Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Viral Hepatitler Prof. Dr. Fehmi TABAK Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Viral Hepatitler Prof. Dr. Fehmi TABAK Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Viral Hepatitler Prof. Dr. Fehmi TABAK Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Akut Hepatit İkter AST, ALT  Bilirubin  Karaciğer hücresi nekrozu Virüsler İlaçlar & Alkol İskemik hepatit Otoimmun hepatit

3 Tarihçe HBV-1963 HAV-1973 HDV-1977 HCV-1989 HEV-1992 HGV-1996 TTV –1997 SENV-1999

4

5 Epidemiyoloji Tüm dünyada ~350 milyon kişi taşıyıcı Ülkemizde taşıyıcılık oranı : ~%5 Ülkemizde ~3-4 milyon kişi taşıyıcı Ülkemizde yaklaşık yılda 15.000 kişi gelişen komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmektedir.

6 HBsAg Prevalansı  8% - Yüksek 2-7% - Orta <2% - Düşük KHB – Coğrafik dağılım 1/3-%5

7

8 Etkenler Primer hepatotropik virüsler HAV HBV HCV HDV HEV Sekonder hepatotropik etkenler Virüsler Bakteriler Parazitler Mantarlar

9 Tüm AVH olgularında klinik, laboratuvar ve tedavi benzer olup, özgül tanı farklılıklar gösterir.

10 Klinik - AVH Asemptomatik seyir Semptomatik seyir Uzamış kolestaz Relapslarla seyreden hepatit Fulminant hepatit

11 Asemptomatik seyir Sıklık : ~%70 Yaş arttıkça sıklığı azalır. HBV’nde asemptomatik seyreden olgularda kronikleşme daha sık.

12 Semptomatik enfeksiyon Kronikleşme Enfeksiyon yaşı Kronik enfeksiyon (%) Semptomatik enfeksiyon (%) Doğum 1-6 ay7-12 ay 1-4 yıl Yetişkinler 0 20 40 60 80 100 80 60 40 20 0 Yaş-Seyir ilişkisi

13 Semptomatik seyir Kuluçka evresi Prodromal evre İkterik evre İyileşme evresi

14 Kuluçka evresi  HAV: 2-7 hafta  HBV: 2-6 ay  HCV: 6-7 hafta  HDV: Koenfeksiyonda 2-6 ay Süperenfeksiyonda 2-8 hafta  HEV: 2-8 hafta

15 Prodromal evre İkter öncesi 3-4 gün sürer Halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, ateş, karın ağrısı Grip benzeri tablo : A tipi Serum hastalığına benzer tablo : B tipi

16 İkterik evre Sklerada ikter, idrar renginde koyulaşma, akolik dışkı Kaşıntı FM : İkter, hepatomegali, splenomegali Ciddiyeti ve seyir süresi etkenin tipi ile değişir

17 Yakınma B tipi Cerrahpaşa / Enfeksiyon-1992&1997

18 Fizik muayene bulguları Cerrahpaşa / Enfeksiyon-1992&1997

19 İyileşme evresi 1-4 hafta sürer. Klinik iyileşme Biyokimyasal iyileşme –A tipi : 12  5 gün –B tipi : 20  8 gün Virolojik iyileşme (2-3 ay) Histolojik iyileşme (6 ay)

20 Fulminant hepatit Semptomlu olguların %0.1-1’inde görülür. Sıklık etkene göre değişir. İkterden sonraki 12 hafta içinde gelişir. Bilinç bulanıklığı, beklenenden daha hızlı ALT düşüşü, PZ’nda uzama düşündürmeli C tipinde çok nadir, D tipinde en fazla Mortalite yüksek (~%90)

21 Komplikasyonlar FH Aplastik anemi Esansiyel Mikst Kriyoglobulinemi Glomerulonefrit PAN Kronik hepatit ve HCC

22 Laboratuvar - AVH Transaminazlarda artış –x 8-10 –ALT>AST Bilirubinlerde artış –Direkt>İndirekt –AF artışı < x 3 Protrombin zamanı Genellikle değişmeyen parametreler –Proteinler, A/G, CPK, GGT, LDH, ESR

23 KHB – Tanı kriterleri 1.HBsAg pozitifliği > 6 ay 2.HBV-DNA > 10 5 kopya/ml (>20.000 IU/ml) 3.Sürekli veya aralıklı ALT/AST yüksekliği 4.KH ile uyumlu karaciğer biyopsisi (HAİ  4)(İsteğe bağlı)

24 KHB: Hastalığın seyri Immun kaçış < <> > HBeAg+ HBeAg– ALT HBV-DNA İnaktif taşıyıcılık HBeAg – Kronik hepatit HBeAg + Kronik hepatit İmmun tolerans İmmun klirens 10 9 –10 10 kp/mL 10 7 –10 8 kp/mL <10 5 kp/mL >10 5 kp/mL Immun kontrol İzle Tedavi et

25 DEĞERLENDİRME İZLEM

26 TANI Özgül tanı, serolojik testlerle konur

27

28 HBV

29

30

31

32

33

34 Hangi serolojik testleri isteyelim? HBsAg AntiHBc-IgM Anti-HAV- IgM Anti-HCV HCV-RNA Anti-HEV- IgM/IgG Kliniğinin düşündürdüğü sekonder etkenler

35 Ayırıcı tanı Toksik hepatitler İskemik hepatit Otoimmun hepatit Alkolik hepatit Leptospiroz

36 Tedavi - AVH Semptomatik Yatak istirahati FH gelişirse YBÜ’nde izlenmelidir ve transplantasyon düşünülmelidir. Alkol ve hepatotoksik ilaçlar yasaklanır. Akut HCV enfeksiyonunda özgül tedavi düşünülebilir. Kortikosteroidler yararsız.

37 Yakınmasız hastada ALT yüksekliği HBsAg Anti-HCV + - KH açısından ileri tetkik Toksik/Alkolik hepatit Yağlanma Metabolik Karaciğer Has. Diğer nedenler

38 HBsAg+ ALT 1 yıllık izlemde (4-5 kez): N Sirozu dışla İnaktif taşıyıcı Yüksek KH açısından ileri tetkik

39 Anti-HCV+ KH açısından ileri tetkik

40 Korunma A ve B tipi hepatitten korunmak için pasif ve aktif immunizasyon uygulanmaktadır

41


"Viral Hepatitler Prof. Dr. Fehmi TABAK Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları