Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması"— Sunum transkripti:

1 Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması
Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Multidisipliner konseyde Ege Üniversitesi tecrübesi
1996 da başladı 1996’da deftere kayıt şeklinde başladı 2000 Bir form oluşturuldu 2002 internet ağı üzerinde kayıt sistemine geçildi

3 Konsey katılan klinikler
Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Medikal Onkoloji Radyasyon Onkolojisi Patoloji Radyoloji Nükleer Tıp

4

5

6

7 Konseyden önce Akciğer kanseri hastalarına multidisipliner yaklaşım yoktu Özellikle terminal dönem hastaları sahipsizdi İnvaziv tanı ve cerrahi uygulamaları yetersizdi. Kemoterapi uygulamalarında çok aksaklıklar vardı

8 Konseyden önce Radyoterapi uygulamalarında bir birliktelik yoktu
Ortak çalışma yoktu Aynı dili konuşmuyorduk Multidisipliner tedavi standartları mümkün değildi

9 1997’de Göğüs Cerrahisi A.D. Kuruldu
: akciğer operasyonu 2005: 180 akciğer operasyonu %75’i tanısal veya tedavisel akciğer kanseri operasyonu 2000’de Medikal Onkoloji yeniden yapılandı

10 Konsey ve multidisipliner anlayış oturduktan sonra
Tedavi kararları çoğunlukla konseyde verilmeye başlandı Radikal tedavi adayları mutlaka konseyden geçmektedir Cerrahi ve kemoradyoterapi Nüks ya da tedaviye dirençli olgular mutlaka konseyden geçmektedir Palyatif tedavi adaylarında bireysel kararlar verilebilmektedir

11 Konsey ve multidisipliner anlayış oturduktan sonra
Tedavi konsensusları oluşturup ona göre tedavi kararları vermeye başladık. Cerrahi sayımız arttı Rezektabilite oranı arttı Pre- ve postop evreleme dili standart hale geldi Eş zamanlı kemoradyoterapi başarı ile uygulanmaya başlandı Kayıt sistemimiz gelişti Êndobronşiyal girişimler başladı Brakiterapi, stent, argon, koter, kriyoterapi Radyolojik ve sintigrafik evreleme görüşümüz gelişti

12 Multidisipliner iş bölümü
Tanı Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Onkoloji Polikliniğinde Eş zamanlı kemoradyoterapi Radyasyon Onkoljisinde (hospitalizasyon) Kemoterapi Komplike olgular: Medikal Onkolojide Kemoterapi şemalarını belirleme: Medikal Onkoloji Cerrahi sonrası izlem Erken dönem: Göğüs Cerrahisi Geç dönem: Göğüs Hastalıkları Onkoloji Polikliniğinde Tedaviler sonrası izlem Göğüs Hastalıkları Onkoloji Polikliniğinde

13 Uluslararası çok merkezli çalışmalar başladı
Göğüs-Medikal Onkoloji: 6 Faz III çalışma Göğüs-Medikal Onkoloji-Radyasyon Onkolojisi: 1 Faz III çalışma Göğüs-Göğüs Cerahisi: 1 Faz II çalışma

14 Konseyin akışı Her Perşembe saat 9:00 da toplanıyor
Yaklaşık 1 saat sürüyor Konsey sekreteryası Göğüs Hastalıkları Onkoloji Polikliniğinde Bir form kullanılıyor Çarşamba internet üzerinden konseye başvuru yapılır Çarşamba 15:00 da gelen tüm formlar konsey üyelerine internet üzerinden duyurulur

15 Konsey formu

16 Konsey istatistiği Mayıs 1996’dan itibaren 9,5 yıldır
Her Perşembe (bayram tatilleri hariç) Toplam: 464 toplantı Ortalama 5-6 hasta Toplam: 2377 hasta

17 OLGU ÇIKARAN KLİNİKLER OLGU SAYISI %
Göğüs Hastalıları 1796 75.6 Göğüs Cerrahisi 443 18.6 Radyasyon Onkolojisi 58 2.4 Medikal Onkoloji 51 2.1 Diğer* 29 1.2 Toplam 2377 100 * Celal Bayar ÜTF, S.S. İzmir Göğüs Hast. Hastanesi, Ege ÜTF Dahiliye, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp A.D.’ları

18 TANI OLGU SAYISI % Primer akciğer kanseri 1615 67,9 Skuamöz hücreli
594 36,8 Adeno Ca 304 18,8 Büyük hücreli 19 1,8 Küçük hücreli 146 9,1 Adenoskuamöz 22 1,4 Kombine küçük hücreli 24 1,5 KHDAK 432 26,7 Malign sitoloji 38 2,4 XR / Akc. Ca 17 1,1 Karsinoid 1,2 Metastatik Akc. Ca 76 3,2 Malign Mezoteliyoma 14 0,9 Metastatik Plevra tümörü 32 1,3 Timoma 20 Diğer 90 5,6 Tanısı henüz koyulamayan 530 22,3 TOPLAM 2377 100

19 OLGU SAYISI % ALINAN KARARLAR Kemoterapi 592 24,9 Radyoterapi 460 19,4
Cerrahi 384 16,2 Kemoradyoterapi 187 7,9 Semptomatik tedavi 62 2,6 İleri tetkik 390 16,4 Tedavisiz izlem 302 12,7 TOPLAM 2377 100,0

20 İyi işleyen bir konsey için
Disiplinler arası saygı ve uyum İyi organizasyon Bir birimin sorumluk alması ve sekreterya oluşturması Zamanında toplanma İyi iletişim Kayıt sistemi Toplantıya tok başlama Kararlara uyma Devamlılık Merkeze yönelik multidisipliner konsensus oluşturma Ve KONSEYE İHTİYAÇ HİSSEDİLMESİ

21 Sonuç Konsey hepimizi keyfi davranmaya karşı bağlamaktadır
Multidisipliner çalışmayı sağlamaktadır Algoritmler çerçevesinde kararlar almayı teşvik etmektedir Literatür takibini kolaylaştırmaktadır Eğitim vermektedir Hasta bakım ve bilimsel çalışma kalitesini yükseltmektedir

22


"Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları