Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN – 29-11-2006 European Commission, DG EAC – Unit A3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN – 29-11-2006 European Commission, DG EAC – Unit A3."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN – 29-11-2006 European Commission, DG EAC – Unit A3

2 Neden AYÇ? 22

3 Sorun  Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği  Hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin önündeki engeller  Üye ülkeler ve sistemler arasındaki sorunlar; örneğin, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim arasında yada uluslararası sektörler ve ulusal sistemler arasında  Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği  Hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin önündeki engeller  Üye ülkeler ve sistemler arasındaki sorunlar; örneğin, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim arasında yada uluslararası sektörler ve ulusal sistemler arasında 33

4 Mevcut Araçlar  Europass: bireyin yeterliliklerinin bugüne dek seviye belirtmeksizin tanımlanması  Bologna süreci: Yüksek öğrenim çerçevesi  Düzenlenmiş mesleklere girişe yönelik 2005/36 tarih/sayılı Yönerge  Europass: bireyin yeterliliklerinin bugüne dek seviye belirtmeksizin tanımlanması  Bologna süreci: Yüksek öğrenim çerçevesi  Düzenlenmiş mesleklere girişe yönelik 2005/36 tarih/sayılı Yönerge 44

5 AYÇ: yaklaşım ve hedefler  Yeterliliklerin şeffaflık ve taşınabilirliğinin artırılması  Yeterlilik sistemleri ve seviyeler arasında çeviri aracı olacak ortak referans çerçevesinin oluşturulması  Tüm seviyeler ve öğrenme biçimlerinin kapsanması  Öğrenme çıktılarına bakılması  Yeterliliklerin şeffaflık ve taşınabilirliğinin artırılması  Yeterlilik sistemleri ve seviyeler arasında çeviri aracı olacak ortak referans çerçevesinin oluşturulması  Tüm seviyeler ve öğrenme biçimlerinin kapsanması  Öğrenme çıktılarına bakılması 55

6 Neden Öğrenim Çıktıları? 66

7 Öğrenme Çıktıları  Odağı girdiden kişilerin ne bildiklerine ve ne yapabileceklerine kaydırır  İş piyasasının ihtiyaçları ve eğitim-öğretim arasında daha iyi uyum sağlar  Yeterliliklerin ülkeler ve eğitim-öğretim sistemleri arasında transferini ve kullanımını kolaylaştırır  Yaygın ve sarmal (informal) eğitimin geçerliliğini onaylanmasını kolaylaştırır  Odağı girdiden kişilerin ne bildiklerine ve ne yapabileceklerine kaydırır  İş piyasasının ihtiyaçları ve eğitim-öğretim arasında daha iyi uyum sağlar  Yeterliliklerin ülkeler ve eğitim-öğretim sistemleri arasında transferini ve kullanımını kolaylaştırır  Yaygın ve sarmal (informal) eğitimin geçerliliğini onaylanmasını kolaylaştırır 77

8 AYÇ’nin Kullanılması 88

9 99 AYÇ Seviye 1 AYÇ Seviye 2 AYÇ Seviye 3 AYÇ Seviye 4 AYÇ Seviye 5 AYÇ Seviye 6 AYÇ Seviye 7 AYÇ Seviye 8 Y Y Y Y UYÇ / UYS Y Y Y Ülke A Ülke B

10 İsveç Lise sonrası mühendislik eğitimi (Påbygnadsutbildning) = AYÇ Seviye 4 = İrlanda lise sonrası eğitimi ulusal 6. seviye (İleri sertifika) AYÇ

11 Destekleyicilik  Gönüllülük esasına dayanır  ulusal sistemlerin yerine geçmez yada özel yeterlilikler tanımlamaz  yeterlilikler ulusal sistemler aracılığıyla yerleştirilir  Gönüllülük esasına dayanır  ulusal sistemlerin yerine geçmez yada özel yeterlilikler tanımlamaz  yeterlilikler ulusal sistemler aracılığıyla yerleştirilir

12 AYÇ: Üye ülkeler için aşağıdakileri tavsiye eder: 1.AYÇ’yi referans noktası olarak kullanmak 2.Seviyeleri 2009’a kadar AYÇ ile ilişkilendirmek 3.Yeni yeterlilikleri 2011’e kadar AYÇ ile ilişkilendirmek 4.Öğrenme çıktıları yaklaşımını kullanmak 5.Ulusal AYÇ merkezi belirlemek 1.AYÇ’yi referans noktası olarak kullanmak 2.Seviyeleri 2009’a kadar AYÇ ile ilişkilendirmek 3.Yeni yeterlilikleri 2011’e kadar AYÇ ile ilişkilendirmek 4.Öğrenme çıktıları yaklaşımını kullanmak 5.Ulusal AYÇ merkezi belirlemek

13 AYÇ: Komisyonun rolü  Üye ülkeleri eşgüdüm, deneme ve rehberlik konularında desteklemek  AYÇ istişare heyeti oluşturmak  5 yıl sonra Tavsiyelere ilişkin değerlendirmenin de yer aldığı rapor hazırlamak  Üye ülkeleri eşgüdüm, deneme ve rehberlik konularında desteklemek  AYÇ istişare heyeti oluşturmak  5 yıl sonra Tavsiyelere ilişkin değerlendirmenin de yer aldığı rapor hazırlamak

14 AYÇ referans seviye tanımlayıcıları  Sistemlere değil öğrenme çıktılarına (bilgi, beceri ve yeterliklere) dayanır  8 seviyede tüm akademik ve mesleki yeterlikleri kapsar  Bologna tanımlayıcıları bütünleştirir (5-8. seviyelere ilişkin öğrenme çıktılarına yönelik)  Sistemlere değil öğrenme çıktılarına (bilgi, beceri ve yeterliklere) dayanır  8 seviyede tüm akademik ve mesleki yeterlikleri kapsar  Bologna tanımlayıcıları bütünleştirir (5-8. seviyelere ilişkin öğrenme çıktılarına yönelik)

15 Neredeyiz?  Avrupa Parlamentosu’nda ve Konsey’de tartışmalar  Amaç: 2007’deki Almanya dönem başkanlığında anlaşmaya varılması  Leonardo da Vinci projeleri: AYÇ’nin denenerek geliştirilmesi; ulusal/sektörel çerçevelerin geliştirilmesi  Avrupa Parlamentosu’nda ve Konsey’de tartışmalar  Amaç: 2007’deki Almanya dönem başkanlığında anlaşmaya varılması  Leonardo da Vinci projeleri: AYÇ’nin denenerek geliştirilmesi; ulusal/sektörel çerçevelerin geliştirilmesi

16 Kim faydalanacak? Esas kullanıcılar yeterlilik kurumları olacak Bireyler ve işverenler aşağıdaki nedenlerle AYÇ’den faydalanacaklar:  Sistemler arası okunabilirlik kolaylaşacak  Farklı öğrenim yolları ve hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaşacak  Çalışma ve öğrenim hareketliliği kolaylaşacak Esas kullanıcılar yeterlilik kurumları olacak Bireyler ve işverenler aşağıdaki nedenlerle AYÇ’den faydalanacaklar:  Sistemler arası okunabilirlik kolaylaşacak  Farklı öğrenim yolları ve hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaşacak  Çalışma ve öğrenim hareketliliği kolaylaşacak

17 Neden ECVET? 17

18 ECVET siyasi bir önceliktir 18

19 ECVET hareketliliği artıracaktır 19

20 ECVET hayat boyu öğrenim için bir önceliktir 20

21 ECVET yeterliliklerin şeffaflığını artıracaktır 21

22 ECVET karşılıklı güven ve işbirliği artıracaktır 22

23 ECVET ve AYÇ 23

24 ECVET ve AYÇ birbirini nasıl tamamlıyor  Öğrenme çıktılarına dayanır  Yeterlilikleri merkez alır  Hayat boyu öğrenmeye vurgu yapar  Hareketliliğe odaklanır  Şeffaflığı hedefler  Öğrenme çıktılarına dayanır  Yeterlilikleri merkez alır  Hayat boyu öğrenmeye vurgu yapar  Hareketliliğe odaklanır  Şeffaflığı hedefler 24

25 ECVET ve AYÇ birbirini nasıl tamamlıyor 8 ORTAK REFERANS SEVİYE ECVET 25

26 ECVET bireyler için neden önemlidir? 26

27 Bay X’in yurtdışında bir süre eğitim alma imkanı var Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A 27 Edinilen öğrenim çıktıları

28 Bay X’in yurtdışında bir süre eğitim alma imkanı var Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A 28 Bay X öğrenim çıktılarını alır

29 Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A 29 …ve şimdi Bay X yeni öğrenim çıktılarına evine taşıyıp yeterliliklere bunları da dahil etmek istiyor Edinilen öğrenim çıktıları

30 Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A 30 Transfer süreci Edinilen Öğrenme Çıktıları

31 ? Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A 31 …ama bu, engeller yüzünden zor…

32 32 …ama bu, engeller yüzünden zor… Şeffaflık yokŞeffaflık yok Karşılıklı güven yokKarşılıklı güven yok Onaylama yokOnaylama yok Öğrenme çıktılarının biriktirilmesi yokÖğrenme çıktılarının biriktirilmesi yok Tanınma yokTanınma yok

33 ECVET bu engellerin kaldırılmasını sağlayacak 33

34 Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A 34 Çünkü yetkili kurum A öğrenim çevresi B’de edinilen öğrenme çıktılarını onaylayacak ve tanıyacak Edinilen öğrenim çıktıları ECVET, Bay X’in evine yeni öğrenim çıktılarını taşımasına aracı olacak

35 Çevre A Yeterlilik — Edinilen öğrenme çıktıları biriktirilebilir ve artık kişinin yeterliliklerinin ayrılmaz parçasıdır Yeterlliik çevresi (A) 35

36 ECVET nedir? 36

37 Transfer süreci Birimler Kredi 37

38 Transfer süreci Birimler Kredi 38

39 Öğrenim çevresi B Öğrenim çevresi A 39 Not Çizelgesi Öğrenme çıktılarının onaylanması Öğrenme çıktılarının tanınması Öğrenme çıktılarının biriktirilmesi Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi Öğrenme çıktıları için kredi

40 Transfer süreci Birimler Kredi 40

41 ECVET öğrenme çıktılarının amacı transfer süreci 41

42 Yeterlilik öğrenme çıktılarının birimleri olarak tanımlanır 42 Birim Bilgi Beceri Yeterlik

43 Yeterlilik ECVET’in kalbi: Birimler 43

44 Yeterlilik Birim ECVET’in kalbi: Birimler Yetkili kurumlar tarafından ulusal seviyede belirlenir 44

45 Transfer süreci Birimler Kredi 45

46 ECVET Kredileri birimlerin göreli ağırlığını belirtir: örneğin 46 Yeterlilik 10 Puan 50 Puan 20 Puan Birim 80 Puan

47 ECVET kredilerinin dağılımı  Önce yeterliliğe daha sonra birime  Farklı yaklaşımlar olabilir  Resmi anlamda mutabakat  Önce yeterliliğe daha sonra birime  Farklı yaklaşımlar olabilir  Resmi anlamda mutabakat 47

48 “Yetkili kurumlar”ın görevi nedir? 48

49 Yeterlilikleri ECVET’le ilişkilendirme: “Yetkili kurumlar”ın rolü  Yeterliliklerin ECVET ile ilişkilendirilmesinin taahhüt edilmesi ve benimsenmesi için karar verilmesi  Süreçlerin tasarımı: değerlendirme, geçerli kılma, transfer, birikim ve tanınma  Yeterliliklerin ve birimlerin ifade edilmesi  Kredilerin dağılımı  Ortaklık/ mutabakat belgelerinin oluşturulması  Denetim ve kalite güvencesi  Yeterliliklerin ECVET ile ilişkilendirilmesinin taahhüt edilmesi ve benimsenmesi için karar verilmesi  Süreçlerin tasarımı: değerlendirme, geçerli kılma, transfer, birikim ve tanınma  Yeterliliklerin ve birimlerin ifade edilmesi  Kredilerin dağılımı  Ortaklık/ mutabakat belgelerinin oluşturulması  Denetim ve kalite güvencesi 49

50 ECVET’in kullanılması: ‘Yetkili kurumlar’ ve mesleki eğitim sağlayıcıları aşağıdaki süreçlerle ilgilenirler:  Bireyin öğrenim akdi  Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi  Kredilerin kazanılması  Geçerli Kılma  Transfer  Tanıma  …  Bireyin öğrenim akdi  Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi  Kredilerin kazanılması  Geçerli Kılma  Transfer  Tanıma …… 50

51 ECVET yol haritası 51

52 ECVET: 2006-2007 takvimi  İştişare sürecinin lansmanı (Kasım 2006 - Mart 2007)*  Almanya Konferansı Haziran 2007  Nihai teklifin hazırlanması  Benimseme süreci  Üye ülkelerde uygulama  İştişare sürecinin lansmanı (Kasım 2006 - Mart 2007)*  Almanya Konferansı Haziran 2007  Nihai teklifin hazırlanması  Benimseme süreci  Üye ülkelerde uygulama 52 *Danışmanlık belgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

53 Ek slaytlar 53

54 Avrupa’da ECVET ile milletlerüstü kredi transferi A Ulusal Kredi sistemi B Ulusal ve sektörel kredi sistemi C Birden fazla ulusal kredi sistemi E Kredi sisteminin olmaması G Yaygın ve sarmal eğitim için kredi sistemi F Uluslararası sektörel kredi sistemi ECVET D Puanlı/puansız kredi sistemi H … ………… 54

55 ECVET öğrenme çıktıları transfer süreci: sistem Öğrenme süreci A’da, Yetkili kurum yada kuruluş A Öğrenim süreci B’de, Yetkili kurum yada kuruluş B  Bireyin öğrenim çıktılarını değerlendirir  Öğrenme çıktılarının kazanılacak yeterliliğin birimi olarak tanınması  Birey kredi kazanır, Bu krediler şu şekilde kaydedilir…  Birey tarafından kazanılan ve transfer edilen kredilerin onaylanması transkript 55

56 ECVET öğrenim çıktıları transfer süreci: birey Öğrenim çevresi A’da,Öğrenim çevresi B’de,  Birey öğrenme çıktıları kazanır  Bu öğrenme çıktıları değerlendirilir  Öğrenme çıktıları kazanılacak yeterliliğin bir parçası olarak tanınır  Kredilendirilir. Bu krediler şu şekilde kaydedilir…  Krediler transfer edilir ve onaylanır Transkript 56

57 ECVET,ayrıca, diğer hareketlilik türleri için kullanılır 57

58 Bay X yeni öğrenme çıktılarını kazanılacak yeterliliğe eklenmek üzere transfer etmek istiyor Tecrübeler ile edinilecek öğrenme çıktıları Örgün eğitim çevresi « İşte » Öğrenme çevresi 58


"Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN – 29-11-2006 European Commission, DG EAC – Unit A3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları