Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hanifi Buluç 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? A)Ayrılık yüreğimi yaktı B)Çoban, üşüyünce ateş yaktı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hanifi Buluç 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? A)Ayrılık yüreğimi yaktı B)Çoban, üşüyünce ateş yaktı."— Sunum transkripti:

1

2 Hanifi Buluç

3 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? A)Ayrılık yüreğimi yaktı B)Çoban, üşüyünce ateş yaktı. C)Havalar soğuyunca sobayı yaktı D)Yemek pişirmek için ocağı yaktı

4 Hanifi Buluç 2.)”Atatürk Ankara’yı ağaçlandırmak………… Çok çalışmıştır. ………. her gün çiftliğe gidip çalışma yapmıştır” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir? A)ama-için B)çünkü-için C)için-bu nedenle D)bu nedenle-için

5 Hanifi Buluç 3.)Aşağıdakilerden hangisi nesnel yargı DEĞİLDİR? A)Peribacaları Ürgüp yöresindedir. B)Uzun göl,Trabzon’un turistik bir yeridir. C)Yurdumda en çok hamsiyi severim. D)Alfabemizde 8 tane sesli harf bulunur.

6 Hanifi Buluç “Çocuklar,beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar,imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.” 4.)Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir? A)Arkadaşlık özlemi B)Çocuk sevgisi C)Oyun oynama sevgisi D)Çocukluk özlemi

7 Hanifi Buluç 5.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A)Benim için buraya kadar. B)Yalan söylediğim için arkadaşsız kaldım. C)Bu hediyeyi size aldım D)Bugün için geleceğinizi söyledi.

8 Hanifi Buluç 6.) “Kemal ( ) çok korkmuş olmalı ki sadece ( ) Evet. ( ) diyebildi( ) cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırayla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? A)(,) (“) (“) (.) B)B) (: ) (“) ( “) (…) C)C) (;) (-) (.) (.) D)D) (,) (-) (,) (.)

9 Hanifi Buluç 7.)”İşleyen demir pas tutmaz” atasözüyle,aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmaya çalışılmaktadır? A)temizlik B)çalışmak C)demir D)işçilik

10 Hanifi Buluç 8.) Hangi cümlede,zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? A)Merdivenlerden yavaş yavaş çıktı. B)Sağlam çürük demeden bütün meyveleri topladı. C)Karanlıkta korka korka ilerliyordu. D)Yalan yanlış ifadelerle beni kandırma.

11 Hanifi Buluç 9.)Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önde yer alır? A)sabah B)saban C)sahan D)sahne

12 Hanifi Buluç 10.)Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? A)masa B)kitaplık C)bahçe D)kaya

13 Hanifi Buluç 11.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçmiş zamanlıdır? A)Bir hafta sonra döneceğim B)Ben böyle bir şey söylemedim C)Kardeşimle top oynuyoruz. D)Size de geleceğim

14 Sevin çocuklar, ışığı renkleri, Ağaran günü, Kelebekleri, Karayı bile Sevgisiz gidilmez güzele, sevince. Her çiçek güzeldir sevince … Selahattin BATU 12-Şiirden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A)Ölçüsüzce sevmek gerektiğine B)Güzelliklerin sevgiyle görülebileceğine C) Doğayı sevmek gerektiğine D) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine

15 Hanifi Buluç 13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutan sözcük yoktur? A)Ali’nin ödevi seninkinden daha güzel. B)B) Evin boya işini ben yaptım. C) Bu konuda onun söylediklerine katılıyorum. D) Saat tam dokuzda tören başlayacakmış.

16 Hanifi Buluç 14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir? A)Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı. B)B) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak. C) Suçlular iki gün içinde yakalandı. D) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.

17 Hanifi Buluç 15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı Niteleyen sözcük yoktur? A)Baharda ağaçlar çiçek açmaya başlar. B)B) Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor. C) Gürültüyle açılan büyük kapıdan içeriye girdik. D) Sporcular sağlam bir vücuda sahiptirler.

18 Hanifi Buluç 16-Cumhuriyeti yükselterek devam ettirmek her Türk gencinin kutsal görevidir. Bunun için Türk gençleri, gönül ve amaç birliği ile bu görevi yapmak zorundadırlar. Çünkü bu, onların iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarının gereğidir. Türk’ün geleneğine yakışan da budur. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Cumhuriyeti yaşatmanın Türk gencinin görevi olduğuna B) Gençlerin amaç birliği içinde olmaları gerektiğine C) Türklerin zengin bir kültüre sahip olduğuna D) Türk gencinin iyi bir vatandaş olması gerektiğine

19 Hanifi Buluç 17-“Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-sinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır? A)Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor. B)Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler. C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar. D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.

20 Hanifi Buluç 18-“Kardeşim, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun değildir? A)üzüntüsünü – hissettirmemek B)B) duygularını - yansıtmamak C) heyecanını - belli etmemek D) saygısını - göstermemek

21 Hanifi Buluç 19-“Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Bilinçli olduğu B)B) Duyarlı olduğu C) Üzgün olduğu D) İleri görüşlü olduğu

22 Hanifi Buluç 20-“Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır? A)Çocuk, okula doğru koşarak gitti. B)B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum. C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer. D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

23 Hanifi Buluç 21-“Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır? A)Köydeki Hasan dede yaşıyor mu? B)B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir. C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var. D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

24 Hanifi Buluç 22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A)Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı. B)B) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi. C) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı. D) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı.

25 Hanifi Buluç 23-Aşağıdaki atasözlerinden hangileri aynı anlama gelmektedir? 1- Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz. 2- Av avlayanın, kemer bağlayanın. 3- At sahibine göre kişner. 4- At binenin, kılıç kuşananın. A)1-2 B)2-3 C)2-4 D)1-4

26 Hanifi Buluç 24-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? A)O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu. B)B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur. C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı. D) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi.

27 Hanifi Buluç 25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır? A)Bugün okulda yaşananlar onu çok üzmüştü. B)Sevsende sevmesen de katlanacaksın. C) Evde iki tane kedi besliyordu. D) Hesabını iyi yaparsa ev de alabilir.

28 Hanifi Buluç


"Hanifi Buluç 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? A)Ayrılık yüreğimi yaktı B)Çoban, üşüyünce ateş yaktı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları