Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GİRİŞ Kadastro Veri Konsolidasyonu Projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın stratejik amaçları doğrultusunda geliştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi projedir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HUKUKİ DURUM 3402 Sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5304 Sayılı Kanunun 1. Maddesi “Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BANKALAR MALİYE HAZİNE BOTAŞ TARIM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ORMAN BAK. TOPLU KONUT BELEDİYELER MİLLİ EMLAK. ADALET MERNİS VATANDAŞ BAYINDIRLIK KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Başbakanlığın 2006/22 sayılı E-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi Ve Yönetilmesi Genelgesi gereği olarak “e-Devlet” kapısı üzerinden mülkiyet bilgilerinin vatandaş ve kurumlarla paylaşılmasıdır. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAKBİS-III Projesi: 11 Mayıs 2010 tarihinde TKGM ile işin yüklenicisi olan TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan protokol ile başlayan projedir. TAKBİS III kapsamında kadastral bilgilerin uluslararası standartları içeren açık bir yapıda ve tüm paydaşlarca etkin bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmiştir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kadastro çözümünde Sistem geliştirme (development) çalışmalarında çalışan yazılımcı, veritabanı uzmanı, sistem yöneticisi ve Yardım Masası gibi görevler Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının tarih ve 401 sayılı olurları ile Sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için KVK çalışmalarının yönetimi Kadastro Dairesi Başkanlığına verilmiştir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kadastro Dairesi Başkanlığının Görevleri Kurumsal İhtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretmek Dış Kullanıcılarla veri paylaşımı konularında yönlendirilmek ve yönetmektir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 Kadastro Dairesi Başkanlığı
KVK Kontrol Ekibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kadastro Daire Başkanlığı Makamının tarih ve sayılı Olurları gereğince KVK verilerinin sisteme girişinin kontrolünü sağlayarak raporlamasını yapmak amacıyla kontrol ekibi kurulmuş. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 KVK Kontrol Ekibinin İş Tanımı
TAKBİS/ Kadastro bileşeni için altlık teşkil edecek yapının kurulabilmesi amacıyla geliştirilen Kadastro Veri Konsolidasyonu (KVK) çalışmalarını izlemek, karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler bulmak, süreçle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak bilgi notlarını oluşturmak suretiyle Makama sunmak, raporlama yapmaktır. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KVK Kontrol Ekibi Bülent KILIÇ Şube Müdürü İsmail KURUKAMA Kadastro Teknisyeni Kadir ŞAHİN Kadastro Teknisyeni Gökhan ŞİMŞEK Kadastro Teknisyeni Taner DÜZGÖREN Kadastro Teknisyeni KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KVK’NIN BUGÜNE KADARKİ SÜRECİ KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kadastro çözümüne yönelik çalışmalar 3 ana başlık altında yürütülmektedir.                 1.  Kadastro Servis ve Sunucu Yazılımları                 2.  Kadastro Kullanıcı Yazılımlarının Yapılandırılması                 3.  Kadastro Verilerinin Konsolidasyonu KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kadastro Verilerinin Konsolidasyonu süreci ise;     1.  Merkezde farklı veritabanlarında tutulan kadastro verilerinin açık yapıya çevrilerek aktarılması. 2.  İhaleli kadastro uygulamaları sonucu üretilen UVDF verilerinin dosya ortamından veritabanına aktarılması. 3.  Kadastro Müdürlüklerinde sayısal olarak lokal bilgisayarlarda tutulan kadastro verilerinin veritabanına aktarılması. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAKBİS III kapsamında yürütülen çalışmalar ile 1. ve 2. aşamalarda belirtilen işlemler merkezde yapılan çalışmalar ile tamamlanmıştır. Son olarak 3. aşamanın tamamlanması amacıyla hazırlanan web tabanlı bir uygulama ile kadastro müdürlüklerinden verilerin toplanması sürecine geçilmiştir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hazırlanan uygulama ile kadastro müdürlüklerinde lokal olarak sayısal ortamda tutulan CAD verilerinin belirtilen koşullarda hazırlanarak merkezi yapıya aktarımı ve tapu kayıtları ile entegrasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Bölge Müdürlüklerine 13/06/2011tarihli ve 6281 sayılı talimat verilmiştir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile“Ortak Veri Üretimi ve Kullanımına İlişkin 27/09/2011 tarihli protokol”yapılmıştır. Protokol kapsamında 51 ilde yapılan sayısallaştırma çalışmalarının sevk ve idaresi ekibimizce yapılmış ve tarihinde kadastro müdürlüklerimize teslim edilen verilerin kabulü yapılmıştır KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bu protokol sonucunda yaklaşık 228,000 paftadan sayısallaştırılan 10,000,000’ a yakın parselin sisteme entegrasyonu tamamlanmıştır sonunda entegrasyonu tamamlanan parsel sayısı 50,004,549 olmuştur. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
tarihinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının tarihli Olur’u ile onaylanan 2012 yılı iç denetim programı uyarınca Kadastro Veri Konsolidasyonu sürecinin sistem denetimi yapılmış ve denetim raporu Başkanlığımıza iletilmiştir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 İç denetim raporu bulguları
Stratejisi Geliştirme Veri Yönetimi Veri Sözlüğü Versiyon Tanımı Şifre ve Yetki Takibi Kalite Değerlendirmesi KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İmar uygulamalarda entegrasyon sorunu Aktarım hataları Proje yönetim metodolojisi Uyumsuz parsellerin sadeleştirilmesi Eğitim İhtiyacı Yüzölçüm farklılıkları KVK ile TSUY bağlantısı KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bölge Müdürlükleri KVK Yetkisi Entegrasyon eksiklikleri Tapu Mahallelerindeki Karışıklıklar Üstüste gelen parsellerin önlenmesi Sistem Risklerinin İzlenmesi Veri yapısının iyileştirilmesi Teknolojik altyapı riskleri Veri Yedeklemesi Yetkisi sona eren kullanıcıların takibi KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Başkanlığımız tarafından iç denetim raporunda bahsedilen bulgu önerilerine ilişkin aksiyon planı hazırlanmıştır. Aksiyon planı kapsamında çalışmalar devam etmektedir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KVK’ nın ikinci sürümü olan Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulaması yazılım grubu tarafından hazırlanmıştır. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İç denetim raporu göz önünde bulundurularak ; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının tarihli Olur’u ile onaylanan MEGSİS Kimliklendirme / Yetkilendirme Dokümanı yayınlanmıştır. Bu doküman ile iç ve dış kullanıcıların tanımlanması, kullanıcı bilgilerinin tutulması, yetkilerinin tanımlanması sağlamaktadır.Hazırlanan doküman ile kullanıcı yetki ve kısıtlamaları yapılabilmektedir. (coğrafi, IP, kaydetme, görüntüleme kısıtları vb.) sağlanabilmektedir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEGSİS uygulamasının ocak ayı içerisinde kullanıma açılması hedeflenmektedir. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TKMP kapsamında gerçekleşen misyon heyeti ile görüşmeler neticesinde, KVK projesinin ; Kesin koordinat bilgileri ve Parsel entegrasyonu ile ilgili bir hedef belirlenmiş olup takip edilmektedir hedefi : 48,000,000 belirlenmiş olup şuanda 50,004,549 adet entegrasyonla hedef tutturulmuştur. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

32 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KVK PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İLE BU GÜNE KADAR HİZMET VERİLEN BAZI KURUMLAR KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şu an itibari ile protokol ile 22 kuruma KVK servisleri üzerinden hizmet sunumu yapılmaktadır. Bunlardan bazıları ; KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

34 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-DEVLET e-devlet uygulamasında sisteme giriş yapan kullanıcılara tapuda üzerlerine kayıtlı olan parselin geometrisini görme imkanı verilmiştir. TARIM TARBİL kapsamında kurulan ÇKS de parsel geometrileri ekilen arazilerin tespiti ve destekleme alan kişilerin takibi için kullanılmıştır. Bu sayede mükerrer ve hatalı destekleme hesaplarının önlenmesi amaçlanmıştır ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır. BELEDİYELER Kent bilgi sistemlerine altlık olmak üzere bir çok belediyeye servis açılmış güncel kadastro verilerine belediyelerin hızlı ve kontrollü bir biçimde ulaşmaları sağlanmıştır. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MİLLİ EMLAK Tescil harici yerlerin tespiti , 2/b parselleri ve hazine parsellerinin ülke bazında geometrisinin sunumu yapılmıştır. Bu sayede 28/01/2013 tarihine kadar başvuruları uzatılan 2/b arazilerinin satışına altlık oluşturulmuş, hazine arazilerinin envanteri çıkarılarak güncel ve kontrollü bir biçimde sunumu gerçekleştirilmiştir. Son 2 ayda KVK kontrol ekibi takibinde 568,000 2/b parselinin 520,000 tanesinin sisteme entegrasyonu müdürlüklerimiz tarafından yapılmıştır. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

36 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Teşekkür ederiz. KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları