Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMANIN ANAHTARI: UZUN ve SA Ğ LIKLI YA Ş AMANIN ANAHTARI: AFFETMEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMANIN ANAHTARI: UZUN ve SA Ğ LIKLI YA Ş AMANIN ANAHTARI: AFFETMEK."— Sunum transkripti:

1

2 UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMANIN ANAHTARI:

3 UZUN ve SA Ğ LIKLI YA Ş AMANIN ANAHTARI: AFFETMEK

4 Kuran'da tavsiye edilen güzel ahlak özelliklerinden biri de "affedici ve ba ğ ı ş layıcı olmak"tır:

5 Sen af veya kolaylık yolunu benimse, ( İ slam'a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199) (Araf Suresi, 199)

6 "... affetsinler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." (Nur Suresi, 22) (Nur Suresi, 22)

7 Kur’an ahlakından uzak yaşayan kimseler için affetmek son derece zordur.Çünkü yapılan bir hata karşısında hemen öfkeye kapılırlar. Kur’an ahlakından uzak yaşayan kimseler için affetmek son derece zordur.Çünkü yapılan bir hata karşısında hemen öfkeye kapılırlar.

8 Allah müminlere affetmenin daha güzel bir davranış olduğunu bildirmiştir.

9 Kötülü ğ ün kar ş ılı ğ ı, onun benzeri olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirli ğ i kurup-sa ğ larsa) artık onun ecri Allah'a aittir... ( Ş ura Suresi, 40) ( Ş ura Suresi, 40)

10

11 Affın en güzeli, hasmını ezme ğ e müktedir iken yapılandır. Affın en güzeli, hasmını ezme ğ e müktedir iken yapılandır. Ömer bin Abdülazi z Ömer bin Abdülazi z

12

13 Yakın zamanda yapılan araştırmalarda Amerikalı bilim adamları, affetmesini bilen insanların hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı olduklarını belirlediler.

14 Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, affetmeyi öğrenen kişiler sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak da kendilerini daha iyi hissetmektedirler.

15 Affetmenin kızgınlık, acı, depresyon ve stresi azaltarak, umut, sabır ve kendine güven gibi olumlu ruh hallerinin yaşanmasını sağladığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Affetmenin kızgınlık, acı, depresyon ve stresi azaltarak, umut, sabır ve kendine güven gibi olumlu ruh hallerinin yaşanmasını sağladığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

16 Uzun süreli veya devam eden öfke, vücut içindeki termostatı sıfırlar. Öfkeye kendinizi alıştırırsanız, neyin normal olduğunu ayırt edemezsiniz.

17 İnsanların alışkanlığa çevirebileceği bir tür adrenalin hücumuna yol açabilir. Vücudu yakar ve sağlıklı düşünmeyi zorlaştırır, bu da durumu daha kötü bir hale getirir.

18 Kim affediyorsa o daha iyi yaşıyor. İlginç olan, sadece ''birisini affetmeyi tasavvur etme” nin bile yeterli olması. Araştırmayı yürüten Doçent Luskin'e göre affetmek, bütün baş ve mide ağrılarından yorgunluk ve dengesizliğe varan stres belirtilerini azaltıyor. Sonuçta kan basıncı düşüyor ve kas gerilimleri azalıyor.

19 Affeden insanlar, kin besleyenlere oranla daha az sağlık sorunu yaşamaktadır.

20 Dinine bağlı kişilerde depresyon, stres ve akıl hastalıklarının daha az olduğu görülmüştür. Araştırmayı yürüten Dr. Herbert Benson, bu durumu dinlerin "affetme" duygusunu teşvik etmesine bağlamakta ve şunları ifade etmektedir:

21 Dinler, insanlara diğer kişileri affetmeyi öğütler. Bu yüzden dini inancı olanlar, sorunlarını içlerinde biriktirmez ve hayatla daha kolay başa çıkar. Bu da depresyon ve stres gibi rahatsızlıklarla daha az karşılaşmalarını sağlar.

22 The Times'da yayınlanan "Öfke Kalp Krizi Riskini Artırır" adlı makalede, kolay öfkelenmenin kalp krizlerine yol açtığı, strese öfkeyle tepki veren kişilerin, kalp hastalıklarına yakalanma riski altında oldukları belirtilmektedir.

23 . Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki öfkelenmek insanın en başta sağlığını ciddi şekilde bozan bir ruh halidir. Affetmek ise öfkenin getirdiği tüm olumsuzlukları ortadan kaldıran, sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan güzel bir davranış şekli, üstün bir ahlak özelliğidir

24 Affetmede asıl amaç Allah'ın rızasına uygun bir ahlakı yaşamak olmalıdır. Faydaları bilimsel olarak günümüzde tespit edilen bu ahlak özelliğinin Kuran'da pek çok ayetle bildirilmesi, Kuran'daki hikmetlerden sadece bir tanesidir.

25 Affetmek, o ki ş iyi sevmek de ğ il. Affetmek, o ki ş iyle konu ş mak zorunda olmak de ğ il. Affetmek kırgınlı ğ ın, küskünlü ğ ün, nefretin hapishanesinden özgürlü ğ e kavu ş maktır. Affetmek artık acıyı hissetmemektir. "Duygusal unutma" affetmenin di ğ er adıdır. Affetmek, o ki ş iyi sevmek de ğ il. Affetmek, o ki ş iyle konu ş mak zorunda olmak de ğ il. Affetmek kırgınlı ğ ın, küskünlü ğ ün, nefretin hapishanesinden özgürlü ğ e kavu ş maktır. Affetmek artık acıyı hissetmemektir. "Duygusal unutma" affetmenin di ğ er adıdır.

26

27

28

29


"UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMANIN ANAHTARI: UZUN ve SA Ğ LIKLI YA Ş AMANIN ANAHTARI: AFFETMEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları