Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Comenius Asistanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Comenius Asistanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI"— Sunum transkripti:

1 Comenius Asistanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (ULUSAL AJANS) Comenius Asistanlığı

2 Comenius Asistanlığı Bireysel Kurumsal

3 Bireysel Asistanlık Faaliyeti

4 Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı bünyesindeki Comenius Asistanlığı, öğretmen adaylarının Avrupa’daki eğitim kurumlarında yaptıkları bir faaliyettir. Bu faaliyetin hedefi, gelecekteki öğretmenlere: Öğretme ve öğrenme konusundaki Avrupa boyutunu daha iyi anlamaları için bir fırsat vermek , Yabancı dil, başka ülkeler ve eğitim sistemleri hakkındaki bilgilerini artırmak , Öğretme becerilerini geliştirmektir.

5 Comenius Asistanlığından Kimler Yararlanabilir?
Üniversite 3. veya 4.sınıf öğrencileri ya da mezunları Yabancı dili (AB resmi dillerinden birisi) iyi seviyede bilenler; yabancı dil öğretebilecek ya da kendi branşında yabancı dille ders verebilecek düzeyde olanlar (Adaylar yabancı dil düzeylerini belgelendirmelidirler: KPDS:60, ÜDS: 60, Eşdeğer TOEFL ve IELTS. (Not: Yabancı dil bölümü öğrencilerinde ve yabancı dille eğitim yapan bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerde bu şart aranmaz). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilme kriterlerini taşıyanlar Daha önce öğretmenlik yapmayanlar Daha önce Comenius Asistanlığı yapmayanlar.

6 Comenius Asistanından Beklenenler
Comenius Asistanları, haftada toplam saat eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunurlar. Başlıca görevleri: -Yabancı dil öğretme (yabancı dil öğretmenleri için) - Kendi branşını yabancı bir dil aracılığı ile öğretme (branş öğretmenleri için) - Kendi ana dilini ve kültürünü gittiği kurumdaki hedef kitleye öğretme

7 Comenius Asistanından Beklenenler
Müfredatta Avrupa boyutunu geliştirme Avrupa Birliği farkındalığını artırma Ev sahibi kurumun yapacağı Comenius projelerine kendi ülkesinden ortak bulma konusunda yardımcı olma Ev sahibi okulda müfredat dışı sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunarak kültürlerarası kaynaşmaya yardımcı olma.

8 Comenius Asistanlığının Süresi
Asistanlık süresi hafta arasında değişmektedir. Adaylar başvurularında ne kadar süre için gitmek istediklerini, akademik yıl içinde asistanlığa ne zaman başlamak ve bitirmek istediklerini belirtmelidirler. Ancak bu sürenin ne kadar olabileceğine dair son kararı, bütçe olanakları ve kontenjan çerçevesinde, Ulusal Ajans verir.

9 Nerelerde Görev Yapabilirler?
Asistanlar görevlerini; İlköğretim okullarında Ortaöğretim okullarında (Genel Liseler, Meslek Liseleri ve Teknik Liseler) Özel eğitim kurumlarında 3-6 yaş grubunda eğitim veren kreşlerde ve anaokullarında yapabilirler. Başvurularda görev yapılmak istenen okul türleri belirtilmelidir.

10 Hangi Ülkelere Gidilebilir ?
Comenius Asistanlığı kapsamında 27 AB üyesi ülkeden birisine gidilebilir. Bunlar: Almanya Avusturya Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya Yunanistan

11 Asistanların Alacağı Hibe Tutarı Ne Kadardır?
Comenius Asistanlarına, gidecekleri ülkeye göre değişen harcırahlar ödenir. Asistanlara ayrıca, katılmaları halinde, “Uyum Semineri” ve “Dil Hazırlığı” için ödeme yapılır. Ancak; seyahat, seyahat sigortası, vize masrafları ve diğer harcamalar ayrıca ödenmez.

12 Başvuruların Değerlendirilmesindeki Öncelikler:
Devlet üniversiteleri öğrencileri/mezunları 3. sınıf öğrencileri Son iki yıl içerisinde Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programına katılmamış olan başvuru sahipleri Daha Önce Kabul almamış Üniversite öğrencileri/mezunları

13 Başvuru Belgeleri Başvuru formu Başvuru formu CD’si
Öğrenci belgesi/diploma/geçici mezuniyet belgesi Yabancı dil bölümü öğrencileri/mezunları veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversite öğrencileri/ mezunları dışındakiler için: Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin fotokopisi Eğitim fakültesi öğrencileri/mezunları dışındakiler için: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilme kriterlerinin taşındığını gösteren bir belge (Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını alıyor olduklarını veya tamamladıklarını gösteren belge).

14 Değerlendirme Süreci Uygunluk Kontrolü
İçerik Değerlendirmesi (DışUzman Değerlendirmesi) Değerlendirme Komitesi Onayı Uluslararası Eşleştirme Süreci (Diğer Ulusal Ajanslar ile birlikte) Asistan olarak gitmeleri kesinleşen adaylar, Başkanlığımız ile aralarındaki sözleşmeyi imzalayıp gerekli hazırlıkları (vize, pasaport vb.) tamamladıktan sonra yeni öğretim yılında eşleştirildikleri ülkeye/okula giderler.

15 31 Ocak 2012 Son Başvuru Tarihi
(Başvurunun Başkanlığımıza elden teslim edilmesi veya postaya verilmesi için son tarih).

16 Kurumsal Asistanlık Faaliyeti

17 Hangi Kurumlar Comenius Asistanına Ev Sahipliği Yapabilir?
Ana okulları/kreşler (3-6 yaş grubu) İlköğretim okulları Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren kurumlar Ortaöğretim kurumları (Liseler)

18 Başvuruların Değerlendirilmesindeki Öncelikler
Devlet Okulları Daha önce Comenius Asistanı misafir etmemiş olan kurumlar

19 Başvuru Belgeleri Başvuru formu Başvuru formu CD’si
Başvuruyu yapan okul / kurum müdürü tarafından onaylı (imzalı ve mühürlü) resmi üstyazı

20 Gelecek Olan Comenius Asistanı için Yapılması Gereken Hazırlıklar
Danışman öğretmenin saptanması (Yabancı dil bilmelidir) Asistanın kalacak yer bulmasına yardımcı olunması Asistanın okulda yapması istenilen faaliyetlerle ilgili olarak bir çalışma planı hazırlanması Asistana okul içindeki ve dışındaki ihtiyaçları için yardımcı olmak

21 BİR ASİSTANA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR VE YARARLAR-1
Okulunuza tamamen yeni bir Avrupalılık vizyonu getirir Asistanlar, öğretmeye çalıştıkları uzmanlık alanının yanında diğer alanlardaki bilgi ve becerilerini müfredat içi ve dışı etkinlikler aracılığıyla paylaşabilirler.

22 BİR ASİSTANA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR VE YARARLAR-2
Diğer Avrupa kültürleri hakkındaki farkındalığı yükseltir Comenius Asistanları dillerinin yanında kültürlerini de beraberlerinde getirirler. Comenius Asistanınız, kendi ülkesiyle ilgili temalı bir gün ya da hafta düzenleyebilir. Örneğin, Macar mutfağı, geleneksel Çek kostümleri, Norveç sporu, vb.

23 BİR ASİSTANA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR VE YARARLAR-3
Okulunuzdaki eğitim ve öğretim ortamını müfredatın ötesinde geliştirir ve canlandırır Okul sonrasındaki kulüp çalışmaları, özel kültürel aktiviteler, okul gezileri, veliler için özel dil sınıfları, yerel toplum gruplarına yönelik sunumlar, Comenius Asistanınızı sınıf dışındaki yaşama dahil edebileceğiniz yollardan sadece bir kaçıdır.

24 BİR ASİSTANA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR VE YARARLAR-4
Okulunuzdaki personele ve öğrencilerinize yabancı dilde iletişim konusunda yardımcı olur Program Avrupa dillerine erişim olanağı sağlar ve başka bir dilde iletişim kurmaları için öğrencilerin motivasyonlarını ve özgüvenlerini arttırmalarına yardımcı olur. Bir Comenius Asistanına ev sahipliği yapmak, öğrencilerin aynı zamanda, bugünün toplumunda iletişim için dil öğrenmenin öneminin ve değerinin farkına varmalarına olanak sağlar; Asistanlar ana dillerinin yanısıra bilgi sahibi oldukları diğer dilleri de öğretebilirler. Örneğin, aynı zamanda İspanyolca konuşma veya öğretme yeterliliğine sahip bir Çek asistana ev sahipliği yapabilirsiniz.

25 BİR ASİSTANA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR VE YARARLAR-5
Diğer Avrupa ülkeleriyle bağlantılarınızı geliştirmeye yardımcı olur Asistanınız kendi ülkesiyle bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir, öğrenciler ve personel arasında e-posta ya da İnternet ortamında görüşmeler aracılığıyla bir ağ kurabilir. Öğrenci ve personele, uluslararası çalışma ziyaretlerine hazırlanmaları konusunda yardımcı olabilir. Daha önceden belirli ülkelerle oluşturulmuş bağlantılarınız varsa, asistanınız bunların güçlendirilmesi konusunda da destek sağlayabilir. Öğrencilerinize asistanın kendi dilinde mektup yazmaları konusunda yardımcı olmak, ya da karşılıklı gelenek ve görenekleri tanımak ve tanıtmak sayılabilecek örneklerden sadece bir kaçıdır.

26 Unutmayınız Comenius Asistanlığı çift yönlü bir süreçtir.
Aday öğretmen olarak Asistan, ülkemizde geçirdiği zamanın, gelecekteki kariyerine hazırlanması açısından olumlu bir deneyim olacağını ummaktadır. Asistanın eğitim sistemi, dil ve kültür alanlarında okulun eğitim personeline ve öğrencilere sağladığı yararlar karşılığında ona neler sunulabileceğinin de çok iyi planlanması gerekmektedir.

27 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI
MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Kemal BAŞCI Celile GÜNAY ATBAŞ Adres : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:181 TR Balgat-ANKARA Faks : 0 (312) Web : E-posta :

28 TEŞEKKÜRLER


"Comenius Asistanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları