Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir"— Sunum transkripti:

1

2 Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir
Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? A) Boyacı B) Çanta C) Kelebek D) Masa

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?  A) Mehmet eve gitti.  B) Kirli çamaşırları topla.  C) Bu defter benim değil.  D) Ağaçların arasında kayboldu.

4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan sözcük vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan  sözcük vardır?  A) Yolculuk sırasında hep ayaktaydı.  B) İstanbul'a otomobille gideceğiz.  C) Bahar geldi, çiçekler açtı.  D) Boş zamanlarımda anneme yardım ederim.

5 Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir ?  A) Kalem              
B) Gözlük  C) Yolcu                 D) Kitapçı 

6  Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit  sözcüktür?  A) Gölgeler           
B) Şakacı  C) Örtü            D) Kaygısız 

7 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır? A) Seçmen             B) Koşan  C) Ayakkabı           D) Sinek 

8 Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? 
A) Barış             B) Bilgi  C) Isı                  D) Akıl 

9 “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?  A) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.  B) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.  C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.  D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.

10 “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır? A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu? B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir. C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var. D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

11 Aşağıdaki sözcüklerden hangileri anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?  A) Enli – geniş  B) Arı - saf  C) Aç – tok  D) Kaygı – tasa

12 “Çevirmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “yolundan alıkoymak” anlamında kullanılmıştır?  A) O kadar gururlu ki, kendisine yollanan parayı geri çevirmiş.  B) Bahçenin etrafını duvarla çevirerek evi korumaya almışlar.  C) Başını çevirmeden annesine cevap verdi.  D) Arkadaşım bizi çevirip evine götürdü.

13 “Gün” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “iyi yaşanmış zaman” anlamında kullanılmıştır?  A) Gün biraz yükselince sıcak, kırları kapladı.  B) Gün gördün, diyenlere gülümseyerek bakardı.  C) Günün şartlarına uygun davranmaya çalışırdı.  D) Gün boyunca sabırla telefonun çalmasını bekledi.

14  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?  A) Güneş, gezegenlere ışık ve ısı verir.  B) Çiftçiler güneş batarken tarladan dönüyorlardı.  C) Her tarafı eskimiş, güneş görmeyen bir konaktı.  D) Kedine yeni bir güneş gözlüğü aldı.

15 “Ancak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “en erken” anlamında kullanılmıştır?  A) Onun üzüntüsünü ancak sen hafifletebilirsin.  B) Geziye ancak son sınıflar katılabilecekmiş.  C) İçimizden ancak bir arkadaşımızla görüşebildi.  D) Bu hızla ancak akşama varırız.

16 “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bu problem ancak bu yolla çözülür.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?  A) Hayatta epeyce yol almış bir insandı.  B) Bu yolda varını yoğunu harcadı.  C) Başarılı olmanın birçok yolu vardır.  D) Çocuklara yolda top oynamayın, dedi.

17  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, yapım ve  çekim ekleri bir arada yer almıştır?  A) Geliyoruz  B) Yürüyüş  C) Sevgimiz  D) Gelmişler 

18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki yapım eki almış bir sözcük vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki yapım eki  almış bir sözcük vardır?  A) Yorgunluk yüzüne vurmuş, gözlerine oturmuştu.  B) Serçecik kanatlarını cama vurdu.  C) Bilincini canlı tutmaya çalışıyordu.  D) Ağaçlıktan gelen kuş seslerini dinliyoruz. 

19 "Kitapçılar" sözcüğünün yapısıyla ilgili aşağıdaki  sıralamalardan hangisi doğrudur?  A) Kök - yapım eki - çekim eki  B) Kök - çekim eki  C) Kök - yapım eki - durum eki  D) Kök - yapım eki - yapım eki 

20 Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım ve çekim eki almıştır
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım ve çekim  eki almıştır?  A) Yazlıklarına  B) Sevgisiz  C) Gazetecilik  D) Güneşlikli 

21 Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapım eki almış  (türemiş) bir kelime değildir ?  A) Çamlık                 B) Karşı  C) Sesli                     D) Örgü 

22 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?  A)Herkese eşit , sevecen davranır.  B) Bana, bunları her gün söyler.  C)Konuyu ona buna anlatma.  D)Köyde iyi ve kötü günlerimiz oldu.

23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?  A) İyi kötü günler yaşandı.  B) Eve gider gitmez uyudum.  C) Eski püskü elbiseler giymemelisin.  D) Doğru dürüst birisiydi.

24 Aşağıdakilerden hangisi ‘ayağını kesmek’ deyimiyle zıt anlamlıdır
Aşağıdakilerden hangisi ‘ayağını kesmek’ deyimiyle zıt anlamlıdır?  A)Ayağını kesmek  B)Ayağına dolaşmak  C)Ayağını alıştırmak  D)Ayağına gelmek

25  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük karşıt anlamlısı ile kullanılmamıştır?  A) Her karanlığın ardında bir aydınlık vardır.  B) İleri geri konuşma.  C) Aşağı mahallede oturuyor.  D) Gece gündüz ders çalışıyor.

26 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlara yer verilmiştir
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlara yer verilmiştir?  A) Yaşamayı bilen için hayat güzeldir.  B) Yapılan iyilikler çabuk unutulmaz.  C) İnsan, kendini umut ile beslemelidir.  D) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

27 " Kara" sözcüğünden sonra aşağıdaki sözcüklerdenhangisi getirilirse bir deyim oluşur?  A) Kol  B) Tahta  C) Cahil  D) Baş

28 " Can atmak" deyimi hangi anlama gelmektedir
" Can atmak" deyimi hangi anlama gelmektedir?  A) Çok yorulmak  B) Önemli olmak  C) Sevmek  D) Çok istekli olmak

29 Aşağıdakilerden hangisi "Sakla samanı gelir zamanı
Aşağıdakilerden hangisi "Sakla samanı gelir zamanı." atasözü ile aynı anlama gelen atasözüdür?  A) Ak akçe kara gün içindir.  B) Ekmekden biçilmez.  C) İşleyen demir pas tutmaz.  D) Bin ölçüp bir biçmeli.

30 Sen güle güle git. ;ben ona çok iyi bakarım
Sen güle güle git ;ben ona çok iyi bakarım. Cümlesini en uygun tamamlayan deyim aşağıdakilerdenhangisidir?  A) bir dediğini iki etme  B) başını boş bırakma  C) ne hali varsa görsün  D) gözün arkada kalmasın

31 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır? A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir. B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır. C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı. D) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştırır

32 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu. B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur. C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı. D) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi.

33 Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır
Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? A) Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var. B) İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, roman yazabilir. C) En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir.  D) Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir.


"Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları