Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D O S Y A S I BRİFİNG EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D O S Y A S I BRİFİNG EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA"— Sunum transkripti:

1 D O S Y A S I BRİFİNG 2012 -2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA
İLÇESİ : MANAVGAT ADI : MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

2 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

3 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

4 “En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir.
Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.” M. Kemal

5

6 İSTİKLÂL MARŞI Mehmet Akif ERSOY
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhî şudur ancak emeli; Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar – ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecde ile bin secde eder – varsa – taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl Olsun artık, dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Mehmet Akif ERSOY

7 GENÇLİĞE HİTABE Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim 1927
Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyet’ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakır-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.           Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyet’ini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK Ekim 1927

8 “Muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” (M.K.ATATÜRK)
SUNUŞ “Muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” (M.K.ATATÜRK) Eğitim bir millet hayatı için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Eğitim yolu ile bilim ve sanatta yükselen milletler dünyada güçlü bir konuma sahip olmuşlardır.Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerini tetikleyen unsur matbaanın bulunmasıyla okuma yazmanın artması olmuştur.Bu şekilde eğitimde büyük hamleler yapan Avrupa her alanda güçlü bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Ortaçağ döneminde Türk İslam Rönesanssını gerçekleştiren Türk İslam Devletleri bunu kurmuş oldukları eğitim kurumları ile gerçekleştirmişlerdir.Büyük Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk’ün kurmuş olduğu Nizamiye Medreseleri eğitim alanındaki büyük atılımın yapılmasını sağlamıştır.Farabi,İbni Sina,İbni Rüşt, Uluğ Bey, Ali KUŞÇU, Akşemsettin vb. gibi isimlerini saymakla bile aciz kalacağımız ilim adamları bu müesseselerde yetişmişlerdir.Bilim ve sanat alanında o dönemde Avrupa’nın çok ilerisinde bir medeniyet oluşturmuşlardır.Birçok bilimsel buluşa imza atmışlar; kitapları Avrupa Üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Yüce Önder Mustafa Kemal ATATÜRK eğitimin önemine işaret ederek eğitim alanında bir çok yenilikleri gerçekleştirmiş; Tevhidi Tedrisat Kanunu ile batılı bir eğitim sistemini ülkemize getirmiştir. Eğitimin bir millet için var olma veya yok olma mücadelesi olduğunu çeşitli sözlerinde belirtmiştir. Birçok batılı tip de eğitim kurumunu açmıştır. Yeni üniversiteler açarak eğitime verdiği önemi ortaya koymuştur. Biz de Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek için mutlaka düzenli, disiplinli ve planlı çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu plan MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesinin yılları arasındaki çalışmaları planlamak, hedeflerini ortaya koymak ve gerçekleştirmek için yapılmıştır.Bir şeyi sadece istemek yeterli değildir.İstediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için mutlaka planlı ve özverili bir şekilde çalışmamız gerekmektedir. Bu plan OGYE ekibinin ortak çalışması, paydaşlarımızın desteği ile oluşturulmuştur. Planın uygulanması aşamasında da bu ortak çalışma ve desteğin devam edeceği inancındayım.

9 Mahmut BEZ OKUL MÜDÜRÜ

10 MEDENİ TOPLUM OLABİLMEK
Hiçbir sistem özünde kötü değildir. İnsanlar sistem ve programları kendilerine göre aşındırarak kötü bir yönetim ve uygulama geliştirebilirler, beraberinde bu da başarısızlık doğurur. Uygulanan programların çağa uygun olması yeterli olmayabilir. Biz insanlar hayatı bir düzen ve sistem olarak algılamadığımız müddetçe bu hep böyle olacaktır. Kuralları uygulamak ve yapılan icraatlara inanmak, bunlar üzerinde çalışmak ve sonuna kadar arkasında durmak. Verilenler ışında son yıllarda eğitimde büyük atılımlar içerisinde olduğumuzu ve modern sistemleri uyguladığımızı söylemeliyiz. Uygulanan modeller medeni insanlar grubu olabilmek, ileri görüşlü olmak, sistemli yaşamak, dünyayı anlamak ve ülkemizi daima muasır yapabilmek içindir. Oliver CROMWEL: “ Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz”, der. OGYE çalışmaları son yıllarda TKY’ yi de içine alacak şekilde uluslar arası düzeyde kendini kanıtlamış eğitim projesi olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmalar eğitim kurum ve birimlerimizi sadece dershane mantığından çıkartıp, topluma, ülkeye ve dünyaya açmayı hedefleyen uygulamalardır. Eğitimi sadece, İdare, öğretmen ve öğrenci ilişkisi olarak düşünmek medeni olmamızı engellediği gibi toplumumuzdan okullarımızı soyutlamıştır. Okulumuzun bulunduğu çevredeki bütün imkânları kullanmak ve tehditlere karşı tedbirli olmak bu çalışmanın temelini teşkil eder. Eğitim kurumunun tüm birimlerini motor olarak varsayarsak, çevre faktörlerini dişli olarak buna eklemeliyiz. Örneğin lisemizin bahçesi çok geniş olduğu için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’yle irtibata geçilip çok çeşitli fidanlar getirterek bir yeşil alan oluşturulup, artılarımızı kullanmayı amaçladık. Eğitim topyekûn ve devamlı olan bir iş. Atatürk’ün hedeflerine ulaşmak öncelikle eğitimle olacaktır. Cahil toplumlar küçük şeylere günlerce sevinip, yine küçük olaylara yıllarca takılıp kalırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’nın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini ve kimler arasında geçip kimin kaybedeceğini ölmeden önce tahmin etmesi (Sadabat Paktı ve Balkan Antlantı da bunun göstergesidir) bir falcılık değil ileri görüş şaheseridir. Bu çalışmalar ve uygulamalarımız bize Atatürk ruhunu kazandıracak ve medeni yapacaktır. Dün yaptığınız şey size hala iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen ve uygulanmasında emeği geçecek olan herkese teşekkürlerimi sunarım. Mahmut BEZ MATSO Denizcilik An.Mes.Lis.Müd

11 TARİHÇESİ MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğretim yılında Çeltikçi Köyü, Mutlu Selim Mevkiinde eğitim ve öğretime açılmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait metre kare olan arsa üzerine 1100 metre kare olarak Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yaptırılmış olup, yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Betonarme olan bina dört katlıdır. Okulumuzda 15 derslik, birer adet Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarı, birer adet Resim, Müzik, Bilgisayar dersliği, bir adet Denizcilik Alanı dersliği, bir adet kapalı spor salonu ve büro çalışma odaları bulunmaktadır. Okulumuzda ilk olarak Şerafettin ŞENOL okul müdür vekilliği yapmıştır.2010 Şubat ayından itibaren de okul asil müdürlük görevini Mahmut BEZ yürütmektedir. Okul Müdür Yardımcılığı görevini Hatice AĞAN ve Ahmet ÜNAL yürütmektedir.

12 OKULUN TARİHÇESİ OKULUN BİNA DURUMU
Okulumuz ilk olarak Eğitim öğretim yılında açılmıştır OKULUN BİNA DURUMU BİNA FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ Sıra Kullanım Alanı Sayısı 1 Arşiv 2 Bekleme Salonu 3 BT Sınıfı Sayısı 4 Daktilografi Oda Sayısı 5 Depo 6 Derslik Sayısı 15 7 Derslik Sayisi (Kullanilmayan) 8 Müdür Odası 9 Müdür Yardımcısı Odası 10 Öğretmenler Odası 11 Rehberlik Servisi Oda Sayısı 12 Spor Salonu Sayısı Diğer sosyal faaliyetler : Okulumuz TEMA vakfının üyesidir. Bahçenin durumu : 19,700 metre kare bahçesi vardır

13 Kurum Bünyesindeki Alan ve Dallar
Kurum Türü Alan Dal  Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi  GEMİ YAPIMI ALANI  Ahşap Yat ve Tekne İmalatı  DENİZCİLİK ALANI  Yat Kaptanlığı  Gemi Yönetimi Kurum Bilgileri Kurum Adı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Kurum Kodu 971839 Kurum Türü Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Adresi ÇELTİKÇİ KÖYÜ MUTLU SELİM MEVKİ İlçe MANAVGAT İl ANTALYA Telefon Faks Web Sitesi matsodenizciliklisesi.k12.tr E- Posta Durumu Açık OKUL MÜDÜRÜ Asil Mahmut BEZ Cep.Tel

14 I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi B- KURUM KODU : C- TELEFONU : —Faks: D- ADRESİ : Çeltikçi Köyü / Manavgat E- AMACI : Denizcilik sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak. F- SEVİYESİ : Orta Öğretim Anadolu Meslek Lisesi G- ÖĞRENİM ŞEKLİ: Normal II. BÖLÜM A-OKULUN TARİHÇESİ : MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğretim yılında Çeltikçi Köyü, Mutlu Selim Mevkiinde eğitim ve öğretime açılmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait metre kare olan arsa üzerine 1100 metre kare olarak Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yaptırılmış olup, yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Betonarme olan bina dört katlıdır. Okulumuzda 15 derslik, birer adet Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı, birer adet Resim, Müzik, Bilgisayar dersliği, bir adet Denizcilik Alanı dersliği, bir adet kapalı spor salonu ve büro çalışma odaları bulunmaktadır. Okulumuzda ilk olarak Şerafettin ŞENOL okul müdür vekilliği yapmıştır.2010 Şubat ayından itibaren de okul asil müdürlük görevini Mahmut BEZ yürütmektedir. Okul Müdür Yardımcılığı görevine Hatice AĞAN ve Ahmet ÜNAL bakmaktadır.

15 III. BÖLÜM OKULUN FİZİKİ MEKANLARI VE ARSA BİLGİLERİ:
Sınıf-bölüm sayısı: Faaliyette uygun olan 16 adet derslik bulunmaktadır. Fizik, Kimya, Denizcilik ve Biyoloji laboratuarı ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Toplam 4 şube ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Laboratuar: Okulumuzda 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuara bilgisayar takviyesiyle okulun ihtiyacına cevap verebilecek konumdadır. Ayrıca kullanılan Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı ve Denizcilik sınıfı bulunmaktadır. Ancak Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarlarında düzenlemelerin yapılması ve deney dolaplarının oluşturulması gerekmektedir. Kapalı Alanlar: Okulumuzun ana binası 1100 metre kare büyüklüğündedir. Dört katlı ve betonarme binadır. Derslikler, laboratuarlar 40 metre kare civarında olup, Müdür Yardımcısı-Memur odası 20 metre kare civarındadır. Bu mekânlar kullanım olarak yeterli büyüklüktedir. Bahçe: Okulumuz bahçesi üzerinde bulunan binalar dışında metre kare civarındadır.Çevre düzenlemesine ihtiyacı vardır.Okul ana kapısından okul girişine kadar olan yaklaşık 5000 metre kare alana yerel imkanlar kullanılarak asfalt döşenmiştir..Bahçeye bank ve oturak henüz yeteri kadar temin edilememiştir. Ancak bunların arttırılması faydalı olacaktır.Okulun etrafı ihate duvarı ve çit teli ile çevrilmiştir. Su şebekesi: Okulun su şebekesi döşenmiş durumdadır. Okulun su ihtiyacı Çeltikçi Muhtarlığı tarafından karşılanmaktadır. Okulun logar çukurları mevcut olup; üstü betonludur. Tehlike arz etmeyecek şekildedir. Arsa Mülkiyeti: Okulun arsa mülkiyeti köy tüzel kişiliğinden Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir. Su sarfiyatı: Okul su giderleri Çeltikçi Muhtarlığı tarafından karşılandığı için herhangi bir ödeme yapılmamakta ve kayıt tutulmamaktadır. Elektrik sarfiyatı: Okulun elektrik giderleri resmi ödeneklerle karşılanmaya çalışılmaktadır.

16 IV. BÖLÜM YÖNETİCİ SAYISI Okulumuzun 1 Müdür ve 2 Müdür yardımcısı kadrosu bulunmakta ve şu anda 1 müdür ve 2 Müdür yardımcısı görev yapmaktadır ÖĞRETMEN SAYISI : KADROLU ÖĞRETMEN SAYISI : Branş Öğretmeni :16 ÖĞRETMENLERİMİZ Abdullah BİLGE Oya ÜNAL Bahri SERTKAYA Turgay BELİKTAY Sedat GÜNGÖRENLER H.Demet GÜLDEN İlker KABACI Yüksel ÜNALDI Hasan BİBER Sibel CEYLAN Fatih UYAR Neslihan ÖDEK TEPE Ramazan EĞRİ Mehmet ÇAKICI Sertan TURAN Erdal AKMAN

17 BRANŞLARINA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI
PERSONEL DURUMU BRANŞLARINA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI Sıra Branşı Kadın Erkek Toplam

18 Sınıf : Kız Erkek Toplam
ÖĞRENCİ DURUMU ÖĞRENCİ SAYISI Sınıf : Kız Erkek Toplam 9/A 9/B 9/C 10/A 10/B 10/C 11/A 11/B 12/A 12/B GENEL TOPLAM : V –BÖLÜM İHTİYAÇLAR Yabancı Dil : Rehberlik : Din Kült.ve Ah.Bil :

19 SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRENCİ SAYISI SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Kurum Türü 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Toplam Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 64 57 49 22 192 Kurum Bünyesindeki Okulların Alanları, Dalları ve Öğrenci Sayıları 9. sınıfların ortak olması sebebi ile alan ve dallardaki öğrenci sayıları okulun toplam öğrenci sayısı değildir. Toplam öğrenci sayısı için Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları tablosuna bakınız. Kurum Türü Alan Dal 9.Sın 10.Sı 11.Sın 12.Sı Toplam Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi DENİZCİLİK ALANI 46 37 30 9 122 GEMİ YAPIMI ALANI 18 20 13 70

20 KURUMUN FİZİKİ YAPISI Sınıf-bölüm sayısı: Faaliyette uygun olan 16 adet derslik bulunmaktadır. Fizik, Kimya, Denizcilik ve Biyoloji laboratuarı ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Toplam 4 şube ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Laboratuar: Okulumuzda 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuara bilgisayar takviyesiyle okulun ihtiyacına cevap verebilecek konumdadır. Ayrıca kullanılan Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı ve Denizcilik sınıfı bulunmaktadır. Ancak Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarlarında düzenlemelerin yapılması ve deney dolaplarının oluşturulması gerekmektedir. Kapalı Alanlar: Okulumuzun ana binası 1100 metre kare büyüklüğündedir. Dört katlı ve betonarme binadır. Derslikler, laboratuarlar 40 metre kare civarında olup, Müdür Yardımcısı-Memur odası 20 metre kare civarındadır. Bu mekânlar kullanım olarak yeterli büyüklüktedir. Bahçe: Okulumuz bahçesi üzerinde bulunan binalar dışında metre kare civarındadır.Çevre düzenlemesine ihtiyacı vardır.Okul ana kapısından okul girişine kadar olan yaklaşık 5000 metre kare alana yerel imkanlar kullanılarak asfalt döşenmiştir..Bahçeye bank ve oturak henüz yeteri kadar temin edilememiştir. Ancak bunların arttırılması faydalı olacaktır.Okulun etrafı ihate duvarı ve çit teli ile çevrilmiştir.

21 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK TARAFLI OKUL ORTAKLIKLIĞI PROJESİ TANITIMI

22 HAREKETLİLİKLER PLANLANAN HAREKETLİLİKLER: 1. ÖĞRETMEN TOPLANTISI
EKİM MANAVGAT-TÜRKİYE 2. ÖĞRETMEN TOPLANTISI MAYIS HOLSTEBRO-DANİMARKA 3. ÖĞRETMEN TOPLANTISI HAZİRAN ELDA-İSPANYA

23 BİLGİ 14 ÖĞRENCİ 12 ÖĞRETMEN
PROJE YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR PROJE KAPSAMINDA 3 ÜLKEDE ÖĞRETMEN TOPLANTILARI 3 ÜLKEDE İSE ÖĞRENCİ TOPLANTILARI DÜZENLENECEKTİR. BU TOPLANTILARA OKULUMUZDAN 14 ÖĞRENCİ 12 ÖĞRETMEN PROJE ORTAĞI ÜLKELERE DÜZENLENEN HAREKETLİLİKLERE KATILACAKTIR.

24 HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF
PROJE ORTAKLARI HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF LİSE HOLSTEBRO/DANİMARKA

25 HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF
PROJE ORTAKLARI HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF LİSE HOLSTEBRO/DANİMARKA

26 PROJE ORTAKLARI 54 SOU “SV IVAN RILSKI” LİSE SOFIA/BULGARİSTAN

27 PROJE ORTAKLARI COLLEGE SAINT NICOLAS LİSE IGNY/FRANSA

28 PROJE ORTAKLARI I.E.S. LA MELVA LİSE ELDA/İSPANYA

29 LICEUL PEDAGOGIC “MATEI BASARAB”
PROJE ORTAKLARI LICEUL PEDAGOGIC “MATEI BASARAB” MESLEK LİSESİ SLOBOZIA/ROMANYA

30 PROJE ORTAKLARI CECILIENGYMNASIUM LİSE BIELEFELD/ALMANYA

31 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ
PROJE ORTAKLARI MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ MANAVGAT/TÜRKİYE

32 PROJENİN AMAÇLARI GENEL AMAÇ:
ORTAK ÜLKELER ARASINDA FARKLI KÜLTÜRLERE VE GELENEKLERE KARŞI ÖNYARGILARIN ORTADAN KALDIRILMASI, AVRUPA VATANDAŞLIĞI BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI, YABANCI DİL ÖĞRENİMİNİN TEŞVİK EDİLMESİ VE ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİN DESTEKLENMESİ… ÖZEL AMAÇ: ÖĞRENCİLERİN DEDEKTİFLİK ÖYKÜLERİ YAZMALARI, SESLİ KİTAP, PROJE WEB SAYFASI OLUŞTURULMASI…

33 PROJENİN İSMİ “BAYAN TRACY FOX AVRUPA’DA ARAŞTIRMA YAPIYOR’’ ÇOK DİLLİ VE ÇOK KÜLTÜRLÜ AVRUPA DEDEKTİFLİK HİKAYELERİ AVRUPA DEDEKTİFLİK HİKAYELERİ

34 COMENIUS PROGRAMININ HEDEFLERİ
Öğrencilere ve eğitim personeline Avrupa’daki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, Öğrencilere kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa vatandaşı olmaları yolunda gerekli olan temel yaşam becerilerini elde etmeleri için yardım etmek, Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslar arası işbirliğini ve değişimi teşvik etmek…

35 COMENIUS KİMDİR? JAN AMOS COMENIUS 1592-1670 ÇEK EĞİTİMCİ
TÜM ÇOCUKLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE CİNSİYET AYRIMI OLMADAN OKULA GİTMELERİNİ SAVUNMUŞ, YAŞADIKLARI TOPLUMU ANLAMALARI İÇİN AYNI EĞİTİMİ GÖRMELERİNİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANMIŞTIR.

36 PROJELERİMİZ Okulumuz GENÇ TEMA VAKFI üyesidir.
Okulumuz BEYAZ BAYRAK almıştır. Okulumuzun COMENIUS projesi kabul edilmiştir. Okulumuzun bahçesine 72 adet zeytin ağacı dikim projesi uygulanmıştır.

37 OKULUN EĞİTİM DURUMU DENİZCİLİK EĞİTİMİ Denizcilik alanında eğitim görmek isteyen öğrenciler orta öğretim kurumlarına giriş sınavı puanına göre okulumuza ön kayıt yaptırıp akabinde fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavlarını başarmaları ile okula kayıt hakkı kazanırlar. Dört yıl süren eğitimleri sonucunda okulumuzdan mezun olarak bir üst eğitim kurumlarına devam edebilecekleri gibi bölgemizde denizcilik alanında bir çok iş imkanına sahiptirler.

38 GEMİ YAPIMI EĞİTİMİ Gemi yapımı alanı da orta öğretim kurumlarına geçiş sınavlarında aldıkları puanlara göre öğrenci almaktadır. Okulumuzda ahşap tekne ve yat yapımı eğitimi verilmektedir.

39 DENİZDE GÜVENLİK LABORATUARI

40 SEYİR LABORATUARI Okul Aile Birliği Başkanımız Niyazi ÜNAL tarafından yaptırılmıştır.

41 BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHAMIZ
Basketbol ve Voleybol sahamız, nöbetçi öğrenci kulübemiz Okul Aile Birliği Başkanımız Niyazi ÜNAL tarafından yaptırılmıştır.

42 OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ Başkan:Niyazi ÜNAL Başkan Yrd:Hülya AKANUR
Muhasip:Mehmet CANTORUN Üye:Ali CENGİZ Sekreter:Mehmet ŞAHİN DENETLEME KURULU Başkan:İrfan ARICAN Üye:H.Demet GÜLDEN Üye:Oya ÜNAL

43 KURUMDAKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
1. Denizcilik Alanı a-Gemi Yönetimi b-Yat Kaptanlığı 2. Gemi Yapımı Alanı a-Tekne Yapımı/Ahşap Tekne veYat Yapımı

44 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ
İletişim Bilgileri: Adres : Mutlu Selim Mevkii Çeltikçi Köyü/ Manavgat Telefon : Faks : EPOSTA:


"D O S Y A S I BRİFİNG EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları