Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
NCU YIL BOYKOT – AMBARGO YILLARI

3 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Risâletin 7. yılının başlarıydı. Son iki yıl, müminler için son derece zorluklarla dolu bir dönem olmuştu. En ağır işkencelere uğramışlardı

4 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Ancak direnmiş, hiçbir şekilde pes etmemişlerdi. Sabrı gerçek manâsında hayatlarına aktarmışlar, sabrın yaşayan bedenleri olmuşlardı. Fakat insandılar, onların da bir tahammül sınırı vardı ve artık güçleri bitme noktasına gelmişti, ilahî iradenin bir an önce durumlarına müdahale etmesini bekliyorlardı. Müminlerin durumu böyleydi; zorluk, sıkıntı had safhadaydı.

5 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Müşriklerin durumunun iyi olduğu söylenemezdi. Mekke müşrikleri ve özellikle de eşraf, müminlerinkinden daha başka nitelikte bir zorluk yaşıyorlardı; öfkeliydiler, öfkeden ne yapacaklarını bilemez haldeydiler.

6 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Çünkü, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tedbire başvururlarsa başvursunlar, İslâm davetini durduramamış veya isteklerine uygun yönde bir sapmaya uğratamamışlardı.

7 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Habeşistan'daki işleri büyük oranda bozulmuştu. Hiçbir zaman kendilerinden kopacağını düşünmedikleri, meclisin en sağlam adamlarından Ömer b. Hattab da artık karşı saflardaydı. Velid b. Muğire ve Utbe b. Rabia ise neredeyse karşı saflara geçmek üzereyken, yerlerinde kalmaları, saflarını değiştirmemeleri zorla temin edilebilmişti.

8 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Risâletin 7. yılının ilk aylarında, önceki yıllara oranla Mekke eşrafını daha yoğun şekilde meşgul eden soru ve düşünceler genellikle 'Daha başka ne yapabiliriz? Nasıl bir önlem alır da Muhammed'i durdurabiliriz?' cümlelerinde toplanıyordu Resulüllah'a doğrudan, fiilî bir engellemede bulunarak işi kökünden çözebileceklerinin farkındaydılar

9 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Ancak böylesi bir girişimin, toplumun en önemli kesimlerinden ve sistemin temel dayanaklarından olan Haşim oğullarını karşılarına almak olacağının, böylesi bir girişimin Mekke'deki aileler arasında bir savaşa neden olacağının farkındaydılar.

10 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Son bir umutla Ebû Talib'le tekrar görüşmeye karar verdiler. Eşraftan bir heyet yanlarına Velid b. Muğire'nin oğlu Umare b. Velid'i de alarak Ebû Talib'e gittiler ve tekliflerini bildirdiler:

11 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot 'Ey Ebû Talib! dediler; 'Sana Kureyş'in yakışıklı, güçlü ve yiğit bir gencini getirdik. O senin çocuğun olsun. O seni baba, sen de onu evlat bil. Senin hizmetini görsün, sana yardımcı olsun. Buna karşılık yeğenini bize teslim et.

12 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Biliyorsun o babalarımızın dinini terk etti. Birlik ve beraberliğimizi parçaladı. Hadi bu sefer teklifimizi kabul et. O'nunla aramıza girme de şu işi bitirelim. O'nun ölümü; toplanıp, birlik ve beraberlik içinde olmamızı sağlayacak, aramızdaki kin ve husumetleri sona erdirecek.‘

13 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Ebû Talib işittikleri karşısında şaşırdı. Böyle bir teklifle karşılaşacağını düşünmemişti Teklifiniz kabul edilecek bir şey değil. Hiç böyle bir şey olabilir mi; ben sizin evladınızı alıp besleyeceğim, siz ise benim evladımı alıp öldüreceksiniz. Bu adalet mi?' dedi.

14 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Ebû Talib; 'Siz bana adil davranmadınız. Teklifinizi kabul etmem mümkün değil. Anladığım kadarıyla herkesi bana karşı kışkırtmak ve beni zorda bırakmak istiyorsunuz. Elinizden ne gelirse onu yapın; Muhammed'i size vermeyecek ve O'nu korumaya devam edeceğim.’

15 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Ebu Talib'in bu son girişimi Mekke eşrafını hepten endişelendirdi.

16 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Bunun üzerine Daru'n Nedve'nin tarihindeki en kalabalık toplantılarından birisi gerçekleştirildi. Toplantıda oy birliğiyle bir karar alındı: Bundan böyle; Haşim oğullarına mensup olanlarla, ister Müslüman olsunlar isterse olmasınlar, her türlü ilişki kesilecek; Görüşülmeyecek, Konuşulmayacak,

17 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Alışveriş yapılmayacak, Kız alınıp verilmeyecek, Hiçbir şekilde barış ve himaye anlaşması yapılmayacaktı. Bu yapılmak istenen topyekûn boykottan başka bir şey değildi

18 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Alınan karar yazılı metne dönüştürülerek katılımcılar tarafından imzalandı ve anlaşmaya kutsallık atfetmek için götürülüp Kabe'ye asıldı

19 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Haşim oğullarına mensup aileler müminlerle birlikte Ebû Talib'in evinin çevresine yerleştiler. Ebû Talib mahallesinin yakınındaki dere yatağında, kaya diplerinde, iğreti barınaklarda yaşamaya başladılar.

20 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Müşriklerin bundan gayesi hem Hz. Muhammed (s.a.s.)’i ve hem de onu koruyan Hâşim ve Muttaliboğullarını cezalandırmak; bunlara baskı uygulayarak Hz. Muhammed (s.a.s.)'i desteklemekten vazgeçmelerini ve öldürmeleri için kendilerine teslim etmelerini sağlamaktı.

21 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Hz. Muhammed (s.a.s.)’in amcası Ebû Leheb ve oğulları dışında tüm Hâşim ve Muttaliboğulları -mü’min olanlar dinine bağlılığından, henüz iman etmeyenler ise kabilelerine bağlılıklarından- Ebû Tâlib Mahallesi'ne taşındılar. Ebû Leheb ve oğulları ise bu birliğe katılmayarak müşriklerin safında yer aldılar .

22 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Hâşimoğulları üç yıl boyunca peygamberliğin yedinci yılından (616), onuncu yılına (619) kadar burada sosyal ve ekonomik boykot altında yaşadılar. Bu sürede, Hz. Peygamber, Hz. Hatice ve Ebû Tâlib tüm servetlerini tükettiler.

23 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Bu dönem öyle sıkıntılı, öyle ağır şartlarla geçti ki, müslümanlar Otlarla, Ağaç yapraklarıyla beslenerek hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldılar.

24 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Sa'd b. Ebi Vakkâs anlatıyor: "Bir keresinde geceleyin elime kurumuş deri geçti, onu su ile yıkadım sonra da ateşte kıllarını üttüm, sonra da su ile ıslatarak yedim" dediğini nakletmektedir.

25 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot İbn Sa'd şöyle bir rivayette bulunmuştur: Çocuklar açlıktan feryat edip ağladıklarında sesleri tâ dışarılara taşıyordu. Bazı Kureyşliler bunları duydukça keyifleniyordu. Ama içlerinde merhametli ve yufka yürekli bazı kişiler olan bitenden üzüntü duyuyorlardı.

26 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Bir gün Hz. Hatice'nin yeğeni olan Hakîm b. Huzâm biraz ak buğdayı kölesiyle birlikte Hz. Hatice'ye gönderdi. Yolda Ebu Cehil gördü ve elinden çekip aldı. Ebu'l-Bahterî tesadüfen durumu gördü. Kâfir olsa da buna üzüldü ve "Bir kişi merhamet edip halasına yiyecek bir şeyler gönderiyorsa neden engel oluyorsun?" dedi.

27 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Bu şartlar altında kervan ticareti de yapamıyorlardı. Ancak hac mevsiminde ve haram aylarda dışarı çıkıp ihtiyaçlarını temin edebiliyorlardı. Müşrikler onları burada da rahat bırakmıyorlar, Yiyecek satın alacakları zaman malın fiyatını artırıyorlardı.

28 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Şu kadar var ki, boykota katılan kabilelerden, Hâşimoğullarına evlilik yoluyla akraba olanlar, zaman zaman gizlice boykotu ihlal edip mahalleye yiyecek sokabiliyorlardı.

29 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Boykot üç sene devam etti. Risâletin 7.,8. ve 9. yılları bu şekilde büyük sıkıntı ve zorluklarla geçti. Haşim oğullarının mensupları ve müminler tahammülü mümkün olmayan zorluklara tam üç yıl süreyle direndiler.

30 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Sabırlarını hiç bozmadılar. Ne müminler durumlarının değiştirip şirke dönmeye razı oldular, ne de Haşim oğulları Resulüllah'a verdikleri desteği geri çektiler

31 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Sonunda bazı insaflı kişiler boykotu kaldırmak amacıyla bir araya geldiler. Bunlardan bir kısmı Hâşimoğullarının akrabası oluyordu.

32 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Mesela; Züheyr b. Ebû Ümeyye, Ebû Tâlib’in kızkardeşinin oğlu; Hişam b. Amr da Ebû Tâlib’in amcası Nadle’nin ana bir kardeşinin oğlu oluyordu.

33 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot 1.nci Görüşe göre; Bu iki şahıs, Kureyş'in ileri gelenlerinden Mut’im b. Adiy, Ebü’l-Bahterî b. Hişam ve Zem’a b. Esved’i de ikna ederek, onların da desteğiyle Ebû Tâlib mahallesine gittiler ve mahsur olanları buradan çıkardılar.

34 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Hz. Muhammed (s.a.s.) bu şahısların iyiliklerini hiçbir zaman unutmamıştır. Şi’bu Ebû Tâlib’de Hâşimoğulları ile birlikte sıkıntı çeken Muttaliboğullarını daha sonra Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen yakın akrabası (Zilkurbâ) arasına dahil etmiştir.

35 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Hâşimoğullarına, Muttaliboğullarıyla aynı derecede akraba olan Abdüşemsoğullarıyla Nevfeloğullarını ise Zilkurbâ'nın dışında tutmuştur .

36 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot 2.nci Görüşe Göre; Hâşim oğullarının yakın akrabası olan ve kendi kabilesi içerisinde seçkin bir insan olan Hişâm el-Amirî gizli yollardan Hâşim oğullarına buğday vs. gönderiyordu. Bir keresinde, Abdulmuttalib'in torunu Zübeyr'e gitti ve:

37 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot "Zübeyr! Sen ye iç, zevkü sefa yap! Amcanın yiyecek bir danesi bile olmasın. Buna nasıl razı oluyorsun?" dedi. Zübeyr: "Ne yapayım, yalnız kaldım. Yanımda bir kişi olsa bu zalim anlaşmayı parçalar, atarım" dedi.

38 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Bunun üzerine Hişâm: "Ben hazırım" dedi. İkisi kalkıp Mutim b. Adiyy'e gittiler. Ebu'l-Bahterî, İbn Hişâm, Zem'a b. Esved aralarında karar alarak birlikte hareket etmeye söz verdiler. Ertesi gün biraraya gelerek Kabe'ye gittiler.

39 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Zübeyr, oradaki insanlara hitaben: "Ey Mekkeliler! Bizler rahat ve huzur içinde yaşayalım da Hâşim oğullarına bir lokma ekmek ve bir yudum su nasip olmasın! Bu insafa, vicdana sığar mı? Andolsun ki bu zalimce anlaşma yırtılıp parçalanmadıkça geri adım atmayacağım!" dedi.

40 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Buna karşılık Ebu Cehil: "Bu anlaşmaya hiç kimse elini uzatamaz!" dedi. Zem'a buna cevaben: "Yalan söylüyorsun, bu anlaşma yazılırken bile buna razı değildik!" dedi.

41 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Mut'im, Kabe'nin duvarında asılı duran anlaşmaya elini uzatarak kaptığı gibi paramparça etti. Mut'im b. Adiyy, Adiyy b. Kays, Zem'a b. Esved, Ebu'l Bahterî, Zübeyr, hepsi silahlarını kuşanarak Hâşim oğullarının yanına gittiler ve muhasara edildikleri derenin içinden çıkarıp getirdiler.

42 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Bir başka rivayette; Hz. Muhammed (s.a.s.); bir ağaç kurdunun Kâbe binası içine asılan boykot vesikasının, "Bismikellâhümme" sözü müstesna, zulüm ve akrabalık bağlarını hiçe sayan ifadeler içeren geri kalan kısımlarını yiyip yok ettiğini bildirdi.

43 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Müşrikler, vesikanın Hz. Muhammed (s.a.s.)’in söylediği şekle bürünmüş olduğunu gördüler ve boykot hareketine son verdiler (Peygamberliğin 10 yılı/619).

44 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Haşimoğullarına Boykot Böylelikle, müminler ve Haşim oğulları, insan tahammülünün çok üstünde zorlukların üstesinden sabırla gelmiş, onur ve ilkelerinden taviz vermemiş oldular.

45 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler: Şuara İnşikak Neml Kamer

46 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler: Araf Secde Rad

47 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler: Tur Mülk Gaşiye Kehf

48 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI Boykot Yıllarında Mü’minlerin Eğitimi Bu inanılmaz sıkıntı ve zorluk içerisinde, Allah, onları teselli etmek, onlara manevi güç vermek için onları eğitmeye, vahyini göndermeye devam ediyor.

49 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Şuara Suresi) Ey Nebi; Sana yapılan bunca zulum ve işkenceler karşısında bile, onların yoldan sapmalarına, iman etmemelerine o kadar üzülüyorsun ki, neredeyse kendini helak edeceksin. Benim (Allah’ın) sünnetim, onları zorla iman ettirmek değildir. İstersem bunu yapabilirim. Ancak, sana gönderilen kitabın ayetlerini onlara açıklaman yeterlidir.

50 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Şuara Suresi) Kendi iradesiyle inkarı seçmiş kişilere ne yaparsan yap inanmayacaklardır. Ey Nebi. Senin ve onların durumu, senden önce gönderdiğimiz peygamberler ve kavimlere çok benzemektedir. Hz Musa ve Firavn, Hız İbrahim ve kavmi, Hz Nuh ve Kavmi, Hz Salih ve Semud kavmi, Hz Lut ve kavmi.

51 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Şuara Suresi) Kavminin sana ve inananlara yaptıklarını, o kavimler de peygamberlerine yaptılar. Bu size ilk defa yapılan bir şey değildir. Bunu bilin ve asla imanınızdan taviz vermeyin. Firavunun sihirbazları gibi, gerçekler karşısında, ölüm pahasına da olsa imanınızdan taviz vermeyiniz.

52 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Ey İnananlar. 3 yıldır çektiğiniz acılar ve sıkıntılara sabretmenizin bir karşılığı vardır elbette. Ey Mekke Müşrikleri; Size de, mü’minlere yaptıklarınızın bir karşılığı mutlaka verilecektir.

53 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Bu hayat yolunda, her ikiniz de (Mü’minler de, Müşrikler de) Rabbinize karşı hızla yol alıyorsunuz. Eninde , sonunda O’na kavuşacaksınız.

54 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Ey İnananlar. Sabretmeniz ve imanınızdan taviz vermemeniz karşılığında, o gün sicil kağıdınız sağ tarafınızdan verilecektir. Bu durum, dünyadaki zorluklara sabretmeniz nedeniyle ahiret’te hesabınızın çok kolay olacağı manasına gelmektedir.

55 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Ey Sicilini bozan Müşrikler; Mü’minlere yaptıklarınız karşılığında, o gün sicil kağıdınız (defteriniz) sol tarafınızdan verilecektir. Bu durum, akibetinizin felaket olduğunun habercisidir. O gün, yok olmak için yalvaracaksınız.

56 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Çılgın Ateş sizi beklemektedir. Oysa ki, mü’minlere, bu boykotu uygularken, bu zülmü yaparken, dostlarınızla şen şakrak içindeydiniz. Hani, Allah’a dönmeyeceğinizi, öldükten sonra dirilmeyeceğinizi, yaptıklarınızın hesabını vermeyeceğinizi düşünüyordunuz ya.

57 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Rabbinizin sizi her an gözetlediğinin farkında değildiniz. Bir gün gelip hesap vereceğinizi de inkar ediyordunuz, böyle bir güne inanmıyordunuz. Kur’an okunduğu zaman tasdik de etmiyordunuz. Şunu bilin ki; İçinizde gizlediğiniz planlarınızı Allah çok iyi bilmektedir.

58 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Sizin gibilere şiddetli bir azab vardır. İman eden ve Allah rızasına uygun davranan ve sabredenler içinse, onları Ahiret’te kesintisiz bir ödül beklemektedir. Size yapılan boykot uygulamaları, bu dünyada sıkıntı çekmeniz sizi üzmesin.

59 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Bu Kur’an, Bu Vahiyler, inanlar için bir müjdedir. Ey Nebi, Ey Bu vahye inananlar. Allah’ın adını yüceltmek için, her şartta, Allah karşısındaki has ve esas duruşunuzu bozmadınız. Şu an, ödenmesi gereken bedeli ödüyorsunuz. Sizler Ahiret’e de yakinen inanıyorsunuz.

60 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey (iman edenlere zulmeden) müşrikler. Sizler Ahiret’e inanmıyorsunuz. Yaptıklarınız size süslü gelmektedir. Ahiret’ten kuşku duyma bataklığına sapmış ve orada debelenmektesiniz. Şunu bilin ki, azabın en şiddetlisine düçar olacaksınız. O gün kaybedenler siz olacaksınız.

61 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Müşrikler; Bu kötü gidişatınıza bir son verirseniz ve iyi yönde değişirseniz, Allah’ın bağışlayan ve Rahmet sahibi olduğunu unutmayınız. Sizler, iç dünyanızda bu vahyin doğru olduğuna kesin kanaat getirdiğiniz halde, sırf gerçekleri saptırma ve büyüklenmelerinizden dolayı bile bile inkar ediyorsunuz.

62 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Oysa Allah, içinizde gizlediklerinizi de , açığa vurduklarınızı da çok iyi bilmektedir. Çünkü Allah, kendisinden başka ilah olmayan, hükümranlık makamının Rabbidir. Allah, size gönderdiği bu peygamber gibi, geçmiş kavimlere de peygamber gönderdi.

63 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Hepsi de, ‘’Yalnız Allah’a kulluk etmenizi’’ söylemiştir. Belkıs gibi, Ben de Süleyman gibi alemlerin Rabbi’ne teslim oldum demeniz gerekirken fırkalara ayrıldınız. Salih’in kavmi gibi, iyi olanı değil de kötü olanı tercih ediyorsunuz. Allah’tan af dilemeniz gerekirken, Salih’e dedikleri gibi siz de Muhammed’e ‘’ uğursuzluk getirdin’’ diyorsunuz.

64 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Semud kavmin, Salih’i ortadan kaldırmak için plan yaptıkları gibi siz de Muhammed’i ortadan kaldırmak için planlar yapıyorsunuz. Semud’un tuzaklarını bozduğumuz gibi sizin tuzaklarınızı da bozmaya kadiriz. Semud’un akibetini niçin düşünmüyorsunuz. Bu kavmin yaşadığı beldelere gidiyorsunuz ve oraları görüyorsunuz. Hala, ders almayacakmısınız.

65 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Mü’minler, biz tarihte bana inananları nasıl kurtarmışsak, hiç üzülmeyiniz sizi de kurtarırız. O halde, her şartta Allah’a hamd etmekten geri durmayınız.

66 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Müşrikler; Size soruyorum. Sorularıma cevap verin. Gökleri ve yeri yaratan kim? Gökten sizin için su indiren ve bahçeler yetiştirmenizi sağlayan kim?

67 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Yeryüzünü size dinlenme yeri kılan, sarsılmasın diye dağları kazık gibi diken kim? Dua ettiğinizde size cevap verecek olan, yardımınıza yetişecek olan kim? Karada ve denizde yol bulmanızı sağlayan kim? Rahmetinin önünde rüzgarını gönderen kim?

68 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) İlk defa yaratan ve her daim bu yaratılışı yenileyen kim? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Bu taptığınız putlar mı tüm bunları yapan?. Öyle olduğunu düşünüyorsanız delilinizi getirin.

69 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Nebi! Bunlar hala, öldükten sonra yeniden dirilecekleri konusunda şüpheleri devam etmektedir. Biliyorum, sen onlar için üzülüyorsun, ama üzülme. Onların hile ve desiselerinden dolayı da sıkıntıya girmene gerek yok.

70 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Çünkü biz onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da çok iyi biliyoruz. Ne yerde, ne gökte, bize gizli kalmış hiçbir şey yoktur. Her şey, net olarak kayıtlarımıza alınmaktadır. Tüm bu zorluklar karşısında, yalnızca Allah’a dayan. Çünkü senin dayanağın, doğruluğu açık ve kesin olan bir hakikattir.

71 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Şunu bilki sen ölülere işittiremessin. Bu davete sırtını dönüp uzaklaşan bu sağırlara da işittiremessin. Yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. Sen sadece, gönülden teslim olan inananlara duyurabilirsin.

72 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Şunu da iyi bilin Ey Mü’minler. Sanmayın ki, bu durum böyle devam edecek ve müşriklerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. O inkar ettikleri kıyamet saati var ya. O gün geldiğinde, sura üflendiğinde;

73 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Allah’ın dilediği kimseler hariç herkes dehşetten paniğe kapılacaklar. Herkes, başı önünde, Allah’ın huzurunda. Ey Ayetlerimi yalanlayan ve sırt dönen kullarım. Aklınızın kapasitesi bu ayetleri kavramaya yetmediği için mi yalanlamaya kalktınız?

74 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Çıt yok. Çünkü söyleyecekleri bir sözleri yok. Güzel eylemlerle Allah’ın huzuruna gelenler, hayırlısıyla karşılığını bulacak ve o günün dehşetinden emin olacaklar. Kim de kötü maksatlı eylemlerle gelirse, adeta arkasından bir tekme ile yüzüstü ateşe kapaklanacaklar.

75 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Müşrikler! Şimdi siz, peygambere ve inananlara yaptıklarınızın karşılığında başka bir netice mi bekliyorsunuz.

76 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Peygamber! Ey İnananlar! Ey İnsanlar! Sizler, her şey kendisine ait olan Rabbinize kulluk etmekle emr olundunuz. O’na, gönülden ve kayıtsız şartsız teslim olmakla emr olundunuz. Bir de bu vahyi okuyup başkalarına iletmekle emr olundunuz.

77 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Tüm bunlardan sonra, kim doğru yola yönelirse kendisi için yapmış olur, kim de yoldan saparsa kendisine yazık etmiş olur. Bu vahiy bir uyarıdır. Bu Peygamber de bir uyarıcıdır. Rabbiniz, müşriklerin yaptıklarına ve size yapılanlara karşılık asla duyarsız değildir. Bunu böyle bilin…..

78 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Boykot dönemi, mü’minler üzerinde derin yaralar açmıştır. Sonuçta, bunlar da birer insan. Allah bu dönemde, bu yaraları saracak bir uslupla mü’minlere seslenmeye devam etmektedir.

79 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Ey Müşrikler; Atalarınız olan Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi de peygamberlerini yalanladılar, deli dediler, büyülenmiş dediler. Sonunda ne oldu. Hepsi de helak oldu. Siz de aynısını yaptığınızın farkında mısınız.

80 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Bu vahiy, size gerçekleri çok açık bir biçimde izah etmektedir. Tüm bunlardan ders alasınız diye bu vahiy anlaşılır bir şekilde kolaylaştırılmıştır. O halde, böyle davranmak yerine ders almanız gerekmez mi?

81 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Yoksa sizler, inananlardan daha güçlü ve daha mı üstünsünüz. Sizin dokunulmazlığınız mı var.? Yoksa, inananlar çapulcuydu, biz ise daha örgütlü bir gücüz mü diyorsunuz. Şunu bilin ki, bir gün mağlup olacaksınız ve kaçacak delik arayacaksınız.

82 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Bu dünyada durumunuz böyle olacak. Ya Ahiret’te. Yüzü koyun ateşe sürükleneceksiniz. Siz ey iman edenler. Siz ise, Cennetlerde ve ırmaklar arasında olacaksınız…….

83 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler: Araf Secde Rad

84 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Bu Kur’an; İnananlar için bir öğüttür, İnanmayanlara da bir uyarıdır. Bu Vahiy, başkalarına değil, kendisine uyulmasını ister.

85 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ona uymak için vaktin erken olduğunu düşünüyorsanız, Ansızın gelecek bir azab, aklınızı başınıza getirir, ancak iş işten geçmiş olur. O zaman, haksız olduğunuzu itiraf edersiniz, ama ne fayda.

86 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İnsanlar; Ey İman edenler, Ey Müşrikler! Adem ve İblis ‘in kıssasından haberiniz var mı. Bu kıssa sizlere bir şeyler söylemek istiyor.

87 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) İblis, ben ondan üstünüm diyerek üstünlük tasladı. Peki Ey Mekke Müşrikleri, siz de aynı şekilde davrandığınızın farkında mısınız. Ey İman edenler; şeytan Ademi kandırdığı gibi, sakın sizi de kandırmasın. Dikkat ediniz.

88 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Adem de günah işledi, İblis de. Ama Adem, günahını itiraf ederek, tevbe ederek Adam oldu. İblis ise, günahında ısrar ederek şeytan oldu.

89 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İnsanlar, bu noktada kimi model alırsanız onun gibi olursunuz. Kime benzerseniz onunla aynı akibeti paylaşırsınız. Nitekim şeytanın izini takip eden Ad, Hud, Semud, Lut ve Medyen toplumları helak oldular.

90 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İman edenler. Sizler, Allah’a ve Raslüne Sadakatınızı ispat için giriştiğiniz bu eylemde, bu boykotun olumsuz etkisiyle sakın gevşeklik göstermeyin, bütün varlığınızla Allah’a yönelin. O’na yürekten dua edin. Dönüşünüzün Allah’a olacağını asla aklınızdan çıkarmayınız.

91 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İman edenler. Eğer size gelen elçinin sözünü dinler, sorumluluk bilinciyle davranırsanız, gelecek kaygısı diye bir kaygınız olmayacak, geçmişten de üzüntü duymayacaksınız.

92 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İnsanlar. Eğer size gelen elçinin sözünü dinlemez ve gönderilen mesajları küçümserseniz , yeriniz, içinde temelli kalacağınız cehennemdir.

93 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Bu dünyada birbirinin destekçisi olan müşrikler! Ahiret’te birbirinizi suçlayacağınızı biliyor musunuz. Altınızda ateşten bir döşek ve üstünüzde de ateşten bir örtü sizi bekliyor.

94 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey inananlar ve imanına hayatını şahit tutanlar. Korkmayın. Üzülmeyin. Cennet sizindir.

95 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey inananlar; Size zulmedip, sizinle alay edenler, size yaptıkları işkencelerle zevkten dört köşe olanlarla, bir gün gelip siz de onlarla alay edeceksiniz. O gün onlara, ne taraftarları ne de malları fayda sağlamayacak.

96 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey inananlar; Size acı çektirenler, sizi aç bırakanlar, cehenneme doğru giderken sizden medet umacaklar, size yalvaracaklar, o sıcakta biraz su isteyecekler, biraz yiyecek isteyecekler.

97 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Onlar, Ahiret’i unutarak dünya hayatına daldıkları gibi bugün biz de onları unutacağız. Zamanında uyarmıştık. Dinlememişlerdi. Bir yol haritası ve rahmet pınarı olan bir kitap indirmiştik. Sizler ise uyarılarımı dinlediniz ve bugün karşılığını en güzel bir şekilde alıyorsunuz.

98 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) O gün onlar, yaptıklarına pişman olacaklar, geri dönsek de şimdiye kadar yaptıklarımızdan farklı davransak diyecekler. Şefaatçi olarak taptıkları da fayda vermeyecek. Allah’ın yüceliğini işte o zaman anlayacaklar ama nafile.

99 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey Müşrikler. Yıllar yılı tanıdığınız hemşerinizde bir delilik olmadığını, yalnızca uyaran biri olduğunu ne zaman anlayacaksınız.

100 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey Nebi. Halen sana soruyorlar. Bu bahsettiğin son saat ne zaman. Deki; onu ben bilmem. Onun vaktini sadece Allah bilmektedir. Ben sadece, bir uyarıcı ve bir müjdeciyim….

101 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Hala, bu Kur’an’ı senin uydurduğunu söylüyorlar. Şunu kesin olarak bil ki, bu Kur’an Rabbinden gelen bir hakikattir. O öyle bir Rabb ki, gökten yere kadar gördüğünüz tüm bu sistemi O düzenler. Bu Mükemmel sistem Rabbinin işidir.

102 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Ey insanlar! Bu mükemmel sistemi düzenleyen Rabbiniz, sizi yaratmış ve başıboş bırakmamıştır, size yaratılış amacınızla uyumlu olma yeteneği de vermiştir. Bunun için gerekli tüm donanımları da vermiştir. Size işitme, görme, duygu ve düşünce yetenekleri de vermiştir.

103 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Tüm bunlara şükrünüzü, O’na itaat etmek şeklinde yapmanız gerekirken, biz toprağın içinde kayıplara karışınca sahiden de yeniden yaratılacak mıyız?” diye sorarak Rabbinizin huzuruna çıkıp (hesap vermeyi) inkar etmektesiniz.

104 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Hiç merak etmeyin. Ölüm meleği gelip sizin canınızı alacak ve Rabbinize doğru yol alacaksınız. Bu dünyada, günahı hayat tarzı haline getiren mücrimler, o gün Rablerinin huzuruna, başları eğik bir vaziyette gelecekler.

105 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Diyecekler ki; Ey Rabbimiz, şimdi anladık ki, Senin gönderdiğin peygamber de, Gönderdiğin kitap da gerçekmiş. Peygamberinin bizi uyardığı ahiret de , Yeniden diriliş de, Hesap da gerçekmiş. Bize bir fırsat daha ver. Bizi yeniden geri yolla ve biz hep iyilik yapalım.

106 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Yoo. Durun bakalım. Böyle bir şey mümkün değil. Ben sizi uyarmıştım. Size irade vermiş, doğru ile eğri yolu göstermiş ve seçimi size bıraktığımı söylemiştim. Bu seçimlerin akibetini de bildirmiştim.

107 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Siz, doğru yolu seçmediniz. Ahiret diye bir günün varlığını hatırlamak bile istemediniz. Hatırlamaya değer bulmadınız. Kendinize çok uzak gördünüz. Öyle ha. O zaman tadın bakalım şimdi azabımı.

108 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Bugün de biz sizi unutacağız. Yapmakta ısrar ettiklerinizden dolayı, peygamberi ve inananları boykot ederek onları her şeyden mahrum ettiğiniz gibi şimdi de siz ebedi mahrumiyeti tadın bakalım.

109 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Ey Nebi. Ey İman edenler! Sizler bizim ayetlerimize iman ettiniz. Asla şüpheye kapılmadınız. Ayetlerimiz sizlere ulaştırıldığında derhal teslim oldunuz. İşittik ve itaat ettik dediniz. Büyüklük taslamadınız. Kibirlenmediniz. Beni her an hatırınızdan çıkarmadınız.

110 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Sıcak yataklarınızı terk ederek, gece yarılarında kalkıp bana dua ettiniz. Yalvardınız. Size verdiğimiz rızıklardan infak ettiniz.

111 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Tüm bunlara karşılık, sizi cennette, ne tür bir nimetin beklediğini hayal edebiliyormusunuz. Hayal edemessiniz. Size vaad ettiklerimizi sizin aklınız hayaliniz almaz.

112 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Bu zor şartlarda imanında sebat eden sizlerle, küfre sapan, inkar eden, yalanlayan ,işkence ve acı çektiren, dünyalıklardan sizleri mahrum bırakanlar, aynı muameleyi görür mü. Bunları bir tutmak mümkün mü.

113 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) İman eden sizlersiniz, imanında sebat eden sizlersiniz ve imanına uygun davranışlar sergileyen, değerler üreten sizlersiniz. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizleri mükemmel bir şekilde ağırlamak üzere, cennetler hazırladık.

114 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Hak yoldan sapan ey müşrikler, Ey Kafirler! Bunun karşılığında, sizleri de ağırlamak için cehennemi hazırladık. Orada ateş sizi bekliyor. Orada durmak istemeyeceksiniz. Çıkmak için çalışacaksınız.

115 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Her çıkış çabanızda, bir tekme ile yeniden ateşin içine itileceksiniz ve ‘’yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın’’ diyeceğiz.

116 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Allah’ın ayetleri hatırlatıldığında, sırt çevirenler. Bu yaptığınız bir zulümdür, bir zalimliktir. Kendinize zulmetmektir.

117 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Ey Nebi. Diğer peygamberlere de aynı vahyi ilettik. Zor zamanlarda inananlar için mutlaka bir çıkış yolu var ettik. Yani sizler için de bir çıkış yolu var edeceğiz. Yeter ki imanınızda sebat edin ve imanınızın sınavını kaybetmeyin.

118 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Onlar hala, kıyametin ne zaman kopacağını bekliyorlar. Boş ver onları ve sen işine bak. Onlar bekleyedursun. O gün geldiğinde, son dakikada iman etmelerinin kendilerine bir faydası olmayacak, bunu böyle bilsinler……

119 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ben (Allah) onları zorla doğru yola getirecek değilim. Bu benim sünnetime aykırıdır. Onlar, tasavvurlarını, aklını, akleden kalplerini öncelikle değiştirmedikçe ben (Allah) de onların gidişatını değiştirmelerine yardımcı olmam. Değişimi önce onlar isteyecek.

120 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ama onlar değişmek istemiyorlar. Yerlerin ve göklerin Rabbinin Allah olduğunu bildikleri halde, Allah’tan yardım istemeleri gerekirken onu bırakıp da, kendilerine bile ne faydası ne de zararı dokunmayacak varlıkları yardımcı olarak atamaktadırlar.

121 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Rabblerinin çağrısına güzel bir biçimde karşılık vermeleri gerekirken O’nu karşılıksız bıraktıkları gibi O’nun Vahyine de sırt döndüler, peygamberine ve inananlara zulmettiler. Bunların hesabı hiç de kolay olmayacağı gibi, sonları da iyi olmayacak.

122 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ey Nebi. Rabbinin katından sana indirilenlere gönülden iman edenlerle sırt dönenleri elbette bir tutmayacağız.

123 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Rabbinin katından Peygamberine indirilenlere gönülden iman eden siz ey Mü’minler ; Sizler; Bu zor zamanda; Allah’a verdiğiniz sözlerinizde sadakat gösterdiniz, sözlerinizden caymadınız, Fıtrat sözleşmesini ihlal etmediniz. Fıtratlarınız ile olan bağlarınızı koparmadınız. Rabbinizin sevgisini yitirmekten korktunuz. Bu hayatın hesabını verememekten korkarak hayatınızı ikame ettiniz.

124 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Rabbinizin rızasını elde etmek hususunda sebat ettiniz. Müşriklerin yaptıkları karşısında dik durdunuz, has duruşunuzu bozmadınız. Size verilen nimetlerden gizli ve açık sarfettiniz. Size kötülük yapanlara iyilikle muamele ettiniz. Öyleyse bunun neticesinde, mutlu son sizin olmasın da onların mı olsun. Cennet sizin olmasın da onların mı olsun.

125 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) O gün Melekler sizlere seslenecek. Selam olsun size. Tüm bu zorluklara rağmen Allah’ın rızasını elde etmek için direndiniz. Cennet, bu direncinizin bir sonucudur. Ne Muhteşem değil mi.

126 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ey insanlar! Bu dünya hayatı Ahiret’e nazaran kısa bir hayattır. En iyi hali sadece insana haz verir. Akleden kalpler, bu dünya ile tatmin olmazlar. Akleden kalpler, sadece Allah’ın vahyi ile tatmin olur……

127 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler: Tur Mülk Gaşiye Kehf

128 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Tur Suresi) Tur Suresi de 7 ve 8.nci yılda inen surelerle paralellik arzetmektedir. Bu zor zamanda, benzer hususlar o kadar çok dile getirilmekte ki, şeytan, inananların ayaklarını kaydırmasın diye Allah devamlı hatırlatmada bulunulmaktadır.

129 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ey müşrikler! Sizler ölümü ‘’yok olmak’’ olarak mı algılıyorsunuz. Öldükten sonra, yeniden dirilmeyeceğinize inanıyorsunuz öyle mi. Oysaki ölüm, geçici hayattan, sonsuz ve kalıcı hayata geçişin kapısıdır.

130 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için yarattık. Siz, sanıyor musunuz ki , yaratıldınız ve salıverildiniz. Size bir hayat programı verilmedi. Hayat programınızı belirlemek sizin keyfinize bırakıldı. Gördüğünüz her şey bir program dahilinde hareket etmektedir. Size bir örnek verelim.

131 Şöyle bir kafanızı kaldırın ve bakın gökyüzüne.
Yedi kat göğü birbirine uyumlu olarak yarattık. O, sonsuz rahmet kaynağının yaratışında bir uyumsuzluk, bir münasebetsizlik, bir düzensizlik, bir nizamsızlık görebiliyor musunuz. (Şüpheniz mi var??? O halde) Haydi, gözünüzü çevirin ve bakın bakalım. Bir daha bakın. Tekrar tekrar bakın. Bir kusur ve başıboşluk bulabilecek misiniz.

132 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Bu evren size çok küçük gibi görünüyor değil mi. Ya da siz kendinizi çok büyük görüyorsunuz. Evrenin, ne kadar büyük olduğu halen bilinmiyor. Her biri ortalama 100 milyar yıldızdan oluşan yaklaşık 100 milyar galaksi içerdiğini tahmin ediliyor.

133 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Uzayda yer alan galaksiler içinde en çok bilineni Samanyoludur. Bu galaksi ve elemanları hakkında biraz bilgi verelim size.

134 Kutuplararası Çapı: 12.713 km
Ekvator Çapı: km Çevresi: km DÜNYA Dünya-Güneş km Kutuplararası Çapı: km

135 Çap:100.000 ışık yılı * 9,46 trilyon km
Dünya-Güneş : km Uçakla 17 yılda gidilir. GÜNEŞ Güneş sistemi Genişliği: 13 milyar km Dünya-Ay : km Dünya GALAKSİLER 26000 ışık yılı Çap: ışık yılı * 9,46 trilyon km yıldız Güneş, Samanyolu Galaksisinin merkezinden Işık yılı uzaklıktadır

136 Çap:100.000 ışık yılı * 9,46 trilyon km
GÜNEŞ Dünya GALAKSİLER 567 trilyon km Çap: ışık yılı * 9,46 trilyon km yıldız Güneş, Samanyolu Galaksisinin etrafındaki turunu 220 milyon yılda tamamlar.

137 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ey İnsan. Sen ki, alemde bir hiçsin. Şu kainatta yerin bile yok denecek kadar küçük bir yerdesin. O halde, seni Rabbine karşı aldatan nedir o zaman. Seni Rabbine boyun eğmekten, ona secde etmekten alıkoyan nedir.

138 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Bu kadar küçüklüğünüze rağmen, Rabbinize ve Vahyine karşı nankörlük yapan ey müşrikler! Peygamberine ve inananlara zulmeden Ey Mekke godamanları! Cehennem, heyecanla sizi beklemektedir. Sizi ve sizin gibileri gördükçe homurdanmakta ve homurtusu artmaktadır.

139 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) O Cehennem ki, dile gelecek ve soracak size; Bir uyarıcı gelmemiş miydi. Cevap vereceksiniz; Bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamıştık. Çünkü getirdiği şeyler, söylediği sözler menfaatimize dokunuyordu. Saltanatımızı sallıyordu.

140 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Bu yüzden; Onu yalanladık. Getirdiklerini inkar ettik. Ona sırt döndük. Ona hakaret ettik. Ona işkence ettik. Onu ve yanındakileri aç bıraktık.

141 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Allah sana hiçbir şey indirmemiştir dedik. Siz şaşkınsınız dedik. Delisiniz dedik. Demediğimizi bırakmadık.

142 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Eğer aklımızı kullanıp onun getirdiklerini dinleseydik şimdi burada ve bu ateşe müstehak olanlarla birlikte olmayacaktık; diyeceksiniz. Ey Müşrikler! Sizin beğenmediğiniz, ama Allah’a ve Peygamberine derin saygı duyanları tarifsiz bir bağış ve büyük bir ödül beklemektedir.

143 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Öyleyse Ey İnananlar; Sabredin. Bu sıkıntılara göğüs gerin. Güzel günler sizi beklemektedir.

144 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ey Müşrikler! Ey günahkarlar! Sizi bir kez daha uyarıyoruz ki, eğer bu vahye sırt çevirmeye devam ederseniz, akibetiniz pek hayırlı olmayacak.

145 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Gaşiye Suresi) Gaşiye Suresi de Mülk Suresi içeriğinde Müşrikleri korkuturken, inananları müjdeleyerek moral vermeye devam etmektedir.

146 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Ey Nebi! Ey İnananlar! Hani, zamanın birinde, sizin gibi iman eden ancak o beldenin elebaşları tarafından, bu imanlarının gereği gibi yaşamalarına müsade edilmeyen gençler vardı ya. (Ashab-ı Kehf / Mağara Ehli) Onlar da sizin gibi Rabblerine iman etmişlerdi. İmanlarında sebat etmişlerdi.

147 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Küfre başkaldırmışlar, bizim Rabbimiz, yerlerin ve göklerin Rabbi’dir demişlerdi. Onu bırakıp da başka varlıklara kulluk etmeyiz demişlerdi. Böyle yaparsak haktan uzaklaşmış, haddi aşmış oluruz demişlerdi.

148 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Bugün sizden istediğimiz ve sizin de kayıtsız şartsız teslim olduğunuz aynı vahiydir. Onların godamanları gibi Mekke’nin godamanları da Allah’ı bırakıp başka varlıkları ilah olarak benimsediler. Siz de mağara ehli gibi, onların taptıkları her şeyden uzaklaştınız.

149 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Onları bir mağarada kurtardığı gibi sizi de Rabbiniz kurtaracaktır. Allah’tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını hiç aklınızdan çıkarmayınız. Onlara hiç kimse bir şey yapamadı, size de yapamayacaklar.

150 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Öyleyse Ey Nebi, Rabbinin kitabından sana indirilenleri izle ve ilet . Görevin budur. Ey İnananlar! Siz de, Sabah-akşam, yani her daim Allah’ı aklınızdan çıkarmayın. Sabredin.

151 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Sakın ha sakın, imanınızda zaaf göstererek, o zalimlere uymayın. Çünkü Biz, (kendi nefislerine kıyan) o zalimler için kendilerini kat kat sarıp sarmalayacak bir ateş hazırladık; öyle ki, onlar susayıp da su istediklerinde, suratlarını kavuran yanık yağ tortusu gibi bir su sunacağız: ne berbat bir içecektir o.

152 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Ey İnsanlar! Servet de, evlat da geçici dünya hayatının süsleridir; ürünü kalıcı olan güzel ve erdemli davranışlar, değer açısından Rabbinin katında daha hayırlıdır.

153 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Ey Müşrikler! Ey Mücrimler! Ey suçlular! Kıyamet ve yeniden diriliş gerçekleştiğinde, huzuruma getirileceksiniz. İşte, nihayet siz, ilk yarattığımız günkü gibi Bize geldiniz; (dünyadayken) sizin için böylesi bir buluşmayı gerçekleştiremeyeceğimizi düşünüyordunuz!” öyle mi.?

154 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Alın bakalım kitaplarınızı. Amel Defterlerinizi. Sicilinizi. Karnenizi. Bunlar sizin dünya hayatına dair kayıtlarınız. ** Mücrimler bu kayıtları okuduklarında dehşetle irkilirler**

155 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Vay gele başımıza! Bu nasıl bir kayıtmış ki küçük büyük dememiş, hepsini bir bir sayıp dökmüş! Ve yapıp ettiğimiz her şeyi yazmış.

156 PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI
BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Evet. Biz böyle yaparız. Zira biz hiç kimseye haksızlık etmeyiz. Ey İman edenler! İşte onların akibeti böyle olacak. O halde sabredin……..


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları