Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketim tasarruf ve Yatırım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketim tasarruf ve Yatırım"— Sunum transkripti:

1 Tüketim tasarruf ve Yatırım
13. BÖLÜM Tüketim tasarruf ve Yatırım 13. Ünite/Erkan AKTAŞ

2 Amaçlarımız Keynesçi tüketim ve tasarruf fonksiyonu
Zaman arası optimizasyon Modeli ve Keynes sonrası tüketim teorisi Yatırım kavramı Anahtar Kavramlar: Ortalama tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğilimi, sürekli gelir, yaşam boyu gelir, sermayenin mrjinal verimliliği, yatırım, Hızlandıran Model, Uyucu beklentiler, Marjinal q, ters seçim, ahlaki tehlike, kredi tayınlaması 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

3 KEYNESÇİ TÜKETİM VE TASARRUF FONKSİYONLARI
Bazı kavramlar: Otonom Tüketim: harcanabilir gelir=0 Uyarılmış Tüketim: Tüketim gelire bağlı Ortalama Tüketim: Tüketimin harcanabilir gelire oranıdır (APC=C/YD) Marjinal Tüketim Eğilimi: Tüketimdeki değişmenin harcanabilir gelirdeki değişmeye oranıdır. Pozitif ve birden küçük ise Tüketim fonksiyonun eğimidir 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

4 KEYNESÇİ TÜKETİM VE TASARRUF FONKSİYONLARI
13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

5 Hanehalkının Tüketim Kararı
Bireyler tüketime ve tasarrufa karar verirken, bugün ile gelecek dönemler arasında elde edecekleri yararlar açısından bir denge kurmaya çalışır. Zamanlar arası optimazsyon (Irving Fisher) Zamanlar arası bütçe kısıtı Y,C ve S İki dönem olarak alırsak 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

6 Zamanlar Arası Bütçe Kısıtı
13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

7 Tüketici Tercihi 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

8 Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
Temel Model Yaşam boyu hipotezi, Bireyin T yıl yaşamayı Y kadar emekli gelir W kadar servet R yıl sonra emekli olmayı planlıyor Toplam emekli geliri=R*Y 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

9 Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

10 Sürekli Gelir Hipotezi
M.Friedman tarafından geliştirilmiştir. Sürekli Gelir Hipotezi: Tüketim harcamalarının, bireylerin elde etmeyi umdukları uzun dönem ortalama veya sürekli gelire bağlı olduğunu ifade eder. Çiftçi örneği 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 2

11 Kısa ve Uzun Dönem Marjinal Tüketim Eğilimi
13. Ünite/Erkan AKTAŞ 3

12 Nispi Gelir Hipotezi J.Duesenberry, bireyler tüketirken toplumsal yapıdan etkilenir ve yaşam standardını korumak ister 13. Ünite/Erkan AKTAŞ 3

13 YATIRIM Bir ekonomide sermaye stokuna yapılan net ilaveler yatırım olarak tanımlanır. Yatırımlar Sabit Sermaye yatırımı (fabrika, makineler, işyerleri vb) Konut yatırımı Stok yatırımı (mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarının arttırılması) Hisse sendi, tahvil, hazine bonosu ? 13. Ünite/Erkan AKTAŞ

14 Optimum Sermaye Miktarı Belirleme
13. Ünite/Erkan AKTAŞ

15 13. Ünite/Erkan AKTAŞ


"Tüketim tasarruf ve Yatırım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları