Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
ON YEDİNCİ BÖLÜM: Melekler: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

2 Ruhanî varlıklar Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Bu konuda size pek az bilgi verilmiştir. İSRÂ, 17:85

3 ? Enerji Yerçekimi Hayat Ruh... Ruhanî varlıklar
Bildiğimizi sandığımız fakat bilemediğimiz şeyler: Enerji Yerçekimi Hayat Ruh...

4 Ruhanî varlıklar Varlığını bilmek İdrak etmek

5 Ruhanî varlıklar Bir cesede elektrik akımı vererek çeşitli organlarını hareket ettirebilirsiniz.

6 Ruh Düzenli bir hareket yaptıramazsınız.

7 Ruh Bedenin her şeyi tamam, bir şeyi eksik: Onu “yöneten” şey

8 Ruh Münhasır vasıta-i rüyet iken Göremez kendini dide bile
Beyin kendi acısını hissetmez

9 Ruhanî varlıklar Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Bu konuda size pek az bilgi verilmiştir. İSRÂ, 17:85

10 Ruhanî varlıklar Ruhanî varlıklar Cismanî varlıklar Gayb âlemi
Şehadet âlemi Ruhanî varlıklar Cismanî varlıklar

11 Gayb âleminin varlıkları
Ruhanî varlıklar Gayb âleminin varlıkları Ruhlar Melekler Cinler Gayb âleminin varlıkları

12 Melekler “Onlar gayba iman edenlerdir.” Gayb haberlerinin kaynağı:
BAKARA, 2:3 Gayb haberlerinin kaynağı: KUR’ÂN ve HADİS

13 Meleklerin görülmesi Elektromanyetik tayfın çok dar bir kısmını görebiliyoruz. Halbuki tayfın kalan kısmı da gördüğümüz ışığın aynısı.

14 Meleklerin görülmesi Zaman zaman insanlara göründükleri olur
İbrahim’e de elçilerimiz müjdeyle gelmişler ve “Sana selâm olsun” demişlerdi. İbrahim “Size de selâm olsun” dedi ve çok geçmeden, onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlar “Korkma,” dediler. “Biz Lût kavmine gönderildik.” ... Elçilerimiz kendisine geldiğinde, Lût bundan çok sıkıldı, göğsü daraldı, “Bugün pek çetin bir gün olacak” dedi. Konuklar dediler ki: “Ey Lût, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana el uzatamazlar. Gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. HÛD, 11:69-81

15 Meleklerin görülmesi Biz ona Ruhumuzu gönderdik; o da kendisine aynen bir beşer şeklinde göründü. Meryem “Senden Rahmân’a sığınırım,” dedi. “Allah’tan korkuyorsan bana dokunma.” Cebrail “Ben Rabbinin elçisiyim,” dedi. “Sana tertemiz bir oğul bağışlamak için geldim.” MERYEM, 19:17 vd.

16 Meleklerin görülmesi And olsun, onu apaçık ufukta gördü.
Peygamberimize Cebrail’in gerçek şekliyle görünmesi: And olsun, onu apaçık ufukta gördü. TEKVİR, 81:23

17 Meleklerin görülmesi Kendisine onu muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti.
Ki o üstün bir akıl ve dirayete maliktir. Ona gerçek haliyle göründü. O zaman ufkun en yukarısında idi. ... And olsun ki onu başka bir inişinde de gördü: Sidre-i Müntehâ’nın yanında. NECM, 53:5-14

18 Meleklerin görülmesi Cebrail’in (a.s.) Sahâbeye görünüşü:
Dıhye suretinde. Cibril hadisinde.

19 Meleklerin yaratılışı
nurdan yaratılırlar. MÜSLİM, Zühd: 60 ikişer, üçer, dörder, ilh. kanatlı olarak yaratılırlar. FÂTIR, 35:1

20 Melekler yiyip içmezler
Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlar “Korkma,” dediler. “Biz Lût kavmine gönderildik.” HÛD, 11:70

21 Melekler isyan etmez Göklerde ve yerde hareket eden herşey ve bütün melekler, hiç büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler. Onların hepsi de üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkarlar ve kendilerine emredileni yaparlar. NAHL, 16:49-50

22 Melekler isyan etmez Onlar ise “Rahmân evlât edindi” dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Onların evlât dedikleri, Allah’ın şerefli kullarıdır. Onlar Allah buyurmadan söz söylemezler; ancak Onun emriyle hareket ederler. ENBİYÂ, 21:26-27

23 Melekler isyan etmez Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, yakıtı insanlar ve taşlardır; başında ise hiçbir emrinde Allah’a isyan etmeyen ve ne emredilirse onu yapan güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. TAHRİM, 66:6

24 Melekler cinsiyetsizdir
Biz melekleri dişi yarattık da onlar buna şahit mi oldular? SÂFFÂT, 37:150 Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şahitliği yazılacak ve kendilerinden hesabı sorulacaktır. ZUHRUF, 43:19

25 Melekler cinsiyetsizdir
Onlar ise, hiçbir şey bilmedikleri halde, Allah’ın yarattığı cinleri Ona ortak koştular, Ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Oysa Allah, onların yakıştırdıklarından münezzeh ve yücedir. EN’ÂM, 6:100 Evlât edinmekten münezzeh olduğu halde, Allah’a kız çocuklarını yakıştırıyor, hoşlarına gideni ise kendilerine ayırıyorlar. NAHL, 16:57

26 Melekler cinsiyetsizdir
Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar. Oysa onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur; sadece zan peşine takılmış gidiyorlar. Oysa zan hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz. NECM, 53:27-28

27 Melekler cinsiyetsizdir
Bir de Allah ile cinler arasında nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de biliyor ki, onlar toplanıp Allah’ın huzuruna sevk edileceklerdir. SÂFFÂT, 38:158

28 Melekler cinsiyetsizdir
Yoksa O yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi ayırdı? ZUHRUF, 43:16 Yoksa kızlar Allah’ın, oğullar sizin mi? TÛR, 52:39

29 Meleklere tapanlar O gün Allah herkesi huzurunda toplar, sonra da meleklere, “Bunlar size mi tapıyordu?” diye sorar. Melekler “Seni tenzih ederiz,” derler. “Onlarla bizim hiçbir ilgimiz yok; bizim velimiz Sensin. Onlar bize değil, cinlere tapıyordu; çoğu onlara inanıyordu.” O gün birbirinize ne bir yararınız dokunur, ne bir zararınız. Zulmedenlere ise “Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadın” buyururuz. SEBE’, 34:40-42

30 Meleklerin işleri Gökte dört parmaklık bir yer dahi yoktur ki, oraya bir melek, Allah’a secde için başını koymuş olmasın. TİRMİZÎ, Zühd: 9

31 Meleklerin işleri Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir. HACC, 22:75

32 Cebrail CEBRAİL (a.s.) / Cibril, Ruh, Ruhu’l-kudüs, Ruhu’l-Emin
Meleklerin en büyüğü En önemli görevi: peygamberlere vahiy ulaştırmak Muazzam kuvvetlere, üstün akıl ve dirayete sahip (53:5-6) Pek kuvvetli, Arş’ın Sahibi yanında itibarlı, sözü dinlenen ve güvenilen pek şerefli bir elçi (81:19-21)

33 Cebrail Cebrail (a.s.): Kur’ân’daki adları: Cibril (2:97-98;66:4)
Ruhu’l-Kudüs (2:87, 253; 5:110; 16:102) Ruhu’l-Emin (26:193) Ruh (16:2; 19:17; 40:15; 70:4; 78:38; 97:4) Hz. Meryem’e göründü, İsa’yı (a.s.) müjdeledi Sahabeye göründü Hadis-i şeriflerde bahsi çok geçer

34 Mikâil Mikâil (a.s.) Görevi: mahlûkatın rızıklarını yönetmek
Milyonlarca tür canlının sayısız fertleri için Allah’ın ayrı ayrı takdir ettiği rızıklar, Mikâil (a.s.) eliyle (veya Mikâil’in emrindeki melekler ordusu eliyle) dağıtılır.

35 Mikâil Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman ise, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır. BAKARA, 2:98

36 Ölüm meleği / melekleri
Azrail (a.s.) De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürür; sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılırsınız. SECDE, 32:11

37 Ölüm meleği / melekleri
Azrail (a.s.) O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar. EN’ÂM, 6:61 (bk. 4:97; 7;37; 8:50; 16:28; 47:27) Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Odur. MÜLK, 67:2

38 Ölüm meleği / melekleri
Melekler, kendilerine yazık etmiş olanların canlarını alırken, onlara “Ne halde idiniz?” diye sorarlar. Onlar, “Biz bu ülkede güçsüz kimselerdik” derler. Melekler ise “Allah’ın arzı geniş değil miydi?” derler. “Siz de hicret ediverseydiniz ya!” Onların varacakları yer Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası! Ancak, erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, bir çare veya hicret için bir imkân bulamayan güçsüz kimseler müstesnadır. NİSÂ, 4:97-98

39 Ölüm meleği / melekleri
O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar. EN’ÂM, 6:61

40 Ölüm meleği / melekleri
Allah adına yalan uyduran, kendisine birşey vahyedilmediği halde “Bana vahiy geldi” diyen, yahut “Ben de Allah’ın indirdiği şeyin benzerini indireceğim” diyen kimseden daha zalim kim var? Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen! Melekler ellerini uzatmış, “Haydi, çıkarın canlarınızı,” derler. “Bugün horlayıcı bir azapla cezalandırılacağınız gündür. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyor ve Onun âyetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.” EN’ÂM, 65:93

41 Ölüm meleği / melekleri
Allah adına yalan uyduran yahut Onun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim var? Bu dünyada onlar için yazılmış olan nasipleri kendilerine ulaşır. Nihayet elçilerimiz onların canlarını almak üzere geldiklerinde, “Hani,” derler, “Allah’tan başka yalvardıklarınız nerede?” Onlar da “Bizi bırakıp gittiler” derler ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerinde kendileri şahitlik ederler. A’RÂF, 7:37

42 Ölüm meleği / melekleri
Melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken, sen o kâfirleri bir görsen! “Haydi,” derler, “tadın bakalım yakıcı azabı!” Bu sizin kendi elinizle hazırladığınız şeydir. Yoksa Allah kullarına hiçbir zaman haksızlık etmez. ENFÂL, 8:50-51

43 Ölüm meleği / melekleri
Melekler onların canlarını alırken, kendilerine zulmeden o kâfirler uysallaşıverir ve “Biz bir kötülük yapmamıştık” derler. Evet, yaptınız! Sizin neler yaptığınızı Allah hakkıyla biliyor. Sürekli kalmak üzere şimdi girin Cehennemin kapılarından! Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! NAHL, 16:28-29

44 Ölüm meleği / melekleri
Takvâ sahiplerine “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulunca, “İyilik” diye cevap verirler. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Âhiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu ne hoştur! Onlar altından ırmaklar akan Adn Cennetlerine girerler; orada diledikleri herşey onlarındır. Takvâ sahiplerini Allah işte böyle ödüllendirir. Melekler onların canlarını güzellikle alırken “Size selâm olsun,” derler. “Yaptıklarınıza karşılık girin Cennete.” NAHL, 16:30-32

45 Ölüm meleği / melekleri
“Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru istikamet üzere olanlara ise melekler inerler ve “Korkmayın ve üzülmeyin,” derler. “Size vaad edilen Cennetle sevinin. “Biz dünya hayatında da, âhirette de sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği herşey vardır; orada istediğiniz herşey sizindir. “Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah’tan bir ikramdır.” FUSSILET, 41:30-32

46 İsrafil İsrafil (a.s.) Sûra bir üfürüş üfürüldüğünde,
Yer ve dağlar kaldırılıp tek bir darbeyle parçalandığında, İşte o gün olan olmuştur. HÂKKA, 69:13-15

47 İsrafil Gökleri ve yeri hak ile yaratan Odur. O “Ol” dediği gün herşey olur. Onun sözü haktır. Sûrun üflendiği gün de egemenlik Onundur. O görüneni de, görünmeyeni de bilendir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden haberdardır. EN’ÂM, 6:73 Sûra üfürülür; Allah’ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sûra bir daha üfürülür; o anda hepsi kalkmış, bakışmaktadır. ZÜMER, 39:68

48 İsrafil Ve sûra üfürülür. O anda onlar kabirlerinden çıkmış, Rablerine doğru koşmaktadırlar. “Eyvah bize!” derler. “Kim kaldırdı bizi kabirlerimizden? İşte bu Rahmân’ın vaad ettiği şey; demek peygamberler doğru söylüyormuş!” Bir tek sesle onların hepsi huzurumuzda toplanır. O gün kimseye bir haksızlık yapılmaz; ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. YÂSİN, 36:51-54 “Cebrail’in, Mikâil’in ve İsrafil’in Rabbi olan Allahım!” Peygamberimizin duasından (MÜSLİM, Müsafirîn: 200; EBÛ DÂVUD, Salât: 119)

49 Hafaza / Kirâmen Kâtibîn
O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar. EN’ÂM, 6:61

50 Hafaza / Kirâmen Kâtibîn
İnsanın önünde ve arkasında, Allah’ın emriyle onu izleyen ve koruyan melekler vardır. RA’D, 13:11 Onların gizlediklerini veya fısıldaşmalarını Bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Elbette işitiyoruz; yanlarındaki elçilerimiz de yazıyorlar. ZUHRUF, 43:80

51 Hafaza / Kirâmen Kâtibîn
Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek herşeyi kaydetmektedir. Ağzından ne söz çıkacak olsa, yanında onu gözetleyen ve kaydeden biri vardır. KAF, 50:17-18 Üzerinizde sizi koruyup gözetenler var. Onlar Kirâmen Kâtibîn’dir. Her ne yaparsanız bilirler. İNFİTAR, 82:10-12

52 Münker / Nekir MÜNKER VE NEKİR
İsimleri bir hadiste geçer (TİRMİZÎ, Cenaiz: 70) Kabir sorgusuna ait manevî tevatür derecesine ulaşan hadis-i şerifler vardır

53 Meleklerin işleri Gök gürültüsü hamd ile, melekler Allah korkusuyla Onu tesbih eder. O, yıldırımlar gönderir de dilediğini onunla çarpar. Onlar ise hâlâ Allah hakkında tartışıp duruyorlar. Halbuki Allah’ın cezası pek çetindir. RA’D 13:13

54 Meleklerin işleri Dağlar meleği Bulut meleği
BUHARÎ, Bed’ü’l-Halk: 7; MÜSLİM, Cihad: 111 Bulut meleği MÜSNED, 1:274

55 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları