ebu’l As Eşi: Hz Ali Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi: Hz Ali Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ebu Leheb’in çocukları İlk Eşi: Uteybe ilkEşi: Utbe İlk Eşi: Uteybe ilkEşi: Utbe

8 Hz Hatice Doğum: 555 Evlenme: 595 (40 yaş) Ölümü: 620 (Nübv. 10) Kasım D: 596 Ö: 598 Zeynep D:600 Ö:630 Rukiye D:603 Ö:625 Ümmü Gülsüm (22) Fatıma D:605 Ö:633 Abdullah (3 ay) Eşi: Hz Ali İkinci Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Ali Öl: çocuk İlk Eşi: Uteybe İlk Eşi: Utbe

9 Abd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Ebu’l AslHz Abdullah Hz Hamza Ö:625 Uhud Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU Abduşşems (Ümeyye) Harb Ebu Sufyan El-Hakem Affan Muaviye Yezid Hz Osman Ö:656 Mervan Abdül Melik (Emevi Half) Yezid

10 Ğalib Kilab Muharib Fihr (Kureyş) Lüey Yakaza HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU Mürre Ka’b Husays Ka’b El-Hattab Temim Mahzum Ebu Kuhafe Hz ÖmerHz Ebu Bekr Ö:634 Amr Sehm Cumah Kusay HZ MUHAMMED Hakem Amine

11

12 Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Hz Muhammed (s.a.v) Anne Amine HZ MUHAMMED ANNE VE BABA TARAFI Vehb Abdumenaf Zühre Haşim Abdumenaf Kusay Hakem Kilab Anneanne Bere Abduluzza Abduddaroğ ulları Babaanne Fatıma Amr Vehb (Vüheyb) Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Kusay Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Amr Kusay Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Babaanne Fatıma Amr Kusay Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah

13 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Buradan da anlaşılıyor ki, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hem annesi hem babası Kureyş'in seçkin ailelerine mensuptur. Her ikisinin nesebi de Kilâb b. Mürre’de birleşmektedir. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

14 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Peygamberimiz (a.s.), Kur'ân-ı Kerîm'de; Dört kere Muhammed ismi ile, Bir kere de Ahmed ismi ile anılır. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

15 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Muhammed: Övülmeye layık hasletleri çok olan manasına gelir. Âl-i İmrân: 144 Ahzâb: 40 Muhammed: 2 Feth: 29 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

16 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Ahmed ise: En çok övülen veya en çok hamd ve şükür eden, ya da, bu hasletlerle anılan zât mânâlarına gelir (Saf: 6’da geçer.) 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

17 2.1 Ailesi Hz. Muhammed (s.a.s.), Mekke’de oturan Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları koluna mensuptur. Soyu, Fihr (Kureyş) b. Mâlik yoluyla Hz. İbrahim'in torunlarından Adnân'a kadar uzanır.

18

19 2.1.1.1 KUSAY Rasulullah’ın 4.ncü atası Kusay; 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

20 Kusay Abd-i Menaf Haşim (Amr) (Şeybe) Abdulmuttali b Hz Abdullah Hz Muhammed Zühre Kilab Abdul-UzzaAbduddar Esed Hüveylid Nevfel Hz Hatice HZ HATİCE’NİN SOYU Varaka Amr El-Avvam Ez-Zubeyr Ö:656 1 2 4 3 Abd-i Menaf Haşim (Amr) Esed Hüveylid Abdul-Uzza Esed Hüveylid

21 2.1.1.1 KUSAY Muvahhit olarak bilinen bir şahıs idi. Babasını küçük yaşta kaybettiği için çocukluğunu Mekke’de değil Medine’de dayılarının yanında geçirmiş, daha sonra Mekke’ye bir vesile ile dönmüştür 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

22 2.1.1.1 KUSAY Allah’a davet eder, Haram işlemez, Dahası o dönemde içki içmeyi, Zina etmeyi mürüvvete(insaniyete) aykırı bulurdu. Bu yönleriyle atası İbrahim a.s dan bir iz taşırdı. Bir ışık taşırdı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

23 2.1.1.1 KUSAY Kusayy, Dâru'n-Nedve denilen bir danışma meclisini kuran kişidir. Kureyş bir toplantı yapacaksa veya bir savaş kararı alacaksa, bunları Dâru'n-Nedve'de kararlaştırırdı. Dışarı gidecek olan bir kervan ve kafilenin hazırlığı burada yapılırdı. Nikah ve diğer merasimler de burada düzenlenirdi 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

24 2.1.1.1 KUSAY Kusayy, kendinden sonra da devam eden ve bir hatıra olarak hafızalarda kalan bir çok iş yapmıştır. Örneğin, rifâde ve sikâye (Kâbe'yi ziyaret edenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması) Kabe hizmetkârlarının en büyük göreviydi. Bütün Kureyş'i toplayarak bir konuşma yaptı ve: 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

25 2.1.1.1 KUSAY "Yüzlerce, binlerce kilometre mesafeden insanlar Kabe'yi ziyarete gelmektedirler. Onlara ev sahipliği yapmak, Kureyş'in görevidir" dedi.

26 2.1.1.1 KUSAY Nitekim, Kureyş bunun için yıllık fon kararlaştırdı. Bununla Mina ve Mekke-i Mükerreme'de hacılara yemek dağıtılırdı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

27 Mina Müzdelife Arafat KABE

28 MEKKE Mina MüzdelifeArafat KABE

29 2.1.1.1 KUSAY Ayrıca geniş bir su havuzu yaptırdı. Hac günlerinde hacıların kullanması ve yararlanması için içine su doldurulurdu. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

30 2.1.1.1 KUSAY Meş'ar-i Haram (Müzdelife) da onun icraatlarındandır. Sahibi olduğu ün ve itibar nedeniyle Kureyş unvanı ilk Önce Kusayy'a verildi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

31 2.1.1.1 KUSAY "Kusay, sülâleyi toplayarak Kabe'nin çevresine yerleştirmiş olduğu için kendisine Kureyş denmiştir. Çünkü Kureyş kelimesinden türetilen Takrîş' kelimesinin mânâsı biraraya toplamak demektir. Bu bakımdan, ona bir araya toplayıcı' da derlerdi." 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

32 2.1.1.1 KUSAY Kusayy'ın altı oğlu vardı. Abduddâr, Abdi Menâf, Haşim Abdulmuttalib Abduluzzâ, Abd b.Kusayy, Tehammür, Berra. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

33 AbduddarAbdimenafAbduluzza Abd bin Kusay TehammürBerra KUSAY (Zühre’nin Kardeşi) OĞULLARI Peygamberi mizin Soyu Buradan Devam Etti Hz Haticenin Soyu buradan gelmketedir

34 2.1.1.1 KUSAY Kusayy ölürken Kâbe-i Muazzama'ya ait bütün yetkileri, kardeşleri arasında en yeteneksiz olmasına rağmen en büyük oğlu Abduddâr'a devretti 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

35 AbduddarAbdimenafAbduluzza Abd bin Kusay TehammürBerra KUSAY (Zühre’nin Kardeşi) OĞULLARI Peygamberi mizin Soyu Buradan Devam Etti Hz Haticenin Soyu buradan gelmketedir

36 2.1.1.1 KUSAY Ama Kusayy'dan sonra Kureyş'in başkanlığını Abdi Menâf ele geçirdi, işte bu Abdi Menâfin sülâlesi Hz.Peygamber Efendimizin ailesinin geldiği sülâledir 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

37 AbduddarAbdimenafAbduluzza Abd bin Kusay TehammürBerra KUSAY (Zühre’nin Kardeşi) OĞULLARI Peygamberi mizin Soyu Buradan Devam Etti Hz Haticenin Soyu buradan gelmketedir

38 2.1.1.2 ABDUMENAF Abdumenaf da babası gibi dürüst, liderdi. Kabiliyetli, bölgede sevilen, insani meziyetleri üstün bir insandı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

39 2.1.1.2 ABDUMENAF Tüm bu bilgilere nereden ulaşıyoruz? O günün tarihi, yazılı tarih değildi. Sözlü tarih idi. Sözlü tarihti, lakin bölge insanının hafızası bu tarihi, dilden dile, yürekten yüreğe, gönülden gönüle taşıyarak kitaplara döktü. Biz, işte bu insanların kimliğini ve kişiliğini oradan öğreniyoruz. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

40 2.1.1.2 ABDUMENAF Kusay’ın oğlu Abdumenaf’ta da gördüğümüz bu insanlık, bu erdem ve yiğitlik meziyetlerini onun oğlu Haşim’de de görüyoruz. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

41 2.1.1.3 HAŞİM Rasulullah’ın 3.ncü göbek dedesi Haşim. Haşim, aslında, Rasulullah’ın da kendisini ismiyle andığı, Beni Haşim’in zirvesindeki insan. Yani, Haşimoğullarının soyunun başladığı nokta. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

42 Kusay Abd-i Menaf Haşim (Amr) (Şeybe) Abdulmuttali b Hz Abdullah Hz Muhammed Zühre Kilab Abdul-UzzaAbduddar Esed Hüveylid Nevfel Hz Hatice HZ HATİCE’NİN SOYU Varaka Amr El-Avvam Ez-Zubeyr Ö:656 1 2 4 3 Abd-i Menaf Haşim (Amr) Esed Hüveylid Abdul-Uzza Esed Hüveylid Eşi; Selma

43 2.1.1.3 HAŞİM Hâşimoğullarının atası ve aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.s.)’in büyük dedesidir. Hâşim’in asıl adı Amr ‘dır. Mekke’de kıtlık olduğu bir yılda Suriye’den somun getirip ufalayarak tirit yaptırdığından dolayı kendisine “ufalayan” manasında "Hâşim" denilmiş ve bundan sonra bu isimle anılmıştır. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

44 2.1.1.3 HAŞİM Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerini ilk defa tertipleyen ve âdet haline getiren odur. Kendi zamanında, rifâde ve sikâye görevlerini yürütüyordu. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

45 2.1.1.3 HAŞİM Bir ticaret seyahati için Suriye’ye giderken uğradığı Medine’de, Adiy b. Neccâroğullarından Selmâ bint Amr ile evlendi. Bu evlilikten, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in dedesi Şeybe (Abdülmuttalib) dünyaya geldi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

46 2.1.1.3 HAŞİM Hâşim bir ticaret seyahati esnasında Gazze'de vefat etti ve oraya defnedildi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

47 MEKKE

48 2.1.1.3 HAŞİM Haşim zamanında, Medine’de sosyal ahlaki siyasi bozulmanın ve kokuşmanın zirvesine gelindiğini görüyoruz. Haşim, dedesi Kusay gibi, muvahhid değildi;ama Dedesinden aldığı insani meziyetleri devam ettiren, Kabe’nin Rabbi’ne hürmette kusur etmeyen, 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

49 2.1.1.3 HAŞİM Ataları İbrahim’in bıraktığı hatıralara oldukça önem veren ve Kendilerinde bir öz taşıdığının farkında olan bir insandı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

50 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Haşim’den sancağı oğlu Abdulmuttalip aldı. Haşim, genç yaşlarda, yaklaşık 25 yaşlarında vefat etmişti. Asıl ismi Şeybe olan Abdulmuttalib, 8 yaşına kadar Medine’de kaldı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

51 Kusay Abd-i Menaf Haşim (Amr) (Şeybe) Abdulmuttali b Hz Abdullah Hz Muhammed Zühre Kilab Abdul-UzzaAbduddar Esed Hüveylid Nevfel Hz Hatice HZ HATİCE’NİN SOYU Varaka Amr El-Avvam Ez-Zubeyr Ö:656 1 2 4 3 Abd-i Menaf Haşim (Amr) Esed Hüveylid Abdul-Uzza Esed Hüveylid Eşi; Selma

52 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdulmuttalib ismi kendisine sonrada verilmiş idi. Şeybe, Medine’de büyümüş, Medine’de yetişmiş idi. Babasının vefatından sonra amcası (babasının kardeşi) Muttalib, yeğenini Medine’den aldı ve Mekke’ye getirdi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

53 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Mekke’ye girerken, Muttalib’in devesinin arkasına bindiğinden Muttalib’in kölesi sanıldığı için kendisine Abdulmuttalib denmiştir. Abdulmuttalib ismi işte buradan gelir. Mekke’dekiler, amcası Muttalib’in kölesi sanıyorlardı. Oysa yeğeniydi. Abdulmuttalib büyüdüğünde, önderlik ve liderlik vasıflarını hemen tebarüz ettirdi ve Mekke’ye reis oldu. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

54 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdülmuttalib kendi zamanında Hâşimoğullarının başkanıydı. Babasından miras kalan, Hacıların su ve yemek ihtiyacını karşılama (sikâye ve rifâde) görevlerini yürütüyordu. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

55 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Ancak Abdulmuttalib, başka şeylerin de başlangıcı sayıldı. Birtek oğlu vardı, Haris. Oğlu ile birlikte bir gün Mekke’nin banliyösüne gittiğinde orada öğle uykusu esnasında bir rüya görür. Kendisine denilir ki, “Birr”i bul. “Birr” nedir diye etrafına sorar ama cevap alamaz. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

56 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Bir başka gün, bu rüya bir başka şekilde tekrarlanır. Bu sefer “Tıyb”i bul denilir. “Tıyb” nedir diye sorar yine cevap bulamaz. (Tıyb; güzel, güzellik, fazilet, erdem, ihsan demektir.) Üçüncüsünde, “Zemzem”i bul hitabıyla karşılaşır. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

57

58 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Bu son rüyanın ardından, büyüklerinden duyduğu hikayeleri hatırlar. Sorar, soruşturur. Buralarda eskiden bir su kaynağı varmış ve atamız İsmail ve İbrahim ile alakalıymış diye anlatılagelen o efsanevi suyu bulmak için kazmasını vurur. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

59 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Vurur ve sonuçta maksadına ulaşır. Lakin, kazmasını vurduğu yerden, kuyunun üstünde, kumların içinde bir takım altın heykelcikler, altın takılar, gümüş paralar vs. çıkar. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

60 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Tabi, ganimetin olduğu yerde ganimetçiler, kemiğin olduğu yerde çakallar, leşin olduğu yerde kargalar olur. İşte orada ganimet vardır. Altın, gümüş vardır ve ganimetçiler hemen üşüşürler. Ebu Talib, bu ne benim ne de sizindir. Bu Allah’ındır. Bu, Beyt’in Rabbi’nindir. Ben, Beyt’in Rabbi için kazdım burayı, kimse için kazmadım. Ben, hacılara tasadduk etmek için kazdım. Bu da burdan çıktığına göre, bu da Beyt’in Rabbi’nindir der. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

61 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Bu, atalarımızdan kalmıştır, bizim de hakkımız vardır derler. başlarlar didişmeye. Hayır efendim, verirdin, vermezdin, başlarlar didişmeye. Abdulmuttalib pek insandır. Erdemli kalabilmiş ender insanlardan biridir. Ama gücü yetmiyor. Çakallar çoğalıyor etrafında. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

62 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Gün gün baskı artıyor ve tek oğluyla Abdulmuttalib geceleri kuyuda yatıyor. Kabe’nin Rabbi’ne ait olan bu şeyler kaçırılmasın, çalınmasın diye. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

63 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Çekişme, öyle bir noktaya geliyor ki, artık gücü yetmiyor. İşte o anda orada tarihi değiştirecek bir dua ediyor. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

64 Ebrehe’nin huzurundan ayrılarak doğruca Kâbe’ye gitti ve Allah’a dua etmeye başladı.. Abdulmuttalib, elini kaldırdı.

65 Ebrehe’nin huzurundan ayrılarak doğruca Kâbe’ye gitti ve Allah’a dua etmeye başladı.. YARABBİ

66 “Bunlar güçlü, ben zayıfım. Ama ben hakikati savunuyorum.

67 Ben, senin beytini korumak için kendimi tehlikeye atıyorum. Onlarsa senin beytine tecavüz ediyorlar.

68 Ne olur Yarabbi, bana bir tane değil de 10 tane evlat verseydin de şunların karşısına senin beytini ve senin hukukunu korumak için onunu birden çıkarsaydım.

69 Eğer verirsen Yarabbi, birini sana feda edeceğim.”

70 2.1.1.5 ABDULLAH Ondan sonra 10 oğlu oldu. Bir tanesi de Abdullah idi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

71 Hz AdemHz İbrahim MÖ:1800 KusayAbd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Hz SaadHalide B. Esved Hz Amine bint Vehb Hz Abdullah Hz Hamza Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim Hz Muhammed (s.a.v) 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ

72 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdulmuttalib’in Kişiliği; Ahirete, ahiret ceza ve mükâfatına inanır; "Vallahi, şu dünyanın arkasında bir dünya daha vardır ki, iyilik edenler orada iyiliklerinin mükâfatını görecekler, kötülük edenler de orada kötülüklerinin cezasını çekeceklerdir!" derdi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

73 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdulmuttalib’in Kişiliği; Beytullah'ı çok çok tavaf eder, Haram olan ayların dokunulmazlığını son derecede gözetir, Hac mevsiminde hacılara mallarının en iyisinden infakta bulunurdu. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

74 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdulmuttalib’in Kişiliği; Konukları ağırlardı. Dağ başlarında da, vahşi hayvanların, kurtların, kuşların karınlarını doyururdu. Kaybolan Zemzem kuyusunu ortaya çıkardıktan sonra, kuyunun başına yaptığı havuza Zemzem doldurup, Mekke halkına ve hacılara Zemzem suyu içirirdi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

75 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdulmuttalib’in Kişiliği; Develerinin sütünü balla karıştırarak hacılara ikram ettiği gibi, kuru üzüm satın alıp Zemzemle hoşaf yaparak içirdiği de olurdu. Abdulmuttalib Dede, Kureyşîlerin hâkimlerindendi. İçki içmezdi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

76 2.1.1.4 ABDULMUTTALİB Abdulmuttalib’in Kişiliği; İçkiyi ve zinayı yasaklamıştı. Zina yapanı, kamçılatarak cezalandırırdı. Oğullarına, ahlâkî faziletleri emir ve tavsiye ederdi 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

77 2.1.1.5 ABDULLAH Etmiş olduğu dua kendisine hatırlatıldı. Abdulmuttalib, on oğlunu alarak Kabe'ye gitti. Her zaman Kabe'de kalan ve orada dua ile uğraşan kişiye: 'Oğullarım arasında kur’a çek, kime çıkacak görelim' dedi. Kur’a Abdullah'a çıktı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

78 2.1.1.5 ABDULLAH Onları yanına alıp, kurban yerine gitti. Abdullah'ın kardeşleri de beraberdiler. Ağlamaya başladılar ve: "Bunun karşılığında on deve kurban et de bunu bırak" dediler. Bunun üzerine Abdulmuttalip, Kabe'deki adama: "Abdullah'la on deve arasında kur'a çek" dedi. Kur’a Abdullah'a çıktı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

79 2.1.1.5 ABDULLAH Bu sefer Abdulmuttalib on yerine yirmi deve koydu, derken yükselte yükselte sıra yüz deveye geldi. Ancak yüz devede kur’a develere çıktı. Abdulmuttalib yüz deveyi kurban etti ve Abdullah kurtuldu." Bu rivayet, Vâkıdinin rivayetidir. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

80 2.1.1.5 ABDULLAH İbn îshâk'ın anlattığına göre, deve karşılığında Abdullah'ın kurban edilmekten vazgeçilmesini Kureyş ileri gelenleri teklif etmişti 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

81 2.1.1.5 ABDULLAH Abdulmuttalib'in on veya oniki oğlundan beşi, müslümanlık veya kâfirlikteki özelliklerinden dolayı büyük üne sahip olmuşlardır: Ebu Leheb (islamı red), Ebu Tâlib (islamı red), Abdullah, 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

82 2.1.1.5 ABDULLAH Hz. Hamza (ra), Hz. Abbas (ra ). 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

83 2.1.1.5 ABDULLAH Abdullah güzel bir insandı. Hakkında yazılan şiirlerin toplamı bir kitap ediyordu. Mekkeli kızların, onun hakkında yazdığı çok sayıda şiir vardı. Mekke’nin kızları Abdullah’a hayrandı. Üstelik Hz Yusuf’un başından geçen bir hadise Abdullah’ın da başından geçmişti. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

84 2.1.1.5 ABDULLLAH Mekke’nin kızalarından bir tanesi kendisini ona arz ediyor, ama o el sürmüyor. Bu olayın olduğu zaman diliminde; Daha Allah’ın şeriatı yok, Muhammed (a.s) daha şeriatı getirmiş değil. Ancak erdeme aykırı buluyor. Temiz bir kan, Temiz bir damar var ya, o damardan geliyor. Ahlaka aykırı buluyor ve yanaşmıyor. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

85 2.1.1.5 ABDULLLAH O zaman, Fatıma adında bir kadın vardı. O anlatıyor. Abdullah geçerken, herkes, acaba beni alır mı diye süslenip kendini teşhir için adeta pencerelere çıkıyorlardı. O ise, Amine adında bir kadınla evlenmeyi tercih etti. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

86 2.1.1.5 ABDULLLAH Bu kadın diğerleri gibi yapmıyor. Onlar gibi kendisini teşhir etmiyordu. Evet, güzel güzel içindir. Tayyib, Tayyib içindir. Habis ise Habisler içindir. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

87 2.1.1.5 ABDULLLAH Abdullah kurban edilmekten kurtulunca, Abdulmuttalib onu evlendirmeyi düşündü. Zühre kabilesinden Vehb b. Abdi Menâfin Amine isimli bir kızı vardı. Kureyş kabilesi içinde seçkindi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

88 Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Hz Muhammed (s.a.v) Anne Amine HZ MUHAMMED ANNE VE BABA TARAFI Vehb Abdumenaf Zühre Haşim Abdumenaf Kusay Hakem Kilab Anneanne Bere Abduluzza Abduddaroğ ulları Babaanne Fatıma Amr Vehb (Vüheyb) Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Kusay Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Amr Kusay Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah Babaanne Fatıma Amr Kusay Abdumenaf Haşim Abdulmuttali b Baba Hz Abdullah

89 2.1.1.5 ABDULLLAH O sırada Amine, amcası Vehb'in (Vüheyb) yanında kalıyordu. Abdulmuttalib Vehb'in yanına gitti ve Amine'yi oğlu Abdullah'a istedi. O da bunu kabul edince, evlilik gerçekleşti. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

90 2.1.1.5 ABDULLLAH Bu sırada Abdulmuttalib'in kendisi de Vehb'in Hâle isimli diğer kızını istedi ve onunla evlendi. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

91 2.1.1.5 ABDULLLAH Hamza (ra) işte bu Hâle'den doğdu. Evlilik bağından dolayı, Hâle, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in teyzesi oldu. Hz. Hamza, Peygamberimizin amcası olduğu gibi, bu evlilik bağından dolayı da teyzesinin oğlu olmuştur. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

92 2.1.1.5 ABDULLLAH - AMİNE Amine ile, yaklaşık 3 ay gibi bir süre evli kaldı. Abdullah, ticaret için şama gidiyor, dönüşte hastalanıyor ve Mekke’ye dönecek takati olmadığından Medine’de dayılarının yanında (Adiy bin. Neccar oğulları) kalıyor ve 25 yaşlarında vefat ediyordu. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

93 2.1.1.5 ABDULLLAH - AMİNE Abdullah miras olarak; 5 adet deve, Birkaç davar (koyun) 1 adet kılıç Bir miktar gümüş para ve Ümmü Eymen (Bereke) adında bir cariye bırakmıştı. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

94 2.1.1.5 ABDULLLAH - AMİNE Alemlerin rahmeti öksüz kalıyordu. Yetim Kalıyordu. Niçin ? 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

95 MUHAMMED (S.A.V) Çünkü Allah, bu süreçte, kendisinden başka kimsenin müdahale etmesini istemiyor. Allah, doğrudan terbiye etmek istiyor. Etrafını sıfırlamak istiyor. Onu, kendi elleriyle terbiye etmek istiyor. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

96 MUHAMMED (S.A.V) Kime dayansa onu çekip alacaktı. Babasına, anasına, amcasına, dedesine, haticesine. Onları alarak, ona, Allah’tan başkasına dayanmamasını öğretiyordu. Barınak, tutamak, dayanak olarak Allah’tan başkasına gitmemesini öğretiyor adeta. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

97 MUHAMMED (S.A.V) Bir seferinde, Ebu Bekir’e, eğer yer ehlinden bir dost edinseydim seni edinirdim diyordu. Ama O, ölmeyen bir dost seçmiştir. Dayandığında yıkılmayacak bir dost seçtim. Yaslandığımda beni mahçup etmeyecek bir dost seçtim. İşte bu sürecin başlangıcı Abdullah’ın alınmasıdır. Ve o yıl bir hadise gerçekleşiyor. Rasululah henüz doğmamıştır. Daha 50 gün var. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

98 FİL VAKIASI VE ABDULMUTTALİB Yemen hükümdarı Ebrehe, Yemen’de Kulleys diye bir kilise yaptırıyor. İnsanların, akın akın Kabe’ye gelmesini kaldıramıyor. İbrahim’in duasına engel olmak istiyor. Sen kim, İbrahim’in duasının önüne gerilmek kim. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

99 FİL VAKIASI VE ABDULMUTTALİB Hz İbrahim öyle demişti ya. “Yarabbi, bu beyti mubarek kıl” demişti. Ve her taraftan, yer yüzünün dört bir tarafından insanları çağırmıştı ya oraya. Ve Allah da adeta bu duanın işitildiğini ilan edercesine ta bölgenin derinlerinden, ta çöllerin derinlerinden insanların fevc fevc, kitle kitle İbrahim’in davetine koştuğunu ilan etmişti ya. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

100 FİL VAKIASI VE ABDULMUTTALİB O davetin önüne gerilmek için, zavallı Ebrehe çıkıyor, ordusunu topluyor, Mekke’ye geliyor. Mekke’yi kuşatıyor. Mekke’nin dışında otlayan Abdulmuttalib’in 100 devesine askerler el koyuyor. Abdulmuttalib haber alınca hemen gidiyor ve develerini istiyor. Hükümdarınız benim develerimi almış. Develerimi istiyorum. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

101 FİL VAKIASI VE ABDULMUTTALİB Haber veriyorlar. Ebrehe huzuruna getirtiyor Abdulmuttalib’i. Ne istiyorsun ihtiyar diyor. Develerimi istiyorum diyor. Sen bu beldenin reisi değilmisin Evet reisiyim. Ben de seni, bu beldenin emanını isteyecek sanıyordum. Sen, nasıl bir adamsın ki develerini istiyorsun. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

102 FİL VAKIASI - ABDULMUTTALİB Verdiği cevap aynen şöyle. “Develerin sahibi benim. Beyt’in de bir sahibi var. Senin davan, onunla senin aranda. Sen benim develerimi ver. Davanı Beyt’in sahibi ile gör” İmana bakın imana. İnanca bakın. Güvene bakın. Allah’a güvene. Zerre kadar tereddüt yok. Sen benim develerimi ver. Aldı da ne yaptı. Hepsini, Kabe’nin Rabbine hediye etti. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

103 FİL VAKIASI VE ABDULMUTTALİB Tarihi bir ders verdi orada. Hem de iki ders. Allah’ın, kendisini koruyacağını, nasıl koruyacağını, nasıl koruduğunu, kendini savunanları nasıl savunduğunu, kendi Beyt’ini nasıl savunduğunu gösterdi. Kendi sahibi olduğu değerlere, Allah’ın lutfu olarak, nimeti olarak sahip olduğunun bir ifadesi olarak aldığı develeri Allah’ın kapısında hediye ediyor. 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

104 HALALARI Hz Erva Ümeyye Hz Safiyye Atike Beyza SÜT ANNELERİ Hz Halime (Abdullah ve Şeyma) Süveyde Hatun (Hz Hamza) Şifa Hatun 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

105 DADILARI Ümmü Eymen (Bereke) Fatıma Hatun 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

106 Ubeyd bin Zeyd (1. kocası) Eymen Ümmü Eymen (Bereke) Zeyd bin Harise (2. kocası) Üsame Ümmü Eymen (Bereke) DADISI ÜMMÜ EYMEN


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED - AİLESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları