Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAŞİFLİK/MUCİTLİK ve YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAŞİFLİK/MUCİTLİK ve YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK"— Sunum transkripti:

1 KAŞİFLİK/MUCİTLİK ve YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK

2 Genellikle kaşiflik ve yeniliğin eş anlamı olduğu zannedilmektedir
Genellikle kaşiflik ve yeniliğin eş anlamı olduğu zannedilmektedir. Ancak bu iki kavram arasında belirgin farklılıklar vardır.

3 Kâşiflik/mucitlik yeni fikirleri oluşturma süreciyle ilgiliyken yenilik bu yeni fikirlerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecini odak alır. Kısaca yenilik yeni fikirlerin paraya dönüştürülme süreciyle ilgilidir. Kâşiflik bir bilim adamının veya yarısı bitmiş resimle uğrasan bir sanatçının hayalinde ortaya çıkan bir süreç olarak da tasvir edilebilir.

4 Yenilik, kaşifçe/mucitçe fikirler üzerinde çalışacak yetenekli ve birbirini tamamlayan insanların emeğini de gerektiren zor bir istir. Ayrıca yenilik, kaşifçe fikirleri somut ürün ve süreçlere dönüştürülme süreci içerisinde tüketici hizmetlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak ve örgüt içinde yeni kazanç alanı oluşturmakla da ilgilenir

5 En geniş anlamıyla yenilikçilik kavramını ele alan kişi Schumpeter’dir
En geniş anlamıyla yenilikçilik kavramını ele alan kişi Schumpeter’dir. Schumpeter (1950) yeni firmaların ve girişimciliğin temel fonksiyonları olarak olan yeniliği görmüştür. Ayrıca, Schumpeter girişimciliği farklı açıdan ele alarak tanımlama yoluna giden ilk kişidir.

6 Schumpeter’a göre yenilik kavramı girişimcilik tanımının temelinde bulunmaktadır. Girişimciyi; yeni mal ve hizmetler üretme, yeni süreç geliştirme, yeni ihracat pazarları bulma, yeni bir örgüt yapısı oluşturma gibi isletme açısından yeni birleşimler sağlayarak, mevcut ekonomik düzeni yıkan kişi olarak tanımlar.

7 Eğer yeni teknoloji, ürün, pazar yâda örgütsel uygulamalar piyasadaki mevcut ürünlere yada örgütsel uygulamalara açık alternatifler oluşturmuyor ise kaşifçe/mucitçe yıkım oluşamaz

8 Peter F. Drucker’a göre ise işletme yönetiminde iki temel görev vardır: İnovasyon ve pazarlama (1985, Innovation and Entrepreneurship). Pazarlama, müşterilerin bugünkü ihtiyaçları ile ilgilenirken inovasyon, gelecekteki ihtiyaçları ile ilgilenir. İşletmeler sürekli inovasyon çabası içinde olmazlarsa, tüketici ihtiyaçları ve teknolojiler değiştiğinde işletmelerin yaşama şansı olmaz.

9 Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamına gelen yenilik kavramı, Türkçede İngilizce ‘”İnnovation” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır

10 Türk Dil Kurumu’nun da ‘innovation’ sözcüğünü yenilik olarak Türkçeleştirdiği ve yeniliği “var olan bilgi birikiminden yola çıkılarak daha gelişmiş, daha kaliteli, daha işlevsel yeni ürünler, üretim süreçleri, örgütlenmeler ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesi” olarak tanımladığı görülmektedir

11 Öte yandan “innovativeness” kavramının karşılığı olan yenilikçilik; yeniliklere karşı verilen tepkileri, değişime ve yeni olan şeyleri denemeye karşı istekliliğini ifade etmektedir. Benzer bicimde “innovator” kavramının karşılığı olan yenilikçi ise, Roger’ın (1995) ifadesiyle yenilikçilik kategorilerinden biridir ve diğer kategorilere göre yenilikleri daha önce benimseyen grubu ifade etmektedir

12 İnovasyon nasıl ki yenilenme sözcüğünün karşılayamayacağı bir anlam yükü taşıyorsa bir buluş gibi anlaşılmaması da gerekli. İnovasyonu buluştan ayıran en iyi örneklerden birisi Türk Teknoloji Vakfı tarafından verilmiştir.

13 Bir mucit yeni bir buluş yapabilir fakat bu fikrin geniş bir çevre tarafından kabul görmesi, üretilmesi ve sunulması “girişimcinin” faaliyet alanını oluşturur. Hiçbir zaman insanlığın hizmetine sunulamamış birçok buluş yapılmıştır. Bu buluşlara konu olan ürün ya da hizmetler, gerekli kaynakları harekete geçirme yeteneğine sahip girişimciler tarafından ele alınmadığından tüketicilere sunulma aşamasına gelememiştir

14 SİNGER. Evet, tahmininizin aksine, Isaac SİNGER, dikiş makinasını icat eden ve dolayısıyla adını veren kişi değildir. Dikiş makinasını 1846 yılında, Boston'lu bir mucit Elias Howe icat etti. Ama, icadını inovasyona dönüştürmeyi beceremeyen Howe, hem icat ettiği makinaya adını verme hem de bundan milyarlarca dolar kazanma şansını kaybetti.

15 Bu işi başaran Singer, dünyanın her tarafında dikiş makinası denince akla gelen marka ve isim oldu. Singer'in bunu nasıl yaptığı da sanayicilerimiz için önemli bir ipucu: Howe'un dikiş makinası için aldığı patentten yararlanmıştır. İnovasyon için patentler büyük ipuçları içerir ve sürekli yeni ürün ve üretim yönetim geliştirerek rekabet gücünü korumak hedefindeki girişimcilerin kendi alanlarındaki patentleri izlemeleri ve incelemeleri büyük yarar sağlar.

16 İcatlar ve patentler inovasyon için büyük fırsatlar içerir ama girişimciden beklenen icat yapması değil, inovasyon yapmasıdır. Çünkü ancak o zaman pazar payını ve karlılığını artırıp rekabet gücünü yükseltebilir”

17 İNOVASYON/YENİLİK SÜRECİ
İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve kaşifçe fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve kaşifçe fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer sağlayanürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

18 İnovasyon Türleri Ürün İnovasyonu • Hizmet İnovasyonu • Süreç İnovasyonu • Pazarlama İnovasyonu • Organizasyonel İnovasyon

19 Ürün İnovasyonu • Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi • Varolan bir üründe değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması

20 Teneke kutudaki içecekleri hiç bu şekilde içmeyi düşünmüş müydünüz?

21 Kavun dilimleyicisi tek kelimeyle mükemmel bir buluş.

22 Mısır soyucu farklı ve inovatif bir düşünce

23 Mısır tutucu ızgara mısırcıların işini kolaylaştıracak

24 Yumurta kırmak artık daha kolay:)

25 Soğan gözlüğü gerçek bir ihtiyaç.

26

27 Hizmet İnovasyonu • Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş bir hizmet yaklaşımı • Hizmetin sunum ve dağıtım sistemindeki farklılık • Hizmetin sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılması

28 Süreç İnovasyonu • Farklı yeni bir üretim veya dağıtım yönteminin geliştirilmesi veya varolan yöntemlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesi.

29 Pazarlama İnovasyonu • Yeni pazarlama yöntemlerinin ve yeni pazarlama kanallarının geliştirilmesi, yeni ambalaj ve boyutlama gibi yeniliklerin geliştirilip uygulanması.

30 Organizasyonel İnovasyon
• Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da varolan sistemlerin firma şartlarına uyarlanarak kullanılması.

31 Başarılı bir yenilik yapabilmek için yeni ürünün ya da yeni hizmetin beş ölçüte göre değerlendirilmesi gerekir (Doyle, 2003, s ) Arş. Gör. Osman KOYUNCU

32 Fayda: Müşteriler yeni özellikleri değerli bulmalıdır
Fayda: Müşteriler yeni özellikleri değerli bulmalıdır. Örneğin, saniyesini sektirmeyecek yeni bir kol saati mükemmel bir teknik özelliğe sahiptir, ancak büyük bir olasılıkla müşteriler bunu önemli bir fayda olarak algılamayacaktır. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

33 2. Enderlik: Yeni ürünün getirdiği fayda benzersiz bulunmalıdır
2. Enderlik: Yeni ürünün getirdiği fayda benzersiz bulunmalıdır. Pazarda mevcut bir ürünün aynı faydayı sağladığı algılanırsa, yenilik fikrinin değeri az olur. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

34 3. Zamanlama: Yeni ürünler geliştirmenin ve pazara sunmanın hızı gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Geliştirilmesi geciken ürünlerin geliştirme maliyeti yüksek olur, daha düşük kar marjları vardır ve daha küçük pazar payı elde ederler. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

35 4. Süreklilik: Yeni bir ürün, benzersiz bir fayda sağlayabilir ancak hemen de taklit edilebilir ve hissedarlara fazla değer yaratmaz. Buluşu yapan şirketin pazara girişe yönelik engeller geliştirmesi gerekir. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

36 5. Pazarlanabilirlik: Şirketin yeni ürünü pazarlayabilme yeteneği olmalıdır. Bunlara güvenilir ve etkin ürünler geliştirmek, üretmek, müşterilerin ödeyebilecekleri bir fiyat koymak ve dağıtımını ve satış sonrası hizmetlerini verebilecek etkin bir dağıtım kanalı kurmak dahildir. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

37 YENİLİK KAYNAKLARI Yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan fırsatlar olarak da görülen yenilik kaynakları Peter F.Drucker tarafından iki grup halinde toplanmaktadır. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

38 Birinci grupta olanlar şirketin veya sektörün içinde yer alır. Bunlar
beklenmedik gelişmeler, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları, sektör ve pazar yapısındaki değişiklikler şeklinde dört tür kaynaktır. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

39 Bunlardan başka ikinci grup olarak şirketin dışındaki sosyal ve entelektüel ortamlarda bulunan kaynak sayısı da üçtür. Arş. Gör. Osman KOYUNCU

40 demografik yapıdaki değişiklikler, algılama değişiklikleri
Bunlar, demografik yapıdaki değişiklikler, algılama değişiklikleri ve yeni bilgidir. (Ürper, 2009, s. 44) Arş. Gör. Osman KOYUNCU

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56


"KAŞİFLİK/MUCİTLİK ve YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları