Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 7 - 9.NCU YIL BOYKOT – AMBARGO YILLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 7 - 9.NCU YIL BOYKOT – AMBARGO YILLARI."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 7 - 9.NCU YIL BOYKOT – AMBARGO YILLARI

3 Haşimoğullarına Boykot Risâletin 7. yılının başlarıydı. Son iki yıl, müminler için son derece zorluklarla dolu bir dönem olmuştu. En ağır işkencelere uğramışlardı BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

4 Haşimoğullarına Boykot Ancak direnmiş, hiçbir şekilde pes etmemişlerdi. Sabrı gerçek manâsında hayatlarına aktarmışlar, sabrın yaşayan bedenleri olmuşlardı. Fakat insandılar, onların da bir tahammül sınırı vardı ve artık güçleri bitme noktasına gelmişti, ilahî iradenin bir an önce durumlarına müdahale etmesini bekliyorlardı. Müminlerin durumu böyleydi; zorluk, sıkıntı had safhadaydı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

5 Haşimoğullarına Boykot Müşriklerin durumunun iyi olduğu söylenemezdi. Mekke müşrikleri ve özellikle de eşraf, müminlerinkinden daha başka nitelikte bir zorluk yaşıyorlardı; öfkeliydiler, öfkeden ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

6 Haşimoğullarına Boykot Çünkü, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tedbire başvururlarsa başvursunlar, İslâm davetini durduramamış veya isteklerine uygun yönde bir sapmaya uğratamamışlardı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

7 Haşimoğullarına Boykot Habeşistan'daki işleri büyük oranda bozulmuştu. Hiçbir zaman kendilerinden kopacağını düşünmedikleri, meclisin en sağlam adamlarından Ömer b. Hattab da artık karşı saflardaydı. Velid b. Muğire ve Utbe b. Rabia ise neredeyse karşı saflara geçmek üzereyken, yerlerinde kalmaları, saflarını değiştirmemeleri zorla temin edilebilmişti. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

8 Haşimoğullarına Boykot Risâletin 7. yılının ilk aylarında, önceki yıllara oranla Mekke eşrafını daha yoğun şekilde meşgul eden soru ve düşünceler genellikle 'Daha başka ne yapabiliriz? Nasıl bir önlem alır da Muhammed'i durdurabiliriz?' cümlelerinde toplanıyordu Resulüllah'a doğrudan, fiilî bir engellemede bulunarak işi kökünden çözebileceklerinin farkındaydılar BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

9 Haşimoğullarına Boykot Ancak böylesi bir girişimin, toplumun en önemli kesimlerinden ve sistemin temel dayanaklarından olan Haşim oğullarını karşılarına almak olacağının, böylesi bir girişimin Mekke'deki aileler arasında bir savaşa neden olacağının farkındaydılar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

10 Haşimoğullarına Boykot Son bir umutla Ebû Talib'le tekrar görüşmeye karar verdiler. Eşraftan bir heyet yanlarına Velid b. Muğire'nin oğlu Umare b. Velid'i de alarak Ebû Talib'e gittiler ve tekliflerini bildirdiler: BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

11 Haşimoğullarına Boykot 'Ey Ebû Talib! dediler; 'Sana Kureyş'in yakışıklı, güçlü ve yiğit bir gencini getirdik. O senin çocuğun olsun. O seni baba, sen de onu evlat bil. Senin hizmetini görsün, sana yardımcı olsun. Buna karşılık yeğenini bize teslim et. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

12 Haşimoğullarına Boykot Biliyorsun o babalarımızın dinini terk etti. Birlik ve beraberliğimizi parçaladı. Hadi bu sefer teklifimizi kabul et. O'nunla aramıza girme de şu işi bitirelim. O'nun ölümü; toplanıp, birlik ve beraberlik içinde olmamızı sağlayacak, aramızdaki kin ve husumetleri sona erdirecek.‘ BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

13 Haşimoğullarına Boykot Ebû Talib işittikleri karşısında şaşırdı. Böyle bir teklifle karşılaşacağını düşünmemişti Teklifiniz kabul edilecek bir şey değil. Hiç böyle bir şey olabilir mi; ben sizin evladınızı alıp besleyeceğim, siz ise benim evladımı alıp öldüreceksiniz. Bu adalet mi?' dedi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

14 Haşimoğullarına Boykot Ebû Talib; 'Siz bana adil davranmadınız. Teklifinizi kabul etmem mümkün değil. Anladığım kadarıyla herkesi bana karşı kışkırtmak ve beni zorda bırakmak istiyorsunuz. Elinizden ne gelirse onu yapın; Muhammed'i size vermeyecek ve O'nu korumaya devam edeceğim.’ BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

15 Haşimoğullarına Boykot Ebu Talib'in bu son girişimi Mekke eşrafını hepten endişelendirdi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

16 Haşimoğullarına Boykot Bunun üzerine Daru'n Nedve'nin tarihindeki en kalabalık toplantılarından birisi gerçekleştirildi. Toplantıda oy birliğiyle bir karar alındı: Bundan böyle; Haşim oğullarına mensup olanlarla, ister Müslüman olsunlar isterse olmasınlar, her türlü ilişki kesilecek; Görüşülmeyecek, Konuşulmayacak, BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

17 Haşimoğullarına Boykot Alışveriş yapılmayacak, Kız alınıp verilmeyecek, Hiçbir şekilde barış ve himaye anlaşması yapılmayacaktı. Bu yapılmak istenen topyekûn boykottan başka bir şey değildi BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

18 Haşimoğullarına Boykot Alınan karar yazılı metne dönüştürülerek katılımcılar tarafından imzalandı ve anlaşmaya kutsallık atfetmek için götürülüp Kabe'ye asıldı BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

19 Haşimoğullarına Boykot Haşim oğullarına mensup aileler müminlerle birlikte Ebû Talib'in evinin çevresine yerleştiler. Ebû Talib mahallesinin yakınındaki dere yatağında, kaya diplerinde, iğreti barınaklarda yaşamaya başladılar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

20 Haşimoğullarına Boykot Müşriklerin bundan gayesi hem Hz. Muhammed (s.a.s.)’i ve hem de onu koruyan Hâşim ve Muttaliboğullarını cezalandırmak; bunlara baskı uygulayarak Hz. Muhammed (s.a.s.)'i desteklemekten vazgeçmelerini ve öldürmeleri için kendilerine teslim etmelerini sağlamaktı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

21 Haşimoğullarına Boykot Hz. Muhammed (s.a.s.)’in amcası Ebû Leheb ve oğulları dışında tüm Hâşim ve Muttaliboğulları - mü’min olanlar dinine bağlılığından, henüz iman etmeyenler ise kabilelerine bağlılıklarından- Ebû Tâlib Mahallesi'ne taşındılar. Ebû Leheb ve oğulları ise bu birliğe katılmayarak müşriklerin safında yer aldılar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

22 Haşimoğullarına Boykot Hâşimoğulları üç yıl boyunca peygamberliğin yedinci yılından (616), onuncu yılına (619) kadar burada sosyal ve ekonomik boykot altında yaşadılar. Bu sürede, Hz. Peygamber, Hz. Hatice ve Ebû Tâlib tüm servetlerini tükettiler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

23 Haşimoğullarına Boykot Bu dönem öyle sıkıntılı, öyle ağır şartlarla geçti ki, müslümanlar Otlarla, Ağaç yapraklarıyla beslenerek hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldılar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

24 Haşimoğullarına Boykot Sa'd b. Ebi Vakkâs anlatıyor: "Bir keresinde geceleyin elime kurumuş deri geçti, onu su ile yıkadım sonra da ateşte kıllarını üttüm, sonra da su ile ıslatarak yedim" dediğini nakletmektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

25 Haşimoğullarına Boykot İbn Sa'd şöyle bir rivayette bulunmuştur: Çocuklar açlıktan feryat edip ağladıklarında sesleri tâ dışarılara taşıyordu. Bazı Kureyşliler bunları duydukça keyifleniyordu. Ama içlerinde merhametli ve yufka yürekli bazı kişiler olan bitenden üzüntü duyuyorlardı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

26 Haşimoğullarına Boykot Bir gün Hz. Hatice'nin yeğeni olan Hakîm b. Huzâm biraz ak buğdayı kölesiyle birlikte Hz. Hatice'ye gönderdi. Yolda Ebu Cehil gördü ve elinden çekip aldı. Ebu'l-Bahterî tesadüfen durumu gördü. Kâfir olsa da buna üzüldü ve "Bir kişi merhamet edip halasına yiyecek bir şeyler gönderiyorsa neden engel oluyorsun?" dedi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

27 Haşimoğullarına Boykot Bu şartlar altında kervan ticareti de yapamıyorlardı. Ancak hac mevsiminde ve haram aylarda dışarı çıkıp ihtiyaçlarını temin edebiliyorlardı. Müşrikler onları burada da rahat bırakmıyorlar, Yiyecek satın alacakları zaman malın fiyatını artırıyorlardı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

28 Haşimoğullarına Boykot Şu kadar var ki, boykota katılan kabilelerden, Hâşimoğullarına evlilik yoluyla akraba olanlar, zaman zaman gizlice boykotu ihlal edip mahalleye yiyecek sokabiliyorlardı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

29 Haşimoğullarına Boykot Boykot üç sene devam etti. Risâletin 7.,8. ve 9. yılları bu şekilde büyük sıkıntı ve zorluklarla geçti. Haşim oğullarının mensupları ve müminler tahammülü mümkün olmayan zorluklara tam üç yıl süreyle direndiler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

30 Haşimoğullarına Boykot Sabırlarını hiç bozmadılar. Ne müminler durumlarının değiştirip şirke dönmeye razı oldular, ne de Haşim oğulları Resulüllah'a verdikleri desteği geri çektiler BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

31 Haşimoğullarına Boykot Sonunda bazı insaflı kişiler boykotu kaldırmak amacıyla bir araya geldiler. Bunlardan bir kısmı Hâşimoğullarının akrabası oluyordu. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

32 Haşimoğullarına Boykot Mesela; Züheyr b. Ebû Ümeyye, Ebû Tâlib’in kızkardeşinin oğlu; Hişam b. Amr da Ebû Tâlib’in amcası Nadle’nin ana bir kardeşinin oğlu oluyordu. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

33 Haşimoğullarına Boykot 1.nci Görüşe göre; Bu iki şahıs, Kureyş'in ileri gelenlerinden Mut’im b. Adiy, Ebü’l-Bahterî b. Hişam ve Zem’a b. Esved’i de ikna ederek, onların da desteğiyle Ebû Tâlib mahallesine gittiler ve mahsur olanları buradan çıkardılar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

34 Haşimoğullarına Boykot Hz. Muhammed (s.a.s.) bu şahısların iyiliklerini hiçbir zaman unutmamıştır. Şi’bu Ebû Tâlib’de Hâşimoğulları ile birlikte sıkıntı çeken Muttaliboğullarını daha sonra Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen yakın akrabası (Zilkurbâ) arasına dahil etmiştir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

35 Haşimoğullarına Boykot Hâşimoğullarına, Muttaliboğullarıyla aynı derecede akraba olan Abdüşemsoğullarıyla Nevfeloğullarını ise Zilkurbâ'nın dışında tutmuştur. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

36 Haşimoğullarına Boykot 2.nci Görüşe Göre; Hâşim oğullarının yakın akrabası olan ve kendi kabilesi içerisinde seçkin bir insan olan Hişâm el- Amirî gizli yollardan Hâşim oğullarına buğday vs. gönderiyordu. Bir keresinde, Abdulmuttalib'in torunu Zübeyr'e gitti ve: BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

37 Haşimoğullarına Boykot "Zübeyr! Sen ye iç, zevkü sefa yap! Amcanın yiyecek bir danesi bile olmasın. Buna nasıl razı oluyorsun?" dedi. Zübeyr: "Ne yapayım, yalnız kaldım. Yanımda bir kişi olsa bu zalim anlaşmayı parçalar, atarım" dedi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

38 Haşimoğullarına Boykot Bunun üzerine Hişâm: "Ben hazırım" dedi. İkisi kalkıp Mutim b. Adiyy'e gittiler. Ebu'l-Bahterî, İbn Hişâm, Zem'a b. Esved aralarında karar alarak birlikte hareket etmeye söz verdiler. Ertesi gün biraraya gelerek Kabe'ye gittiler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

39 Haşimoğullarına Boykot Zübeyr, oradaki insanlara hitaben: "Ey Mekkeliler! Bizler rahat ve huzur içinde yaşayalım da Hâşim oğullarına bir lokma ekmek ve bir yudum su nasip olmasın! Bu insafa, vicdana sığar mı? Andolsun ki bu zalimce anlaşma yırtılıp parçalanmadıkça geri adım atmayacağım!" dedi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

40 Haşimoğullarına Boykot Buna karşılık Ebu Cehil: "Bu anlaşmaya hiç kimse elini uzatamaz!" dedi. Zem'a buna cevaben: "Yalan söylüyorsun, bu anlaşma yazılırken bile buna razı değildik!" dedi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

41 Haşimoğullarına Boykot Mut'im, Kabe'nin duvarında asılı duran anlaşmaya elini uzatarak kaptığı gibi paramparça etti. Mut'im b. Adiyy, Adiyy b. Kays, Zem'a b. Esved, Ebu'l Bahterî, Zübeyr, hepsi silahlarını kuşanarak Hâşim oğullarının yanına gittiler ve muhasara edildikleri derenin içinden çıkarıp getirdiler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

42 Haşimoğullarına Boykot Bir başka rivayette; Hz. Muhammed (s.a.s.); bir ağaç kurdunun Kâbe binası içine asılan boykot vesikasının, "Bismikellâhümme" sözü müstesna, zulüm ve akrabalık bağlarını hiçe sayan ifadeler içeren geri kalan kısımlarını yiyip yok ettiğini bildirdi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

43 Haşimoğullarına Boykot Müşrikler, vesikanın Hz. Muhammed (s.a.s.)’in söylediği şekle bürünmüş olduğunu gördüler ve boykot hareketine son verdiler (Peygamberliğin 10 yılı/619). BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

44 Haşimoğullarına Boykot Böylelikle, müminler ve Haşim oğulları, insan tahammülünün çok üstünde zorlukların üstesinden sabırla gelmiş, onur ve ilkelerinden taviz vermemiş oldular. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

45 7.nci Yılda İnen Sureler: Şuara İnşikak Neml Kamer BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

46 8.nci Yılda İnen Sureler: Araf Secde Rad BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

47 9.ncu Yılda İnen Sureler: Tur Mülk Gaşiye Kehf BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

48 Boykot Yıllarında Mü’minlerin Eğitimi Bu inanılmaz sıkıntı ve zorluk içerisinde, Allah, onları teselli etmek, onlara manevi güç vermek için onları eğitmeye, vahyini göndermeye devam ediyor. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

49 7.nci Yılda İnen Sureler (Şuara Suresi) Ey Nebi; Sana yapılan bunca zulum ve işkenceler karşısında bile, onların yoldan sapmalarına, iman etmemelerine o kadar üzülüyorsun ki, neredeyse kendini helak edeceksin. Benim (Allah’ın) sünnetim, onları zorla iman ettirmek değildir. İstersem bunu yapabilirim. Ancak, sana gönderilen kitabın ayetlerini onlara açıklaman yeterlidir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

50 7.nci Yılda İnen Sureler (Şuara Suresi) Kendi iradesiyle inkarı seçmiş kişilere ne yaparsan yap inanmayacaklardır. Ey Nebi. Senin ve onların durumu, senden önce gönderdiğimiz peygamberler ve kavimlere çok benzemektedir. Hz Musa ve Firavn, Hız İbrahim ve kavmi, Hz Nuh ve Kavmi, Hz Salih ve Semud kavmi, Hz Lut ve kavmi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

51 7.nci Yılda İnen Sureler (Şuara Suresi) Kavminin sana ve inananlara yaptıklarını, o kavimler de peygamberlerine yaptılar. Bu size ilk defa yapılan bir şey değildir. Bunu bilin ve asla imanınızdan taviz vermeyin. Firavunun sihirbazları gibi, gerçekler karşısında, ölüm pahasına da olsa imanınızdan taviz vermeyiniz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

52 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Ey İnananlar. 3 yıldır çektiğiniz acılar ve sıkıntılara sabretmenizin bir karşılığı vardır elbette. Ey Mekke Müşrikleri; Size de, mü’minlere yaptıklarınızın bir karşılığı mutlaka verilecektir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

53 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Bu hayat yolunda, her ikiniz de (Mü’minler de, Müşrikler de) Rabbinize karşı hızla yol alıyorsunuz. Eninde, sonunda O’na kavuşacaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

54 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Ey İnananlar. Sabretmeniz ve imanınızdan taviz vermemeniz karşılığında, o gün sicil kağıdınız sağ tarafınızdan verilecektir. Bu durum, dünyadaki zorluklara sabretmeniz nedeniyle ahiret’te hesabınızın çok kolay olacağı manasına gelmektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

55 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Ey Sicilini bozan Müşrikler; Mü’minlere yaptıklarınız karşılığında, o gün sicil kağıdınız (defteriniz) sol tarafınızdan verilecektir. Bu durum, akibetinizin felaket olduğunun habercisidir. O gün, yok olmak için yalvaracaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

56 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Çılgın Ateş sizi beklemektedir. Oysa ki, mü’minlere, bu boykotu uygularken, bu zülmü yaparken, dostlarınızla şen şakrak içindeydiniz. Hani, Allah’a dönmeyeceğinizi, öldükten sonra dirilmeyeceğinizi, yaptıklarınızın hesabını vermeyeceğinizi düşünüyordunuz ya. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

57 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Rabbinizin sizi her an gözetlediğinin farkında değildiniz. Bir gün gelip hesap vereceğinizi de inkar ediyordunuz, böyle bir güne inanmıyordunuz. Kur’an okunduğu zaman tasdik de etmiyordunuz. Şunu bilin ki; İçinizde gizlediğiniz planlarınızı Allah çok iyi bilmektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

58 7.nci Yılda İnen Sureler (İnşikak Suresi) Sizin gibilere şiddetli bir azab vardır. İman eden ve Allah rızasına uygun davranan ve sabredenler içinse, onları Ahiret’te kesintisiz bir ödül beklemektedir. Size yapılan boykot uygulamaları, bu dünyada sıkıntı çekmeniz sizi üzmesin. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

59 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Bu Kur’an, Bu Vahiyler, inanlar için bir müjdedir. Ey Nebi, Ey Bu vahye inananlar. Allah’ın adını yüceltmek için, her şartta, Allah karşısındaki has ve esas duruşunuzu bozmadınız. Şu an, ödenmesi gereken bedeli ödüyorsunuz. Sizler Ahiret’e de yakinen inanıyorsunuz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

60 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey (iman edenlere zulmeden) müşrikler. Sizler Ahiret’e inanmıyorsunuz. Yaptıklarınız size süslü gelmektedir. Ahiret’ten kuşku duyma bataklığına sapmış ve orada debelenmektesiniz. Şunu bilin ki, azabın en şiddetlisine düçar olacaksınız. O gün kaybedenler siz olacaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

61 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Müşrikler; Bu kötü gidişatınıza bir son verirseniz ve iyi yönde değişirseniz, Allah’ın bağışlayan ve Rahmet sahibi olduğunu unutmayınız. Sizler, iç dünyanızda bu vahyin doğru olduğuna kesin kanaat getirdiğiniz halde, sırf gerçekleri saptırma ve büyüklenmelerinizden dolayı bile bile inkar ediyorsunuz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

62 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Oysa Allah, içinizde gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da çok iyi bilmektedir. Çünkü Allah, kendisinden başka ilah olmayan, hükümranlık makamının Rabbidir. Allah, size gönderdiği bu peygamber gibi, geçmiş kavimlere de peygamber gönderdi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

63 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Hepsi de, ‘’Yalnız Allah’a kulluk etmenizi’’ söylemiştir. Belkıs gibi, Ben de Süleyman gibi alemlerin Rabbi’ne teslim oldum demeniz gerekirken fırkalara ayrıldınız. Salih’in kavmi gibi, iyi olanı değil de kötü olanı tercih ediyorsunuz. Allah’tan af dilemeniz gerekirken, Salih’e dedikleri gibi siz de Muhammed’e ‘’ uğursuzluk getirdin’’ diyorsunuz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

64 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Semud kavmin, Salih’i ortadan kaldırmak için plan yaptıkları gibi siz de Muhammed’i ortadan kaldırmak için planlar yapıyorsunuz. Semud’un tuzaklarını bozduğumuz gibi sizin tuzaklarınızı da bozmaya kadiriz. Semud’un akibetini niçin düşünmüyorsunuz. Bu kavmin yaşadığı beldelere gidiyorsunuz ve oraları görüyorsunuz. Hala, ders almayacakmısınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

65 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Mü’minler, biz tarihte bana inananları nasıl kurtarmışsak, hiç üzülmeyiniz sizi de kurtarırız. O halde, her şartta Allah’a hamd etmekten geri durmayınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

66 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Müşrikler; Size soruyorum. Sorularıma cevap verin. Gökleri ve yeri yaratan kim? Gökten sizin için su indiren ve bahçeler yetiştirmenizi sağlayan kim? BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

67 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Yeryüzünü size dinlenme yeri kılan, sarsılmasın diye dağları kazık gibi diken kim? Dua ettiğinizde size cevap verecek olan, yardımınıza yetişecek olan kim? Karada ve denizde yol bulmanızı sağlayan kim? Rahmetinin önünde rüzgarını gönderen kim? BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

68 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) İlk defa yaratan ve her daim bu yaratılışı yenileyen kim? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Bu taptığınız putlar mı tüm bunları yapan?. Öyle olduğunu düşünüyorsanız delilinizi getirin. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

69 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Nebi! Bunlar hala, öldükten sonra yeniden dirilecekleri konusunda şüpheleri devam etmektedir. Biliyorum, sen onlar için üzülüyorsun, ama üzülme. Onların hile ve desiselerinden dolayı da sıkıntıya girmene gerek yok. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

70 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Çünkü biz onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da çok iyi biliyoruz. Ne yerde, ne gökte, bize gizli kalmış hiçbir şey yoktur. Her şey, net olarak kayıtlarımıza alınmaktadır. Tüm bu zorluklar karşısında, yalnızca Allah’a dayan. Çünkü senin dayanağın, doğruluğu açık ve kesin olan bir hakikattir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

71 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Şunu bilki sen ölülere işittiremessin. Bu davete sırtını dönüp uzaklaşan bu sağırlara da işittiremessin. Yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. Sen sadece, gönülden teslim olan inananlara duyurabilirsin. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

72 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Şunu da iyi bilin Ey Mü’minler. Sanmayın ki, bu durum böyle devam edecek ve müşriklerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. O inkar ettikleri kıyamet saati var ya. O gün geldiğinde, sura üflendiğinde; BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

73 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Allah’ın dilediği kimseler hariç herkes dehşetten paniğe kapılacaklar. Herkes, başı önünde, Allah’ın huzurunda. Ey Ayetlerimi yalanlayan ve sırt dönen kullarım. Aklınızın kapasitesi bu ayetleri kavramaya yetmediği için mi yalanlamaya kalktınız? BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

74 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Çıt yok. Çünkü söyleyecekleri bir sözleri yok. Güzel eylemlerle Allah’ın huzuruna gelenler, hayırlısıyla karşılığını bulacak ve o günün dehşetinden emin olacaklar. Kim de kötü maksatlı eylemlerle gelirse, adeta arkasından bir tekme ile yüzüstü ateşe kapaklanacaklar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

75 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Müşrikler! Şimdi siz, peygambere ve inananlara yaptıklarınızın karşılığında başka bir netice mi bekliyorsunuz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

76 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Ey Peygamber! Ey İnananlar! Ey İnsanlar! Sizler, her şey kendisine ait olan Rabbinize kulluk etmekle emr olundunuz. O’na, gönülden ve kayıtsız şartsız teslim olmakla emr olundunuz. Bir de bu vahyi okuyup başkalarına iletmekle emr olundunuz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

77 7.nci Yılda İnen Sureler (Neml Suresi) Tüm bunlardan sonra, kim doğru yola yönelirse kendisi için yapmış olur, kim de yoldan saparsa kendisine yazık etmiş olur. Bu vahiy bir uyarıdır. Bu Peygamber de bir uyarıcıdır. Rabbiniz, müşriklerin yaptıklarına ve size yapılanlara karşılık asla duyarsız değildir. Bunu böyle bilin….. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

78 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Boykot dönemi, mü’minler üzerinde derin yaralar açmıştır. Sonuçta, bunlar da birer insan. Allah bu dönemde, bu yaraları saracak bir uslupla mü’minlere seslenmeye devam etmektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

79 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Ey Müşrikler; Atalarınız olan Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi de peygamberlerini yalanladılar, deli dediler, büyülenmiş dediler. Sonunda ne oldu. Hepsi de helak oldu. Siz de aynısını yaptığınızın farkında mısınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

80 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Bu vahiy, size gerçekleri çok açık bir biçimde izah etmektedir. Tüm bunlardan ders alasınız diye bu vahiy anlaşılır bir şekilde kolaylaştırılmıştır. O halde, böyle davranmak yerine ders almanız gerekmez mi? BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

81 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Yoksa sizler, inananlardan daha güçlü ve daha mı üstünsünüz. Sizin dokunulmazlığınız mı var.? Yoksa, inananlar çapulcuydu, biz ise daha örgütlü bir gücüz mü diyorsunuz. Şunu bilin ki, bir gün mağlup olacaksınız ve kaçacak delik arayacaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

82 7.nci Yılda İnen Sureler (Kamer Suresi) Bu dünyada durumunuz böyle olacak. Ya Ahiret’te. Yüzü koyun ateşe sürükleneceksiniz. Siz ey iman edenler. Siz ise, Cennetlerde ve ırmaklar arasında olacaksınız……. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

83 8.nci Yılda İnen Sureler: Araf Secde Rad BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

84 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Bu Kur’an; İnananlar için bir öğüttür, İnanmayanlara da bir uyarıdır. Bu Vahiy, başkalarına değil, kendisine uyulmasını ister. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

85 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ona uymak için vaktin erken olduğunu düşünüyorsanız, Ansızın gelecek bir azab, aklınızı başınıza getirir, ancak iş işten geçmiş olur. O zaman, haksız olduğunuzu itiraf edersiniz, ama ne fayda. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

86 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İnsanlar; Ey İman edenler, Ey Müşrikler! Adem ve İblis ‘in kıssasından haberiniz var mı. Bu kıssa sizlere bir şeyler söylemek istiyor. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

87 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) İblis, ben ondan üstünüm diyerek üstünlük tasladı. Peki Ey Mekke Müşrikleri, siz de aynı şekilde davrandığınızın farkında mısınız. Ey İman edenler; şeytan Ademi kandırdığı gibi, sakın sizi de kandırmasın. Dikkat ediniz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

88 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Adem de günah işledi, İblis de. Ama Adem, günahını itiraf ederek, tevbe ederek Adam oldu. İblis ise, günahında ısrar ederek şeytan oldu. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

89 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İnsanlar, bu noktada kimi model alırsanız onun gibi olursunuz. Kime benzerseniz onunla aynı akibeti paylaşırsınız. Nitekim şeytanın izini takip eden Ad, Hud, Semud, Lut ve Medyen toplumları helak oldular. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

90 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İman edenler. Sizler, Allah’a ve Raslüne Sadakatınızı ispat için giriştiğiniz bu eylemde, bu boykotun olumsuz etkisiyle sakın gevşeklik göstermeyin, bütün varlığınızla Allah’a yönelin. O’na yürekten dua edin. Dönüşünüzün Allah’a olacağını asla aklınızdan çıkarmayınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

91 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İman edenler. Eğer size gelen elçinin sözünü dinler, sorumluluk bilinciyle davranırsanız, gelecek kaygısı diye bir kaygınız olmayacak, geçmişten de üzüntü duymayacaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

92 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey İnsanlar. Eğer size gelen elçinin sözünü dinlemez ve gönderilen mesajları küçümserseniz, yeriniz, içinde temelli kalacağınız cehennemdir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

93 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Bu dünyada birbirinin destekçisi olan müşrikler! Ahiret’te birbirinizi suçlayacağınızı biliyor musunuz. Altınızda ateşten bir döşek ve üstünüzde de ateşten bir örtü sizi bekliyor. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

94 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey inananlar ve imanına hayatını şahit tutanlar. Korkmayın. Üzülmeyin. Cennet sizindir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

95 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey inananlar; Size zulmedip, sizinle alay edenler, size yaptıkları işkencelerle zevkten dört köşe olanlarla, bir gün gelip siz de onlarla alay edeceksiniz. O gün onlara, ne taraftarları ne de malları fayda sağlamayacak. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

96 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey inananlar; Size acı çektirenler, sizi aç bırakanlar, cehenneme doğru giderken sizden medet umacaklar, size yalvaracaklar, o sıcakta biraz su isteyecekler, biraz yiyecek isteyecekler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

97 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Onlar, Ahiret’i unutarak dünya hayatına daldıkları gibi bugün biz de onları unutacağız. Zamanında uyarmıştık. Dinlememişlerdi. Bir yol haritası ve rahmet pınarı olan bir kitap indirmiştik. Sizler ise uyarılarımı dinlediniz ve bugün karşılığını en güzel bir şekilde alıyorsunuz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

98 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) O gün onlar, yaptıklarına pişman olacaklar, geri dönsek de şimdiye kadar yaptıklarımızdan farklı davransak diyecekler. Şefaatçi olarak taptıkları da fayda vermeyecek. Allah’ın yüceliğini işte o zaman anlayacaklar ama nafile. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

99 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey Müşrikler. Yıllar yılı tanıdığınız hemşerinizde bir delilik olmadığını, yalnızca uyaran biri olduğunu ne zaman anlayacaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

100 8.nci Yılda İnen Sureler (A’raf Suresi) Ey Nebi. Halen sana soruyorlar. Bu bahsettiğin son saat ne zaman. Deki; onu ben bilmem. Onun vaktini sadece Allah bilmektedir. Ben sadece, bir uyarıcı ve bir müjdeciyim…. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

101 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Hala, bu Kur’an’ı senin uydurduğunu söylüyorlar. Şunu kesin olarak bil ki, bu Kur’an Rabbinden gelen bir hakikattir. O öyle bir Rabb ki, gökten yere kadar gördüğünüz tüm bu sistemi O düzenler. Bu Mükemmel sistem Rabbinin işidir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

102 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Ey insanlar! Bu mükemmel sistemi düzenleyen Rabbiniz, sizi yaratmış ve başıboş bırakmamıştır, size yaratılış amacınızla uyumlu olma yeteneği de vermiştir. Bunun için gerekli tüm donanımları da vermiştir. Size işitme, görme, duygu ve düşünce yetenekleri de vermiştir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

103 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Tüm bunlara şükrünüzü, O’na itaat etmek şeklinde yapmanız gerekirken, biz toprağın içinde kayıplara karışınca sahiden de yeniden yaratılacak mıyız?” diye sorarak Rabbinizin huzuruna çıkıp (hesap vermeyi) inkar etmektesiniz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

104 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Hiç merak etmeyin. Ölüm meleği gelip sizin canınızı alacak ve Rabbinize doğru yol alacaksınız. Bu dünyada, günahı hayat tarzı haline getiren mücrimler, o gün Rablerinin huzuruna, başları eğik bir vaziyette gelecekler. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

105 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Diyecekler ki; Ey Rabbimiz, şimdi anladık ki, Senin gönderdiğin peygamber de, Gönderdiğin kitap da gerçekmiş. Peygamberinin bizi uyardığı ahiret de, Yeniden diriliş de, Hesap da gerçekmiş. Bize bir fırsat daha ver. Bizi yeniden geri yolla ve biz hep iyilik yapalım. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

106 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Yoo. Durun bakalım. Böyle bir şey mümkün değil. Ben sizi uyarmıştım. Size irade vermiş, doğru ile eğri yolu göstermiş ve seçimi size bıraktığımı söylemiştim. Bu seçimlerin akibetini de bildirmiştim. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

107 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Siz, doğru yolu seçmediniz. Ahiret diye bir günün varlığını hatırlamak bile istemediniz. Hatırlamaya değer bulmadınız. Kendinize çok uzak gördünüz. Öyle ha. O zaman tadın bakalım şimdi azabımı. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

108 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Bugün de biz sizi unutacağız. Yapmakta ısrar ettiklerinizden dolayı, peygamberi ve inananları boykot ederek onları her şeyden mahrum ettiğiniz gibi şimdi de siz ebedi mahrumiyeti tadın bakalım. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

109 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Ey Nebi. Ey İman edenler! Sizler bizim ayetlerimize iman ettiniz. Asla şüpheye kapılmadınız. Ayetlerimiz sizlere ulaştırıldığında derhal teslim oldunuz. İşittik ve itaat ettik dediniz. Büyüklük taslamadınız. Kibirlenmediniz. Beni her an hatırınızdan çıkarmadınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

110 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Sıcak yataklarınızı terk ederek, gece yarılarında kalkıp bana dua ettiniz. Yalvardınız. Size verdiğimiz rızıklardan infak ettiniz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

111 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Tüm bunlara karşılık, sizi cennette, ne tür bir nimetin beklediğini hayal edebiliyormusunuz. Hayal edemessiniz. Size vaad ettiklerimizi sizin aklınız hayaliniz almaz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

112 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Bu zor şartlarda imanında sebat eden sizlerle, küfre sapan, inkar eden, yalanlayan,işkence ve acı çektiren, dünyalıklardan sizleri mahrum bırakanlar, aynı muameleyi görür mü. Bunları bir tutmak mümkün mü. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

113 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) İman eden sizlersiniz, imanında sebat eden sizlersiniz ve imanına uygun davranışlar sergileyen, değerler üreten sizlersiniz. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizleri mükemmel bir şekilde ağırlamak üzere, cennetler hazırladık. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

114 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Hak yoldan sapan ey müşrikler, Ey Kafirler! Bunun karşılığında, sizleri de ağırlamak için cehennemi hazırladık. Orada ateş sizi bekliyor. Orada durmak istemeyeceksiniz. Çıkmak için çalışacaksınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

115 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Her çıkış çabanızda, bir tekme ile yeniden ateşin içine itileceksiniz ve ‘’yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın’’ diyeceğiz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

116 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Allah’ın ayetleri hatırlatıldığında, sırt çevirenler. Bu yaptığınız bir zulümdür, bir zalimliktir. Kendinize zulmetmektir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

117 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Ey Nebi. Diğer peygamberlere de aynı vahyi ilettik. Zor zamanlarda inananlar için mutlaka bir çıkış yolu var ettik. Yani sizler için de bir çıkış yolu var edeceğiz. Yeter ki imanınızda sebat edin ve imanınızın sınavını kaybetmeyin. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

118 8.nci Yılda İnen Sureler (Secde Suresi) Onlar hala, kıyametin ne zaman kopacağını bekliyorlar. Boş ver onları ve sen işine bak. Onlar bekleyedursun. O gün geldiğinde, son dakikada iman etmelerinin kendilerine bir faydası olmayacak, bunu böyle bilsinler…… BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

119 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ben (Allah) onları zorla doğru yola getirecek değilim. Bu benim sünnetime aykırıdır. Onlar, tasavvurlarını, aklını, akleden kalplerini öncelikle değiştirmedikçe ben (Allah) de onların gidişatını değiştirmelerine yardımcı olmam. Değişimi önce onlar isteyecek. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

120 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ama onlar değişmek istemiyorlar. Yerlerin ve göklerin Rabbinin Allah olduğunu bildikleri halde, Allah’tan yardım istemeleri gerekirken onu bırakıp da, kendilerine bile ne faydası ne de zararı dokunmayacak varlıkları yardımcı olarak atamaktadırlar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

121 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Rabblerinin çağrısına güzel bir biçimde karşılık vermeleri gerekirken O’nu karşılıksız bıraktıkları gibi O’nun Vahyine de sırt döndüler, peygamberine ve inananlara zulmettiler. Bunların hesabı hiç de kolay olmayacağı gibi, sonları da iyi olmayacak. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

122 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ey Nebi. Rabbinin katından sana indirilenlere gönülden iman edenlerle sırt dönenleri elbette bir tutmayacağız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

123 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Rabbinin katından Peygamberine indirilenlere gönülden iman eden siz ey Mü’minler ; Sizler; Bu zor zamanda; Allah’a verdiğiniz sözlerinizde sadakat gösterdiniz, sözlerinizden caymadınız, Fıtrat sözleşmesini ihlal etmediniz. Fıtratlarınız ile olan bağlarınızı koparmadınız. Rabbinizin sevgisini yitirmekten korktunuz. Bu hayatın hesabını verememekten korkarak hayatınızı ikame ettiniz. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

124 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Rabbinizin rızasını elde etmek hususunda sebat ettiniz. Müşriklerin yaptıkları karşısında dik durdunuz, has duruşunuzu bozmadınız. Size verilen nimetlerden gizli ve açık sarfettiniz. Size kötülük yapanlara iyilikle muamele ettiniz. Öyleyse bunun neticesinde, mutlu son sizin olmasın da onların mı olsun. Cennet sizin olmasın da onların mı olsun. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

125 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) O gün Melekler sizlere seslenecek. Selam olsun size. Tüm bu zorluklara rağmen Allah’ın rızasını elde etmek için direndiniz. Cennet, bu direncinizin bir sonucudur. Ne Muhteşem değil mi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

126 8.nci Yılda İnen Sureler (Ra’d Suresi) Ey insanlar! Bu dünya hayatı Ahiret’e nazaran kısa bir hayattır. En iyi hali sadece insana haz verir. Akleden kalpler, bu dünya ile tatmin olmazlar. Akleden kalpler, sadece Allah’ın vahyi ile tatmin olur…… BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

127 9.ncu Yılda İnen Sureler: Tur Mülk Gaşiye Kehf BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

128 9.ncu Yılda İnen Sureler (Tur Suresi) Tur Suresi de 7 ve 8.nci yılda inen surelerle paralellik arzetmektedir. Bu zor zamanda, benzer hususlar o kadar çok dile getirilmekte ki, şeytan, inananların ayaklarını kaydırmasın diye Allah devamlı hatırlatmada bulunulmaktadır. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

129 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ey müşrikler! Sizler ölümü ‘’yok olmak’’ olarak mı algılıyorsunuz. Öldükten sonra, yeniden dirilmeyeceğinize inanıyorsunuz öyle mi. Oysaki ölüm, geçici hayattan, sonsuz ve kalıcı hayata geçişin kapısıdır. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

130 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için yarattık. Siz, sanıyor musunuz ki, yaratıldınız ve salıverildiniz. Size bir hayat programı verilmedi. Hayat programınızı belirlemek sizin keyfinize bırakıldı. Gördüğünüz her şey bir program dahilinde hareket etmektedir. Size bir örnek verelim. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

131 Şöyle bir kafanızı kaldırın ve bakın gökyüzüne. Yedi kat göğü birbirine uyumlu olarak yarattık. O, sonsuz rahmet kaynağının yaratışında bir uyumsuzluk, bir münasebetsizlik, bir düzensizlik, bir nizamsızlık görebiliyor musunuz. (Şüpheniz mi var??? O halde) Haydi, gözünüzü çevirin ve bakın bakalım. Bir daha bakın. Tekrar tekrar bakın. Bir kusur ve başıboşluk bulabilecek misiniz.

132 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Bu evren size çok küçük gibi görünüyor değil mi. Ya da siz kendinizi çok büyük görüyorsunuz. Evrenin, ne kadar büyük olduğu halen bilinmiyor. Her biri ortalama 100 milyar yıldızdan oluşan yaklaşık 100 milyar galaksi içerdiğini tahmin ediliyor. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

133 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Uzayda yer alan galaksiler içinde en çok bilineni Samanyoludur. Bu galaksi ve elemanları hakkında biraz bilgi verelim size. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

134 Ekvator Çapı: 12.756 km Kutuplararası Çapı: 12.713 km Çevresi: 40.075 km DÜNYA Dünya-Güneş 149.596.000 km

135 GALAKSİLER GÜNEŞ Dünya Güneş, Samanyolu Galaksisinin merkezinden 26.000 Işık yılı uzaklıktadır 26000 ışık yılı Çap:100.000 ışık yılı * 9,46 trilyon km 200.000.000 yıldız Dünya-Güneş : 149.596.000 km Uçakla 17 yılda gidilir. Dünya-Ay : 382.000 km Güneş sistemi Genişliği: 13 milyar km

136 GALAKSİLER GÜNEŞ Dünya Güneş, Samanyolu Galaksisinin etrafındaki turunu 220 milyon yılda tamamlar. 567 trilyon km Çap:100.000 ışık yılı * 9,46 trilyon km 200.000.000 yıldız

137 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ey İnsan. Sen ki, alemde bir hiçsin. Şu kainatta yerin bile yok denecek kadar küçük bir yerdesin. O halde, seni Rabbine karşı aldatan nedir o zaman. Seni Rabbine boyun eğmekten, ona secde etmekten alıkoyan nedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

138 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Bu kadar küçüklüğünüze rağmen, Rabbinize ve Vahyine karşı nankörlük yapan ey müşrikler! Peygamberine ve inananlara zulmeden Ey Mekke godamanları! Cehennem, heyecanla sizi beklemektedir. Sizi ve sizin gibileri gördükçe homurdanmakta ve homurtusu artmaktadır. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

139 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) O Cehennem ki, dile gelecek ve soracak size; Bir uyarıcı gelmemiş miydi. Cevap vereceksiniz; Bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamıştık. Çünkü getirdiği şeyler, söylediği sözler menfaatimize dokunuyordu. Saltanatımızı sallıyordu. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

140 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Bu yüzden; Onu yalanladık. Getirdiklerini inkar ettik. Ona sırt döndük. Ona hakaret ettik. Ona işkence ettik. Onu ve yanındakileri aç bıraktık. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

141 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Allah sana hiçbir şey indirmemiştir dedik. Siz şaşkınsınız dedik. Delisiniz dedik. Demediğimizi bırakmadık. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

142 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Eğer aklımızı kullanıp onun getirdiklerini dinleseydik şimdi burada ve bu ateşe müstehak olanlarla birlikte olmayacaktık; diyeceksiniz. Ey Müşrikler! Sizin beğenmediğiniz, ama Allah’a ve Peygamberine derin saygı duyanları tarifsiz bir bağış ve büyük bir ödül beklemektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

143 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Öyleyse Ey İnananlar; Sabredin. Bu sıkıntılara göğüs gerin. Güzel günler sizi beklemektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

144 9.ncu Yılda İnen Sureler (Mülk Suresi) Ey Müşrikler! Ey günahkarlar! Sizi bir kez daha uyarıyoruz ki, eğer bu vahye sırt çevirmeye devam ederseniz, akibetiniz pek hayırlı olmayacak. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

145 9.ncu Yılda İnen Sureler (Gaşiye Suresi) Gaşiye Suresi de Mülk Suresi içeriğinde Müşrikleri korkuturken, inananları müjdeleyerek moral vermeye devam etmektedir. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

146 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Ey Nebi! Ey İnananlar! Hani, zamanın birinde, sizin gibi iman eden ancak o beldenin elebaşları tarafından, bu imanlarının gereği gibi yaşamalarına müsade edilmeyen gençler vardı ya. (Ashab-ı Kehf / Mağara Ehli) Onlar da sizin gibi Rabblerine iman etmişlerdi. İmanlarında sebat etmişlerdi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

147 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Küfre başkaldırmışlar, bizim Rabbimiz, yerlerin ve göklerin Rabbi’dir demişlerdi. Onu bırakıp da başka varlıklara kulluk etmeyiz demişlerdi. Böyle yaparsak haktan uzaklaşmış, haddi aşmış oluruz demişlerdi. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

148 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Bugün sizden istediğimiz ve sizin de kayıtsız şartsız teslim olduğunuz aynı vahiydir. Onların godamanları gibi Mekke’nin godamanları da Allah’ı bırakıp başka varlıkları ilah olarak benimsediler. Siz de mağara ehli gibi, onların taptıkları her şeyden uzaklaştınız. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

149 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Onları bir mağarada kurtardığı gibi sizi de Rabbiniz kurtaracaktır. Allah’tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını hiç aklınızdan çıkarmayınız. Onlara hiç kimse bir şey yapamadı, size de yapamayacaklar. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

150 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Öyleyse Ey Nebi, Rabbinin kitabından sana indirilenleri izle ve ilet. Görevin budur. Ey İnananlar! Siz de, Sabah-akşam, yani her daim Allah’ı aklınızdan çıkarmayın. Sabredin. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

151 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Sakın ha sakın, imanınızda zaaf göstererek, o zalimlere uymayın. Çünkü Biz, (kendi nefislerine kıyan) o zalimler için kendilerini kat kat sarıp sarmalayacak bir ateş hazırladık; öyle ki, onlar susayıp da su istediklerinde, suratlarını kavuran yanık yağ tortusu gibi bir su sunacağız: ne berbat bir içecektir o. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

152 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Ey İnsanlar! Servet de, evlat da geçici dünya hayatının süsleridir; ürünü kalıcı olan güzel ve erdemli davranışlar, değer açısından Rabbinin katında daha hayırlıdır. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

153 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Ey Müşrikler! Ey Mücrimler! Ey suçlular! Kıyamet ve yeniden diriliş gerçekleştiğinde, huzuruma getirileceksiniz. İşte, nihayet siz, ilk yarattığımız günkü gibi Bize geldiniz; (dünyadayken) sizin için böylesi bir buluşmayı gerçekleştiremeyeceğimizi düşünüyordunuz!” öyle mi.? BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

154 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Alın bakalım kitaplarınızı. Amel Defterlerinizi. Sicilinizi. Karnenizi. Bunlar sizin dünya hayatına dair kayıtlarınız. ** Mücrimler bu kayıtları okuduklarında dehşetle irkilirler** BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

155 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Vay gele başımıza! Bu nasıl bir kayıtmış ki küçük büyük dememiş, hepsini bir bir sayıp dökmüş! Ve yapıp ettiğimiz her şeyi yazmış. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI

156 9.ncu Yılda İnen Sureler (Kehf Suresi) Evet. Biz böyle yaparız. Zira biz hiç kimseye haksızlık etmeyiz. Ey İman edenler! İşte onların akibeti böyle olacak. O halde sabredin…….. BOYKOT YILLARI PEYGAMBERLİĞİN 7-9.NCU YILI


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 7 - 9.NCU YIL BOYKOT – AMBARGO YILLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları