Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru : 1 Ağırlığı 600 N olan bir öğrencinin bir ayağının yere değme yüzeyi 0,5 dm 2 dir. Bu öğrenci; I) Tek ayak üzerinde durduğunda, II ) Ayakta iken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru : 1 Ağırlığı 600 N olan bir öğrencinin bir ayağının yere değme yüzeyi 0,5 dm 2 dir. Bu öğrenci; I) Tek ayak üzerinde durduğunda, II ) Ayakta iken."— Sunum transkripti:

1

2 Soru : 1 Ağırlığı 600 N olan bir öğrencinin bir ayağının yere değme yüzeyi 0,5 dm 2 dir. Bu öğrenci; I) Tek ayak üzerinde durduğunda, II ) Ayakta iken yere yaptığı basınç kaç paskaldır? A ) I. 6000 - II. 12000 B ) I. 60000 - II.120000 C ) I. 12000- II. 6000 D ) I.120000-II. 120000

3 Cevap :1 F = 600N A = 0,5dm 2 = 0,005m 2 P =? I. P = A F F A 600 0,005 = 120000N/m 2 P = 120000 Pa II. A = 2x0,5 = 1 dm 2 A = 0,01m 2 600 0,01 P = 60000Pa

4 Soru : 2 Yüzeyi 20000cm 2 olan bir sandık,bulunduğu yüzeye 40 atmosferlik basınç uyguluyor. Bu sandığın bulunduğu yüzeye uyguladığı kuvvet kaç N ‘dur? A ) 8.10 3 N B ) 8.10 4 N C ) 8.10 5 N D ) 8.10 6 N

5 Cevap :2 A = 20000 cm 2 = 2 m 2 P = 40 atm. F = ? 1 atm 10 5 pascal ise 40 atm X eder. X = 4.10 6 Pa. P = F F = P.A A F = 4.10 6 x 2 F = 8.10 6 N

6 Soru : 3 Bir otomobilin ağırlığı 48000 N dur. Bu otomobilin bir lastiğinin yere değme yüzeyi 400 cm 2 dir. Dört tekerlikli otomobilin lastiklerinin yola yaptığı basınçı pascal, kilo pascal, atmosfer,bar ve milibar cinsinden bulunuz?

7 Cevap :3 F = 480000N A = 400 cm 2 A = 0,04m 2 0,04 x 4 = 0,16m 2 P = F A 480000 0,16 P = 3.10 6 Pa. 1000 Pa = 1 kPa P = 3.10 3 kPa 10 5 Pa = 1 atm olduğundan 3.10 6 = 30 atm olur. 1 atm = 1,013 bar olduğundan 30 atm = 1,013x30 = 30,39 bar eder. 1 bar = 1000 mbar 30,39 bar = 30390 mbar eder.

8 Soru : 4 Ağırlığı 800 N olan bir taşın bulunduğu yere uyguladığı basınç 1000 pascal olduğuna göre taşın dayanma yüzeyi kaç cm 2 dir? A ) 80 B ) 800 C ) 8000 D ) 80000

9 Cevap :4 F = 800 N P = 1000 Pa A = ? P = F A A = F P 800 1000 A= 0,8 m 2 A = 8000 cm 2 olur.

10 Soru : 5 72 kg ağırlığındaki bir kayakçı,toplam alanı 3,6dm 2 olan kayaklarla kara basmaktadır. Kara yapılan basınç kaç atmosferdir? A ) 2 B ) 0,2 C ) 0,002 D ) 4

11 Cevap :5 F = 72 kg A = 3dm 2 = 360 cm 2 P = ? P = F A 72 360 P = 0,2 kgf/cm 2 0,2 kgf / cm 2 = 0,2 atm. Cevap : B

12 Soru : 6 Hava basıncının 250000 Pascal olan bir otomobil lastiğindeki basınç kaç atmosferdir? A ) 1,5 B ) 2 C ) 2,5 D ) 3

13 Cevap :6 1 Atmosfer 100000 Pascal ederse X 250000 “ eder. X = 250000 100000 X = 2,5 atm. Cevap :C

14 Soru : 7 100 kg ağırlığındaki bir cismin yere oturduğu yüzey 2 dm 2 ‘dir. Cismin yere yaptığı basınç kaç kgf /cm 2 olur? A ) 0,5 B ) 5 C ) 0,05 D ) 50

15 Cevap :7 A = 2 dm 2 = 200cm 2 F = 100 kgf P = ? P = F A 100 200 P = 0,5 kgf / cm 2 Cevap : A

16 Soru : 8 Ayakkabıların taban alanı 4 cm 2 olan bir ördeğin yere yaptığı basınç 0,75 kgf / cm 2 dir. Ördeğin ağırlığı ne kadardır? A ) 4 B ) 5 C ) 0,75 D ) 3

17 Cevap :8 P = 0,75 kgf / cm 2 A = 4 cm 2 F = ? P = F A F = P x A F = 0,75 X 4 F = 3 kgf Cevap : D

18 Soru : 9 20 N ağırlığındaki bir cisim masa üzerine konulduğunda masaya yaptığı basınç 100 Pas- cal oluyor. Cismin taban yüzeyi kaç cm 2 olur? A ) 20 B ) 2000 C ) 100 D ) 200

19 Cevap :9 F = 20 N P = 100 Pascal A = ? P = F A A = F P 20 100 A = 0,2 m 2 A = 2000 cm 2

20 Soru : 10 Boyutları 4 cm, 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgen prizması şeklindeki bir cismin ağırlığı1,4 kg dır? Bu cisim en küçük yüzeye oturduğunda tabana yaptığı basınç kaç kgf / cm 2 olur? A ) 0,07 B ) 0,7 C ) 0,70 D ) 7

21 Cevap :10 A = 4x 5 = 20 cm 2 F = 1,4 kgf P = ? P = F A 1,4 20 P = 0,07 kgf / cm 2 Cevap : C

22 Soru : 11 Sivri ucun alanı 0,02 mm 2 olan bir raptiye parmağımızla 40 N ‘luk bir kuvvet uygulayarak tahtaya batırılıyor. Raptiyenin duvara uyguladığı basınç kaç Pascal’dır? A ) 2.10 9 B ) 2.10 7 C ) 2.10 5 D ) 2.10 2

23 Cevap :11 A = 0,02 mm 2 = 0,00000002 m 2 F = 40 N P = ? P = F A 40 0,00000002 P = 2000000000 p = 2.10 9 Pascal Cevap = A

24 Soru : 12 10 cm yüksekliğindeki cıvanın yapacağı basınç ne kadardır? (Cıvanın öz ağırlığı :13,6 gf / cm 3 ) A ) 1,36 B ) 13,6 C ) 136 D ) 1360

25 Cevap :12 h = 10 cm d = 13,6 gf / cm 3 p = ? Basınç = Derinlik x Öz ağırlık p = h. d p = 10. 13,6 p = 136 gf / cm 2 Cevap : C

26 Soru : 13 Taban alanı 20 cm 2, yüksekliği 40 cm olan cam bir kap cıva ile doludur. Cıvanın tabana yapacağı basınç kuvveti nedir? ( Cıvanın yoğunluğu 13,6 gf / cm 3 ) A ) 544 B ) 1088 C ) 10880 D ) 10,880

27 Cevap :13 h= 40 cm d = 13,6 gf / cm 3 p = ? F = ? P = h. d P = 40. 13,6 P = 544 gf / cm 2 F = P. A F = 544. 20 F = 10880 gf Cevap : C

28 Soru : 14 50 metre derinlikte yüzmekte olan denizaltı gemisinin 1 m 2 ‘lik kapağı üzerine yapılan basınç kuvveti kaç tondur?( Deniz suyunun öz ağırlığı : 1,02 gf / cm 2 ) A ) 45 B ) 51 C ) 60 D ) 52

29 Cevap :14 h = 50 m = 500 m A = 1 m 2 = 10000 cm 2 d = 1,02 gf / cm 2 F = ? F = h. d. A F = 500. 1,02. 10000 F = 51000000 gf F = 51 Ton

30 Soru : 15 Kenarları 1 metre olan küp şeklindeki bir depo yoğunluğu 1,5 gf / cm 3 olan yağ ile doludur. Yan yüzeylerine yapılan basınç kaç kilogramdır? A ) 75 B ) 750 C ) 7500 D ) 75000

31 Cevap :15 Yükseklik olarak ortalama derinlik alınır: h = 1 / 2 = 0,5 m = 50 cm d = 1,5 gf/ cm 3 A = 1m x1 m = 1m 2 = 10000cm 2 F = ? F = h. d A F = 50.1,5.10000 F = 750000 gf F = 750 kgf Cevap : B

32 Soru : 16 Şekildeki kap su ile doludur. 1,2 ve 3 özdeş delikleri açıldığında suyun deliklerden çıkış hızı V 1, V 2, V 3 ‘dür.Bu hızlar arasındaki ilişki nasıldır? 1 23 V1V1 V2V2 V3V3 A ) V 1 > V 2 > V 3 B ) V 3 > V 2 > V 1 C ) V 1 = V 2 = V 3 D ) V 3 > V 1 > V 2

33 Cevap :16 Delikler özdeş olduğundan suyun çıkış hızı o noktaya etki eden basınca bağlıdır. P = h. D Basınç derinlikle doğru orantılı olduğundan; V 3 > V 2 > V 1 Cevap : B

34 Soru : 17 Bir su musluğunun 2,5 cm 2 olan ağzından 2500 gf değerinde bir basınç kuvveti ile su fışkırıyor. Musluğun ağzı su deposundan kaç metre aşağıdadır? ( d = 1 gf / cm 3 ) A ) 1 B ) 10 C ) 100 D ) 1000

35 Cevap :17 F = 250 gf A = 2,5 cm 2 d = 1 gf / cm 3 h = ? A = 2,5 cm 2 F = h. d. A 2500 = h.1.2,5 h = 1000 cm h = 10 m Cevap: B

36 Soru : 18 Şekildeki su dolu kaba yağ eklenmesiyle K,L,M noktalarında meydana gelen basınç artışları P 1, P 2 ve P 3 değerlerini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak karşılaştırır? ( Yağ ve su karışmıyor ) Yağ Su P1P1 P2P2 P3P3 M L K A ) P 1 > P 2 > P 3 B ) P 1 < P 2 < P 3 C ) P 1 = P3 > P 2 D ) P 1 = P 2 = P 3 Cevap : D

37 Soru : 19

38 Cevap : 19

39 Soru : 20

40 Cevap : 20

41 BASINÇ TEST :1 - CEVAP ANAHTARI 1. C 2. D 3.- 4. C 5. A 6. B 7. A 8. D 9. B 10. C 11. A 12. C 13. C 14. B 15. B 16. B 17. B 18. D 19. C 20. D


"Soru : 1 Ağırlığı 600 N olan bir öğrencinin bir ayağının yere değme yüzeyi 0,5 dm 2 dir. Bu öğrenci; I) Tek ayak üzerinde durduğunda, II ) Ayakta iken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları