Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları

2 Safra kesesi; kc sağ lobunun post yüzeyinde
Yetişkinde 10 cm uz, 3-4 cm çapında Üç bölgeye ayrılır: Fundus Korpus istmus 2 3 1

3 Safra kesesi’nin histolojik yapısı;
Mukoza (yüzeyde tek sıralı prizmatik epitel ve epitel altında lamina propria) Musküler tabaka Seroza GİS’in diğer bölümlerinden farklı olarak muskülaris mukoza ve submukoza yoktur

4 Safra kesesi histolojisi
mukoza muskuler tabaka seroza

5 Biliyer Sistem ‘common bile duct’
Safra kesesi kanalı ‘duktus sistikus’ tur (ort 3 cm uzunluğunda ve 4 mm çapında) Duktus hepatikus kommunis ‘common bile duct’ (esas safra kanalı) (5cm uz 1 cm çapında) Duktus sistikus

6 Safra Safra; kc’in ekzokrin sekresyonu (günde 0.5-1 lt sekrete)
Safra kesesinde 5-10 kat konsantre halde depolanır, yağların sindirimi sırasında barsağa atılır. Bikarbonattan zengin bir sıvı olup, 2/3’ü safra tuzlarından oluşur Lipitlerin çözünmesinde safra tuzları deterjan rolü oynar Safra tuzlarının %95’i ib’ta reabsorbe olur, V. Porta yoluyla tekrar kc e döner, çok az bir miktar safra tuzu ise gaita ile atılır.

7 Safra Kesesi Hastalıkları
Kolelitiazis Kolesistit Akut taşlı kolesistit Akut taşsız kolesistit Kronik kolesistit

8 Kolelitiazis Popülasyonun %10-20’sinde safra taşı bulunur, %80’i asemptomatiktir İki esas grup safra taşı var: Kolesterol taşları (batı ülkelerinde sık) Pigment taşları (bilüribin ve Ca tuzları)

9 Kolelitiazis Risk Grupları
Kolesterol taşları için; Demografik dağılım; Kuzey Avrupa ve Amerika’da daha fazla İleri yaş Kadınlarda sık (K/E=2/1) Östrojen ve progesteron hormonu Gebelik Oral kontraseptif kullanımı Obezite Ani kilo kaybı Safra kesesinde staz Hiperlipidemi sendromları

10 Kolelitiazis Risk Grupları
Pigment taşları için; Asya ülkelerinde ve kırsal kesimlerde yaşayanlarda sık Kronik hemolitik sendromlar Safra yolları enfeksiyonları Crohn hastalığı İleal rezeksiyon ve by-pass Kistik fibrozis gibi GİS hastalıkları

11 Kolelitiazis Patogenez Kolesterol taşı oluşumu için;
Zorunlu faktörler: Safranın kolesterol ile hipersatürasyonu Kitle (çekirdek) oluşumu Kolesterol kristallerinin yeterli süre safra kesesinde kalması Promotor faktörler: Ca tuzları Müsinler Staz Safra çamuru Sonuç olarak; kolesterol taşında kolesterol monohidratları ve normal içerikli safra bulunur.

12 Kolelitiazis Patogenez
Pigment taşları ise insoluble Ca tuzlarının karışımından oluşur; Unkonjüge bilirübin ile Ca tuzlarının prespitasyonu kritik rol oynar Safra pH’sını da rolü var

13 Kolelitiazis Saf kolesterol taşları;
Sarı renkli (içerdiği ca karbonat, fosfat ve bilirübün miktarına göre rengi değişebilir) Yuvarlak Genellikle çok sayıda Yeterli kalsiyum içermediği için ancak %20’si radyolojik saptanabilir

14 Kolesterol taşları

15 Kolelitiazis Pigment taşları; Siyah- kahverengi
Siyah taşlar……steril kesede, çok sayıda ve küçük çaplı olup, %50-75’i radioopak Kahverengi taşlar…. Enf varlığında, yumuşak kolay parçalanır, radyolüsent

16 Pigment taşları

17 Kolelitiazis Taşın komplikasyonları Obstrüksiyon Enfeksiyon Ampiyem
Perforasyon Fistül Kolestaz Pankreatit İntestinal obstrüksiyon Hidrops Mukosel Kanser gelişimi

18 Kolesistit Akut taşlı kolesistit Akut taşsız kolesistit
Kronik kolesistit

19 Akut Taşlı Kolesistit Taş içeren safra kesesinin akut iltihabı olup, acil kolesistektominin en sık nedenidir %90’ında duktus sistikus ve kese boynunda tıkanıklık vardır Akut kolesistit atağında; Sağ üst kadranda/epigastriumda ağrı Hafif ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma Bazen sarılık Muayenede üst abdomende hassasiyet Lökositoz, serum alkalen fosfataz↑

20 Akut Taşlı Kolesistit Patogenez;
Safra akışının tıkanması sonucu kese duvarının kimyasal irritasyonu Safra stazında; safradaki lesitinin, mukozaya toksik lisolesitine dönmesi Mukozayı koruyucu glikoprotein tabakasının hasara uğraması ile safra tuzlarının direkt deterjan etkisine maruz kalan mukoza Distansiyona uğramış kese duvarından salınan prostoglandinler Distansiyon ve intralüminal basınç artışı nedeniyle bozulan mukozal kanlanma Sekonder olarak eklenen bakteriyel enfeksiyonlar

21 Akut Taşlı Kolesistit Makroskopik incelemede;
Kese büyük, kırmızı-mor veya yeşil-siyah renkte olabilir Serozada fibrin, ağır olgularda eksüda Çoğunlukla kese boynunda ve sistik kanalda taş saptanır Lümende safra çamuru, fibrin, pü, hemoraji

22 Akut Taşlı Kolesistit Kese içinde tamamen pü varsa
‘safra kesesi ampiyemi’ Kesede nekroz olursa ‘gangrenöz kolesistit’ sıklıkla perforasyonla birliktedir

23 Akut Kolesistit Mikroskopik incelemede; Akut iltihap bulguları
( ödem, konjesyon, lökositik infiltrasyon, abse formasyonu, gangrenöz nekroz)

24 Akut Taşlı Kolesistit Komplikasyonları:
Bakteriyel süperenfeksiyon ve buna bağlı kolanjit veya sepsis Perforasyon ve lokal abse oluşumu Rüptür ve diffüz peritonit gelişimi Kolesistoenterik fistül Kardiyak, pulmoner, renal, kc hastalıklarının alevlenmesi

25 Akut Taşsız Kolesistit
Akut kolesistitlerin %5-12’sinde taş yoktur Safra sisteminden bağımsız büyük ameliyatlardan sonra Ağır travmalar Ağır yanıklar Multisistem organ hastalıkları Sepsis Postpartum dönem Uzun süreli iv hiperalimantasyon sonrasında gelişir

26 Akut Taşsız Kolesistit Patogenez;
Dehitratasyon ve multiple kan transfüzyonları, pigment miktarını artırır Hiperalimatasyon ve ventilasyon, kesede staza neden olur Safra çamuru ve mukusun toplanması, duktus sistikusta tıkanıklığa neden olur Safranın bakteriyel kontaminasyonu ve lizolesitinlerin oluşumu

27 Akut Taşsız Kolesistit
Mortalitesi %10 ( sistemik vasküliti olan hastalarda, şiddetli atherosklerotik iskemik hastalığı olanlarda ve AIDS’lilerde mortalite %50) Gangren ve perforasyon daha sık

28 Kronik Kolesistit Tekrarlayan akut kolesistit ataklarından sonra veya akut atak hikayesi olmadan %90 safra taşı ile birliktedir, buna karşın taşın kronik kolesistit gelişiminde direkt rolü gösterilememiştir Olguların 1/3’ünde E. Coli ve enterokoklar ürer Semptomlar; akut kolik, sağ üst kadran ağrısı veya epigastrik huzursuzluk

29 Kronik Kolesistit Makroskopik incelemede;
Kese büyük, kontrakte veya normal boyutta olabilir (duvardaki fibrozis, iltihap ve tıkanıklığa bağlı) Seroza düzgün, genelde mat görünümde Daha önce geçirilmiş akut ataklar nedeniyle fibröz yapışıklıklar ob Kesitlerinde duvar belirgin şekilde kalınlaşmış, gri-beyaz, elastikiyeti azalmış Lümende gri-sarı, mukoid safra ve sıklıkla taş bulunur Mukoza gn de korunmuş, tıkanıklık durumunda mukozal incelme ve atrofi

30 Kronik kolesistit

31 Kronik Kolesistit Mikroskopik incelemede;
Hafif olgularda mukoza ve subserozada lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajlar Şiddetli olgularda; belirgin submukozal ve subserozal fibrozis Aschoff-Rokitansky sinüsleri (mukozal katlantıların muskuler tabaka içine doğru uzanması)

32 Kronik Kolesistit

33 Porselen safra kesesi Bazı olgularda kese duvarında distrofik kalsifikasyon olur

34 Hidrops safra kesesi Kronik obstrüksiyonlu olgularda keselerde, lümende şeffaf sıvı birikebilir

35 Ekstrahepatik safra kanalları hastalıkları
Ekstrahepatik bilyer atrezi Koledokolithiazis ve kolanjit Koledok kisti

36 Ekstrahepatik Biliyer Atrezi
Neonatal kolestazın en sık nedenidir Erken çocukluk döneminde en sık ölümle sonuçlanan kc hastalığıdır Ekstrahepatik safra duktuslarının tümü veya bir kısmının destrüksiyon veya yokluğu sonucu, safra akışının total obstruksiyonudur Doğumu takip eden haftalar içinde safra yollarında progresif iltihabi harabiyet oluşur Etyolojide; viral enfeksiyonlar, genetik geçiş, hatalı embriyonel gelişim suçlanmaktadır Kc biyopsisinde; safra duktul proliferasyonu, portal alanlarda ödem ve fibrozis, parankimal kolestaz 3-6 hf içinde periportal fibrozis ve siroz

37 Koledokolithiazis ve Kolanjit
Koledokolithiazis; ana safra yollarında taş Batı ülkelerinde taşların hemen hepsi safra kesesi kökenli, Asya’da ise primer duktal pigment taşları sıktır Asemptomatik ob veya gelişen komplikasyon bulguları ( obstrüksiyon, pankreatit, kolanjit, hepatik abse, sekonder biliyer siroz, akut taşlı kolesistit) saptanabilir

38 Koledokolithiazis ve Kolanjit
Kolanjit; safra duktuslarının bakteriyel enf Safra akışında tıkanıklık oluşturan her etken (en sık taşlar) kolanjite sebep ob Bakteriler biliyer sisteme gn de Oddi sfinkterinden girer Etken patojenler; gr (-) enterik aeroblar Klinik; ateş, üşüme-titreme, karın ağrısı, sarılık Kc absesi ve sepsis gelişebilir

39 Koledok Kisti Gn 10 yaş öncesinde, bazen yetişkinde
Ekstrahepatik safra kanallarının kistik genişlemeleri Abdominal ağrı, sarılık, ele gelen kitle Komplikasyonları; taş oluşumu, darlık, tıkanıklık, portal hipertansiyon, safra yolları maligniteleri Makroskopi; kist duvarı fibröz, bazen kalsifiye Mikroskopi; tek katlı kolumnar epitel ile döşeli, kist duvarında hafif inflamatuar reaksiyon ve mural fibrozis

40 Tümörleri Safra kesesi karsinomu
Ekstrahepatik safra kanalı karsinomları

41 Safra Kesesi Karsinomu
Sindirim sisteminin 5. sıklıkta görülen kanseridir Kadınlarda fazla Tanı konduğunda genelde inoperabl’dır %60-70’inde kesede taş saptanır Patogenezde düşünülen en önemli faktör; safra taşları ve enfeksiyon ajanların oluşturduğu irritasyon ve kronik iltihap

42 Safra Kesesi Karsinomu
Makroskopik olarak Genelde fundus veya kese boynunda lokalizedir İnfiltratif veya lümene doğru gelişen fungatif kitle şeklinde olabilir İnfiltratif gelişme daha sık (belli bir alanda ya da tüm safra kesesini kaplayacak şekilde duvarda diffüz kalınlaşma veya endürasyon) Tümörde nekroz, hemoraji, ülserasyon bulunabilir

43 Safra kesesi karsinomu

44 Safra Kesesi Karsinomu
Mikroskopik olarak En sık adenokarsinom Papiller İnfiltratif ve az diferansiye %5’i yassı hücreli karsinom veya adenoskamöz karsinom

45 Safra Kesesi Karsinomu (adenokarsinom)

46 Safra kesesi karsinomu
Tanı konduğunda çoğu lokal yayılım yapmış ve karaciğere infiltre olmuştur Duktus sistikus, komşu safra duktusları, porta hepatisteki lenf ganglionları, daha az sıklıkta ise periton, gastrointestinal kanal, akciğerlere yayılım görülür

47 Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu
Son derece sinsi; ağrısız, progresif sarılık Yaşlılarda ve erkeklerde daha fazla Olguların 1/3’ünde safra taşı saptanır Safra yollarının parazitik enfeksiyonları (Clonorsis sinensis), primer sklerozan kolanjit, inflamatuar barsak hastalığı varlığında risk artar

48 Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu
%50’si periampüller bölgeyi de içeren distal ana safra kanalında %30’u distal veya proksimal ana safra kanalında, %20’si hepatik kanal bifurkasyonu ve çevresinde

49 Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu
Tanı sırasında gn küçük çaplı Safra kanalı duvarında sert, gri renkli nodüller şeklinde diffüz infiltratif papliler, poilpoid lezyonlar şeklinde ob Çoğu adenokarsinomdur Müsin üretimi ob veya olmayabilir Yoğun desmoplastik stroma görülür

50 İyi Tatiller…


"Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları