Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçe Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçe Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1 Türkçe Değerlendirme

2 Evim kırsal kesimdedir
Evim kırsal kesimdedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok şanslı sayılırız. Bu güzelliğin dışındaki tek şey, yoldan geçen taşıtların pencerelerinden atılan çöpler oluyor. Kent merkezinden uzakta oturmanın bir çok iyi yanına karşılık, çöplerin çok seyrek toplanması gibi bir sakıncası da var. İki çocuğumla birlikte hiç aksatmadan uyguladım bir yardım düzeni, çevremizi saran çöpleri toplamaktır. ( 1,2,3 ve 4. soruları metine göre cevaplayınız.)

3 1 Metindeki anlatılan aile nasıl bir yerde yaşıyor?
A) Küçük bir kasabada B) Kırsal kesimde C) Orman köyünde

4 2 Parçadaki aile kaç çocukludur? A) İkiz çocuklu B) İki çocuklu
C) Üç çocuklu

5 3 Yazara göre yerleşim yerinin tek olumsuz yanı nedir?
A) Doğa ve güzel manzarasının olması B) Çöplerin çok sık toplanması C) Taşıtların pencerelerinden çöp atılması

6 4 Yazarın hiç aksatmadan uyguladığı yardım düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevredeki çöpleri toplamak B) Fakir ailelere para vermek C) Sokak köpeklerini barındırmak

7 5 ‘’Gözlerinin içi gülmek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Görgülü, tecrübeli olmak B) Çok acıkmış olmak. C) Çok sevindiği yüzünden belli olmak.

8 6 Hangi cümlede “pişmanlık” söz konusudur?
A) Seni kim büyüttü bu yaşa kadar? B) Ah sen nerelerdeydin yıllardır? C) Keşke seninle hiç tanışmamış olsaydım.

9 7 1 – küçük çubukları – karıncalar – kullanarak – karşıya – geçiyorlardı Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? A) 2 – 1 – 3 – 4 – B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5

10 8 Aşağıdakilerin hangisinde “-mi” nin yazımı yanlıştır?
A) Siz gelmiyormusunuz? B) Beni anladınız mı? C) Çarşıya sen de gelecek misin?

11 9 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Bana sürpriz yapacakmış. B) Bu kalorifer çalışmıyor. C) Her gün üç öyün yemek yemeliyiz.

12 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Sınıfım 4. üncü kattadır. B) Batman’da hava kirliliği çok fazladır. C) Bu soruyu sen çözebilir misin? ...Egitimhane.com...

13 “Hasan, olarak, çalışıyor,düzenli, ders “
11 “Hasan, olarak, çalışıyor,düzenli, ders “ Sözcükleriyle anlamlı bir cümle oluşturursak baştan üçüncü sözcük hangisi olur? A) Olarak B) Hasan C) Çalışıyor

14 12 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır?
A) Besle kargayı oysun gözünü. B) Kartallar yüksek uçar. C) Çocukken sapanla kuş avlardık.

15 13 ”kanat-kuş” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) yelken-gemi B) pervane –helikopter C) yorgan-yastık

16 14 "Babam, yarın başkente, Ankara'ya gidecek." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? A) yarın B) başkente C) babam

17 15 Aşağıdakilerden hangisinde “–ci” ekiyle türetilmiş bir kelime yoktur? A) Avcı B) İzci C) Acı

18 16 “Irak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) uzak B) yabancı C) akraba

19 17 “Tamir” kelimesinin anlamdaşı (eşi) aşağıda-kilerden hangisidir?
A) yapım B) onarım C) ek

20 18 “Esir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) tembel B) bağlı C) tutsak

21 19 “ Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili keli-melerden hangisi “varlığı niteleyen kelime (sıfat)” tır? A) Kırmızıyı çok severim. B) Çocuğun gözleri yeşildi. C) İri karpuz alacağım.

22 20 “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.” cümlesinde eylem(fiil)in zamanı hangisidir? A. devam eden eylem B) biten eylem C) gelecekte yapılacak eylem

23 21 Hayret etmek (şaşırmak) anlamına gelen deyim hangisidir?
A) kafası dönmek B) kafa patlatmak C) ağzı açık kalmak ...Egitimhane.com...

24 22 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü (hece) düşmesi olmuştur?
A) vatana B)hizmet C) boynumuzun

25 23 “Mehmet eve geldi, yemeğini yiyip televizyon seyretti.” cümlesinde kaç eylem belirtilmiştir? A) B) C) 3

26 24 Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) vatan B) yurt C) toprak

27 25 “Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) üretici B) alıcı C) müşteri

28 26 Aşağıdaki kelimelere getirilen eklerden hangi-si diğerlerine göre farklıdır? A) sobalar B) sobacı C) sobada

29 27 Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?
A) adak B) adam C) adalet

30 28 “Yeşil armut” sözünde “yeşil” kelimesi “armut” kelimesini hangi yönden belirtmektedir? A. sayı B) durum C) renk

31 29 Bu gece size gelemeyeceğim ………….. bize amcamlar gelecek. Cümlesi anlamca doğru olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) için B) çünkü C) ama

32 30 Çok çalıştım ……………sınavda başarılı olama-dım. Cümlesini anlamca doğru tamamlayan sözcük hangisidir? A) için B) çünkü C) ama ...Egitimhane.com...

33 31 Hava durumu raporlarına göre bugün kar yağması bekleniyordu ……… yağmadı. Cümlesi anlamca doğru olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) için B) ancak C) ya da

34 32 “Bu dağlar yüksek dağlardır.” Kelimesinde varlığın özelliğini bildiren kelime hangisidir? A) bu B) dağlar C) yüksek

35 33 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A) Eylül ayında okullar açıldı. B) Merve dondurmayı çok sever. C) Şiirleri çok severim.


"Türkçe Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları