Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ KASIM AYI GEZİMİZ KASIM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ KASIM AYI SEBZESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ KASIM AYI GEZİMİZ KASIM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ KASIM AYI SEBZESİ."— Sunum transkripti:

1

2 KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ KASIM AYI GEZİMİZ KASIM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ KASIM AYI SEBZESİ KASIM AYI PARTİSİ KASIM AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ ARALIK AYI MİNİ PROGRAMI ARALIK AYI AİLE KATILIMI

3 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 2.Değişik yönlere yuvarlanır 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar 7.Belli bir yüksekliğe çıkar 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır 9.Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme Kazanımlar 2.Nesneleri sıkar 4.Malzemelere elleriyle şekil verir 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir

4 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 2. Duygularını fark edebilme Kazanımlar 1.Duygularını söyler Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme Kazanımlar 1Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme Kazanımlar 1.Kendiliğinden bir işe başlar 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Kazanımlar 4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir 5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır Amaç7. Hoşgörü gösterebilme Kazanımlar 1.Hata yapabileceğini kabul eder 2.Kendi hatalarını söyler Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme Kazanımlar 1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır 2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde

5 DİL ALANI Amaç 1. Sessleri ayırt edebilme Kazanımlar 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır Amaç 3. Türkçe’yi doğru kullanabilme Kazanımlar 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme Kazanımlar 5.Söz almak için sıra bekler 6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme Kazanımlar 2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir 4. Dinlediklerini özetler Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme Kazanımlar 1.Dinlediklerinde yeni olanları fark eder 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar 3.Verilen sözcüğün anlamını açıklar 4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır

6 BİLİŞSEL ALAN Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme Kazanımlar 1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar 4. Doğum gününü gün ve ayı ile söyler Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme Kazanımlar 1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler 2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır Amaç 3. Dikkatini toplayabilme Kazanımlar 1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder 2.Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır 3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme Kazanımlar 4.Varlıkların şeklini söyler 5.Varlıkların sayısını söyler 6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler 7.Nesnelerin neden yapıldığını söyler Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme Kazanımlar 1.Varlıkları birebir eşleştirir 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir 4.Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir

7 Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme Kazanımlar 3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar 6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme Kazanımlar 1 Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar 2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir 7 Olayları oluş sırasına göre sıralar Amaç 8. Nesneleri ölçebilme Kazanımlar 1.Ölçme sonucunu tahmin eder 2.Standart olmayan birimlerle ölçer Amaç 9. Nesneleri sayabilme Kazanımlar 1.20 sayısı içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme Kazanımlar 1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme Kazanımlar 3.10 sayısı içindeki rakamları okur 4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar

8 Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme Kazanımlar 1. Nesnenin mekandaki konumunu söyler 2. Yönergeye uygun olarak mekanda konum alır 3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir Amaç 13. bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme Kazanımlar 1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur 2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler 3. bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme Kazanımlar 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler 3.Yarım bırakılan olayı,durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme Kazanımlar 2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır. 4. Haftanın günlerini sıra ile söyler. Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme Kazanımlar 1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur 2.Nesne ve varlıkları sembollerle gösterir 3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir 4.Grafikte yer alan nesneleri sayar

9 Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme Kazanımlar 1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler 2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler Amaç 21. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme Kazanımlar 1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler 2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme Kazanımlar 2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar 4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder 5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır 6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme Kazanımlar 2.Giysilerini yardımsız çıkarır 3.Giysilerini yardımsız giyer 4.Giysilerini doğru şekilde giyer 6.Giysilerini asar Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme Kazanımlar 1. Yiyecekleri ve içecekleri ayırım yapmadan yer/ içer 2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/ içer 3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir

10 BÜYÜK-KÜÇÜK-ORTA UZUN- KISA GENİŞ-DAR YUKARI-AŞAĞI İÇİNDE-DIŞINDA SERT- YUMUŞAK PÜTÜRLÜ-KAYGAN KOKULU-KOKUSUZ SESLİ-SESSİZ ÖNCE-SONRA UZAK-YAKIN ÖN-ARKA SAĞ-SOL İLERİ-GERİ ACI-TATLI-EKŞİ-TUZLU TAZE-BAYAT SİVRİ-KÜT ÇİĞ-PİŞMİŞ KATI-SIVI MUTLU-ÜZGÜN-KIZGIN-KORKMUŞ-ŞAŞKIN AÇIK-KAPALI BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TEMİZ- KİRLİ AÇ-TOK PARA DÜZ-EĞRİ DÜZENLİ-DAĞINIK ISLAK-KURU TÜYLÜ-TÜYSÜZ MEVSİMLER CANLI-CANSIZ HAREKETLİ-HAREKETSİZ DOĞRU-YANLIŞ KIRILAN-KIRILMAYAN PARLAK-MAT KAHVERENGİ-YEŞİL-SARI-TURUNCU-MAVİ-BEYAZ- KIRMIZI 1-20 ARASI SAYILARLA RİTMİK 3-5 ARASI RAKAMLARI TANIMA VE YAZMA DAİRE-OVAL-KARE-DİKDÖRTGEN ŞEKİLLERİNİ NESNELERLE TANIMA, EŞLEŞTİRME, GRUPLAMA KENAR-KÖŞE KARE ŞEKLİNİ ÇİZME DAİRE-KARE-ÜÇGEN SIRALAMA

11

12 KURUMUŞ YAPRAKLAR ÜZERİNDE YÜRÜYEREK ÇIKAN SESİ DİNLEDİK. FLORYA ATATÜRK ORMANI’NA GİDEREK GEMS “AĞAÇEVLER” KONUMUZA BAŞLADIK…

13 BİRBİRİNDEN FARKLI AĞAÇLAR İNCELEDİK…

14 AĞAÇLARI İNCELEYEREK DALLAR, FARKLI BÜYÜKLÜK VE RENKLERDE YAPRAKLAR TOPLADIK. BİR AĞACIN GÖVDESİNDE BULUNAN KARINCA YUVASINI İNCELEDİK…

15 TOPLADIĞIMIZ NESNELERLE SINIFLAMA VE GRUPLAMA ÇALIŞMALARI YAPTIK…

16 GRUPLADIĞIMIZ YAPRAK, DAL, AĞAÇ KABUĞU VE MEYVELERİ BÜYÜTEÇLERLE İNCELEDİK…

17 BÜYÜK-KÜÇÜK-ORTA KAVRAMLARINI ÖĞRENEREK SINIFIMIZDA AĞAÇ FİGÜRÜ OLUŞTURDUK, AĞACA ÜÇ FARKLI BOYDA YUVALAR AÇTIK.RENKLERİ KARIŞTIRARAK ONLARI BOYADIK.

18 EVDEN GELEN HAYVAN OYUNCAKLARIMIZI KULLANARAK HAYVANLARI YAŞADIKLARI YERLERE GÖRE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPTIK…

19 BAYKUŞ KUKLALARI KULLANARAK “BAYKUŞ AİLESİ” DRAMASINI UYGULADIK. BAYKUŞLARLA İLGİLİ KİTAPLAR İNCELEDİK…

20 BAYKUŞ POSTERLERİ İNCELEDİK VE SANAT ETKİNLİĞİNDE BAYKUŞLARIMIZI OLUŞTURDUK…

21 AĞAÇLARIN YARARLARINI ÖĞRENDİK. AĞAÇLARI KORUMANIN ÖNEMİ HAKKINDA SOHBET ETTİK. AĞAÇLARI KORUMANIN ÖNEMİNİ ANLATAN DÜŞÜNCELERİMİZİ SÖYLEDİK VE BUNLARDAN OLUŞAN PANKARTLAR TASARLADIK…

22 ‘’ AĞAÇLARI KORUYALIM ‘’ KAMPANYASI İÇİN OKULUMUZUN BAHÇESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPTIK.

23 EVDEN GETİRDİĞİMİZ VE SINIFIMIZDA BİRİKTİRDİĞİMİZ KAĞITLARI ‘’ ÇEVKO ‘’ KONTEYNIRINA BIRAKTIK.

24 “KESTANE-GÜRGEN-PALAMUT” VE “YUMURTASI ÇATLADI” İSİMLİ ŞARKILARI ÖĞRENDİK, RİTM ALETLERİ İLE EŞLİK ETTİK.

25 KESTANE GÜRGEN PALAMUT Kestane gürgen palamut Altı yaprak üstü bulut Gel sen burada derdi unut Orman ne güzel ne güzel Dallar kol kola görünür Yaprak yaprağa sürünür Kışın karlara bürünür Orman ne güzel ne güzel YUMURTASI ÇATLADI Yumurtası çatladı Kabukları oynadı Minik civciv göründü Yorgun argın bakındı Merak ettim bekledim Olanları izledim Bir lokmacık vücudu Onu gördüm çok çok sevdim

26 GEMS KONUMUZ OLAN ‘’ YUMURTALAR’’ KONUSUNA ‘’ AYŞEGÜL ÇİFTLİKTE ‘’ İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASIYLA BAŞLADIK. ‘’ ÇİFTLİKTE BİR GÜN ‘’ BELGESELİNİ İZLEDİK.

27 YUMURTA ÇEŞİTLERİNİ İNCELEDİK VE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALADIK…

28 Alışveriş sonrasında aldıklarımızı inceledik.5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira madeni paraları tanıdık. MARKETE GİTTİK. YUMURTA VE OMLET MALZEMELERİMİZİ ALDIK …

29 SIRA OMLETİN HAZIRLIK AŞAMASINDA

30 AFİYETLE OMLETİMİZİ YEDİK

31 ‘’ DANS EDEN TAVUKLAR ‘’ OLDUK VE ÇIKAN RAKAM KADAR YUMURTA SEÇEREK TAVUKLARIMIZI OLUŞTURDUK…

32 SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞIMIZ YUMURTALAR İLE ‘’ YUMURTAMI BUL ‘’ İSİMLİ OYUNU OYNADIK…

33 HAYVAN RESİMLERİNİ KULLANARAK YUMURTADAN ÇIKAN HAYVANLARI GRUPLADIK.

34 ‘’ YUMURTADAN ÇIKIYORUM ‘’ İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPTIK…

35 YUMURTADAN ÇIKAN HAYVANLARI AYAK SAYILARINA GÖRE GRUPLAYARAK 2’ ŞERLİ SAYMA ÇALIŞMALARI YAPTIK.

36 YUMURTADAN ÇIKAN HAYVAN FİGÜRLERİ OLUŞTURDUK.

37 KİL KULLANARAK YUMURTADAN ÇIKAN HAYVANLARI OLUŞTURDUK.

38

39

40

41

42

43

44 BAYRAM KARTLARIMIZI HAZIRLADIK VE ONLARI POSTALADIK…

45

46

47

48 ELMA MEYVESİNİ İNCELEYEREK, ÖZELLİKLERİNİ, YARARLARINI ÖĞRENDİK. ELMALARI KULLANARAK TAM- YARIM-ÇEYREK KAVRAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK. TADINA BAKTIĞIMIZ FARKLI RENKTE Kİ ELMALARDAN ‘’ EN SEVDİĞİMİZ ELMA ‘’ ÇEŞİDİNİ SEÇTİK…

49

50 PARTİDE “ESKİ MİNDER”, “AÇ KAPIYI BEZİRGAN BAŞI”, “MENDİL KAPMACA”, “YAĞ SATARIM-BAL SATARIM”, “UÇAK OL”, “YERDEN YÜKSEK” OYUNLARINI OYNAYARAK EĞLENDİK.

51

52

53

54

55 06 GEMS “PENGUENLER” Konumuza başlıyoruz. Kutuplarda kimler yaşar? Akıl haritası yapıyoruz. İlk penguen resmimizi yapıyoruz. “Kutuplarda Yaşam” isimli belgeseli izliyoruz. 07 Buz evimizde Katı, sıvı ve gaz kavramlarını deneyler yaparak öğreniyoruz. Mantar penguenler yaparak yüzdürüyoruz. Suda batan ve batmayan Nesneleri gözlemliyoruz. “Pengu Arkadaş Arıyor” isimli hikayeyi dinliyoruz. 08 “ŞİŞLİ DENEME BİLİM MERKEZİ’NE” Deprem Ve Yangın Eğitimine gidiyoruz. Gezi sonrası sohbet ediyoruz. “Gezi İzlenimleri” etkinliğimizi yapıyoruz. 09 Penguenlerimize yaşam alanı oluşturuyoruz. “Penguenler ve Kutuplar” proje çalışmamıza başlıyoruz. Renkli buzlarla yeni renkler keşfediyoruz. Müzik ile penguen öykünmeleri yapıyoruz. 10 İmparator Pengueni oluşturuyoruz ve özellikleri hakkında sohbet ediyoruz. Kendi boyumuz ile karşılaştırıyoruz. “Anne ve Bebek Penguen” dramasını yapıyoruz. Kutuplarda penguenler nasıl beslenir? Bebek penguenlere nasıl bakılır? öğreniyoruz. 13 YAŞAYAN DEĞERLER konumuz “Tutumlu Olmak” ile ilgili sohbet ediyoruz. “Tutumlu Çocuk” hikayesi ile tutumlu olmak için neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. “Aç Penguen” matematik çalışmasında balık krakerlerle toplama – çıkarma yapıyoruz. “Penguen” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 14 Sıcak – soğuk deneyini yapıyoruz. Kutuplarda yaşayan diğer hayvanları tanıyarak ortak özelliklerini öğreniyoruz. Elips şeklinden özgün penguenler oluşturuyoruz. 15 Penguen ve Balıklar ile örüntü çalışması yapıyoruz. Çevre Eğitim Projesi (ÇEP) kapsamında “Geri Dönüşüm” isimli kitabı inceleyerek, “Buruşuk Kağıt Parçası” isimli hikayeyi okuyoruz “Balık Avı” isimli oyunu oynuyoruz. 16 “Neşeli Ayaklar” isimli sinema filmini izliyoruz. Penguenler ile ilgili öğrendiklerimiz hakkında sohbet ediyoruz. “Son Penguen” resimlerimizi yapıyoruz ve ilk penguen resimlerimizle karşılaştırıyoruz. 17 Madeni paraları tanıyarak “Alışveriş” isimli dramayı yapıyoruz. TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI Ülkemizde yetişen ürünleri tanıyoruz ve bunları yiyoruz. NOT: Evden gelirken ülkemize özgü yiyecekler getirmeyi unutma! (meyve, kuruyemiş, lokum v.b.)

56 20 Bu hafta ki konumuz “GÖKYÜZÜ VE UZAY” Okul kütüphanesine giderek gökyüzü ve uzay ile ilgili kitapları inceliyoruz. GEZİ ETKİNLİĞİ “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZLEM EVİ’ NE ‘’ gidiyoruz. Gezi sonrası “Gezi İzlenimleri” etkinliğimizi yapıyoruz. 21 Güneş sistemi maketini inceliyoruz ve Güneş ve Ay ‘ın özelliklerini öğreniyoruz. “Gökyüzünde Neler Var?” isimli şarkıyı öğreniyoruz. “Bulutla Yolculuk” isimli drama çalışmasına katılıyoruz. 22 Uzay nedir? Uzayda neler bulunur? Beyin fırtınası yapıyoruz. “Aklımdaki Uzay” isimli resim çalışması yapıyoruz. “Meraklı Uzay Çocuğu” isimli hikayeyi dinliyoruz. 23 “Güneş Sistemi ve Uzay” isimli proje çalışmamızı oluşturuyoruz. “Güneş Sistemi” isimli orff çalışmasına katılıyoruz. Uzay ile ilgili belgesel izliyoruz. 24 Gezegenleri tanıyoruz. Resimlerden inceliyoruz. Gezegenlerle sıralama çalışması yapıyoruz. “Öğrendiğim Uzay” isimli resim çalışması yapıyoruz. 27 Bu hafta ki konumuz “YENİYIL, SAAT, TAKVİM, ZAMAN” ‘’ Poldi ‘’ sesli kitaplardan ‘’ Zaman ‘’ isimli kitabı dinliyoruz. Gece Gündüz deneyi ile dünyanın hareketlerini öğreniyoruz. 27–28 ARALIK TARİHLERİNDE GEZİCİ KÜTÜPHANE PAFİN OKULUMUZDA! KİTAP ALMAK İSTERSEN 10–20 TL ARASI PARA GETİREBİLİRSİN. 28 Bugün evden gelirken istediğin bir saati getirmeyi unutma! Getirmiş olduğumuz saatlerimizi inceliyoruz. Çeşitli özelliklerine göre gruplama çalışmaları yapıyoruz. Farklı dokularda rakamlar hazırlayarak sınıfımıza dev bir saat oluşturuyoruz. “Tirik Tırak” isimli şarkıyı öğreniyoruz. BP ÇOCUK TİYATROSU OKULUMUZDA! 29 Konferans salonumuzda “Mickey‘ in Yılbaşı Hikayeleri” isimli sinemayı izliyoruz. Bugün herkes kendi planını yapıyor. Saat üzerinden tam, yarım, buçuk saatleri öğreniyoruz. ARALIK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ. 30 AYIN MEYVESİ ‘’PORTAKAL’’ Bugün evden gelirken portakal getirmeyi unutma ! Portakal meyvesi nerede yetişir? Faydaları nelerdir? İnternetten araştırmalar yaparak öğreniyoruz. Takvim Nedir? Ne işe yarar ? Konulu sohbet ederek farklı takvim türleri inceliyoruz. “FLORYA FAMİLY DENT” diş kliniğine giderek dişlerimizi kontrol ettiriyoruz. 31 SÜPER SHOW ile “YENİ YIL” Partimizi yapıyoruz. NOT: Yeni Yıl nedeniyle nöbetçi sınıf uygulamamız olmayacaktır. MUTLU YILLAR

57 06 Ç ocuğunuzla penguenlerle ilgili araştırmalar yaparak fotoğraf, kitap ve oyuncakları okula getiriniz. 07 Mutfakta bulunan katı ve sıvı haldeki yiyecekler ve i ç ecekleri ç ocuğunuzla birlikte bulunuz. 08 Ç ocuğunuz ile bug ü n gittiği gezi ile ilgili sohbet ediniz. 09 Ç ocuğunuzdan bebek penguen resmi yapmasını ve bebek penguenin ö zelliklerini size anlatmasını isteyiniz. 10 Ç ocuğunuzla birlikte onun boyunu ve ailedeki bireylerin boyunu ö l çü n. Odasında bir b ö l ü m oluşturarak boy uzunluklarını işaretleyin ve birbiriyle karşılaştırın. 13 Ç ocuğunuzla evdeki legolarla artırma ( toplama ) ç alışması yapınız. 14 Ç ocuğunuzdan kutuplarda yaşayan hayvanların taklitlerini yapmasını isteyiniz ve birlikte tahmin oyunu oynayınız. 15 Ç ocuğunuzla Penguen ve Balık arasında ki benzerlik ve farklılıkları konuşun. 16 Yarın yapılacak “ Tutum Yatırım ve T ü rk Malları ’’ kutlaması i ç in okula getirmek ü zere ü lkemize ö zg ü yiyeceklerden ç ocuğunuzla birlikte hazırlayınız. 17 Evde orta boy kutularla geri d ö n ü ş ü m kutularını yapınız. (Kağıt-cam-metal-pil ) “ Geri D ö n ü ş ü m ne demektir? ” birlikte sohbet ediniz.

58 20 Ç ocuğunuzdan gece ve g ü nd ü z ü anlatan birer resim yapmasını isteyin. Daha sonra bu iki resim arasında bulunan farklılıklarla ilgili sohbet ediniz. 21 Ç ocuğunuzla birlikte gece g ö ky ü z ü n ü inceleyin. Ayın nasıl g ö r ü nd ü ğ ü n ü ve daha başka hangi şekillerde g ö r ü nd ü ğ ü hakkında sohbet ediniz. 22 Ç ocuğunuzdan uzayı anlatan bir resim yapmasını isteyiniz. 23 Ç ocuğunuzla yırtma – yapıştırma tekniğini kullanarak bir g ü neş oluşturunuz. 24 Ç ocuğunuzla internetten gezegenler ile ilgili resimler araştırarak renkleri ve şekilleri hakkında sohbet ediniz. 27 Ç ocuğunuzla yarın okula getirmesi i ç in evden bir adet saat se ç iniz. 28 Ç ocuğunuzla evde bulunan malzemeleri kullanarak bir ‘’ saat ‘’ oluşturunuz. 29 Ç ocuğunuzla yarın getirmesi gereken portakalı birlikte ç antasına koyunuz. Ç ocuğunuzla yarın birlikte yapacağınız bir etkinlik planlayınız. 30 Ç ocuğunuzla d ü n planladığınız etkinliğinizi yapınız. 31 Ç ocuğunuzla okulda yaptığı Yeni Yıl Partisi ile ilgili sohbet ediniz. NİCE MUTLU YILLARA …


"KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ KASIM AYI GEZİMİZ KASIM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ KASIM AYI SEBZESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları