Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evet ( ) haklı. Sence de öyle değil mi( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evet ( ) haklı. Sence de öyle değil mi( )"— Sunum transkripti:

1 Evet ( ) haklı. Sence de öyle değil mi( )
1.Öğretmen dün( ) ( ) Bu diziler insanları uyutuyor; gerçek sorunları görmemizi engelliyor.( ) dedi. Evet ( ) haklı. Sence de öyle değil mi( ) Yukarıdaki diyalogda ayraçla belirtilen boşluklara aşağıdaki hangi noktalama işaretleri sırasıyla gelmelidir? A)(; ) (“) (“) (,) (?) B)(: ) (“) (“) (,) (?) C)(; ) (-) (,) (,) (?) D)(: ) (“) (“) (;) (?)

2 CEVAP: B

3 2. Açıklamalardan önce gelirim.
Tırnak işareti ve uzun çizgiden önce gelirim. Bağlaçlardan önce gelirim. Korku, sevinç, üzüntü bildiren cümlelerden sonra gelirim. Yukarıdaki numaralın yerine gelebilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)Noktalı virgül iki nokta virgül ünlem işareti B)Noktalı virgül iki nokta noktalı virgül ünlem işareti C) İki nokta iki nokta noktalı virgül ünlem işareti D)İki nokta noktalı virgül noktalı virgül ünlem işareti

4 CEVAP: C

5 Aşağıda kısa çizgi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır. Dil bilgisinde eklerin başına konur. Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerine ayırmak için kullanılır.

6 CEVAP: C

7 4.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)Açıklamalardan önce noktalı virgül gelir. B)Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda virgül kullanılır. Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kısa çizgi kullanılır. D)Anlamca birbiriyle ilgili sözcük, sayı yada yılların arasına kısa çizgi konur.

8 CEVAP: A

9 5.Oğlan dayıya, kız halaya (1)
At ölür, meydan kalır (2) yiğit ölür, şan kalır. Evet (3) sen de gelmeliydin. İnanılmaz, bu tablolar ne kadar da güzel (4) Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir ? Nokta virgül virgül nokta Üç nokta virgül virgül ünlem Üç nokta noktalı virgül virgül ünlem D) Üç nokta noktalı virgül virgül nokta

10 CEVAP: C

11 6. Bize dönerek şöyle dedi (1) (2) Bir düşünür şöyle demiş (3) (4) Başarı kuvvetli olana gülümser; zayıf olanın yanına uğramaz.(5) (6) Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir? A) (:) (-) (“) (:) (“) (.) B) (:) (“) (:) (‘) (‘) (“) C) (:) (“) (;) (‘) (‘) (“) D) (:) (“) (;) (-) (-) (“)

12 CEVAP: B

13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?
Okuduğunuz kitabı beğendiniz mi? B) Erzurum’dan üç (?) saatte gelmiş. C) Nasreddin Hoca ( 1208?- 1284) yılları arasında yaşamıştır. D) Akşam oldu mu eve gitmelisiniz?

14 CEVAP: D

15 8. a Fatih Sultan Mehmet İstanbul ‘u 1453de fetheder.
b Salıdan sonra gideceğiz Antalya’ ya. c Sabahleyin saat 9da konuşmuştuk. d Mustafa Kemal 9 Eylül 1922de İzmir’e gidiyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisi noktalama açısından doğrudur? A) a B) b C) c D) d

16 CEVAP: B

17 9. Ertesi gece yaşlı kurt şöyle demiş( ) ( ) Bir Tek şeye çok ihtiyacımız var ( ) Çalışkan olmak ( )
Yukarıdaki parantezle belirtilen boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? A) (;) (-) (:) (.) B) (:) (-) (:) (.) C) (:) (“) (:) (“) D) (;) (-) (;) (.)

18 CEVAP: B

19 10. 1. Ne kadar akıllı bir çocuksun !
2. Yaşasın, yarın ablamlar bize gelecekmiş ! 3. Adam, çok zeki (!) olduğunu söylüyor. 4. Yazık, yapayalnız kaldı ! Aşağıdakilerden hangisi ünlemin yukarıdaki cümlelere kattığı anlamlardan değildir? A) Alay B) Beğenme C) Üzüntü D) Acıma

20 CEVAP: C

21 11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,)ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır? Oracıkta, Hamdi’ye bir mektup yazdı. Durumu öğrendim, gerçekleri gördüm. On beş dakika geçti, Sinan’dan ses çıkmadı. D) Tanıdık yüz aradı, bulamadı.

22 CEVAP: A

23 12. Kabak kafalı bir adam ( ) sıcak bir yaz günü yorulmuş ( ) yol kenarında dinleniyordu ( )
Yukarıdaki cümlelerde parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? (,) (.) (.) B) (.) (,) (.) C) (,) (;) (.) D) (;) (.) (.)

24 CEVAP: C

25 13.( ) Karnım nasıl da gurulduyor ( ) işitiyor musunuz ( ) ( ) dedi.
Yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (-) (,) (“) (?) B) (.) (,) (.) (…) C) (.) (;) (…) (?) D) (.) (,) (…) (!)

26 CEVAP: B

27 14. Çok geçmeden bütün kuşlar ağaca kondu ve yemlenmeye başladı ( ) Kar ( ) yulaf demetleri ve kuşlar ( ) Her şey ne kadar güzel ( ) Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (.) (;) (.) (!) B) (.) (,) (.) (…) C) (.) (;) (…) (?) D) ( .) (,) (…) (!)

28 CEVAP: D

29 15. Bunu duyunca (1) sevincimden (2) (3) Yaşasın (4) diye haykırdım.
Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir? A) B) C) D)4.

30 CEVAP: B

31 16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti gereksiz kullanılmıştır?
   A)Genç,adamın boynuna sarıldı.    B)Zamanın,varsa biraz görüşelim.    C)Sessizce düşmana yaklaştı,silahı çıkardı,kafasına sıktı.     D)Öyle,bu yılı çok hareketli geçirdik.

32 CEVAP: B

33 Aşağıdaki cümlelerin hangisine
nokta konmalıdır?   A)Eyvah,yemek yandı   B)Tatilin nasıl geçiyor   C)Uçak az sonra kalkacak   D)Bir pazar akşamı

34 CEVAP: C

35 18."Çok uğraştık,elimizden geleni yaptık ( ) ne var ki başarılı olamadık."Bu cümlede boş bırakılan yere hangi işaret gelmelidir?    A) (,)         B) (:)         C) (.)               D) (;)

36 CEVAP: D

37 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?
’ da tatile çıkıyoruz. Arkadaşımla 10.30’da buluşacağız. C) 16. Ekim.1933’te Ankara’da doğmuş. D) 2. Mehmet İstanbul’u fethetmiştir.

38 CEVAP: C

39 20. Tamer ( ) “ Bende gelecek miyim ( )” diye sordu ( )
Yukarıdaki parantezlerin içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:) (?) (.) B) (:) (!) (.) C) (,) (!) (?) D) (:) (.) (?)

40 CEVAP: A

41 21. Hangi cümlenin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Neden bana hep aynı şeyleri söylüyor, anlamıyorum? Her yeri ıhlamur kokusu sarmıştı. Hâlâ cevap vermedin, bu akşam bizimle gelecek misin? Ağlıyordum yalnızlığıma, çaresizliğime, umutsuzluğuma…

42 CEVAP: A

43 22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A)İstanbul Büyükşehir Belediye’si gece kondu sorununu çözmeye çalışıyor. B)Selim’le anaokulundan beri arkadaşız. C)1995’ten beri öğretmenlik yapıyor. D)Onun en sevdiği şiiri Yağmur’du.

44 CEVAP: A

45 23.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur?
İstanbul’u görüp te ona hayran olmayan var mıdır? İstanbul’u görüpte ona hayran olmayan var mıdır? İstanbul’u görüp de ona hayran olmayan var mıdır? D) İstanbul’u görüpde ona hayran olmayan varmıdır?

46 CEVAP: C

47 24. – Aaa ( ) kaçamadı ( ) – Niye acaba ( ) – Yavru olmalı ( )
– Hayır ( ) bence yaralı ( ) Yukarıdaki cümlelerde parantez içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (,) (!) (?) (.) (,) (.) (!) (,) (?) (!) (!) (.) (,) (.) (.) (!) (.) (…) D) (!) (;) (?) (…) (;) (!)

48 CEVAP: A

49 25.Akşam üç arkadaşım bize ders çalışmaya geldi ( ) Gülşah ( ) Şerife ve Feyza ( )
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir? (;) (,) (…) B) (.) (,) (!) C) (:) (,) (.) D) (;) (,) (.)

50 CEVAP: C

51 26.Hangi cümlede noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Kalemi bana verdi. Silginizi alabilir miyim dedi? Yolculuğumuz çok iyi geçti. D)Bir bebekleri daha oldu.

52 CEVAP: B

53 27.Birisi bana ( ) ( ) Kimsin sen çocuğum ( ) ( ) dedi ( ) cümlesinde yay ayraç ( parantez) içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilir? (:) (‘) (?) (‘) (.) (;) (“) (:) ( “) (.) (:) (“) (?) (”) (.) D) (,) (’) (?) (”) (.)

54 CEVAP: B

55 28.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
A)Beni mi bekliyorsun B)İyisi mi ben kendim geleyim C)Tarlaya tohum ekecek miyiz D)Okula gitmeyecek misin

56 CEVAP: B

57 29.Hangi cümlenin sonuna nokta (.) konulmaz?
Öğrenciler bütün ödevlerini yapmışlar Bugün Ahmet’le resim sergisine gideceğiz Sevinç mi sınıfın en çalışkan öğrencisi D) Çanakkale’de binlerce şehidimiz yatıyor

58 CEVAP: C

59 30. “Avcılar, kuş sesleriyle erkenden uyanmışlardı.”
cümlesinde virgülün kullanılış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çok uzun bir cümle olduğu için B) Sıralı cümle olduğu için C) Özneden sonra virgül kullanılması gerektiği için D)”Avcılar” sözcüğü ile “kuş” sözcüğü arasındaki anlam karışıklığını gidermek için

60 CEVAP: C


"Evet ( ) haklı. Sence de öyle değil mi( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları