Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

09.04.2015DETAM1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERi EĞİTMEN :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "09.04.2015DETAM1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERi EĞİTMEN :"— Sunum transkripti:

1 DETAM1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERi EĞİTMEN :

2 DETAM2 KORUYUCU MALZEME KULLANIMI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 23 Aralık 2003/25325

3 DETAM3

4 DETAM4

5 DETAM5

6 DETAM6

7 DETAM7

8 DETAM8

9 DETAM9

10 DETAM10

11 DETAM11

12 DETAM12

13 DETAM13

14 DETAM14

15 DETAM15

16 DETAM16

17 DETAM17

18 DETAM18 SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI İşyerlerinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için yapılacak korunma uygulamaları, iki ana başlık altında incelenebilir.  Toplu Korunma Uygulamaları  Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları

19 DETAM19 Toplu Korunma Uygulamaları Tehlikesiz olanla değiştirme, Yalıtım, Koruyucu/koruma içine alma, Yerel havalandırma, Yerel aydınlatma, Makine koruyucuları,

20 DETAM20 Toplu Korunma Uygulamaları Genel havalandırma, Genel havalandırma, Genel aydınlatma, Genel aydınlatma, İklimlendirme, İklimlendirme, İşaretleme/sınırlama İşaretleme/sınırlama Uyarı levhaları Uyarı levhaları

21 DETAM21 Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları İşe uygun personel seçimi, eğitim ve denetim, İşe uygun personel seçimi, eğitim ve denetim, İşe giriş sağlık muayenesi, İşe giriş sağlık muayenesi, Periyodik sağlık muayeneleri, Periyodik sağlık muayeneleri, Geri dönüş sağlık muayeneleri, Geri dönüş sağlık muayeneleri, Rehabilitasyon çalışmaları, Rehabilitasyon çalışmaları, Kişisel koruyucu donanımların kullanımı. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı.

22 DETAM22 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM Tanım: Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu maksada uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.

23 DETAM23 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI:  Tüm kişisel koruyucu donanımlar; Tam koruma sağlamalıdır. Tam koruma sağlamalıdır. Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır. Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır. İşyeri şartlarına uygun olmalıdır. İşyeri şartlarına uygun olmalıdır.

24 DETAM24  Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.

25 DETAM25   Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

26 DETAM26   Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, mecburi hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü tedbir alınmalıdır.

27 DETAM27   Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

28 DETAM28  İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.  İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir.

29 DETAM29   İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır.   İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.

30 DETAM30 Eğitim: Kişisel koruyucu donanımları kullanan kişiler; Korunmanın gerekliliğini, Koruyucunun başka korunma yönteminin yerine veya yanı sıra kullanılmasının nedenlerini, ve bunu kullanarak sağlayacakları yararı anlamış olmalıdırlar. Korunma olmadığında oluşacak maruziyetin sonuçlarıyla birlikte, kişisel koruyucu donanımların kullanım kuralları ve hangi durumlarda maksada uygun ve etkili çalışmayacağı da açık bir biçimde anlatılmalıdır.

31 DETAM31 Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni makineler birçok riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu riskleri azaltmak için de bazı koruyucu önlemler alınmıştır. Üç ana ilke altında toplayabileceğimiz bu önlemler:  Tehlikeyi kaynağında yok etmek  Tehlike kaynağını kapatmak ve engellemek  Kişisel koruyucu vermek ve kullandırmak

32 DETAM32  Kişisel koruyucular, genelde insan bedeninin belli yerlerini, işyerlerindeki çalışmalar sırasında meydana gelebilecek bir takım tehlikelere karşı korumak için geliştirilmişlerdir.

33 DETAM33 İşçiyi tehlikelerden korumak için verilecek kişisel koruyucularda temel ilke:  Verilecek kişisel koruyucunun yapılacak işe uygun olması,  Kullanacak kişiye rahatsızlık vermemesi.

34 DETAM34  İşçiye verilen kişisel koruyucu yapılan işe uygun olmazsa koruyucu görevini yapamaz, üstelik işçiye zarar da verebilir.  Örnek: Gerilim altında çalışan bir işçiye alüminyum baret verilmesi o işçiyi, korumaktan öte zarar verir.  Genellikle işçilerin kullanmayı zor kabullendikleri kişisel koruyucular, kullanım sırasında işçiyi rahatsız ediyorsa, bu kişisel koruyucuları kullanmak istemezler.

35 DETAM35  Sürekli geliştirilen kişisel koruyucuları insan vücudunda korudukları bölgeye göre şöyle sınıflandırabiliriz: A. Baş ve yüz koruyucuları B. Kulak ve göz koruyucuları C. Solunum yolları koruyucuları D. El ve ayak koruyucuları E. Gövde koruyucuları

36 DETAM36 A. Baş ve Yüz Koruyucuları 1. Baret : Yüksek bir yerden aşağıya düşen cismin başa isabet etmesi, başın sert bir yere çarpması, fırlayan bir cismin başa vurması, hareket halindeki bir yükün veya taşınan bir malzemenin başa çarpması ve yüksek bir yerden düşmede başın yere vurması şeklinde olabilir.

37 DETAM37 Baret kullanımında uyulması gereken hususlar:   Baretinizi çene bağını iptal etmeden, çene bağı geçirilmiş olarak kullanınız.   Baretinizi başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayınız, bu suretle çarpmanın bir nokta veya bölgeye doğrudan doğruya isabet etmesi yerine yükün dağılımı ile etkisini azaltabilirsiniz. Aksi halde baret başınızdan düşüp fırlayabilir. Yüksek bir yerden düşmede çene bağının önemi inkar edilemez.

38 DETAM38   Baret çatlamış veya deforme olmuş bulunursa muhakkak değiştirilmelidir.   Baret kullanılmadığı iş süresi dışında temiz olarak muhafaza edilmeli, dış tesirlerden korunmalıdır.

39 DETAM39

40 DETAM40   Elektrikçilerin kullandığı baretler ayrıca yüksek voltaja dayanıklı olarak seçildiğinden başka bir cins baretle değiştirilmemelidir.   Elektrikçi baretinin yüzeyinin kirli bulunmaması baretin bir elektrik hattına temas etmesi halinde vücuda cereyan geçmemesi için önemlidir.

41 DETAM41 GÜVENLİK BARETİ GİYİNİZ

42 DETAM42 BARETİNİZİN UYGUN OLUP OLMADIĞINI DEVAMLI KONTROL EDİNİZ

43 DETAM43

44 DETAM44

45 DETAM45

46 DETAM46

47 DETAM47 2. Şeffaf Yüz Siperi : Kimyasal ve metal sıçramalar ile kıvılcımlara karşı yüzü ve gözleri korumak için kullanılır. 3. Isı Siperi : Yüzü ısıya karşı korumaktadır. Fırın vs. gibi aşırı sıcak ortamın karşısında ortam ısısından yüzün korunmasında % oranında ısı düşüşü sağlamaktadır.

48 DETAM48 4. Kaynakçı Yüz Siperi : Elektrik kaynağı ışınlarına ve ısıya karşı yüzü ve gözü korumak için kullanılır. El ile tutularak kullanılan tipleri olduğu gibi baş bandına takılan veya barete monte edilen tipleri de bulunmaktadır. Barete takılan tiplerinde gerektiğinde siper baş üstüne doğru kaydırılabilmektedir.

49 DETAM49

50 DETAM50

51 DETAM51 5. Başlık (Baş örtüsü veya saç filesi) : Özellikle kadın işçilerin saçlarının makinelerin hareketli aksamına (miller, kayışlar, volanlar, zincirler, matkaplar, dişliler) kaptırılmaması ve kazaya uğramamaları için saçlarını örten başörtüsü veya saç filesi şeklinde korunma malzemesidir.

52 DETAM52 SAÇ FİLESİ KULLANINIZ

53 DETAM53 6. Asit Başlığı : Başı ve yüzü kimyasal maddelerden özellikle asit sıçramalarından korumak üzere kullanılır. 7. Boyacı Başlığı : Özellikle boya püskürtme işçilerinin başlarını ve solunum yollarını korumada kullanılır.

54 DETAM54 B. Kulak ve Göz Koruyucuları 1. Kulaklık ve Kulak Tıkaçları : Bu tip koruyucular duymamızı tamamen kaldırmayıp desibel nispetinde ses veya gürültünün seviyesini azaltır.

55 DETAM55  Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde gürültü seviyesi 80 desibeli geçmemelidir.  Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı, bazı makinelerin çalışma özellikleri ya da arada oluş nedenleri ile gürültülü çalışmanın önlenemediği durumlarda üst sınır 95 desibel olabilir.

56 DETAM56 KULAK KORUYUCULARININ KULLANILMASI takılıp çıkartılacağı öğretilmelidir. Kulak koruyucularının etkili bir şekilde kullanılmasının sağlanması için koruyucunun ^Nasıl, ^Nerede, ^Ne zaman

57 DETAM57 KULAK KORUYUCUSU ALIŞTIRMA PROGRAMI Koruyucunun sürekli kullanımına başlamadan önce kullanıcıların uğultu, ağrı gibi şikayetlerinin baştan giderilerek, sürekli kullanmasının sağlanması için; Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün 30 dakika 1 saat 2 saat 3 saat Tüm gün çalışma boyunca 30 dakika 1 saat 2 saat 3 saat kullandırılarak bir alıştırma programı uygulanmalıdır.

58 DETAM58 Koruyucular gürültüsüz bir yerde temiz elle takılmalı ve çıkartılmalıdır.

59 DETAM59 Alıştırma programı sonunda koruyucu kullanmakta halen güçlük çekiliyorsa durum işyeri hekimine bildirilmelidir.

60 DETAM60 Koruyucu kullanılarak gürültünün kontrol altına alındığı yerlerde koruyucuyu kısa bir süre bile çıkarmak sakıncalıdır.

61 DETAM61 8 saatlik çalışma süresinde işbaşında 5 dakika koruyucusuz çalışmak hiç koruyucu kullanmamakla eşdeğerdir.

62 DETAM62 İşçilerde koruyucu ile kapatılan kulakların gerekli sesleri duymayacağından dolayı iş kazası olasılığını doğuracağı inancı yanlıştır.

63 DETAM63 Çünkü; kulak koruyucuları yüksek frekanslı sesleri alçak frekanslı seslerden daha çok tutar ve alçak frekans bölgesinde olan insan sesleri daha iyi işitilir. Bu nedenle koruyucu kullananlar karşılıklı konuşmada birbirlerini daha iyi duyarlar.

64 DETAM64 DİKKAT !  Size verilen kulaklığınızı toz veya kirden temizlemek için su ile yıkamayınız, nemli bezle siliniz. Kulak tıkacınızı ılık suda yıkayabilirsiniz.  Kulak tıkacınızı kullanmadığınız zaman kutusu içinde muhafaza ediniz.  Kulaklık ve kulak tıkacını aynı anda beraber kullanmayınız.  Gürültülü ortamdan çıktığınızda kulak tıkacınızı çıkarıp kutusuna koyunuz.  Gürültülü ortamdan çıktığınızda barete takılı kulaklığınızı dışa açınız.

65 DETAM65 GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞMALARDA KULAKLIK KULLANINIZ

66 DETAM66 KULAK KORUYUCULARININ KORUMA KADEMELERi KORUYUCU GÜRÜLTÜ AZALTMA SEVİYESİ (dB) FREKANS (Hz) Kulak Tıkacı Manşon Kulak Tık.+ Manşon Manşonlu Baretler Hz Hz Hz 5-20 dB 2-15 dB dB 2-7 dB dB dB dB 7-25 dB dB dB dB dB

67 DETAM67 2. Gözlük : Sanayinin çeşitli dallarında gördüğümüz;  Uçucu parçalara,  Tozlara,  Kıvılcımlara,  Bir takım gaz ve kimyasal sıvılara,  Korozif ve yakıcı etkisi olan bu tip maddelerin ve metal eriyiklerin sıçramalarına,  Kaynak ışınlarına,  Yüksek ışık şiddetine,  Katı yakıtın yanarken meydana getirdiği parlaklığa,  Radyasyonakarşı gözlerimizin korunması için gereklidir. gözlerimizin korunması için gereklidir.

68 DETAM68  Normal görmeler için dereceli gözlük kullanmak zorunda bulunan işçilerin koruyucu gözlük takmaları durumunda, koruyucu gözlüklerin camları, dereceli gözlükteki camların numaralarına uymalı ve koruyucu gözlüklerin, dereceli gözlükler üzerine takılmaları sağlanmalıdır.

69 DETAM69  Koruyucu gözlükte veya yüz siperinde veya çeşitli maskelerde kullanılan cam veya saydam plastik malzemenin işe uygun ve dayanıklı olması gerekmektedir.  Bu farklılıklar göz önünde tutulduğunda yapılmakta olan işe uygun olmayan gözlüğün pek fazla fayda sağlamayacağı gibi mahsurları da ortaya çıkmaktadır.

70 DETAM70 GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ KULLANINIZ

71 DETAM71 İŞ GÜVENLİĞİ GÖZLÜĞÜ KULLANINIZ

72 DETAM72 C. Solunum Yolları Koruyucuları  Bu gün sanayide kullanılan birçok kimyasal madde katı, sıvı, gaz ve buhar halinde bulunsun insan bünyesini olumsuz yönde etkilemekte ve ani etkiyle zehirlenmelere uzun süreli etkilerle de meslek hastalıklarına yol açabilmektedir.

73 DETAM73  Maskelerde amaç, zehirli ve zararlı ortamda akciğerlere temiz hava gitmesini sağlamaktır.  Aynı anda gözü ve yüzü korumak gerekiyorsa tam yüz maskesi,  sadece solunum yolarını korumak istiyorsak yarım yüz maskesi kullanılır.

74 DETAM74 Kullanılan Gaz ve Toz Maskeleri : –Tam Yüz Gaz Maskesi : Çeşitli gazlara karşı gözleri, yüzü ve solunum organlarını korur.

75 DETAM75  Yarım Yüz Maskesi : Zehirli veya rahatsız edici gaz, duman, tozlara karşı solunum organlarını korumak için kullanılır.  Gaz Filtreleri : Her türlü zehirli ve zararlı gazlara karşı üretilmiş aktif kömürlü filtrelerdir.

76 DETAM76 –Hortumlu Maskeler : Yüzü ve solunum sistemini koruyucu cihazlardır. –Basınçlı Tüplü Maskeler : Sırtta taşınan ve içinde hava veya oksijen bulunan tüp, fleksbil hortum, hava veya oksijen akımını sağlayan regülatör ve tam yüz maskesinden oluşur. –Kendiliğinden Oksijen Sağlayan Maskeler –Yangından Kaçış Maskeleri : Hem alev, hem 1000 C sıcaklık, hem de zehirli gazlardan korur. –Toz ve Duman Maskeleri 0

77 DETAM77 YÜZ MASKESİ KULLANINIZ

78 DETAM78

79 DETAM79 D. El ve Ayak Koruyucuları İş kazalarında en çok yaralanan uzuvlar el ve ayaklardır. 1. Eldivenler : El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olmalıdır.  Matkap, pres, torna vb. (döner aksamlı) tezgahlarda çalışan işçiler eldiven kullanmamalıdır.

80 DETAM80  Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçilere verilecek eldivenler, ellik veya el kılıfları işe dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.  Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilmelidir.

81 DETAM81

82 DETAM82  Sıcaklığa karşı ve döküm işlerinde : Deri eldiven  Asitlerle çalışmalarda : Neopren kauçuktan, nitril kauçuktan ve PVC’den yapılmış eldiven  Saç ve ağaç kesme işlerinde : Deri eldiven  Yüksek gerilim elektrik işlerinde : Kauçuk eldiven (gerilime uygun)  Cam ve metal sanayi ile kasap işleri : Naylon kaplı çelik örgülü eldiven 2. Kolluklar : Ateşe, suya, yakıcı sıvıların sıçramalarına karşı ve cam kesme işlerinde kesilmeye karşı kullanılır.

83 DETAM83 İŞ ELDİVENİ KULLANINIZ

84 DETAM84

85 DETAM85

86 DETAM86 3. İş Ayakkabıları, Botlar ve Çizmeler : Ağır ve yuvarlanabilir malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde, çivi batmalarına, erimiş metal sıçramalarına karşı iş ayakkabısı kullanılır.

87 DETAM87  Çivi batmalarına karşı ayakkabının ayakla taban arasına alüminyum veya çelik altlık konur.  Düşen ağır parçaların olduğu işlerde işçilerin ayakkabılarının üzerine metal bir koruyucu takılır. Metal koruyucular 1 m yükseklikten düşecek 20 Kg.lık ağırlığa dayanacak şekilde olmalıdır.  Elektrik işlerinde çalışan işçilere yalıtkan ayakkabı verilmelidir. Bu ayakkabının altı yüksek gerilime dayanıklı lastikten olmalıdır.

88 DETAM88  Asit veya kostiklerle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya ayakkabı verilir.  Kıvılcımın tehlikeli olduğu işlerde çalışan işçilerin ayakkabılarında, çelik veya demir çivi, kabara, burun demiri, nalça gibi metal kısımlar bulunmaz.  Su veya çamur içinde veya havuzlarda çalışan işçilere, uygun boyda ve nitelikte çizmeler verilir.  Yangın, aşırı sıcak malzeme ile temas gibi durumlarda ise asbest veya lamize kumaş kılıflı bot ve çizmeler kullanılması gerekmektedir.

89 DETAM89 DİKKAT !  Metal burunlu ayakkabınızın içinden metal parçayı çıkartmayınız.  Ayakkabınızın metal bombeli burnu ile malzemeyi itme, malzemeye vurma gibi değişik maksatlı kullanımı denemeyiniz.  Çizme giyeceğiniz yerde ayakkabınızla iş görmeyiniz.  İş ayakkabınızı işletme dışında kullanmayınız

90 DETAM90 ÇELİK BURUNLU AYAKKABI GİYİNİZ

91 DETAM91 ÇEŞİTLİ İŞ AYAKKABILARI

92 DETAM92 Ayaklarda oluşabilecek mantarlara karşı ne yapmalı ?  Başkalarının terliğini, ayakkabısını (özellikle çıplak ayakla) giymeyiniz. Kendi eşyalarınızı da başkasının giymesine izin vermeyiniz.  Birisi ayak parmaklarını kaşıyorsa, mantar hastalığı olma kuşkusu vardır. O kişiyi uyarmaktan çekinmeyiniz. Ellerini hiçbir yere dokunmadan bol sabunlu su ile yıkamasını öneriniz. Yıkanmadığı takdirde başkasına bulaştıracağını söylemeniz gerekir. Ayak parmaklarında ve kasıklarda kaşıntı, mantar hastalığı için kuşku duyulmasına neden olmalıdır.

93 DETAM93  Mantar hastalığı tümüyle düzelebilir. Bunun için gerekli ilaçlar vardır.  Hastalığın tümüyle geçmesi için, hastalıklı bölgelerin ıslak kalmaması, kurutulması, temizlenmesi, yıkanması, sonra da gerekli ilaçların kullanılması yeterlidir.

94 DETAM94 4. Tozluklar : Bacakları ateşe ve sıçrayan kıvılcımlara karşı korur.

95 DETAM95 E. Gövde Koruyucuları  İşçilerin vücudunu iş yerinin ve çevrenin zararlı etkilerinden korumak için, ayrıca kendi elbiselerine zarar vererek giyilmez duruma getirecek işlerde işin özelliğine göre koruyucu iş elbisesi verilir.

96 DETAM96 1. İş Elbiseleri : İş elbiseleri yapılan işe ve mevsim şartlarına göre değişik malzemeli olarak yapılmaktadır.  İşçiyi mekanik etkilerden, toz ve kirli havadan korur.  Döner makinelerin, sarma ve kapma tehlikesi mevcut olan makine aksamının olduğu bölümlerde elbiselerin sarkmış kısımları bulunmamalı, elbiseler dar olmamalıdır.

97 DETAM97 UYGUN İŞ ELBİSESİ KULLANINIZ

98 DETAM98

99 DETAM99 UYGUN ELBİSE GİYİNİZ

100 DETAM Önlükler : İşçinin vücudunun ön yüzünü ısıya, aside, kıvılcım sıçramalarına ve ıslaklığa karşı korur. Önlüğün malzemesi yapılan işin türüne göre değişir. 3. Yağmurluklar : İşçiyi yağmurdan ve ıslak ortamdan korumada kullanılır.

101 DETAM Emniyet Kemerleri (Normal Tip) : Yüksek gerilim hatlarında, telefon ve elektrik direklerindeki bakım ve montaj işlerinde 3 metrenin üzerindeki yükseklikte çalışan işçileri düşmelere karşı korumada kullanılan aparattır. 5. Emniyet Kemerleri (Paraşüt Tipi) : Bina, fabrika, baraj inşaatlarında, montaj işlerinde 3 metrenin üzerindeki çalışmalarda işçileri düşmelere karşı koruyucu, kuyu veya kanalizasyonlarda zehirli gaz bulunan tanklarda yapılan çalışmalarda yaralanma veya bayılma durumunda kurtarıcı aparattır.

102 DETAM Emniyet Kemeri Tutma Halkası ve Kancası : Bel tipi (normal tip ) ve paraşüt tipi emniyet kemerlerinde, emniyet kemerinin sabit bir yere bağlanmasına yarayan aparattır. Her parçası en az 1150 Kg’lık yüke dayanıklıdır. 7. Güvenlik Ağları : İpleri doyurulmuş naylondur. Emniyet kemeri kullanılmayacak yerlerde veya emniyet kemerine ek bir emniyet olarak kullanılır.

103 DETAM103 KİŞİSEL KORUNMA ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞINIZ MAKİNENİN TÜM KISIMLARINI TEMİZ TUTUNUZ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞINIZ MAKİNENİN TÜM KISIMLARINI TEMİZ TUTUNUZ Tehlikeli sıvıları sağlam kaplarda ve uygun yerlerde depolayınız Tehlikeli sıvıları sağlam kaplarda ve uygun yerlerde depolayınız

104 DETAM104 TEMİZLİK YAPMADAN ÖNCE MAKİNEYİ KAPATINIZ

105 DETAM105 ÇALIŞTIĞINIZ İŞE UYGUN KORUYUCU MALZEME KULLANIN

106 DETAM106 TORNA TEZGAHI KORUYUCU GÖZLÜKLERİNİZİ KULLANINIZ

107 DETAM107 TORNA TEZGAHI KULAKLIKLARINIZI KULLANINIZ

108 DETAM108 SAÇ KESME İŞLERİNİ ELDE YAPMAYINIZ

109 DETAM109 KAYNAK KAYNAK MASKENİZİ KULLANINIZ

110 DETAM110 BOYA İŞE UYGUN YÜZ MASKESİ KULLANINIZ

111 DETAM111 SİPRAL TAŞLAMA KORUYUCU ELDİVEN VE KULAKLIK KULLANINIZ

112 DETAM112 ELEKTRİK İLE ÇALIŞIRKEN UYGUN KORUYUCU MALZEME KULLANINIZ

113 DETAM113

114 DETAM114

115 DETAM115

116 DETAM116

117 DETAM117

118 DETAM118

119 DETAM119

120 DETAM120

121 DETAM121

122 DETAM122

123 DETAM123

124 DETAM124

125 DETAM125 KULLANILMAYAN KORUYUCULARIN HİÇBİR KORUNMA SAĞLAMAYACAĞI UNUTULMAMALIDIR !

126 DETAM126 SONU BÖYLE OLMASIN !

127 DETAM127 HEDEFİMİZ  (0) SIFIR İŞ KAZASI  (0) SIFIR İŞ GÜCÜ KAYBI  (0) SIFIR İŞ GÖREMEZLİK GÜN SAYISIDIR Başaracağımıza inancımız tamdır.

128 DETAM128

129 DETAM129 YAYIN DOKÜMANTASYON web

130 DETAM130 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"09.04.2015DETAM1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERi EĞİTMEN :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları