Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ”

2 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
“EĞİTİMDE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE SÜREKLİ OLARAK GELİŞME VE YENİLEŞMENİN SAĞLANMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELERE DAYALI OLARAK YAPILIR”

3 EĞİTİM KAVRAMI EĞİTİMİN ÜÇ ANA BOYUTU VARDIR AMAÇLAR
MÜFREDAT PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME

4 EĞİTİM Eğitim davranış değiştirme sürecidir. Öğrenciyi başarısız sayarak eleyen, sistem dışına iten bir eğitim anlayışı çok gerilerde kalmıştır. Eğitimde başarısızlık : Ekonomik kayıplara, Zaman ve emek kaybına, Öğrencilerin ruh sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Çağımızın eğitim anlayışı “öğrenci merkezli” bir yapı ve uygulamayı gerekli kılmaktadır.

5 Eğitim sisteminin, diğer bütün sistemlerde olduğu gibi,
Girdileri Süreci Çıktıları Kontrolü vardır. Sistemin kontrolü, değerlendirme öğesi ile yapılır.

6 Yabancı dil dersleri için en az % 75 ila % 85
TAM ÖĞRENME “Tam öğrenme” yaklaşımına göre, derslerin her bir ünitesinde öğrenilmesi planlanmış olan yeni davranışların oranları (Kaynak; Ölçme Değerlendirme Mrk.) : Yabancı dil dersleri için en az % 75 ila % 85 Matematik, mantık vb. dersler için en az % 70 ila % 85 Fizik, kimya, biyoloji vb. dersler için en az % 60 ila % 65 Diğer dersler için ise en az % 50 ila % 65

7 Sonuçlara odaklı denetimlerle değil,
Yönetimde kalite; Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur. Devam

8 Ölçülebilirlik Ölçülebilirlik:Sürecin performans ölçümleri ile izlenebilmesidir. Süreç; İstatistik olarak kontrol edilebilmeli, Olumsuzluklar önceden belirlenen değerler arasında olmalı, Aynı hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. Devam

9 DEĞER BELİRLİ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİNİN YA DA DURUMUN, BİREYSEL VEYA TOPLUMSAL KARŞIT/FARKLI BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ YA DA DURUMA TERCİH EDİLMESİNE İLİŞKİN SÜREKLİLİĞİ OLAN BİR İNANÇTIR. Devam

10 ÖLÇME (1) HERHANGİ BİR NİTELİĞİ GÖZLEMEK VE GÖZLEM SONUÇLARINI SAYI YA DA BAŞKA SEMBOLLERLE İFADE ETMEKTİR. RAKAMLA İFADE EDİLEN VERİLER; SAYILABİLEN VE ÖLÇÜLEBİLEN VERİLER OLARAK İKİ GENEL GRUBA AYRILIR ÖLÇÜT: KARŞILAŞTIRMAYA ESAS ALINAN DAYANAKLAR, KRİTER.KISTAS.

11 ÖLÇME (2) ÖLÇME, BİR GÖZLEMLEME TÜRÜDÜR.
BİR ÖZELLİK VEYA OLUŞUMUN NİCELİĞİNİ BELİRLEMEYE YARAR ÖLÇME, KESİN,OBJEKTİF,GÜVENİLİR OLMALI VE SAYI İLE İFADE EDİLEBİLMELİDİR GÖZLEMLERİN, SAYI İLE İFADE EDİLMESİ, İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME VE YORUMLAMAYI KOLAYLAŞTIRIR, YARGILARDA DAHA KESİN VE AÇIK, NET OLMAYI SAĞLAR ÖĞRETİLMEK İSTENİLENİN, KİŞİYE NE ÖLÇÜDE ÖĞRETİLDİĞİ BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

12 GÖZLEM GENEL OLARAK; İÇTEN GÖZLEM VE DIŞTAN GÖZLEM ŞEKLİNDE İKİYE AYRILIR GÖZLEM VERİLERİNİN GÜVENİRLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN,PLANLI HAREKET ETMELİ VE NEYİ GÖZLEMEK İSTEDİĞİMİZİ İYİ TANIMLAYARAK, GÖZLEM YÖNTEMİNİ DİKKATLE SEÇMELİYİZ BUNUN YANINDA GÖZLEMİN GÜVENİRLİLİĞİ İÇİN; GÖZLEM YAPAN KİŞİ, KİŞİSEL EĞİLİMLERİNİN VE ÖN YARGILARININ ETKİSİNDE KALMAKTAN SAKINMALI, GÖZLEMİ SÜRESİNCE YORUM YAPMAKTAN KAÇINMALIDIR.

13 OKUL ÖĞRENMELERİNİ ÖLÇME NEDENLERİMİZ
Öğrencilerin bir derse ne derece hazır olduklarını belirleme Derste öğretilmesi planlanmış olan davranışların daha önceden öğrenilmiş olup olmadığını saptama Her bir öğrenme ünitesi sonunda, öğretilmesi planlanmış olan davranışlardan hangilerinin tam olarak öğrenilmiş, hangilerinin tam olarak öğrenilmemiş veya eksik öğrenilmiş olanların da muhtemelen neden öğrenilmemiş olduğunu ortaya çıkarma (ünitedeki öğrenmeleri izleme)

14 Dersin belli dönemlerinin sonunda, bu dönemlerdeki etkileşimlerin ürünü olarak meydana gelen, dersin hedefleriyle tutarlı öğrenme düzeylerini belirleme çalışmaları kapsamında ; Öğretmen, Öğrenci için , Derste başarılı olmuş mudur? Bu dersten geçer not alır mı? Bir sonraki derste başarılı olabilir mi? Bu alanda yeterlik kazanmış mıdır? Vb. soruları kendine sorarak, cevabını aramalıdır.

15 DEĞERLENDİRME (1) ÖLÇME SONUÇLARINI BİR ÖLÇÜTE VURARAK, ÖLÇÜLEN NİTELİK HAKKINDA BİR DEĞER YARGISINA VARMA SÜRECİDİR. DEĞERLENDİRMENİN BAŞTA GELEN İŞLEVİ, HEDEFLERE ULAŞTIRMADA ARAÇLARIN ETKİNLİK DERECESİNİ BELİRLEMEKTİR ÖĞRETİLMEK İSTENİLENİN, YETERİNCE ÖĞRETİLEMEMESİNİN NEDENLERİNİ ARAMAKTIR

16 DEĞERLENDİRME (2) DÜZENLENEN MÜFREDATLA, AMAÇLARIN NE DERECE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARMAYA, BAŞKA BİR İFADEYLE EĞİTİM ÇALIŞMALARININ NE DERECE BAŞARILI OLDUĞUNU ANLAMAYA YARAYAN İŞLEMDİR DEĞERLENDİRME,BİR VEYA DAHA FAZLA GÖZLEM VERİSİNİ BİR ÖLÇÜTE VURMA İŞLEMİDİR (KISTAS, KRİTER, NORM VB.) DEĞERLENDİRME BİR YARGILAMA İŞLEMİDİR. İKİ ŞEYİN KARŞILAŞTIRILMASINA DAYANIR ÖLÇÜLEN NESNELER HAKKINDA BİR DEĞER YARGISINA ULAŞMAKTIR

17 DEĞERLENDİRME (3) Değerlendirme yoluyla, eğitim sisteminin işleyişi izlenir, kontrol edilir ve gelişmesi sağlanır. Bu yönü ile ölçme ve değerlendirme eğitim sistemi sürecinde can alıcı bir değere sahiptir.

18 DEĞERLENDİRME (4) Değerlendirmenin işlevi, öğrencilerin belirlenen amaçlara ne derece ulaştıklarını tespit etmektir.

19 Kalite çemberinin ayrılmaz bir parçası ve halkası olan
TKY VE ÖLÇME Kalite çemberinin ayrılmaz bir parçası ve halkası olan “ölçme ve değerlendirme sistemi”ni eğitimle ilgili politika ve uygulamalarına rasyonellik kazandırmak amacıyla yaşama geçirmek durumundayız.

20 SINAV Günümüzde; sınav ve değerlendirme etkinliği, daha çok öğretimin etkinliği ve öğrencilerin öğrenme dereceleri konusunda bilgi veren bir işlev üstlenmiştir.

21 KALİTE-DEĞERLENDİRME
Değerlendirmeye dayalı olarak genel kararların ortaya çıkarılması, “eğitimde kalite”nin arttırılmasında çok önemlidir.

22 NİÇİN DEĞERLENDİRİYORUZ ?
DEĞERLENDİRME İŞLEMİNİN BAŞTA GELEN İŞLEVİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZIN, ETKİNLİK DERECESİNİ BELİRLEMEK VE BU ETKİNLİĞİ ARTTIRICI ÖNLEMLERE ZEMİN HAZIRLAMAKTIR AYRICA DİĞER FAYDALARI; ARAÇLARIN GEÇERLİĞİ VE UYGUNLUĞU VARSAYIMLARI DOĞRULAMA ÖĞRENME ZORLUKLARINI TANIMA İLGİYİ CANLANDIRMA REHBERLİK ÖĞRETMENİN GELİŞİMİ

23 SINIF İÇİ ÖĞRETİME KATKILARI
DEĞERLENDİRMENİN SINIF İÇİ ÖĞRETİME KATKILARI Başarı derecesinin bilinmesi ve başarısız olanların tanınması ancak, öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliklerinin ölçülüp değerlendirilmesiyle mümkündür. AYRICA; 1-Öğrenciler,yetenek, ilgi ve bilgi düzeylerine göre gruplanır 2-Özel yada tamamlayıcı eğitime ihtiyacı olanlar belirlenir 3-Başarı ve gelişim durumları güvenilir ve sürekli olarak izlenir 4-Not verilir

24 REHBERLİK YÖNÜNDEN KATKILARI
DEĞERLENDİRMENİN REHBERLİK YÖNÜNDEN KATKILARI 1-ÖĞRENCİLERE,KENDİLERİNİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME FIRSATI VERMESİ 2-DERS VEYA BRANŞ SEÇMEDE YOL GÖSTERMESİ 3-MESLEĞE YÖNELMEDE, ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE YARDIMCI OLMASI 4-ÖĞRENCİLERE, YETENEKLERİ İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÖSTERMESİ 5-ÖĞRENCİ KUŞAKLARI ARASI DEĞİŞİM NİTELİKLERİNİN İZLENMESİ

25 DEĞERLENDİRMENİN ÖĞRETMEN GELİŞİMİNE KATKISI
ÖĞRETMENİ,ALIŞILMIŞ BELLİ KALIPLARI TEKRARLAMAKTAN KURTARIR,ONU SÜREKLİ OLARAK DAHA İYİYİ ARAMAYA, BULDUKLARINI DENEMEYE YÖNLENDİRİR KENDİ ÇALIŞMASININ SONUCUNU GÖRECEK, UYGULAMASINA ESAS ALDIĞI DÜŞÜNCE, İLKE, VARSAYIM YADA HİPOTEZLERİN GEÇERLİLİK DERECESİNİ ÖLÇEBİLECEKTİR HEDEFLERLE,MÜFREDAT KONULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DAHA KESİN GÖRME FIRSATI BULACAKTIR YÖNTEM,HİPOTEZ, VE VARSAYIMLARINI SÜREKLİ OLARAK TEST EDEN, ÖN YARGILARDAN UZAK BİR BİLİM ADAMI NİTELİĞİ KAZANIR

26 DEĞERLENDİRMENİN YÖNETİME KAZANDIRDIKLARI
ÖĞRENCİLERİ GRUPLAMA VE BRANŞLARA AYIRMA İŞLEMLERİNE IŞIK TUTMA MÜFREDAT VE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA GEREKLİ DÜZELTME YADA DEĞİŞİKLİKLERİ SAPTAMA OKULUNUN GELİŞİMİNİ, DENK OKULLARLA KARŞILAŞTIRMA ÇOCUKLARIN, İLGİ,EĞİLİM VE BEKLENTİLERİ KONUSUNDA ANA-BABALARI BİLGİLENDİRME BELLİ ÖLÇÜTLERDE, ÇALIŞANLARIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMA

27 EĞİTİM SİSTEMİNİN ONARILMASI
Değerlendirme, kendisi de dahil olmak üzere eğitim sistemindeki tüm öğelerin iyi işleyip işlemediğini; varsa, işlemeyen yönlerin ortaya konmasını sağlar. Diğer bir deyişle, değerlendirme ile “sistemin onarılması” sağlanır.

28 ÖLÇME – DEĞERLENDİRME (1)
DEĞERLENDİRME,ANLAM OLARAK DAHA GENİŞ BİR KAVRAMDIR. ÖLÇME, BİZE BİR ŞEYİN NİCELİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİR ÖLÇME İLE ELDE EDİLEN BİLGİNİN, YETERLİ OLUP OLMADIĞI, İSTENİLEN NİCELİK VE TÜRDEN OLUP OLMADIĞI, DEĞERLENDİRME SONUCU BELİRLENİR

29 ÖLÇME – DEĞERLENDİRME (2)
ÖLÇME VERİLERİ DEĞERLENDİRMEYLE ANLAM KAZANMAKTA, İYİ VE GÜVENİLİR BİR DEĞERLENDİRME İSE ÖLÇME VERİLERİNE İHTİYAÇ GÖSTERMEKTEDİR BU SEBEPLE, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISIDIR

30 ÖLÇME ARAÇLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
GEÇERLİK ÖLÇEĞİN KULLANIŞ AMACINA UYGUNLUK NİTELİĞİNİ İFADE EDER BİR ÖLÇÜ ARACININ KULLANILDIĞI AMACA HİZMET ETTİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİK NİTELİĞİ VAR DEMEKTİR. GEÇERLİK İÇİN; ÖLÇME ARACI HANGİ AMAÇ VEYA AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR? ÖLÇME ARACI BU AMAÇ VEYA AMAÇLARA NE DERECE HİZMET EDEBİLMEKTEDİR? SORULARININ CEVABI ARANMALIDIR.

31 ÖLÇME ARAÇLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
GÜVENİRLİLİK BİR TEST VEYA ÖLÇME ARACININ, ÖLÇTÜĞÜ ŞEYİ NE DERECE DOĞRU ÖLÇTÜĞÜDÜR. ÖLÇME HATASI EN AZ OLMALIDIR. ÖLÇME ARAÇLARINDA SAĞLANAN DUYARLIK İLERLEDİKÇE, ÖLÇME HATASI AZALIR.

32 ÖLÇME ARAÇLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
NESNELLİK NESNELLİK, PUANLAMA İLE İLİŞKİLİDİR. PUANLAMA SONUÇLARI KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞMİYORSA, ÖLÇME ARACI NESNEL DİR. PUANLAMA , ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR ANAHTAR UYGULANARAK YAPILIR

33 ÖLÇME HATALARI GÖZLEM VERİLERİ, NE KADAR DUYARLI VE SAĞLIKLI TEKNİKLE ELDE EDİLİRSE EDİLSİN, DAİMA BİR HATA PAYI OLUR HATASIZ ÖLÇME FİZİKSEL BİLİMLERDE BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİR SOSYAL VE PSİKOLOJİK ALANLARDA HATA PAYI DAHA BÜYÜKTÜR

34 ÖLÇME HATALARININ NEDENLERİ
GÖZLEM ARAÇLARININ MÜKEMMEL OLMAMASI GÖZLEMLERİN, OBJEKTİFLİKTEN UZAK OLMA DURUMU GÖZLEMİ YAPANLARIN,KENDİ DUYGU, EĞİLİM VE İLGİLERİNİN ETKİSİNDE KALMALARI ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ TÜMÜMÜN HİÇBİR ZAMAN İNCELENEMEMESİ

35 GÖZLEMDE GÜVENİLİRLİK
GÖZLEM VERİLERİNİN AZ HATALI OLMASI AYRI AYRI ZAMANLARDA VEYA BAŞKA BAŞKA GÖZLEMCİLER TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN BİRBİRİNİ TUTMASI

36 BAŞLICA ÖLÇME ARAÇLARI
TESTLER PLANLI-PLANSIZ GÖZLEMLER GÖRÜŞME ANKET YAZILI SINAV ÖDEVLER SINIF İÇİ VE DIŞI DAVRANIŞLAR AİLE VE SOSYA EKONOMİK DURUMA AİT KAYITLAR VB.

37 ÖLÇME VERİ TÜRLERİNDEN
ÖĞRENCİNİN DERS BAŞARISINA AİT VERİLER ÖĞRENME YETENEĞİ VE ÖZEL YETENEKLERİYLE İLGİLİ VERİLER KİŞİSEL VE SOSYAL DAVRANIŞLARIYLA İLGİLİ VERİLER SAĞLIK VE DİĞER BEDENSEL GELİŞME VERİLERİ

38 ÖLÇME VERİLERİNİ ANALİZ VE YORUMLAMA
1. VERİLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ VERİLERİ BELLİ BİR SIRA VEYA DÜZENE KOYMAK, GRUPLAMAK (A-Z , Z-A VB.) FREKANS DAĞILIMINI ÇIKARMAK VE GRAFİKLE GÖSTERMEK (GRUPLANMIŞ FREKANS DAĞILIMI) ORTALAMA (MERKEZGEL) ÖLÇÜLERİ VE YÜZDELİKLERİ HESAPLAMAK DAĞILIM ÖLÇÜLERİNİ ÇIKARMAK KORELASYON ÖLÇÜSÜNÜ BULMAK

39 ORTALAMA ÖLÇÜLERİ MOD BİR DİZİ İÇİNDE FREKANSI EN YÜKSEK OLAN PUAN DEĞERİDİR. ÖRNEĞİN:İKİ ÖĞRENCİ 10,BEŞ ÖĞRENCİ 8 VE ALTI ÖĞRENCİ 5 ALMIŞSA, SINIFIN MOD’U 5 DİR

40 ORTALAMA ÖLÇÜLERİ MEDYAN (ORTANCA)
BİR DİZİYİ İKİYE BÖLEN NOKTAYA İSABET EDEN DEĞERDİR MEDYANIN BULUNMASI İÇİN ; DİZİDEKİ DEĞERLER A-Z VEYA Z-A SIRALANIR DİZİDEKİ PUAN SAYISINA +1 EKLENİR VE TOPLAM 2’YE BÖLÜNÜR ELDE EDİLEN SAYI KADAR DİZİNİN BAŞLANGIÇ VEYA SONUNDAN DİĞER UCA DOĞRU SAYILIR. BULUNAN SAYI MEDYAN’DIR

41 ARİTMETİK ORTALAMA (MEAN)
ORTALAMA ÖLÇÜLERİ ARİTMETİK ORTALAMA (MEAN) DİZİ İÇİNDEKİ DEĞERLERİN TOPLAMI DEĞER (PUAN) SAYISINA BÖLÜNÜR. X X=------ N ARİTMETİK ORTALAMA, DİZİ İÇİNDEKİ DEĞERLERİN HER BİRİNİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR.

42 KORELASYON İKİ VEYA DAHA FAZLA GÖZLEM DİZİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEMİDİR İKİ DİZİDEKİ DEĞİŞKENLER ARASINDA TAM BİR İLİŞKİ VARSA KORELASYON KATSAYISI 1.00 DIR. HİÇBİR İLİŞKİ YOKSA 0 (sıfır) DIR DEĞİŞME YÖNÜ AYNI İSE KORELASYON POZİTİF, DEĞİLSE NEGATİFDİR. EĞİTİMDE, ÖNCEDEN KESTİRME ÇALIŞMALARINDA DAHA ÇOK KULLANILIR. KORELASYON HESABI İÇİN; GÖZLEMLER ÖLÇME YOLU İLE ELDE EDİLMELİ,

43 DEĞERLENDİRME ESASLARINDAN
Değerlendirme esasları belirlenirken İlköğretimde; öğrencinin gelişiminin izlenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi; Ortaöğretimde ise; yeteneklerinin geliştirilmesi, yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve başarının arttırılması temel amaçtır.

44 DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ (1)
1-ÖLÇÜTLERİ SAPTAMA EĞİTİM HEDEFLERİNİN HER BİRİNİ GÖZLEMLENEBİLİR DAVRANIŞ ÖĞELERİNE İNDİRGEYEREK ÖZEL TERİMLERLE İFADE ETMEK GEREKİR ÖRNEK: DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI; BİLGİ, ANLAYIŞ, BECERİ, İLGİ KAVRAMLARINA AYRIŞTIRILABİLİR

45 DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ (2)
2-GÖZLEM VERİLERİNİ SAPTAMA ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İSTENEN GELİŞİM VEYA ÖZELLİKLERİ GÖZLEM YOLUYLA SAPTAMAK BUNUN İÇİN; ÖĞRENCİYE,BİLGİ,KAVRAM,ANLAYIŞ,BECERİ, İLGİ,TAVIR VE DİĞER GELİŞİMLERİ GÖSTERME VEYA AÇIĞA VURMA FIRSATI VERİLMELİDİR. ÖRNEK: ÖDEV, SINAV VB. GİBİ.

46 DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ (3)
TOPLANAN GÖZLEM VERİLERİNİ YORUMLAMA VE DEĞERLENDİRME BİR KARŞILAŞTIRMA İŞLEMİNİ GEREKTİRİR. BUNUN İÇİN; ÖLÇÜTLERİ (KRİTER, KISTAS, NORM VB.) GÖZLEM VERİLERİNE UYGUN TERİMLERLE İFADE ETMEK GÖZLEM BİRİMLERİNİN SAYI TÜRÜNDEN DEĞERLERİNİ BELİRLEMEK ÖLÇÜT BİRİMLERİNİN SAYISAL AĞIRLIKLARINI VE DEĞERLERİNİ SAPTAMAK

47 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE SÜREÇ –SONUÇ İLİŞKİSİ
İYİ BİR SONUÇ, RASTLANTI VEYA GELİŞİ GÜZEL YOLLARDAN SAĞLANABİLİR. SÜRECİN KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERİN TAM VE KUSURSUZ İZLENMESİ HERZAMAN İSTENİLEN SONUCU VERMEYEBİLİR. BU NEDENLE; KİŞİLERİN PERFORMANS GELİŞİMİ,HEM SÜREÇ HEM DE SONUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR BAŞKA BİR İFADEYLE; BİR İŞİN NASIL ÇIKARILDIĞI, ÇIKARILAN İŞ KADAR ÖNEMLİDİR.

48 ÖLÇME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ölçme sonuçlarına bağlı olarak yapılan değerlendirme ile : Eğitim programlarının sağlıklı olarak işleyip işlemediğini anlama Öğretimde başvurulan metotların etkililik derecesini saptama Öğrencileri başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirme Öğrenme güçlüklerini teşhis etme Öğrenci başarısını saptama Ölçme ve değerlendirme öğesinin iyi işleyip işlemediğini görme sağlanır.

49 ÖĞRETMENLERİN GÖZLEMLERİ
Ölçme ve değerlendirme işlemleri ile öğretmenler, okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında, aşağıda belirtilen dört temel başlık altında gözlem yapabilme olanağını elde ederler. Hedeflerin ve davranışların saptanması Öğretim konularının, araç ve yöntemlerinin planlanması Öğretimin yapılması Öğrencilerin saptanan hedef davranışlara ulaşıp ulaşmadıklarının araştırılması

50 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME
YÖNETİCİLERİN, YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVDEKİ İŞ BAŞARIM DÜZEYİNİN TESPİTİ VE BU DÜZEYE GÖRE, GÖREVİNDE VEYA KARİYERİNDE YÜKSELMELERİ YA DA GRUP HİZMETLERİNDE YÜKSELME VEYA GEÇİŞLERİ İÇİN GEREKLİ MESLEKİ VE KİŞİSEL EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEMEK İÇİN YAPILIR

51 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜT VE STANDARTLARI, ÇALIŞANLARA ÖNCEDEN BİLDİRİLİR DEĞRELENDİRME SORUNLARI DÜZENLİ OLARAK ÇALIŞANLARA İLETİLİR ÇALIŞANLARIN İŞ BAŞARIM DÜZEYLERİ HAKKINDA GEREKLİ BİLGİ ZAMANINDA VERİLİR PERSONEL HAKKINDA VERİLECEK KARARLAR, İŞ BAŞARIM DEĞERLENDİRİLMESİNE DAYANDIRILIR PERSONELE, KENDİ İŞ BAŞARIMLARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ, TARTIŞMA VE YORUMLAMA FIRSATI VERİLİR

52 YÖNETİCİ ÖZ DEĞERLENDİRME İLKELERİ
TAŞIDIĞIM SORUMLULUKLAR NELER ? İŞ ARKADAŞLARIM VE YÖNETİCİLERİMLE İLİŞKİLERİM NASIL? İŞİME AİT OLASI PROBLEMLER NELER? İŞ BAŞARIMIM NASIL DAHA İYİ OLUR? ÇALIŞMA ORTAMIMIN ÜZERİMDEKİ ETKİLERİ NASIL – NELER ? SORULARININ CEVAPLARIDIR.

53 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE GELİŞTİRİLECEK ALANLAR
KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER İLETİŞİM BECERİLERİ ARAŞTIRMA BECERİSİ YARATICILIK VE PRATİKLİK ANALİZ BECERİSİ İDARİ BECERİLER

54 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA YAŞANAN GENEL SORUNLAR
Okullarımızda ölçme araç veya yöntemlerinden yararlanma sırasında gerekli olabilecek teknolojik imkanların sınırlı olması, Çeşitli amaçlarla kullanılabilecek ölçme araç veya yöntemlerinin yeterince geliştirilmemesi, Derslerin belli dönemleri sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğini ortaya koymada kullanılabilecek öğrenme düzeyini belirleme testlerinin yeterince geliştirilememesi, Derslerle ilgili standart başarı testlerinin olmaması Öğretmenlerimize yeterince teknik destek sağlanamaması,

55 TKY MEVZUATINDA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Kasım sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan TKY Yönergesi Madde 5; e)“Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli ölçülür” f) “Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir” Talimatları yer almaktadır.


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları