Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION."— Sunum transkripti:

1 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION Türkçe PусскийEnglish

2 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET HANGİ AMAÇLA KURULMUŞTUR? - ATET GEREKLİ MİDİR? - ATET KURULUŞ AMACI DOĞRULTUSUNDA NELER YAPAR? - ATET HANGİ ULUSLAR ARASI SİYASETİ DESTEKLEMEKTEDİR? (RUSYA’YI MI, AB Mİ YOKSA ABD POLİTİKALARI MI?) - ATET HANGİ SİYASİ GÖRÜŞÜ BENİMSER? - ATET ÇALIŞMALARI HANGİ İŞ KOLLARINI KAPSAR? GERİ DÖN - ATET İLETİŞİM

3 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET HANGİ AMAÇLA KURULMUŞTUR? ATET; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler, Türkçe konuşan toplulukların bulunduğu bölgeler ve bu ülke ve toplulukların dünya çapında farklı ülkelerde yaşayan fertleri arasında ticari ilişkileri güçlendirmek amacı ile kurulmuştur. GERİ DÖN

4 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET GEREKLİ MİDİR? Büyük bir bölümü AVRASYA coğrafyasında yaşayan Türk dilli ülke ve topluluklar arasında bir SOSYO-EKONOMİK bağ kurulması milli kimliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Tek kutupluluktan çok kutupluluğa giden dünya sahnesinde birleşmeler hızla sürerken, bizlerin ortak tarih, dil ve kültür öğelerimize rağmen birleşmemiş olmamız, teker teker diğer büyük aktörler tarafından yutulup yok olmamız anlamına gelecektir. GERİ DÖN

5 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET KURULUŞ AMACI DOĞRULTUSUNDA NELER YAPAR? Ülke ve bölgelerin diğer Türkçe konuşulan ülke ve bölgelerden yatırımcılar kazanması amacı ile Çok Dilde Tanıtımını Yapar, Ülke ve bölgelerde Temsilcilikler açar, Ülke ve bölgeler arasında Çalışma Grupları kurar, Ülke, topluluk ve fertler arasında Ticari İlişkileri Koordine eder, Ülke, topluluk ve fertlerin ekonomik açıdan ilerlemelerini destekleyerek uluslar arası pazarda Söz Sahibi olmalarını sağlar, Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi için konferanslar ve uygulamalı eğitimler düzenler, basılı ve görsel yayınlar hazırlar, Ağır ve Hafif Sanayi ile bunlara bağlı Yan Sanayi kollarının oluşması ve gelişmesi için konferanslar ve uygulamalı eğitimler düzenler, basılı ve görsel yayınlar hazırlar, Dış ticaret dengesinin artı olarak değişmesi için Dış Ticaret konularında konferanslar ve uygulamalı eğitimler düzenler, basılı ve görsel yayınlar hazırlar, Türkçe konuşan devletler arasında birlik çalışmaları yürüten dernek, vakıf ve oluşumları destekler. GERİ DÖN

6 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET HANGİ ULUSLAR ARASI SİYASETİ DESTEKLEMEKTEDİR? (RUSYA’YI MI, AB Mİ YOKSA ABD POLİTİKALARI MI?) ATET, Rusya kontrollü Avrasya politikası, Fransa ve Almanya kontrollü AB politikası ya da ABD kontrollü BOP (Büyük Orta Doğu Projesi) taraftarı değildir. Çünkü yaşanan gerçekler ve karşılaşılan çifte standartlar bizlere bir kez daha “Uluslar arası ilişkilerde tarafların çıkarları esastır” doğrusunu göstermiştir. Bunların yerine kurallarını kendimizin koyduğu, Türkçe konuşan ülkelerin eşit haklara ve yetkilere sahip olduğu koşulları zaman içerisinde yetkililerce çalışılarak hazırlanacak olan Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği’ni desteklemektedir GERİ DÖN

7 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET HANGİ SİYASİ GÖRÜŞÜ BENİMSER? ATET hiçbir siyasi görüşü benimsemez, hiçbir parti, dernek ya da grup ile bağlantısı yoktur. ATET Türkçe Konuşan ülke ve toplulukların ticari olarak gelişmesi ve ilerlemesi, sırası ile ticari, ekonomik, kültürel ve siyasi olarak birlik olması fikrine hizmet eder. GERİ DÖN

8 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - ATET ÇALIŞMALARI HANGİ İŞ KOLLARINI KAPSAR? ATET ’in çalışmaları, Türk dili konuşan ülke ve topluluklarla, bu ülke ve toplulukların dünyanın diğer yerlerindeki fertlerinin yürüttüğü tüm sektörlerden (KOBİ)KÜÇÜK ESNAF, İŞ ADAMI VE SANAYİCİLİK faaliyetlerini kapsar. GERİ DÖN

9 AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İletişim ATET Türkiye : atet.tr@hotmail.com GERİ DÖN atet-com@googlegroups.com

10 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОЕТЭС - ВОЗМОЖНОСТИ ОЕТЭС В СЛУЧАЕ ЕЕ СОЗДАНИЯ - НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ СО СТОРОНЫ ОЕТЭС (евроазиатское, ЕС или США)? - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ОЕТЭС - ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА, ОХВАТЫВАЕМЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОЕТЭС назад - НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОЕТЭС - контакт

11 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОЕТЭС назад Поддержка и расширение коммерческой деятельности между отдельными представителями и организациями различных тюркоязычных стран и народов и тюркоязычными общинами в других странах.

12 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОЕТЭС назад Создание тесных социально-экономических связей между занимающими большую часть евроазиатского континента тюркоязычными странами и народами имеет важнейшее значение в поддержании тюркского национального достоинства. Если в эпоху быстрого движения мирового сообщества к многополярному миру не будет создано единство тюрков на основе общих культурно-исторических корней и языка, у тюрков не будет, возможности заявить о себе и их проглотят другие крупные игроки на мировой сцене.

13 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - ВОЗМОЖНОСТИ ОЕТЭС В СЛУЧАЕ ЕЕ СОЗДАНИЯ продолжа ть Направления деятельности Обеспечение общения народов различных тюркоязычных стран и территорий проживания путем освещения на различных языках с целью привлечения инвесторов Открытие своих представительств в тюркоязычных странах и на территориях проживания тюрков в других странах; Создание рабочих групп в тюркоязычных странах и на территориях проживания тюрков в других странах; Создание координации торговых связей между странами, общинами и отдельными личностями;

14 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - ВОЗМОЖНОСТИ ОЕТЭС В СЛУЧАЕ ЕЕ СОЗДАНИЯ назад Поддержка предпринимательской и общественной деятельности в тюркоязычных странах и на территориях проживания тюрков в других странах; Организация конференций и обучающих курсов для поддержки развития животноводства и сельского хозяйства, обеспечение печатной информацией Организация конференций и обучающих курсов для поддержки развития тяжелой и легкой промышленности и связанных с ними отраслей, обеспечение печатной информацией Поведение конференций и обучающих курсов с целью оптимизации внешнеэкономических связей в направлении усиления доли экспорта Поддержка совместной деятельности общественных организаций в тюркоязычных странах и на территориях проживания тюрков в других странах;

15 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ СО СТОРОНЫ ОЕТЭС (евроазиатское, ЕС или США)? назад В области международной политики ОЕТЭС не является сторонницей ни России, которая придерживается евроазиатского направления, ни Франции или Германии, проводящих политику Евросоюза, ни США, которые проводят Большой Ближневосточный проект. Все эти страны осуществляют политику двойных стандартов, которые свидетельствуют о том, что они придерживаются только своих интересов на международной арене. ОЕТЭС придерживается принципа равноправия и поддерживает усилия по разработке совместной политики тюркоязычных стран для осуществления их интересов на международной арене.

16 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ОЕТЭС назад ОЕТЭС не преследует никаких политических целей, не связано ни с какой политической партией или группировкой. Целями ОЕТЭС является сближение тюркоязычных народов в плане развития экономических, торговых, социальных и культурных связей, а также политическое сближение между тюркоязычными странами и общинами.

17 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества - ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА, ОХВАТЫВАЕМЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОЕТЭС назад Деятельность ОЕТЭС охватывает все виды коммерческой деятельности, производства и мелкого предпринимательства в тюркоязычных странах и на территориях проживания тюрков, а также их представителей в других странах.

18 Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества контакт назад atet.ru@hotmail.com atet-com@googlegroups.com

19 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHICH PURPOSE WAS ETECO ESTABLISHED? - IS ETECO NECESSARY? - WHAT DOES ETECO DO IN LINE WITH ESTABLISHEMNT PURPOSES? - WHICH INTERNATIONAL POLICY DOES ETECO SUPPORT? IS IT IN FAVOUR OF EURESIAN, EUROPEAN UNION OR BID MIDDLE EAST PROJECT? - WHICH POLITICAL VIEW DOES ” ETECO” ADOPT - WHICH BUSSINESS BRANCHES DOES “ETECO” CONSIST OF? BACK - COMMUNICATION

20 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHICH PURPOSE WAS ETECO ESTABLISHED? ETECO was established to strenghten the commercial relationships mainly between countries where Turkish is spoken, areas where Turkish speaker societies live and people who are citizen of these countries and areas and live in different countries in the world. BACK

21 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - IS ETECO NECESSARY? To build a SOCIO-ECEONOMIC connection between Turkish speaking countries and societies in EURASIA have a great importance in terms of our national identity. Even associations proceed rapidly in the world scene which goes from unipolarity to multipolarity, if we do not proceed in spite of common history, language and cultural elements, it mean that we could be destroyed one by one by other big actors. BACK

22 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHAT DOES ETECO DO IN LINE WITH ESTABLISHEMNT PURPOSES? Towards establishment purpose of ETECO; - Advertise in multilingual for earning investors from other Turkish spoken countries and areas, - Opens Agencies in countries and areas, - Forms Working Groups between countries and areas, - Coordinates Commercial Relationships between countries, societies and persons, - Provides countries, societies and persons to have the right to comment on international market by supporting them progress in financial way, - Arranges conferences and hands-on trainings to improve Agriculture and Stockbreeding, prepares printed and visual publishings, NEXT

23 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHAT DOES ETECO DO IN LINE WITH ESTABLISHEMNT PURPOSES? - Arranges conferences and hands-on trainings to form and improve Heavy and Light Industries and their Sub-industries, prepares printed and visual publishing, - Arranges conferences and hand-on trainings about Foreign-Trade to change the foreign trade to positive, prepares printed and visual publishing, - Supports associations, foundations and formations which performs union studies between Turkish speaker governments. BACK

24 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHICH INTERNATIONAL POLICY DOES ETECO SUPPORT? IS IT IN FAVOUR OF EURESIAN, EUROPEAN UNION OR BID MIDDLE EAST PROJECT? ETECO does not subscribe Euraisan policy which is controlled by Russia, EU policy which is controlled by France and Germany or BMP (Big Middle east Project) which was controlled by USA. Because, facts that are experienced and double standards that are met showed us that "Benefits of the parties are basic in international relationships”. Instead of them, ETECO supports the Turkish Speaking Countries Union that we determine the rules and Turkish speaking countries have equal rights and authority and conditions will be prepared by authorities in due course. BACK

25 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHICH POLITICAL VIEW DOES ” ETECO” ADOPT ETECO does not adopt any political opinion, does not have any connection with any political party, foundation or group. ETECO serves for the idea that Turkish speaking countries and societies should develop commercially, and form a union of commercial, economical, cultural and diplomatic, respectively. BACK

26 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION - WHICH BUSSINESS BRANCHES DOES “ETECO” CONSIST OF? ETECO’s studies consist of SMALL BUSSINESS OWNERS, BUSINESSMEN AND INDUSTRIAL activities of all sectors of which Turkish speaking countries perform in the world. BACK

27 EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION COMMUNICATION atet.en@hotmail.com BACK atet-com@googlegroups.com


"AVRASYA TÜRK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Организация евроазиатского тюркского экономического сотрудничества EURESIA TURKISH ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları