Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 GİRİŞ Kadastro Veri Konsolidasyonu Projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın stratejik amaçları doğrultusunda geliştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi projedir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 HUKUKİ DURUM 3402 Sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5304 Sayılı Kanunun 1. Maddesi “Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKALAR MALİYE HAZİNE BOTAŞ TARIM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞ I ORMAN BAK. TOPLU KONUT BELEDİYELER MİLLİ EMLAK. ADALET BAKANLIĞI MERNİS VATANDAŞ BAYINDIRLIK BAKANLIĞI

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 Başbakanlığın 2006/22 sayılı E-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi Ve Yönetilmesi Genelgesi gereği olarak “e- Devlet” kapısı üzerinden mülkiyet bilgilerinin vatandaş ve kurumlarla paylaşılmasıdır. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAKBİS-III Projesi: 11 Mayıs 2010 tarihinde TKGM ile işin yüklenicisi olan TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan protokol ile başlayan projedir. TAKBİS III kapsamında kadastral bilgilerin uluslararası standartları içeren açık bir yapıda ve tüm paydaşlarca etkin bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmiştir.

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 Kadastro çözümünde Sistem geliştirme (development) çalışmalarında çalışan yazılımcı, veritabanı uzmanı, sistem yöneticisi ve Yardım Masası gibi görevler Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının 10.01.2012 tarih ve 401 sayılı olurları ile Sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için KVK çalışmalarının yönetimi Kadastro Dairesi Başkanlığına verilmiştir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 Kadastro Dairesi Başkanlığının Görevleri Kurumsal İhtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretmek Dış Kullanıcılarla veri paylaşımı konularında yönlendirilmek ve yönetmektir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 Kadastro Dairesi Başkanlığı KVK Kontrol Ekibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kadastro Daire Başkanlığı Makamının 14.12.2011 tarih ve 12462 sayılı Olurları gereğince KVK verilerinin sisteme girişinin kontrolünü sağlayarak raporlamasını yapmak amacıyla kontrol ekibi kurulmuş. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 KVK Kontrol Ekibinin İş Tanımı TAKBİS/ Kadastro bileşeni için altlık teşkil edecek yapının kurulabilmesi amacıyla geliştirilen Kadastro Veri Konsolidasyonu (KVK) çalışmalarını izlemek, karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler bulmak, süreçle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak bilgi notlarını oluşturmak suretiyle Makama sunmak, raporlama yapmaktır. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13 KVK Kontrol Ekibi Bülent KILIÇ Şube Müdürü İsmail KURUKAMA Kadastro Teknisyeni Kadir ŞAHİN Kadastro Teknisyeni Gökhan ŞİMŞEK Kadastro Teknisyeni Taner DÜZGÖREN Kadastro Teknisyeni 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 KVK’NIN BUGÜNE KADARKİ SÜRECİ 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kadastro çözümüne yönelik çalışmalar 3 ana başlık altında yürütülmektedir. 1. Kadastro Servis ve Sunucu Yazılımları 2. Kadastro Kullanıcı Yazılımlarının Yapılandırılması 3. Kadastro Verilerinin Konsolidasyonu

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16 Kadastro Verilerinin Konsolidasyonu süreci ise; 1. Merkezde farklı veritabanlarında tutulan kadastro verilerinin açık yapıya çevrilerek aktarılması. 2. İhaleli kadastro uygulamaları sonucu üretilen UVDF verilerinin dosya ortamından veritabanına aktarılması. 3. Kadastro Müdürlüklerinde sayısal olarak lokal bilgisayarlarda tutulan kadastro verilerinin veritabanına aktarılması. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 TAKBİS III kapsamında yürütülen çalışmalar ile 1. ve 2. aşamalarda belirtilen işlemler merkezde yapılan çalışmalar ile tamamlanmıştır. Son olarak 3. aşamanın tamamlanması amacıyla hazırlanan web tabanlı bir uygulama ile kadastro müdürlüklerinden verilerin toplanması sürecine geçilmiştir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 Hazırlanan uygulama ile kadastro müdürlüklerinde lokal olarak sayısal ortamda tutulan CAD verilerinin belirtilen koşullarda hazırlanarak merkezi yapıya aktarımı ve tapu kayıtları ile entegrasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Bölge Müdürlüklerine 13/06/2011tarihli ve 6281 sayılı talimat verilmiştir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile“Ortak Veri Üretimi ve Kullanımına İlişkin 27/09/2011 tarihli protokol”yapılmıştır. Protokol kapsamında 51 ilde yapılan sayısallaştırma çalışmalarının sevk ve idaresi ekibimizce yapılmış ve 10.08.2012 tarihinde kadastro müdürlüklerimize teslim edilen verilerin kabulü yapılmıştır 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 Bu protokol sonucunda yaklaşık 228,000 paftadan sayısallaştırılan 10,000,000’ a yakın parselin sisteme entegrasyonu tamamlanmıştır. 2012 sonunda entegrasyonu tamamlanan parsel sayısı 50,004,549 olmuştur. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 18.06.2012 tarihinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının 22.12.2011 tarihli Olur’u ile onaylanan 2012 yılı iç denetim programı uyarınca Kadastro Veri Konsolidasyonu sürecinin sistem denetimi yapılmış ve denetim raporu Başkanlığımıza iletilmiştir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 İç denetim raporu bulguları Stratejisi Geliştirme Veri Yönetimi Veri Sözlüğü Versiyon Tanımı Şifre ve Yetki Takibi Kalite Değerlendirmesi 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 İmar uygulamalarda entegrasyon sorunu Aktarım hataları Proje yönetim metodolojisi Uyumsuz parsellerin sadeleştirilmesi Eğitim İhtiyacı Yüzölçüm farklılıkları KVK ile TSUY bağlantısı 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24 Bölge Müdürlükleri KVK Yetkisi Entegrasyon eksiklikleri Tapu Mahallelerindeki Karışıklıklar Üstüste gelen parsellerin önlenmesi Sistem Risklerinin İzlenmesi Veri yapısının iyileştirilmesi Teknolojik altyapı riskleri Veri Yedeklemesi Yetkisi sona eren kullanıcıların takibi 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 Başkanlığımız tarafından iç denetim raporunda bahsedilen bulgu önerilerine ilişkin aksiyon planı hazırlanmıştır. Aksiyon planı kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27 KVK’ nın ikinci sürümü olan Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulaması yazılım grubu tarafından hazırlanmıştır. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28 İç denetim raporu göz önünde bulundurularak ; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının 11.12.2012 tarihli Olur’u ile onaylanan MEGSİS Kimliklendirme / Yetkilendirme Dokümanı yayınlanmıştır. Bu doküman ile iç ve dış kullanıcıların tanımlanması, kullanıcı bilgilerinin tutulması, yetkilerinin tanımlanması sağlamaktadır.Hazırlanan doküman ile kullanıcı yetki ve kısıtlamaları yapılabilmektedir. (coğrafi, IP, kaydetme, görüntüleme kısıtları vb.) sağlanabilmektedir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 MEGSİS uygulamasının ocak ayı içerisinde kullanıma açılması hedeflenmektedir. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 TKMP kapsamında gerçekleşen misyon heyeti ile görüşmeler neticesinde, KVK projesinin ; Kesin koordinat bilgileri ve Parsel entegrasyonu ile ilgili bir hedef belirlenmiş olup takip edilmektedir. 48,000,000 50,004,549 2012 hedefi : 48,000,000 belirlenmiş olup şuanda 50,004,549 adet entegrasyonla hedef tutturulmuştur. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32 KVK PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İLE BU GÜNE KADAR HİZMET VERİLEN BAZI KURUMLAR 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33 Şu an itibari ile protokol ile 22 kuruma KVK servisleri üzerinden hizmet sunumu yapılmaktadır. Bunlardan bazıları ; 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 34 E-DEVLET e-devlet uygulamasında sisteme giriş yapan kullanıcılara tapuda üzerlerine kayıtlı olan parselin geometrisini görme imkanı verilmiştir. TARIM TARBİL kapsamında kurulan ÇKS de parsel geometrileri ekilen arazilerin tespiti ve destekleme alan kişilerin takibi için kullanılmıştır. Bu sayede mükerrer ve hatalı destekleme hesaplarının önlenmesi amaçlanmıştır ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır. BELEDİYELER Kent bilgi sistemlerine altlık olmak üzere bir çok belediyeye servis açılmış güncel kadastro verilerine belediyelerin hızlı ve kontrollü bir biçimde ulaşmaları sağlanmıştır. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35 MİLLİ EMLAK Tescil harici yerlerin tespiti, 2/b parselleri ve hazine parsellerinin ülke bazında geometrisinin sunumu yapılmıştır. Bu sayede 28/01/2013 tarihine kadar başvuruları uzatılan 2/b arazilerinin satışına altlık oluşturulmuş, hazine arazilerinin envanteri çıkarılarak güncel ve kontrollü bir biçimde sunumu gerçekleştirilmiştir. Son 2 ayda KVK kontrol ekibi takibinde 568,000 2/b parselinin 520,000 tanesinin sisteme entegrasyonu müdürlüklerimiz tarafından yapılmıştır. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 36 Teşekkür ederiz. 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 09.04.2015 KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları