Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 1996 da başladı 1996’da deftere kayıt şeklinde başladı 2000 Bir form oluşturuldu 2002 internet ağı üzerinde kayıt sistemine geçildi Multidisipliner konseyde Ege Üniversitesi tecrübesi

3 Konsey katılan klinikler 1.Göğüs Hastalıkları 2.Göğüs Cerrahisi 3.Medikal Onkoloji 4.Radyasyon Onkolojisi 5.Patoloji 6.Radyoloji 7.Nükleer Tıp

4

5

6

7 Konseyden önce Akciğer kanseri hastalarına multidisipliner yaklaşım yoktu Özellikle terminal dönem hastaları sahipsizdi İnvaziv tanı ve cerrahi uygulamaları yetersizdi. Kemoterapi uygulamalarında çok aksaklıklar vardı

8 Konseyden önce Radyoterapi uygulamalarında bir birliktelik yoktu Ortak çalışma yoktu Aynı dili konuşmuyorduk Multidisipliner tedavi standartları mümkün değildi

9 1997’de Göğüs Cerrahisi A.D. Kuruldu –1993-1997: 20-30 akciğer operasyonu –2005: 180 akciğer operasyonu –%75’i tanısal veya tedavisel akciğer kanseri operasyonu 2000’de Medikal Onkoloji yeniden yapılandı

10 Konsey ve multidisipliner anlayış oturduktan sonra Tedavi kararları çoğunlukla konseyde verilmeye başlandı –Radikal tedavi adayları mutlaka konseyden geçmektedir Cerrahi ve kemoradyoterapi –Nüks ya da tedaviye dirençli olgular mutlaka konseyden geçmektedir –Palyatif tedavi adaylarında bireysel kararlar verilebilmektedir

11 Konsey ve multidisipliner anlayış oturduktan sonra Tedavi konsensusları oluşturup ona göre tedavi kararları vermeye başladık. Cerrahi sayımız arttı Rezektabilite oranı arttı Pre- ve postop evreleme dili standart hale geldi Eş zamanlı kemoradyoterapi başarı ile uygulanmaya başlandı Kayıt sistemimiz gelişti Êndobronşiyal girişimler başladı –Brakiterapi, stent, argon, koter, kriyoterapi Radyolojik ve sintigrafik evreleme görüşümüz gelişti

12 Multidisipliner iş bölümü Tanı –Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Onkoloji Polikliniğinde Eş zamanlı kemoradyoterapi –Radyasyon Onkoljisinde (hospitalizasyon) Kemoterapi –Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Onkoloji Polikliniğinde –Komplike olgular: Medikal Onkolojide Kemoterapi şemalarını belirleme: Medikal Onkoloji Cerrahi sonrası izlem –Erken dönem: Göğüs Cerrahisi –Geç dönem: Göğüs Hastalıkları Onkoloji Polikliniğinde Tedaviler sonrası izlem –Göğüs Hastalıkları Onkoloji Polikliniğinde

13 Uluslararası çok merkezli çalışmalar başladı –Göğüs-Medikal Onkoloji: 6 Faz III çalışma –Göğüs-Medikal Onkoloji-Radyasyon Onkolojisi: 1 Faz III çalışma –Göğüs-Göğüs Cerahisi: 1 Faz II çalışma

14 Konseyin akışı Her Perşembe saat 9:00 da toplanıyor Yaklaşık 1 saat sürüyor Konsey sekreteryası Göğüs Hastalıkları Onkoloji Polikliniğinde Bir form kullanılıyor Çarşamba internet üzerinden konseye başvuru yapılır Çarşamba 15:00 da gelen tüm formlar konsey üyelerine internet üzerinden duyurulur

15 Konsey formuKonsey formu

16 Konsey istatistiği Mayıs 1996’dan itibaren 9,5 yıldır Her Perşembe (bayram tatilleri hariç) Toplam: 464 toplantı Ortalama 5-6 hasta Toplam: 2377 hasta

17 * Celal Bayar ÜTF, S.S. İzmir Göğüs Hast. Hastanesi, Ege ÜTF Dahiliye, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp A.D.’ları OLGU ÇIKARAN KLİNİKLEROLGU SAYISI% Göğüs Hastalıları179675.6 Göğüs Cerrahisi44318.6 Radyasyon Onkolojisi582.4 Medikal Onkoloji512.1 Diğer*291.2 Toplam2377100

18 TANIOLGU SAYISI% Primer akciğer kanseri161567,9 Skuamöz hücreli59436,8 Adeno Ca30418,8 Büyük hücreli191,8 Küçük hücreli1469,1 Adenoskuamöz221,4 Kombine küçük hücreli241,5 KHDAK43226,7 Malign sitoloji382,4 XR / Akc. Ca171,1 Karsinoid191,2 Metastatik Akc. Ca763,2 Malign Mezoteliyoma140,9 Metastatik Plevra tümörü321,3 Timoma201,2 Diğer905,6 Tanısı henüz koyulamayan53022,3 TOPLAM2377100

19 ALINAN KARARLAR OLGU SAYISI% Kemoterapi59224,9 Radyoterapi46019,4 Cerrahi38416,2 Kemoradyoterapi1877,9 Semptomatik tedavi622,6 İleri tetkik39016,4 Tedavisiz izlem30212,7 TOPLAM2377100,0

20 İyi işleyen bir konsey için Disiplinler arası saygı ve uyum İyi organizasyon –Bir birimin sorumluk alması ve sekreterya oluşturması –Zamanında toplanma –İyi iletişim –Kayıt sistemi –Toplantıya tok başlama Kararlara uyma Devamlılık Merkeze yönelik multidisipliner konsensus oluşturma Ve KONSEYE İHTİYAÇ HİSSEDİLMESİ

21 Sonuç Konsey hepimizi keyfi davranmaya karşı bağlamaktadır Multidisipliner çalışmayı sağlamaktadır Algoritmler çerçevesinde kararlar almayı teşvik etmektedir Literatür takibini kolaylaştırmaktadır Eğitim vermektedir Hasta bakım ve bilimsel çalışma kalitesini yükseltmektedir

22


"Torasik onkolojide konsey kayıt sistemi, önemi, yapılanması Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları