Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evim kırsal kesimdedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok şanslı sayılırız. Bu güzelliğin dışındaki tek şey, yoldan geçen taşıtların pencerelerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evim kırsal kesimdedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok şanslı sayılırız. Bu güzelliğin dışındaki tek şey, yoldan geçen taşıtların pencerelerinden."— Sunum transkripti:

1

2 Evim kırsal kesimdedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok şanslı sayılırız. Bu güzelliğin dışındaki tek şey, yoldan geçen taşıtların pencerelerinden atılan çöpler oluyor. Kent merkezinden uzakta oturmanın bir çok iyi yanına karşılık, çöplerin çok seyrek toplanması gibi bir sakıncası da var. İki çocuğumla birlikte hiç aksatmadan uyguladım bir yardım düzeni, çevremizi saran çöpleri toplamaktır. ( 1,2,3 ve 4. soruları metine göre cevaplayınız.) Evim kırsal kesimdedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok şanslı sayılırız. Bu güzelliğin dışındaki tek şey, yoldan geçen taşıtların pencerelerinden atılan çöpler oluyor. Kent merkezinden uzakta oturmanın bir çok iyi yanına karşılık, çöplerin çok seyrek toplanması gibi bir sakıncası da var. İki çocuğumla birlikte hiç aksatmadan uyguladım bir yardım düzeni, çevremizi saran çöpleri toplamaktır. ( 1,2,3 ve 4. soruları metine göre cevaplayınız.)

3 1 Metindeki anlatılan aile nasıl bir yerde yaşıyor? A) Küçük bir kasabada B) Kırsal kesimde C) Orman köyünde Metindeki anlatılan aile nasıl bir yerde yaşıyor? A) Küçük bir kasabada B) Kırsal kesimde C) Orman köyünde

4 2 Parçadaki aile kaç çocukludur? A) İkiz çocuklu B) İki çocuklu C) Üç çocuklu Parçadaki aile kaç çocukludur? A) İkiz çocuklu B) İki çocuklu C) Üç çocuklu

5 3 Yazara göre yerleşim yerinin tek olumsuz yanı nedir? A) Doğa ve güzel manzarasının olması B) Çöplerin çok sık toplanması C) Taşıtların pencerelerinden çöp atılması Yazara göre yerleşim yerinin tek olumsuz yanı nedir? A) Doğa ve güzel manzarasının olması B) Çöplerin çok sık toplanması C) Taşıtların pencerelerinden çöp atılması

6 4 Yazarın hiç aksatmadan uyguladığı yardım düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevredeki çöpleri toplamak B) Fakir ailelere para vermek C) Sokak köpeklerini barındırmak Yazarın hiç aksatmadan uyguladığı yardım düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevredeki çöpleri toplamak B) Fakir ailelere para vermek C) Sokak köpeklerini barındırmak

7 5 ‘’Gözlerinin içi gülmek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Görgülü, tecrübeli olmak. B) Çok acıkmış olmak. C) Çok sevindiği yüzünden belli olmak. ‘’Gözlerinin içi gülmek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Görgülü, tecrübeli olmak. B) Çok acıkmış olmak. C) Çok sevindiği yüzünden belli olmak.

8 6 Hangi cümlede “pişmanlık” söz konusudur? A) Seni kim büyüttü bu yaşa kadar? B) Ah sen nerelerdeydin yıllardır? C) Keşke seninle hiç tanışmamış olsaydım. Hangi cümlede “pişmanlık” söz konusudur? A) Seni kim büyüttü bu yaşa kadar? B) Ah sen nerelerdeydin yıllardır? C) Keşke seninle hiç tanışmamış olsaydım.

9 7 Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? A) 2 – 1 – 3 – 4 – 5 B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5 Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? A) 2 – 1 – 3 – 4 – 5 B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5 1 – küçük çubukları 2 – karıncalar 3 – kullanarak 4 – karşıya 5 – geçiyorlardı

10 8 Aşağıdakilerin hangisinde “-mi” nin yazımı yanlıştır? A) Siz gelmiyormusunuz? B) Beni anladınız mı? C) Çarşıya sen de gelecek misin? Aşağıdakilerin hangisinde “-mi” nin yazımı yanlıştır? A) Siz gelmiyormusunuz? B) Beni anladınız mı? C) Çarşıya sen de gelecek misin?

11 9 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A) Bana sürpriz yapacakmış. B) Bu kalorifer çalışmıyor. C) Her gün üç öyün yemek yemeliyiz. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A) Bana sürpriz yapacakmış. B) Bu kalorifer çalışmıyor. C) Her gün üç öyün yemek yemeliyiz.

12 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? A) Sınıfım 4. üncü kattadır. B) Batman’da hava kirliliği çok fazladır. C) Bu soruyu sen çözebilir misin? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? A) Sınıfım 4. üncü kattadır. B) Batman’da hava kirliliği çok fazladır. C) Bu soruyu sen çözebilir misin?...Egitimhane.com...

13 11 Sözcükleriyle anlamlı bir cümle oluşturursak baştan üçüncü sözcük hangisi olur? A) Olarak B) HasanC) Çalışıyor Sözcükleriyle anlamlı bir cümle oluşturursak baştan üçüncü sözcük hangisi olur? A) Olarak B) HasanC) Çalışıyor “Hasan, olarak, çalışıyor,düzenli, ders “

14 12 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır? A) Besle kargayı oysun gözünü. B) Kartallar yüksek uçar. C) Çocukken sapanla kuş avlardık. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır? A) Besle kargayı oysun gözünü. B) Kartallar yüksek uçar. C) Çocukken sapanla kuş avlardık.

15 13 ”kanat-kuş” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) yelken-gemi B) pervane –helikopter C) yorgan-yastık ”kanat-kuş” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) yelken-gemi B) pervane –helikopter C) yorgan-yastık

16 14 "Babam, yarın başkente, Ankara'ya gidecek." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? A) yarın B) başkenteC) babam "Babam, yarın başkente, Ankara'ya gidecek." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? A) yarın B) başkenteC) babam

17 15 Aşağıdakilerden hangisinde “–ci” ekiyle türetilmiş bir kelime yoktur? A) Avcı B) İzci C) Acı Aşağıdakilerden hangisinde “–ci” ekiyle türetilmiş bir kelime yoktur? A) Avcı B) İzci C) Acı

18 16 “Irak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A) uzak B) yabancı C) akraba “Irak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A) uzak B) yabancı C) akraba

19 17 “Tamir” kelimesinin anlamdaşı (eşi) aşağıda- kilerden hangisidir? A) yapım B) onarım C) ek “Tamir” kelimesinin anlamdaşı (eşi) aşağıda- kilerden hangisidir? A) yapım B) onarım C) ek

20 18 “Esir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A) tembel B) bağlı C) tutsak “Esir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A) tembel B) bağlı C) tutsak

21 19 “ Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili keli- melerden hangisi “varlığı niteleyen kelime (sıfat)” tır? A) Kırmızıyı çok severim. B) Çocuğun gözleri yeşildi. C) İri karpuz alacağım. “ Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili keli- melerden hangisi “varlığı niteleyen kelime (sıfat)” tır? A) Kırmızıyı çok severim. B) Çocuğun gözleri yeşildi. C) İri karpuz alacağım.

22 20 “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.” cümlesinde eylem(fiil)in zamanı hangisidir? A. devam eden eylem B) biten eylem C) gelecekte yapılacak eylem “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.” cümlesinde eylem(fiil)in zamanı hangisidir? A. devam eden eylem B) biten eylem C) gelecekte yapılacak eylem

23 21 Hayret etmek (şaşırmak) anlamına gelen deyim hangisidir? A) kafası dönmek B) kafa patlatmak C) ağzı açık kalmak Hayret etmek (şaşırmak) anlamına gelen deyim hangisidir? A) kafası dönmek B) kafa patlatmak C) ağzı açık kalmak...Egitimhane.com...

24 22 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü (hece) düşmesi olmuştur? A) vatana B)hizmet C) boynumuzun Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü (hece) düşmesi olmuştur? A) vatana B)hizmet C) boynumuzun

25 23 “Mehmet eve geldi, yemeğini yiyip televizyon seyretti.” cümlesinde kaç eylem belirtilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 “Mehmet eve geldi, yemeğini yiyip televizyon seyretti.” cümlesinde kaç eylem belirtilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3

26 24 Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) vatan B) yurtC) toprak Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) vatan B) yurtC) toprak

27 25 “Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) üretici B) alıcı C) müşteri “Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) üretici B) alıcı C) müşteri

28 26 Aşağıdaki kelimelere getirilen eklerden hangi- si diğerlerine göre farklıdır? A) sobalar B) sobacıC) sobada Aşağıdaki kelimelere getirilen eklerden hangi- si diğerlerine göre farklıdır? A) sobalar B) sobacıC) sobada

29 27 Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir? A) adak B) adamC) adalet Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir? A) adak B) adamC) adalet

30 28 “Yeşil armut” sözünde “yeşil” kelimesi “armut” kelimesini hangi yönden belirtmektedir? A. sayı B) durum C) renk “Yeşil armut” sözünde “yeşil” kelimesi “armut” kelimesini hangi yönden belirtmektedir? A. sayı B) durum C) renk

31 29 Bu gece size gelemeyeceğim ………….. bize amcamlar gelecek. Cümlesi anlamca doğru olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) için B) çünkü C) ama Bu gece size gelemeyeceğim ………….. bize amcamlar gelecek. Cümlesi anlamca doğru olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) için B) çünkü C) ama

32 30 Çok çalıştım ……………sınavda başarılı olama- dım. Cümlesini anlamca doğru tamamlayan sözcük hangisidir? A) için B) çünkü C) ama Çok çalıştım ……………sınavda başarılı olama- dım. Cümlesini anlamca doğru tamamlayan sözcük hangisidir? A) için B) çünkü C) ama...Egitimhane.com...

33 31 Hava durumu raporlarına göre bugün kar yağması bekleniyordu ……… yağmadı. Cümlesi anlamca doğru olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) için B) ancak C) ya da Hava durumu raporlarına göre bugün kar yağması bekleniyordu ……… yağmadı. Cümlesi anlamca doğru olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) için B) ancak C) ya da

34 32 “Bu dağlar yüksek dağlardır.” Kelimesinde varlığın özelliğini bildiren kelime hangisidir? A) bu B) dağlar C) yüksek “Bu dağlar yüksek dağlardır.” Kelimesinde varlığın özelliğini bildiren kelime hangisidir? A) bu B) dağlar C) yüksek

35 33 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır? A) Eylül ayında okullar açıldı. B) Merve dondurmayı çok sever. C) Şiirleri çok severim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır? A) Eylül ayında okullar açıldı. B) Merve dondurmayı çok sever. C) Şiirleri çok severim.


"Evim kırsal kesimdedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok şanslı sayılırız. Bu güzelliğin dışındaki tek şey, yoldan geçen taşıtların pencerelerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları