Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

13. Ünite/Erkan AKTAŞ1 13. BÖLÜM Tüketim tasarruf ve Yatırım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "13. Ünite/Erkan AKTAŞ1 13. BÖLÜM Tüketim tasarruf ve Yatırım."— Sunum transkripti:

1 13. Ünite/Erkan AKTAŞ1 13. BÖLÜM Tüketim tasarruf ve Yatırım

2 13. Ünite/Erkan AKTAŞ2 Amaçlarımız Keynesçi tüketim ve tasarruf fonksiyonu Zaman arası optimizasyon Modeli ve Keynes sonrası tüketim teorisi Yatırım kavramı Anahtar Kavramlar: Ortalama tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğilimi, sürekli gelir, yaşam boyu gelir, sermayenin mrjinal verimliliği, yatırım, Hızlandıran Model, Uyucu beklentiler, Marjinal q, ters seçim, ahlaki tehlike, kredi tayınlaması

3 13. Ünite/Erkan AKTAŞ3 Bazı kavramlar: –Otonom Tüketim: harcanabilir gelir=0 –Uyarılmış Tüketim: Tüketim gelire bağlı –Ortalama Tüketim: Tüketimin harcanabilir gelire oranıdır (APC=C/YD) –Marjinal Tüketim Eğilimi: Tüketimdeki değişmenin harcanabilir gelirdeki değişmeye oranıdır. – Pozitif ve birden küçük ise Tüketim fonksiyonun eğimidir KEYNESÇİ TÜKETİM VE TASARRUF FONKSİYONLARI

4 13. Ünite/Erkan AKTAŞ4 KEYNESÇİ TÜKETİM VE TASARRUF FONKSİYONLARI

5 13. Ünite/Erkan AKTAŞ5 Hanehalkının Tüketim Kararı Bireyler tüketime ve tasarrufa karar verirken, bugün ile gelecek dönemler arasında elde edecekleri yararlar açısından bir denge kurmaya çalışır. Zamanlar arası optimazsyon (Irving Fisher) Zamanlar arası bütçe kısıtı –Y,C ve S –İki dönem olarak alırsak

6 13. Ünite/Erkan AKTAŞ6 Zamanlar Arası Bütçe Kısıtı

7 13. Ünite/Erkan AKTAŞ7 Tüketici Tercihi

8 13. Ünite/Erkan AKTAŞ8 Yaşam Boyu Gelir Hipotezi Temel Model Yaşam boyu hipotezi, Bireyin T yıl yaşamayı Y kadar emekli gelir W kadar servet R yıl sonra emekli olmayı planlıyor Toplam emekli geliri=R*Y

9 13. Ünite/Erkan AKTAŞ9 Yaşam Boyu Gelir Hipotezi

10 13. Ünite/Erkan AKTAŞ10 Sürekli Gelir Hipotezi M.Friedman tarafından geliştirilmiştir. Sürekli Gelir Hipotezi: Tüketim harcamalarının, bireylerin elde etmeyi umdukları uzun dönem ortalama veya sürekli gelire bağlı olduğunu ifade eder. Çiftçi örneği

11 13. Ünite/Erkan AKTAŞ11 Kısa ve Uzun Dönem Marjinal Tüketim Eğilimi

12 13. Ünite/Erkan AKTAŞ12 Nispi Gelir Hipotezi J.Duesenberry, bireyler tüketirken toplumsal yapıdan etkilenir ve yaşam standardını korumak ister

13 13. Ünite/Erkan AKTAŞ13 YATIRIM Bir ekonomide sermaye stokuna yapılan net ilaveler yatırım olarak tanımlanır. Yatırımlar –Sabit Sermaye yatırımı (fabrika, makineler, işyerleri vb) –Konut yatırımı –Stok yatırımı (mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarının arttırılması) Hisse sendi, tahvil, hazine bonosu ?

14 13. Ünite/Erkan AKTAŞ14 Optimum Sermaye Miktarı Belirleme

15 13. Ünite/Erkan AKTAŞ15


"13. Ünite/Erkan AKTAŞ1 13. BÖLÜM Tüketim tasarruf ve Yatırım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları