Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kitaplara iman: 1

2 Kitaplara iman Onlar sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilene de. Âhirete de onların tam ve kesin bir imanı vardır. BAKARA, 2:4 Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse, pek derin bir sapıklığa düşmüş olur. NİSÂ, 4:136

3 Kitaplara iman Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti; mü’minler de iman ettiler. Onlardan herbiri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Allah’ın elçilerini birbirinden ayırt etmeyiz. Onlar “İşittik ve itaat ettik,” dediler. “Senden bizi bağışlamanı dileriz, ey Rabbimiz; dönüşümüz Sanadır.” BAKARA, 2:285

4 Delil = Kitap Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?
Eğer doğru söylüyorsanız, getirin kitabınızı. SÂFFÂT, 37:

5 Delil = Kitap O, sana kitabı hak ile ve daha önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirmiştir. Tevrat ve İncil’i de O indirdi. ÂL-İ İMRÂN, 3:3

6 Delil = Kitap “Rabbinden bir âyet getirse ya!” dediler. Daha önceki kitaplarda (suhuflarda) olan apaçık deliller onlara ulaşmamış mıydı? TÂHÂ, 20:133

7 Delil = Kitap Sakın! Çünkü o bir öğüttür. İsteyen ondan öğüt alır.
O çok şerefli, yüce, tertemiz sayfalardadır. ABESE, 80:11-13 Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler, kendilerine delil gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi. O delil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, tertemiz sayfaları okumaktadır. Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır. BEYYİNE, 98:1-3

8 Delil = Kitap Seni yalanlıyorlarsa, şu bir gerçek ki, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık deliller, sayfalar ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr? FÂTIR, 35:25-26

9 Birbirini doğrulayan kitaplar
Hiç şüphesiz, o Âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir. Onu Ruhu’l-Emin indirdi. Senin kalbine indirdi, uyarıcılardan olasın diye, Apaçık bir Arapça lisan ile. Önceki kitaplarda da onun bahsi vardı. ENBİYÂ, 21:

10 Birbirini doğrulayan kitaplar
Sen çağrını yap. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma. De ki: Ben Allah’ın indirdiği bütün kitaplara inandım. Bana sizin aranızda adaleti gözetmem emredildi. Bizim Rabbimiz de, sizin Rabbiniz de Allah’tır. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size; onun için aramızda tartışılacak birşey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır; herkesin dönüşü Onadır. ŞÛRÂ, 42:13

11 Birbirini doğrulayan kitaplar
“Ey kavmimiz,” dediler. “Biz Musa’dan sonra indirilen ve daha önceki kitapları doğrulayıp hakka ve dosdoğru bir yola ileten bir kitap dinledik. AHKAF, 46:30

12 Bütün kitaplara iman Bir de İmran kızı Meryem ki, iffetini korumuş, Biz de ona ruhumuzdan üflemiştik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti ve Allah’a gönülden itaat eden kimselerdendi. TAHRİM, 66:12

13 Bütün kitaplara iman Hayra ermek demek, yüzünüzü doğuya, batıya çevirmek demek değildir. Hayra eriş, o kimsenin erişidir ki, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmış; yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolculara, ihtiyacından dolayı isteyene, esaret altındakilere malından seve seve vermiş; namazı dosdoğru kılmış, zekâtı vermiştir. Onlar, sözleştikleri zaman sözlerinde duran kimselerdir. Onlar, darlıkta, sıkıntıda ve çetin şartlar altında sabredenlerdir. Onlar sadıkların tâ kendisi, onlar takvâ sahiplerinin tâ kendisidir. BAKARA, 2:177

14 Bütün kitaplara iman Siz onları seven kimselersiniz; oysa onlar sizi sevmezler. Ayrıca siz kitabın bütününe inanırsınız. Onlar ise sizinle karşılaştıklarında “İnandık” derler; kendi başlarına kaldıkları zaman da size duydukları kin yüzünden parmaklarını ısırırlar. Onlara “Kininizle geberin!” de. Allah, hiç şüphesiz, gönüllerde yatanı bilmektedir. ÂL-İ İMRÂN, 3:119

15 Tevrat | Musa (a.s.) Bakara, 2:53, 87, 89 Kasas, 28:43
Âl-i İmrân, 3:3, 48, 65, 93 Secde Sûresi, 32:23 Sâffât, 37:117 Mâide, 5:43-46, 66, 68, 110 Mü’min, 40:53-54 Fussılet Sûresi, 41:45 En’âm, 6:91, 154 Ahkaf, 46:12 A’râf, 7:145, 157 Fetih, 48:29 Tevbe, 9:111 Necm, 53:36 İsrâ, 17:2 Saf, 61:6 Enbiya, 21:48, 105 Cum’a, 62:5. Mü’minûn, 23:49 Furkan, 25:35

16 İncil | İsa (a.s.) Âl-i İmrân, 3:3, 48, 65
Mâide, 5:46, 47, 66, 68, 110 A’râf, 7:157 Tevbe, 9:111 Fetih, 48:29 Hadid, 57:27

17 Zebur | Davud (a.s.) Nisâ, 4:163 İsrâ, 17:55 Enbiya, 21:105

18 SUHUF | İbrahim ve Musa (a.s.)
Daha önceki kitaplarda (suhuf) olan apaçık deliller onlara ulaşmamış mıydı? TÂHÂ, 20:133 Yoksa Musa’nın sayfalarında olanlar ona bildirilmedi mi? Ya çok vefalı İbrahim’in sayfalarında olanlar? NECM, 53:36-37 Bunlar evvelki sayfalarda da vardı: İbrahim’in ve Musa’nın sayfalarında. A’LÂ, 87:18-19

19 KİTAB-I MUKADDES AHD-İ ATİK AHD-İ CEDİD 4 İNCİL TEVRAT ZEBUR
KUTSAL METİNLER AHD-İ CEDİD 4 İNCİL

20 Tahrifatın ana hedefleri
Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak Peygamberleri en düşük seviyede ahlâkî zaaflarla malûl göstermek Ahlâk anlayışını temelden bozmak

21 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
[Rab Tanrı] sonra şöyle dedi: “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Şimdi yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli.” TEKVİN, 3:22

22 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi. Ve şöyle dedi: “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar.” Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. TEKVİN, 11:5-8

23 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
Sonra İbrahim'e, “Sodom'la Gomora büyük suçlama altında” dedi, “Günahları çok ağır. “Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Yapıp yapmadıklarını anlayacağım.” TEKVİN, 18:20-21

24 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” TEKVİN, 6:5-7

25 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
Ben Mısırlılar'ı inatçı yapacağım ki, ardlarına düşsünler. Firavun'u, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım. Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman, Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim.” HURUÇ, 14:17-18

26 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. Adam, “Bırak beni, gün ağarıyor” dedi. Yakup, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diye yanıt verdi. Adam, “Adın ne?” diye sordu. “Yakup.” Adam, “Artık sana Yakup değil, İsrail denecek” dedi, “Çünkü Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin.” Yakup, “Lütfen adını söyler misin?” diye sordu. Ama adam, “Neden adımı soruyorsun?” dedi. Sonra Yakup'u kutsadı. Yakup, “Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel adını verdi. TEKVİN, 32:24-30

27 Allah’a noksan sıfatlar yakıştırmak
Puta taptıkları yerlerle O'nu kızdırdılar, Oyma putlarıyla O'nu kıskandırdılar. Tanrı bunları duyunca çok öfkelendi, İsrail'i büsbütün reddetti. İnsanlar arasında kurduğu çadırı, Şilo'daki konutunu terk etti. Kudretini tutsaklığa, Görkemini düşman eline teslim etti. Halkını kılıç önüne sürdü, Öfkesini öz halkından çıkardı. Gençlerini ateş yuttu, Kızlarına düğün türküsü söylenmez oldu. Kâhinleri kılıç altında öldü, Dul kadınları ağlayamadı. O zaman Rab uykudan uyanır gibi, Şarabın rehavetinden ayılan bir yiğit gibi oldu. ZEBUR, 78:58-65

28 Peygamberlere iftiralar
İçkiyi fazla kaçırıp çırılçıplak kalmak TEKVİN, 9:21-24 Sarhoş olup kendi kızını hamile bırakmak TEKVİN, 19:31-38

29 Peygamberlere iftiralar
Babasını kandırarak kardeşinin hakkı olan peygamberliği ondan almak TEKVİN, 27:6-40 Emrindeki adamın karısına göz koymak, onu hamile bırakmak, adamı da ölmesi için savaşa gönderip kadına sahip olmak 2. SAMUEL, 11:2-27

30 Ahlâksızlık Adem de, karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı. ... İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. TEKVİN, 2:25; 3:7

31 Ahlâksızlık Baştan sona müstehcen bir hikâyeden ibaret bir bölüm:
EZGİLER EZGİSİ (NEŞİDELER NEŞİDESİ) ... Ve daha sapıklığın, çarpıklığın nice örnekleri...

32 İsyan ettiren tahrifat
“Eski Ahit'in müstehcen hikâyelerle, şeheviliklerle, gaddarlıklarla, intikamcılıklarla dolu sayfalarını okuduğumuzda, bu kitabın Tanrı sözleri olmaktan çok, şeytan sözleri olduğunu söylemenin daha uygun olduğunu anlarız. Bu kitapları Tanrı kitapları olarak benimsemeyi Yaratana karşı saygısızlık sayarım.” THOMAS PAINE

33 Kur’ân tahrifat için ne diyor?
Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir topluluk var ki, Allah’ın kelâmını dinler, onu anladıktan sonra bile bile tahrif ederler. BAKARA, 2:75

34 Kur’ân tahrifat için ne diyor?
Yazıklar olsun o kimselere ki, kitabı kendi elleriyle yazarlar, sonra da, onunla az bir para elde etmek için “Bu Allah katındandır” derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, yazıklar olsun kazandıkları yüzünden onlara! BAKARA, 2:79

35 Kur’ân tahrifat için ne diyor?
Kitap Ehlinden bir kısmı da var ki, kitabı okurken dillerini eğip bükerler—tâ ki, okudukları şeyi kitaptan sanasınız. Oysa o kitaptan değildir. Bir de derler ki, “Bu Allah katındandır.” Oysa o Allah katından değildir. Böylece, bile bile Allah hakkında yalan söyleyip dururlar. ÂL-İ İMRÂN, 3:78

36 Kur’ân: doğrular ve doğrusunu söyler
O, sana kitabı hak ile ve daha önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirmiştir. Tevrat ve İncil’i de O indirdi. Bunları daha önce insanlar için birer hidayet rehberi olarak indirdiği gibi, hak ile bâtılı birbirinden ayırt eden Furkan’ı da indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlar için çetin bir azap vardır. Çünkü Allah’ın kudreti herşeye üstündür ve O, zulmü cezasız bırakmayan bir intikam sahibidir. ÂL-İ İMRÂN, 3:3-4

37 Kur’ân: doğrular ve doğrusunu söyler
Onun [Kur’ân’ın] evvelinde, bir öncü ve bir rahmet olarak, Musa’nın kitabı vardır. Bu ise, zulmedenleri uyarmak ve iyiliği ilke edinenleri müjdelemek için Arap lisanıyla indirilmiş, kendisinden öncekileri doğrulayıcı bir kitaptır. AHKAF, 46:12

38 Doğrulayan ve doğrulanan Kur’ân
İsa da “Ey İsrailoğulları,” demişti. “Ben de size, daha önce indirilen Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim.” Fakat kendilerine apaçık deliller getirdiğinde, “Bu düpedüz büyü” dediler. SAF, 61:6

39 Kur’ân: korunmuş kitap
Kur’ân’ı indiren Biziz; onu Biz koruyacağız. HİCR, 15:9

40 Kitabına sahip çıkmayan ümmetler
Kendilerine Tevrat verildiği halde onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hali ne kötüdür! Allah o zalimlere elbette yol göstermez. CUMA, 62:5

41 Kitabına sahip çıkmayan ümmetler
Eğer onlar Tevrat’ın, İncil’in ve Rablerinden onlara indirilmiş olan şeylerin hakkını verselerdi, başlarının üzerinden ve ayaklarının altından nimetlerle besleneceklerdi. Gerçi onlardan orta yolda olanlar da vardır; birçoğunun yapmakta olduğu ise pek kötü birşeydir. Ey Peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan, elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kâfirler güruhuna yol göstermez.

42 Kitabına sahip çıkmayan ümmetler
De ki: Ey Kitap Ehli! Siz Tevrat’ın, İncil’in ve Rabbinizden size indirilenin hakkını vermedikçe hiçbir esasa dayanmış olmazsınız. Rabbinden sana indirilen, onların pek çoğunun azgınlık ve inkârını daha pek çok arttıracaktır. Artık o kâfirler güruhu için tasalanma. MÂİDE, 5:66-68

43 Kitabına sahip çıkan ümmet
Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır, Allah’a hakkıyla iman edersiniz. Eğer Kitap Ehli de iman etseydi, onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan mü’minler de vardır; fakat çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. ÂL-İ İMRÂN, 3:110

44 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları