Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ses Bilgisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ses Bilgisi."— Sunum transkripti:

1 Ses Bilgisi

2 1. "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu."
Cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Onu sevdiğimi biliyor B) Onun yolunu gözlüyor C) Yeni arabasını satıyor D) Herkes sıraya giriyor. E) Çiftçi tarlasını sürüyor

3 Cevap:B

4 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük var­dır? A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır. B) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ül­kelerde elçilik yapmıştır. C) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyret­mişti. D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır. E) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.

5 Cevap:C

6 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?
A) Bol bol örnek vererek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. B) Dersanelerde her konuda bol bol test bu­labilirsiniz. C) Buraya park edemezsiniz, levhasını gör­memiştim. D) Mavi renkteki bütün kalemlerini almıştı. E) Arkadaşlarından bazıları hiç konuşmaz­lardı, hep dinlerlerdi

7 Cevap:A

8 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (değişimi) örneklenmiştir?
A) Bu resme bakarak seni anıyoruz. B) Çocuk, akşama kadar sokakta oynuyor. C) Sana olan borcumuzu unu­tamayız. D) Serap da pek anlayışlı ve özverili sayılmazdı. E) Düşünceleriyle herkesi derinden etki­ledi

9 Cevap:C

10 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama"ya bir örnek vardır?
A) Yazın köyüne gider, çocukluk özlemini gi­derirdi. B) Çocukları sorunları gün geçtikçe azalıyor. C) Gümrük Birliği'ne girmemize az bir zaman kaldı. D) Umutsuz dertlerin de elbet bir çözümü vardır. E) Okullar cıvıl cıvıl çocuklarla dolup taşa­cak.

11 Cevap:A

12 6. Benim de vaktim olsa belki ben de büyük bir profesör olurdum, böyle körleşip kalmazdım, dedi.
Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyu­muna uymayan kaç sözcük vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13 Cevap:B

14 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek vardır?
A) Bu sözler karşısında bakışları gittikçe kü­çüldü. B) Medyumlar olacakları önceden hissedebi­lir mi ? C) Sonbahar geldi, yapraklar yavaş yavaş sararıyor. D) Zifiri karanlık bastırınca hepimiz bunaldık. E) Bir çeşme başında yarım saatlik mola verdik.

15 Cevap:C

16 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnek yoktur?
A) Gecikince evdeki herkes onu merak etmişti. B) Çalışma odasının kapısını sonunda tamir etmişti. C) Geldiğinde beni arar sanmıştım ama ya­nılmışım. D) Rapor hakkındaki görüşlerinizi buraya kaydettim. E) Sınavı bitiren öğrenciler sınav kağıdını gö­revliye verip çıkabilir.

17 Cevap:A

18 9. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Bugün saat 1.30'da buluşacağız. B) Okul anılarından hasretle bahseder. C) Gerçekden bütün bunları biz mi yaşadık? D) İnsan olgunlaştıkça çevresindekilere daha çok önem veriyor. E) Duygular aldatıcı ve geçicidir bazı insan­lara göre.

19 Cevap:C

20 10. Vefakâr kardeşim Zehra, işte ben
Ömrümü tamamlayarak Sana dualar, selamlar ederek Gidiyorum.... Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması

21 Cevap:D


"Ses Bilgisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları