Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

www.danef.net UPŞ`E dudak...lip www.danef.net NE göz... eye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "www.danef.net UPŞ`E dudak...lip www.danef.net NE göz... eye."— Sunum transkripti:

1

2 www.danef.net UPŞ`E dudak...lip

3 www.danef.net NE göz... eye

4 www.danef.net NAPŞ`E kaş altı

5 www.danef.net NEBJIŚ kirpik...eyelash

6 www.danef.net NA Ṕ O Göz kapağı...eyelid

7 www.danef.net NE Ḱ URĞO göz bebeği...pupil

8 www.danef.net NEĆE Ṫ IRĞ göz çapağı...rheum (found in the corners of the eyes).

9 www.danef.net PE burun... nose

10 www.danef.net GU kalp...heart

11 www.danef.net JAĆE sakal...beard

12 www.danef.net JEPK çene...chin

13 www.danef.net NAPE surat...face

14 www.danef.net NEQUŞHA yanak...cheek

15 www.danef.net ÇE dalak...spleen

16 www.danef.net THAQUM kulak...ear

17 www.danef.net JEJIY böbrek...kidney

18 APE APŞE AGU ABJANE AŞÖ ADAKE ANTEĞU ALCAN www.danef.net

19 NE Ḱ URĞO NE BJIŚ NAPŚE NAPŞ`E NA Ṕ O

20 A Ḣ OMBE JİY A Ḣ OMBE PERIT A Ḣ OMBE ŠERAMIU A Ḣ OMBE ŞXO www.danef.net A Ḣ OMBE GURIT

21 www.danef.net ḰOḰO bacak...leg

22 www.danef.net ĹAKO ayak...foot

23 www.danef.net ĹAP ayak burnu...

24 www.danef.net ĹEGOÁNCE diz...knee

25 www.danef.net ĹE Ḣ OMBEJIY ayak serçe parmağı...

26 www.danef.net ĹEKOÁŞHA ayak üstü kısmı...without sitting down

27 www.danef.net ĹEBĞU ayağın dış kenarı...the external side of foot

28 www.danef.net ĹEBJAN ayak tırnağı...foot nail

29 www.danef.net ĹAPŞE ayak bileği...ankle

30 www.danef.net ĹEĆA Ṕ E bacak...leg

31 www.danef.net ĹEDAK topuk...heel

32 www.danef.net ĹEGOÁNCEŞHA diz kapağı...kneecap

33 www.danef.net ĹEGU taban...floor

34 www.danef.net ĹE Ḣ OÁMBE ayak parmağı...toe

35 www.danef.net ĹEDİY ĹE Ḣ OMBEJİY ĹAPE ĹE Ḣ OÁMBEŞHA ĹAPŞE ĹEGONCEŞHA ḰOḰO ĹEĆA Ṕ E ĹEDAK ĹEGU ĹEĆEN ĹEŞHA

36 www.danef.net TXIŠE sırt...back

37 www.danef.net PE burun... nose

38 www.danef.net PŞEDAK ense...neck

39 www.danef.net ABJANE DAĆ şeytan tırnağı...agnail

40 www.danef.net ĆE Ṫ IY bağırsak...intestine

41 www.danef.net A Ḣ OMBE ŠERAMIU` yüzük parmağı...ring finger

42 www.danef.net A Ḣ OMBEŠIQU küçük parmak...the little finger

43 www.danef.net AĹIN ZIPIĹ APE yüzük takılan parmak...third finger

44 www.danef.net BLIGUĆE Koltuk altı

45 www.danef.net ĆE Ṫ IY bağırsak...intestine

46 www.danef.net ÇİY boğaz...throat

47 www.danef.net ŞHAKUPŞH kafatası...skull

48 www.danef.net TKIN gırtlak...larynx

49 www.danef.net A Ḣ OMBEŞHA başparmak...thumb

50 www.danef.net ŚE diş...tooth

51 www.danef.net ŚEL diş eti...gum

52 www.danef.net ŚAPE diş ucu...tip of one's tooth

53 www.danef.net ŞHA Ḱ UŠ beyin...brain.

54 www.danef.net NIBIC göbek...navel

55 www.danef.net TXI omurga...backbone

56 www.danef.net PŞEDAK ense...neck

57 www.danef.net ABJANE DAĆ şeytan tırnağı...agnail

58 www.danef.net ABJENAĆE tırnak dibi...lunula

59 www.danef.net BĞEĞU göğüs kafesi...chest

60 www.danef.net ŚA Ǵ E kaburga...rib

61 www.danef.net BĞEĞU göğüs kafesi...chest

62 www.danef.net AĹIN ZIPIĹ APE yüzük takılan parmak...third finger

63 www.danef.net APE Parmak ucu...finger tip

64 www.danef.net ADAKE el ayası...the palm of one´s hand

65 www.danef.net AGU avuç...palm

66 www.danef.net A Ḣ OMBE ŠERAMIU` yüzük parmağı...ring finger

67 www.danef.net A Ḣ OMBE parmak...finger.

68 www.danef.net ALCAN kol...arm

69 www.danef.net A Ḣ OMBEŞHA başparmak...thumb

70 www.danef.net A Ḣ OMBEŠIQU küçük parmak...the little finger

71 www.danef.net ANTEĞUP dirsek çıkıntısı...elbow

72 www.danef.net APŞE bilek...wrist

73 www.danef.net AŞHA yen,el ile bilek arası...arm

74 www.danef.net BĞE göğüs...chest

75 www.danef.net BLIGUĆE Koltuk altı

76 www.danef.net BZEGU` dil...tongue

77 www.danef.net ĆA Ṕ ŠE kasık...groin

78 www.danef.net ĆE Ṫ IY ĞUM kalın bağırsak...large intestine

79 www.danef.net ĆE Ṫ IY NEŞÜ apandisit...ti path. appendicitis

80 www.danef.net NIBE karın...abdomen

81 www.danef.net ĆE Ṫ IY PISIĞU` incebağırsak...small intestine

82 www.danef.net KUPŞHA ZERIBLE iskelet...skeleton

83 www.danef.net KUPŞHA kemik...bone

84 www.danef.net KURBEKEY SIĆ gırtlak çıkıntısı...addam's apple

85 www.danef.net KURBEKIY gırtlak...larynx

86 www.danef.net ĹECEN ayak tarağı...ankle

87 www.danef.net ĹIPŠENAĹE kas adale...muscle

88 www.danef.net NIBEĹINŠ yemek borusu...gullet

89 www.danef.net NIBIC göbek...navel

90 www.danef.net ŞHAKUPŞH kafatası...skull

91 www.danef.net ŞHA Ḱ UŠ beyin...brain.

92 www.danef.net ŞÜIRAĞO taşlık...gizzard

93 www.danef.net THABIL akciğer...lung

94 www.danef.net THAQUME NEUS kulak zarı...ear drum

95 www.danef.net TKIN gırtlak...larynx

96 www.danef.net TXI omurga...backbone

97 www.danef.net A el... hand

98 www.danef.net ŚEĞOÁN diş çürüğü...cavity in a tooth

99 www.danef.net ŚEMIK şekilsiz diş...ugly tooth

100 www.danef.net ŚEPK diş tabanı...alveoli

101 www.danef.net ŞÜI karaciğer...liver

102 www.danef.net ŚEŞIHAL azı dişi...molar

103 www.danef.net UŞHA damak...palate

104 www.danef.net WOTE hücre...cellar

105 www.danef.net ZERITI Ṕ E eklem yeri...joint

106 www.danef.net ZEZI öd kesesi...bile

107 www.danef.net ABJIB bir avuç, tutam...the palm

108 www.danef.net A Ḣ OMBE GURIT orta parmak...middle finger

109 www.danef.net A Ḣ OMBE PERIT işaret parmağı...index finger

110 www.danef.net APK-ĹEPK el ve kollar...body

111 www.danef.net APĹ`I kucak...embrace

112 www.danef.net BLANT Ḣ E kürek kemiği...bottom chuck

113 www.danef.net BLIPK ön kol...forearm

114 www.danef.net CEN aşık kemiği...astragalus

115 www.danef.net CEN testis, haya... testis

116 www.danef.net ĆIŞÖ ten...complexion

117 www.danef.net HAMDIR kalın sinir lifi...

118 www.danef.net ĹATE şirden...abomasum

119 www.danef.net ÇIYİ Ḣ U bademcik...tonsil

120 www.danef.net HAŚE köpek dişi...fang

121 www.danef.net Ḣ IPŠ kıkırdak...cartilage

122 www.danef.net JEĞUBAB guatr...goitre

123 www.danef.net Ḱ OÁŞÖ bacak yüzeyi...surface of thigh

124 www.danef.net Ḱ OPK kalça...femur

125 www.danef.net NIBAC karın altı...lower abdomen

126 www.danef.net NIBAŞÖ karın derisi...skin on stomach

127 www.danef.net NAĆE göz ucu...external corner of the eye

128 www.danef.net NAXE sima...face (of a person)

129 www.danef.net ŞXUJ leğen kemikleri...pelvis

130 www.danef.net ŞXUJ KUPŞHA kalça kemiği...hip bone

131 www.danef.net TAME omuz... shoulder

132 www.danef.net TEMEŞHA omuz başı...end of the shoulder

133 www.danef.net NIBАŞ Ḣ O işkembe...rumen

134 www.danef.net PEBZICIN burnun uç yumuşak dokusu...

135 www.danef.net PEŚ burun kılı...hair in one's nose

136 www.danef.net PKI gövde...body

137 www.danef.net PKINEPS lif...chord

138 www.danef.net PŞE ense...nape of the neck

139 www.danef.net ŞHA PXETE Ḱ U KUŠ beyincik...cerebellum

140 www.danef.net ŞHAŞÖ saç derisi...hair skin

141 www.danef.net ŞHAŚ saç...hair

142 www.danef.net PŞEDIK başın enseye yakın kısmı...back

143 www.danef.net PŞEĹINTFE boyun atardamarı...cervical vertebrae

144 www.danef.net ŞAXE kasık...groin

145 www.danef.net ŞERIB sidik torbası...bubble

146 www.danef.net ŞHA PXETE Ḱ U ense...nape of the neck

147 www.danef.net NEGU sima...face (of a person)

148 www.danef.net NEPAŞÖ yüz derisi...skin

149 www.danef.net ŚEPK diş tabanı...alveoli

150 www.danef.net ZERITI Ṕ E eklem yeri...joint

151 www.danef.net ZEZI öd kesesi...bile

152 www.danef.net ABJIB bir avuç, tutam...the palm

153 www.danef.net APK-ĹEPK el ve kollar...body

154 www.danef.net BLIPK ön kol...forearm

155 www.danef.net Ḱ OÁŞÖ bacak yüzeyi...surface of thigh

156 www.danef.net NAĆE göz ucu...external corner of the eye

157 www.danef.net ŞXUJ leğen kemikleri...pelvis

158 www.danef.net TAME omuz... shoulder

159 www.danef.net PKI gövde...body

160 www.danef.net PKINEPS lif...chord

161 www.danef.net PŞE ense...nape of the neck

162 www.danef.net ŞHAŞÖ saç derisi...hair skin

163 www.danef.net ŞHAŚ saç...hair

164 www.danef.net PŞEDIK başın enseye yakın kısmı...back

165 www.danef.net ŞAXE kasık...groin

166 www.danef.net ŞERIB sidik torbası...bubble

167 www.danef.net NEPAŞÖ yüz derisi...skin

168 www.danef.net NIBELIŠ diyafram...diaphragm

169 www.danef.net JEĞU gerdan...chin


"www.danef.net UPŞ`E dudak...lip www.danef.net NE göz... eye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları