Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI
Süphan İŞNEL Psikolojik Danışman SİLVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 FEN LİSELERİ Fen liselerine, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrenciler gidebilir. Fen ve matematik alanlarında gereksinim duyulan nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlar.

3 FEN LİSELERİ Teknolojiyi kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. Fen liselerinde eğitim-öğretim 4 yıl olup yatılı ve karma okullardır. Fen liselerinin sınıf mevcudu en fazla 24tür. Yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

4 FEN LİSELERİ Bu okullarda matematik ve fen bilimleri dersleri ağırlıktadır. Fen liselerini tercih etmek isteyen öğrencilerin fen bilimleri ve matematik alanlarında ilgili ve yetenekli olmaları gerekmektedir. Orta öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir (en düşük taban puan Gümüşhane Fen Lisesi ). Fen liseleri,lise türleri arasında üniversiteyi kazandırma oranı en yüksek olan liselerdendir. Bu oran %90’ ın üzerindedir.

5 Fen Lisesi Mezunları Hangi Meslekleri Seçebilir
Tıp Mühendislik Mimarlık Eczacılık

6 DİYARBAKIR FEN LİSELERİ
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Yenişehir) Vali Aydın Arslan Fen Lisesi (Sur) İMKB Fen Lisesi (Bağlar) Ergani Fen Lisesi (Ergani)

7 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin; ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır. Anadolu liselerinde eğitim-öğretim 4 yıldır. Bu liselerde öğrenciler; Fen bilimleri, Sosyal bilgiler, Matematik, Türkçe ve Yabancı dil ağırlıklı öğrenim görmektedirler. Orta öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir.

8 Diyarbakır’daki En İyi Anadolu Liseleri
Diyarbakır Anadolu Lisesi Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Selahaddin Eyyübi Anadolu Lisesi Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 80.Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi Gaffar Okan Anadolu Lisesi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi

9 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen liseleri, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlar. Öğrencilere; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, dünyadaki gelişme ve değişmeleri inceleyebilecek şekilde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak. Anadolu öğretmen liselerinde eğitim-öğretim 4 yıl, yabancı dil ağırlıklı, gündüzlü veya yatılı öğrenime imkan veren orta öğretim kurumlarıdır.

10 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Orta öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir (en düşük taban puan Adana Feke Anadolu Öğretmen Lisesi ). Öğretim programları, ortak genel kültür derslerinden, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp geliştirmelerine imkan tanıyan derslerden, öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur. Anadolu öğretmen lisesi mezunlarına; bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

11 Anadolu Öğretmen Lisesi Mezunları Hangi Meslekleri Seçebilir
Eğitim Fakültesi’nin olduğu tüm fakültelere ek puan verilerek gidilebilir. Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

12 DİYARBAKIR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi (Bağlar) Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi Silvan Anadolu Öğretmen Lisesi

13 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır. Sosyal Bilimler Liseleri’nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır.

14 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sınıf mevcudu 24’ü geçemez. Henüz mezun vermedikleri için üniversiteye yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri bulunmamaktadır. Amaçlarından bir de siyaset ve bürokrasiye, kültürlü devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan elemanları yetiştirmektir.

15 Diyarbakır’daki Sosyal Bilimler Liseleri
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Silvan Sosyal Bilimler Lisesi

16 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Sağlık meslek liseleri; öğrencileri sağlık mesleklerine hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Tam gün eğitim verilmektedir.

17 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
RADYOLOJİ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Sağlık kurumlarında hastaların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken, filmin banyosunu yapan, ışın tedavisi planı uygulayan, film raporlarını hazırlayan ve arşivleme işlevlerini yöneten bölümdür. İLK YARDIM VE ACİL TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden, ruh ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlayan sağlık personelidir.

18 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
LABORATUAR TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli laboratuarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuar tetkik ve analizlerini yapan, Bu amaçla numune alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran,sonuçları rapor eden sağlık personelidir. DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Ağız ve diş konularında, diş hekiminin kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan hastanın diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen,protez ve apareyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.

19 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Her türlü yerleşim yerinde birey, aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol altına alan, iyileştirme çalışmalarının uygulayan ve uygulanmasını sağlayan bu amaçla atıklar, kemiriciler, vektörler, su, hava, gıda, konut, endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan, ruhsatlandırma işlemleriyle zararlaştırma tekniklerini uygulayan, sağlık eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir. ANESTEZİ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bir hekim kontrolü altında hastaları, cerrahi müdahaleler sırasında anestetik maddeleri tekniğe göre uygulayarak hastaları uyutan sağlık personelidir.

20 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
TIBBI SEKRETER BÖLÜMÜ: Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyen, derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlerini yürüten, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir. ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bireyin,ailenin ve toplumun beden, ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan, mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan sağlık personelidir.

21 MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI
Okulu bitirenler sağlık teknisyeni olarak mezun olurlar. Sınavlarda başarılı olanlar alanları ile ilgili sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da açılan sınavlara katılabilirler. Kazandıkları takdirde sağlık teknisyeni olarak göreve başlarlar.

22 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet meslek liseleri Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman yetiştirmek ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamak amacıyla kurulmuş ortaöğretim kurumlarıdır. Adalet meslek liselerinde; meslek dersleri ağırlıklı fakat kültür dersleri ile desteklenmiş bir lisedir. Birinci sınıfta sadece iki hukuk dersi, Daktilografi ve bilgisayar dersinin yanı sıra tamamen kültür dersleri okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıktadır.

23 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet meslek lisesi mezunları KPSS sınavında başarılı olmaları halinde Kamu Kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca Adalet Bakanlığınca yapılan sınavlara Adalet Meslek Lisesi mezunu olanlar da katılabilirler. Adalet Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler, Adalet ve Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarının uyguladığı meslek yüksek okullarına sınavsız olarak devam etme haklarına sahiptirler.

24 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri meslek liseleri, ortaokuldan sonra öğrencilere, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanları ile yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır. Bu liselerde eğitim tam gündür. Orta okul mezunu öğrenciler, endüstri meslek lisesine direk kayıt yapma imkanına sahiptirler. 9. sınıf sonunda bölüm/alan/dal seçimi tercihinde bulunmaktadırlar. Ancak seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu takdirde öğrencinin, diplomasındaki başarı notu ile 9. sınıftaki yıl sonu başarı puanı dikkate alınır.Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.

25 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Bu okulların ANADOLU kısmına sınavla öğrenci alınmaktadır. Endüstri meslek liselerinde genel kültür dersleri ile meslek dersleri bir arada okutulmaktadır. Daha sonra okudukları bölüme göre Ölçme Bilgisi, Meslek Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Bilgisayar, İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik gibi dersler alırlar. Ayrıca atölye ve laboratuar uygulamaları yaparlar. Endüstri meslek liselerinde, 1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 10. sınıftan itibaren atölyelerde uygulamalı derslere girmektedirler. 12. sınıfta staj yapmak üzere pratik eğitimleri için iş yeri ve işletmelere gitmektedirler.

26 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri meslek lisesi mezunları, kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Özel sektörde ise eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından rahatlıkla iş bulabilirler. Endüstri meslek lisesi mezunlarının avantajlı oldukları bir diğer konu da kendi iş yerlerini açabilirler. Endüstri meslek lisesinden mezun olanlar, alan/dal/bölümlerinin devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilmektedir.

27 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri meslek lisesi mezunları, meslek yüksek okullarının ÖSYM tarafından tespit edilen okulların programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Ayrıca Mesleki Teknik Eğitim Fakültelerinde bulunan 4 yıllık üniversite bölümlerine sadece teknik endüstri meslek lisesi ilgili bölümlerinden mezun öğrenciler ÖSS puanları ile başvuru yapabilirler.

28 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektöründe görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

29 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; Onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, Çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini kazandırmak, Çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirmek. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.

30 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; 10’uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır.

31 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.

32 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ EĞLENCE HİZMETLERİ GIDA TEKNOLOJİSİ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ DENİZCİLİK

33 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu güzel sanatlar liseleri öğrencilerin: Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim öğretim görmeleri, Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

34 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

35 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Öğrencileri imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin öğretim süresi 4 yıldır.

36 POLİS KOLEJİ Öğrencileri, ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda görev almaya hazır; Bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini tamamlamış; Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilâtının ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksekokullara hazırlar. Polis Koleji’nin öğrenim süresi 4 yıldır. Polis Kolejine Giriş şartları ; Giriş için gerekli özel şartları taşımak ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.) Başvurular OGES başvuru zamanında yapılacak.

37 ASKERİ OKULLAR Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına hazırlar. Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir. Askeri okullara avantajlı olarak girebilir. Öğrenim hayatı yatılıdır. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır. Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı parasız yatılı okullardır.

38 ASKERİ OKULLAR Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için; Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları Sağlık ile ilgili koşulları Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Giriş şartları; İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.). Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak.

39 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Bu lise ortaokuldan sonra örgün öğretime devam edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı vermektedir. Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapabilir. Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili okullarda akşam saatlerinde eğitim yapar. Sadece mesleki derslere devam edilir.

40 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN


"ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları