Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paragrafta Anlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paragrafta Anlam."— Sunum transkripti:

1 Paragrafta Anlam

2 Paragrafta Anlam-1 Artık yalnızca bir gözlemci değilim. Bu gün katılımcı olmayı öğrendim: oğlumun çocukluğuna katılmayı... oğlum yıllardır varlığını bile unutmuş olduğum küçük kız, aklımın bir köşesindeki örümcek ağlarını süpürüp, yeniden doğmamı sağladılar. Tek üzüldüğüm nokta, geçmişte, birlikte oynamak için beni defalarca çağırmış olmaları ve ama benim duymazdan gelmiş olmam. 1,2 ve 3.soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız. 1. Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Anne - babaların dikkatli olması gereklidir, B) Anne babalar kendilerini üzmemelidir. C) Anne babalar çocuklarına ilgi göstermelidir. D) Anne babalar gözlemci olmalıdır.

3 Cevap 1/C

4 Paragrafta Anlam-2 2. Yukarıdaki metinde aşağıdaki duygulardan hangisi daha yoğun fark edilmektedir? A) Ümitsizlik B) Pişmanlık C) Heyecan D) Korku

5 Cevap 2/B

6 Paragrafta Anlam-3 3. Yukarıdaki metinde söz söyleyen kişiyi üzen tek şey nedir? A) Çocukların oyun teklifine ilgisiz kalması B) Artık gözlemcilikten vazgeçmesi C) Çocukların kendisine ilgi göstermeyişi. D) Çocuklarını çok sevmesi

7 Cevap 3/C

8 Paragrafta Anlam-4 4. Ev ödevi genel eğitimin bir parçasıdır ve akademik başarı için çok önemli bir yere sahiptir. Ev ödevinin başlangıcı 1900’lü yılların başına kadar uzanır. Arizona Üniversitesinden araştırmacı Tanis Bryan, ev ödevinin bir öğrencinin akademik başarısında beşte bir oranında etkili olduğunu bildirmektedir. Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz? A) Genel eğitimin parçası olan ev ödevinin başarıdaki etki si belirlenmiştir. B) Ev ödevinin başlangıcı 1900lü yılların başına kadar uzanır. (C) Ev ödevi, öğrenci başarısında etkili değildir. D) Eğitim için kullanılan yöntemlerden biri de ev ödevidir

9 Cevap 4/C

10 Paragrafta Anlam-5 5. Uzak bir iklimin ilik havasında, seslerle kokular elele dolaşır; renklerle şekiller sevişip anlaşır. Bir mükemmeliyet orkestrasında. Yukarıdaki şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Korku B) Heyecan C) Hayranlık D) Sevgi

11 Cevap 5/C

12 Paragrafta Anlam-6 6. Sevgi; ister sözcük, ister duygu olarak nerden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin reddedilmesi mümkün olmayan bir kavramdır. Bu duyguyu tadan veya tattıran insan, herkesten her şeyden tat alırken, sevecenleşerek mutlu olacaktır. Hele bu kişi yaşlıysa, yaşamak onun adına bir ödül gibi sayılır. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevgi; herkesçe kabul edilebilen bir duygudur. B) Sevgi; bütün insanlarca gereksinim duyulmasıyla birlikte yaşlılar için daha önemlidir. C) Sevgi, tek başına mutluluk için yeterli olmayabilir. D) insan her zaman sevgiye muhtaç olmayabilir.

13 Cevap 6/A

14 Paragrafta Anlam-7 7. İnsan için yaşamı gerekli kılan birçok şey mevcuttur. Yaşamın bize sunulmuş bir fırsat olduğu düşünüldüğünde bile bu gereklilik apaçık ortaya çıkıyor. Şimdi bize düşen …………… Yukarıdaki metnin anlam bütünlüğüne göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Yaşamla bağlarımızı yeniden gözden geçirmektir. B) Yaşamın bir fırsat olduğunu görüp yapılması gerekenleri yapmaktır. C) Yaşama dört elle sarılmaktır. D) Sıkıntısız bir yaşam hayal etmektir.

15 Cevap 7/B

16 Paragrafta Anlam-8 1- Hemen çevirmeye karar verdim. 2- Üç kadın biyesini bir nefeste okudum. 3- Kısacası, günlük yaşamımızı yansıtan bir oyundu, bu Çünkü uzun süredir böyle komik, dramatik ve sürükleyici bir oyunla karşılaşmamıştım. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı ve düzenli bir paragraf oluşturulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) 2—1—4-3 B) 1-4—2-3 C) 3—1—2—4 D) 1-2—4—3

17 Cevap 8/A

18 Paragrafta Anlam-9 9. Pırıl pırıl bir yaz günüydü içinde sarılı kırmızı renk renk çiçeğin bulunduğu, etrafı dikenli tellerle çevrilmiş genişçe bahçemizde babamla oturuyor; temmuz ayında geveze ağustos böceklerinin ve haylaz kelebeklerin kanat çırpışlarıyla ortaya çıkan uğultulu cümbüşe büyük bir keyifle şahitlik ediyorduk. Yukarıdaki metnin anlatımında anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? A- Açıklama E) Tartışma C- Tanık gösterme D) Betimleme(tasvir)

19 Cevap 9/A

20 Paragrafta anlam-10 10. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Her zaman güzel mi bu kadar? Bu eşya, bu pencere? Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şiir hece ölçüsüyle yazılmıştır. B) Şiirde yapmacık duygular hakimdir. C) Şair, yaşama sevincini ve mutluluğunu dile getirmiştir. D) Şair, mutluluktan kaçmaktadır

21 Cevap 10/C

22 Paragrafta anlam-11 12. Ev ortamlarında yapılan konuşmalardan tutun tüm eğitim ortamlarına kadar aşağı yukarı her yerde, eğitim konu edildiğinde, genç ve çocuklarımızın eğitim haklarında yeterince faydalanamadığından ya da bu konuda ciddi bir başarı yakalanamadığından söz edilir. Yukarı parçada vurgulanan düşünce nedir? A) Eğitimle ilgili konuşmalar ev ortamlarında dahi yapılmaktadır. B) Eğitimle ilgili belirtilen hedeflere ulaşılmadığı herkesçe kabul edilmektedir. C) Eğitim herkes için önemli değildir. D) Eğitimle ilgili hedefler artırılmalıdır

23 Cevap 11/B

24 Paragrafta anlam-12 12. Hayatta en önemli şey, kazançlarınızı kullanmak değildir Bunu herkes yapar. Asıl önemli alan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu, zeka gerektirir, akıllı ve aptal insan arasındaki fark budur. Yukarıdaki paragraftan, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A) Hayatta kazançları, kullanmaktan daha önemli şeylerin bulunduğu. B) Olumsuz durumlarda dahi kazanç sağlanabileceği. C) Kayıplardan kazanç sağlamanın zeka gerektirmediği. D) Kazançları kullanma işini herkesin yapabileceği.

25 Cevap 12/C

26 Paragrafta anlam-13 13.”Etkili konuşma’ “Güzel konuşma” demek değildir sadece... Konuştuğunuz kişi veya kitlenin yaşına, hangi sınıftan, hangi seviyeden olduklarına, hangi konu ve sözün ilgisini çekeceğine dikkat ederek konuşmaktır. “etkili konuşma” Yukarıdaki paragrafta “etkili konuşma” ile ilgili vurgulanan düşünce nedir? A) Karşıdaki kişi veya kişilere göre değişen konuşma B) Zamana göre değişen konuşma C) Sözcükleri yerli yerinde kullanarak konuşma D) Fazla dikkat gerektirmeyen rahat bir konuşma

27 Cevap 13/C

28 Paragrafta anlam-14 14. Hepimizin bildiği gibi bir ülkenin kalkınmasında eğitimin önemi çok büyüktür. Bunun için gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi eğitimcilerin görevidir. Eğitim ve öğretime önem vermeyen ulusların diğer uluslarla rekabet edemedikleri ve her yönden geri kaldıkları bilinen bir gerçektir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ülke kalkınmasında eğitimin önemi B) Gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesinin gerekliliği C) Ulusların rekabetleri konusunda eğitim önemli olmadığı D) Eğitimsiz ulusların geri kaldıkları

29 Cevap 14/C

30 Paragrafta anlam-15 15. Öğrenme, bilgiye ulaşma konusunda yapılan çalışmaların ürünüdür. Bu ürüne ulaşabilmek bilinçli, sistemli ve koordineli bir çalışma gerektirir. Çalışmadan gelinen, hak edilmemiş kanun ve statüler, geçici olmaktan öteye geçemez. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A) Açıklama B) Öyküleme C) Betimleme D) Tanık gösterme

31 Cevap 15/A


"Paragrafta Anlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları