Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gündem Belge, herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış veya fonksiyonun sonucunda üretilmiş, * içerik, * ilişki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gündem Belge, herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış veya fonksiyonun sonucunda üretilmiş, * içerik, * ilişki."— Sunum transkripti:

1

2 Gündem

3 Belge, herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış veya fonksiyonun sonucunda üretilmiş, * içerik, * ilişki * form özellikleri ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi olarak tanımlanabilir. Belge Nedir

4 BELGE: Delil ve kayıtlı bilgi BireyselKurumsal

5

6

7 1.Üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. 2.Sahibi üreticisidir ve uygun gördüğü dokümanları imha edebilir. 3.Düzenlenmesi, tanımlanması ve dosyalanması üreticisinin/sahibinin sorumluluğundadır. 4.Dokümanın güvenli bir şekilde depolandığından üreticisi sorumludur. 5.Kurumsal bir onay ve / veya kayıt sistemi içerisinde yer almayabilir 1.İçeriğinin değiştirilmesine izin verilmez. 2.Belgeler ancak kurumsal saklama planları çerçevesinde imha edilebilir ve imha işlemi kayıt altına alınır. 3.Düzenleme ve tanımlama faaliyetleri kurumsal dosya tasnif planları çerçevesinde yapılır. 4.Kurumsal ve bireysel faaliyetlerin delili olduğu için içerik, ilişki ve format bilgisi korunmalıdır. 5.Yetkili imza ve / veya kurumsal onay bilgisi belgeye fiziksel ya da mantıksal olarak iliştirilmelidir. Doküman Belge

8 Doküman İle Belge Arasındaki İlişki

9 DOKÜMAN YÖNETİMİ BELGE YÖNETİMİ

10 Kurumların iş ve işlemlerinin birer çıktısı olan belgelerin, elektronik ortamda oluşturulması, iş akışına sunulması, imzalanması, muhatabına iletilmesi, saklanması ve tasfiye işlemine tabi tutulmasıdır. Kısaca, oluşumu ve yönetimi tamamen elektronik ortamda sağlanan belgelerdir. Elektronik Belge

11 Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format, ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmektir. Elektronik Belge Yönetimi

12 Islak İmzaElektronik İmza

13  Teknolojik Gelişmeler NEDEN EBYS

14  Maliyet NEDEN EBYS

15  Zaman Tasarrufu NEDEN EBYS

16

17

18

19

20  Ekolojik Kazanç Ekolojik Kazanç NEDEN EBYS

21 EBYS’DE KULLANICININ ROLÜ

22

23

24

25

26

27

28  Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473 Tarihi: 28 Eylül 1988  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25445, 27 Nisan 2004  Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004 KANUNLAR

29  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2001). Resmî Gazete, Sayı: 24487, 08 Ağustos 2001  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, Sayı: 29255, 02 Şubat 2015 YÖNETMELİKLER

30  2010/20 sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi  2012/8 sayılı Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi  2014/6 sayılı E-arşiv Genelgesi GENELGELER

31 10 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu (2014 yılına ait verilerdir.)

32 11

33 12 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu (2014 yılına ait verilerdir.)

34 13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu (2014 yılına ait verilerdir.)


"Gündem Belge, herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış veya fonksiyonun sonucunda üretilmiş, * içerik, * ilişki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları