Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASINÇ TEST : 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASINÇ TEST : 1."— Sunum transkripti:

1 BASINÇ TEST : 1

2 I) Tek ayak üzerinde durduğunda,
Soru : 1 Ağırlığı 600 N olan bir öğrencinin bir ayağının yere değme yüzeyi 0,5 dm2 dir. Bu öğrenci; I) Tek ayak üzerinde durduğunda, II ) Ayakta iken yere yaptığı basınç kaç paskaldır? A ) I II B ) I II C ) I II D ) I II

3 F I. Cevap :1 P = A F = 600N A = 0,5dm2 = 0,005m2 P =? 600 P = = N/m2 0,005 P = Pa II. A = 2x0,5 = 1 dm2 A = 0,01m2 600 F P = P = 60000Pa P = 0,01 A

4 Soru : 2 Yüzeyi 20000cm2 olan bir sandık,bulunduğu yüzeye 40 atmosferlik basınç uyguluyor. Bu sandığın bulunduğu yüzeye uyguladığı kuvvet kaç N ‘dur? A ) N B ) N C ) N D ) N

5 Cevap :2 A = cm2 = 2 m2 P = 40 atm. F = ? 1 atm pascal ise 40 atm X eder. X = Pa. F P = A F = P.A F = x 2 F = N

6 Soru : 3 Bir otomobilin ağırlığı N dur. Bu otomobilin bir lastiğinin yere değme yüzeyi 400 cm2 dir. Dört tekerlikli otomobilin lastiklerinin yola yaptığı basınçı pascal, kilo pascal, atmosfer,bar ve milibar cinsinden bulunuz?

7 Cevap :3 F 480000 P = P = F = N A = 400 cm2 A = 0,04m2 0,04 x 4 = 0,16m2 A 0,16 P = Pa. 1000 Pa = 1 kPa P = kPa 105Pa = 1 atm olduğundan 1 bar = 1000 mbar 3.106 = 30 atm olur. 30,39 bar = mbar eder. 1 atm = 1,013 bar olduğundan 30 atm = 1,013x30 = 30,39 bar eder.

8 Soru : 4 Ağırlığı 800 N olan bir taşın bulunduğu yere uyguladığı basınç 1000 pascal olduğuna göre taşın dayanma yüzeyi kaç cm2 dir? A ) B ) 800 C ) D )

9 Cevap :4 F P = F = 800 N P = 1000 Pa A = ? A F A = P 800 A= 1000 A= 0,8 m2 A = 8000 cm2 olur.

10 Kara yapılan basınç kaç atmosferdir?
Soru : 5 72 kg ağırlığındaki bir kayakçı,toplam alanı 3,6dm2 olan kayaklarla kara basmaktadır. Kara yapılan basınç kaç atmosferdir? A ) B ) 0,2 C ) 0, D ) 4

11 Cevap :5 F P = A F = 72 kg A = 3dm2 = 360 cm2 P = ? 72 P = 360 P = 0,2 kgf/cm2 0,2 kgf / cm2 = 0,2 atm. Cevap : B

12 Soru : 6 Hava basıncının Pascal olan bir otomobil lastiğindeki basınç kaç atmosferdir? A ) 1, B ) 2 C ) 2, D ) 3

13 Cevap :6 1 Atmosfer Pascal ederse X “ eder. 250000 X = 2,5 atm. X = 100000 Cevap :C

14 100 kg ağırlığındaki bir cismin yere oturduğu yüzey 2 dm2 ‘dir.
Soru : 7 100 kg ağırlığındaki bir cismin yere oturduğu yüzey 2 dm2 ‘dir. Cismin yere yaptığı basınç kaç kgf /cm2 olur? A ) 0, B ) 5 C ) 0, D ) 50

15 Cevap :7 A = 2 dm2 = 200cm2 F = 100 kgf P = ? F P = A 100 P = 200 P = 0,5 kgf / cm2 Cevap : A

16 Soru : 8 Ayakkabıların taban alanı 4 cm2 olan bir ördeğin yere yaptığı basınç 0,75 kgf / cm2 dir. Ördeğin ağırlığı ne kadardır? A ) B ) 5 C ) 0, D ) 3

17 Cevap :8 P = 0,75 kgf / cm2 A = 4 cm2 F = ? F P = A F = P x A F = 0,75 X 4 F = 3 kgf Cevap : D

18 Soru : 9 20 N ağırlığındaki bir cisim masa üzerine konulduğunda masaya yaptığı basınç 100 Pas- cal oluyor. Cismin taban yüzeyi kaç cm2 olur? A ) B ) 2000 C ) D ) 200

19 Cevap :9 F P = A F = 20 N P = 100 Pascal A = ? F A = P 20 A = 100 A = 0,2 m2 A = 2000 cm2

20 Soru : 10 Boyutları 4 cm , 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgen prizması şeklindeki bir cismin ağırlığı1,4 kg dır? Bu cisim en küçük yüzeye oturduğunda tabana yaptığı basınç kaç kgf / cm2 olur? A ) 0, B ) 0,7 C ) 0, D ) 7

21 Cevap :10 F P = A A = 4x 5 = 20 cm2 F = 1,4 kgf P = ? 1,4 P = 20 P = 0,07 kgf / cm2 Cevap : C

22 Soru : 11 Sivri ucun alanı 0,02 mm2 olan bir raptiye parmağımızla 40 N ‘luk bir kuvvet uygulayarak tahtaya batırılıyor. Raptiyenin duvara uyguladığı basınç kaç Pascal’dır? A ) B ) C ) D )

23 Cevap :11 A = 0,02 mm2 = 0, m2 F = 40 N P = ? F P = A 40 P = 0, P = p = Pascal Cevap = A

24 Soru : 12 10 cm yüksekliğindeki cıvanın yapacağı basınç ne kadardır? (Cıvanın öz ağırlığı :13,6 gf / cm3 ) A ) 1, B ) 13,6 C ) D ) 1360

25 Cevap :12 Basınç = Derinlik x Öz ağırlık h = 10 cm d = 13,6 gf / cm3 p = ? p = h . d p = ,6 p = 136 gf / cm2 Cevap : C

26 Soru : 13 Taban alanı 20 cm2 , yüksekliği 40 cm olan cam bir kap cıva ile doludur. Cıvanın tabana yapacağı basınç kuvveti nedir? ( Cıvanın yoğunluğu 13,6 gf / cm3 ) A ) B ) 1088 C ) D ) 10,880

27 Cevap :13 P = h . d h= 40 cm d = 13,6 gf / cm3 p = ? F = ? P = ,6 P = 544 gf / cm2 F = P . A F = F = gf Cevap : C

28 Soru : 14 50 metre derinlikte yüzmekte olan denizaltı gemisinin 1 m2 ‘lik kapağı üzerine yapılan basınç kuvveti kaç tondur?( Deniz suyunun öz ağırlığı : 1,02 gf / cm2 ) A ) B ) 51 C ) D ) 52

29 Cevap :14 h = 50 m = 500 m A = 1 m2 = cm2 d = 1,02 gf / cm2 F = ? F = h . d . A F = , F = gf F = 51 Ton

30 Soru : 15 Kenarları 1 metre olan küp şeklindeki bir depo yoğunluğu 1,5 gf / cm3 olan yağ ile doludur Yan yüzeylerine yapılan basınç kaç kilogramdır? A ) B ) 750 C ) D )

31 Cevap :15 Yükseklik olarak ortalama derinlik alınır: h = 1 / 2 = 0,5 m = 50 cm d = 1,5 gf/ cm3 A = 1m x1 m = 1m2 = 10000cm2 F = ? F = h. d A F = 50.1, F = gf F = 750 kgf Cevap : B

32 A ) V1 > V2 > V3 B ) V3 > V2 > V1
Soru : 16 V1 Şekildeki kap su ile doludur. 1,2 ve 3 özdeş delikleri açıldığında suyun deliklerden çıkış hızı V1, V2 , V3 ‘dür.Bu hızlar arasındaki ilişki nasıldır? 1 2 3 V2 V3 A ) V1 > V2 > V B ) V3 > V2 > V1 C ) V1 = V2 = V3 D ) V3 > V1 > V2

33 Cevap :16 Delikler özdeş olduğundan suyun çıkış hızı o noktaya etki eden basınca bağlıdır. P = h. D Basınç derinlikle doğru orantılı olduğundan; V3 > V2 > V1 Cevap : B

34 Soru : 17 Bir su musluğunun 2,5 cm2 olan ağzından 2500 gf değerinde bir basınç kuvveti ile su fışkırıyor Musluğun ağzı su deposundan kaç metre aşağıdadır? ( d = 1 gf / cm3 ) A ) B ) 10 C ) D ) 1000

35 Cevap :17 F = 250 gf A = 2,5 cm2 d = 1 gf / cm3 h = ? F = h . d. A
h = 1000 cm h = 10 m Cevap: B

36 A ) P1 > P2 > P3 B ) P1 < P2 < P3 C ) P1 = P3 > P2
Soru : 18 Şekildeki su dolu kaba yağ eklenmesiyle K,L,M noktalarında meydana gelen basınç artışları P1, P2 ve P3 değerlerini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak karşılaştırır? ( Yağ ve su karışmıyor ) Yağ A ) P1 > P2 > P3 B ) P1 < P2 < P3 C ) P1 = P3 > P2 D ) P1 = P2 = P3 P1 K Su P2 P3 L M Cevap : D

37 Soru : 19

38 Cevap : 19

39 Soru : 20

40 Cevap : 20

41 BASINÇ TEST :1 - CEVAP ANAHTARI
2. D 3.- 4. C 5. A 6. B 7. A 8. D 9. B 10. C 11. A 12. C 13. C 14. B 15. B 16. B 17. B 18. D 19. C 20. D


"BASINÇ TEST : 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları