Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU Prof.Dr.İrfan PAPİLA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU Prof.Dr.İrfan PAPİLA."— Sunum transkripti:

1 OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU Prof.Dr.İrfan PAPİLA

2 Otolaringolojik Uyku Bozukluğu Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Obstructive Sleep Hypopnea Syndrome (OSHS) Obstructive Sleep Hypopnea Syndrome (OSHS) Upper Airway Resistance Syndrome (UARS) Upper Airway Resistance Syndrome (UARS) Horlama Horlama

3 Solunumun durması manasına gelen a ve pnoia kelimelerinden gelir. Solunumun durması manasına gelen a ve pnoia kelimelerinden gelir. İlk kez 1964 yılında Gastaut tarafından tanımlanmıştır. İlk kez 1964 yılında Gastaut tarafından tanımlanmıştır. Toplumda %1-2 oranında görülür. Toplumda %1-2 oranında görülür.

4 Terminoloji Apne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının 10 saniye süre ile durmasıdır. Apne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının 10 saniye süre ile durmasıdır. Oksijen desaturasyonu: Arteriyel oksijen satürasyonunun %90’ın altına düşmesidir. Oksijen desaturasyonu: Arteriyel oksijen satürasyonunun %90’ın altına düşmesidir. Hipopne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının %50’den fazla azalması ya da en az 10 sn. süreyle yüzeyel solunum atağının olmasıdır. Hipopne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının %50’den fazla azalması ya da en az 10 sn. süreyle yüzeyel solunum atağının olmasıdır.

5

6 Obstrüktif uyku apnesi: Abdominal ve torasik solunum eforu olmasına rağmen, ağız ve burun seviyesinde hava akımının kesilmesidir. Obstrüktif uyku apnesi: Abdominal ve torasik solunum eforu olmasına rağmen, ağız ve burun seviyesinde hava akımının kesilmesidir. Apne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen apne nöbeti sayısıdır. Apne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen apne nöbeti sayısıdır. Hipopne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen hipopne sayısıdır. Hipopne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen hipopne sayısıdır.

7 Obstrüktif Apne Solunum eforu devam ettiği halde hava alışverişi yok. Giderek artan efor havayolunun açılmasını sağlıyor. O2 düzeyi < 3% azalıyor Inspirasyon Ekspirasyon Havayolu kapanıyor Havayolu açılıyor Paradoksal Paradoksal son EKG Airflow Torasik effor Abd. effor SAO2 Effor

8 Uyku apne indeksi (Respiratory disturbance index): Uyku boyunca oluşan apnelerin ve hipopnelerin saatlik ortalamasıdır. Uyku apne indeksi (Respiratory disturbance index): Uyku boyunca oluşan apnelerin ve hipopnelerin saatlik ortalamasıdır. Obstrüktif uyku apne sendromu: Uyku süresi boyunca ortalama olarak uykunun her saati için 5 veya daha fazla sayıda apne yada hipopne nöbeti geçirilmesine obstrüktif sleep apne sendromu denir. Obstrüktif uyku apne sendromu: Uyku süresi boyunca ortalama olarak uykunun her saati için 5 veya daha fazla sayıda apne yada hipopne nöbeti geçirilmesine obstrüktif sleep apne sendromu denir.

9 Neden OSA Tedavisi Gereklidir?

10 NEDEN? Hipertansiyon Hipertansiyon İskemik Kalp Hastalıkları İskemik Kalp Hastalıkları Myokardiyal Disfonksiyon&Aritmiler Myokardiyal Disfonksiyon&Aritmiler Serebrovasküler Hastalıklar Serebrovasküler Hastalıklar Ruhsal,Nörokognitif ve Davranış Değişikliği Ruhsal,Nörokognitif ve Davranış Değişikliği İş/Trafik kazası artışı İş/Trafik kazası artışı Mortalite Artışı Mortalite Artışı

11 NEDEN?

12 Apne ve Mortalite

13 Apne Fizyopatolojisi: Venturi prensibi: Hava akımı dar bir bölgeden geçerken hız kazanır. Venturi prensibi: Hava akımı dar bir bölgeden geçerken hız kazanır. Bernoulli prensibi: Akmakta olan hava, dış kısmında negatif basınç oluşturur. Bernoulli prensibi: Akmakta olan hava, dış kısmında negatif basınç oluşturur. Hava, ne kadar dar bir bölgeden geçerse o kadar hızlı geçer ve çevresinde o kadar fazla negatif basınç oluşturur. Hava, ne kadar dar bir bölgeden geçerse o kadar hızlı geçer ve çevresinde o kadar fazla negatif basınç oluşturur.

14 Apne Fizyopatolojisi: Anatomik darlık Anatomik darlık Artan inspiratuvar basınca ihtiyaç Artan inspiratuvar basınca ihtiyaç Anormal nöromusküler kontrol Anormal nöromusküler kontrol Havayolu obstrüksiyonuna bağlı dilatatörlerin refleks aktivasyonunda bozukluk Havayolu obstrüksiyonuna bağlı dilatatörlerin refleks aktivasyonunda bozukluk

15 Sınıflama UARS: RDI<5 UARS: RDI<5 OSAS: RDI >5 OSAS: RDI >5 Hafif OSAS: 5 < RDI < 20 Hafif OSAS: 5 < RDI < 20 Orta OSAS: 20 < RDI < 40 Orta OSAS: 20 < RDI < 40 Ciddi OSAS: RDI > 40 Ciddi OSAS: RDI > 40 Primer Horlama: polisomnogramda patoloji saptanmaz Primer Horlama: polisomnogramda patoloji saptanmaz

16 TanıAnamnez Fizik muayene Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi Müller manevrası Polisomnografi Radyolojik CT MR Sefalometrik ölçümler

17 Tanı Horlama Horlama Uyku sırasında nefesin durması Uyku sırasında nefesin durması Gündüz uyku hali Gündüz uyku hali Hafıza ve muhakeme bozukluğu Hafıza ve muhakeme bozukluğu Konsantrasyon bozukluğu Konsantrasyon bozukluğu Seksüel disfonksiyon Seksüel disfonksiyon Nokturnal enürezis Nokturnal enürezis Okul ve iş performansında düşme Okul ve iş performansında düşme Sabah baş ağrıları Sabah baş ağrıları

18 TanıAnamnez Fizik muayene Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi Müller manevrası Polisomnografi Radyolojik CT MR Sefalometrik ölçümler

19 Tanı Vital Bulgular Vital Bulgular Baş & Boyun Muayenesi Baş & Boyun Muayenesi

20 Fizik Muayene Vital Bulgular Boy Boy Kilo Kilo Boyun bölgesinin çevresi Boyun bölgesinin çevresi Kan basıncı Kan basıncı Vücut kitle indeksi(BMI) Vücut kitle indeksi(BMI) ağırlık (kg) / boyun (metre) karesi ağırlık (kg) / boyun (metre) karesi Erkek >27.8, Kadın >27.3 Erkek >27.8, Kadın >27.3

21 Fizik Muayene Baş&Boyun Muayene

22 Dil Dil Damak Damak Uvula Uvula Tonsiller Tonsiller Nazal kavite Nazal kavite Hyoid Hyoid Mandibula Mandibula

23 Fizik Muayene

24

25 Tanı Anamnez Fizik muayene Üst Solunum Yollarının Endoskopik Muayenesi Müller manevrası Polisomnografi Radyolojik CT MR Sefalometrik ölçümler Müller Manevrası

26 Tanı Anamnez Fizik muayene Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi Müller manevrası Polisomnografi Radyolojik CT MR Sefalometrik ölçümler Polisomnografi, spontan gece uykusu sırasında Polisomnografi, spontan gece uykusu sırasında birçok fizyolojik parametrenin birçok fizyolojik parametrenin yazdırılması işlemidir. yazdırılması işlemidir. Polisomnografik kayıtlar hastanın durumuna ve Polisomnografik kayıtlar hastanın durumuna ve imkanların müsaitliğine bağlı olarak birçok imkanların müsaitliğine bağlı olarak birçok parametre içerebilir. parametre içerebilir.

27 Polisomnografi

28 Polisomnografi

29 Polisomnografi Minimum Hangi Parametreler ? Uykuya ait parametreler Uykuya ait parametreler EEG EEG EOG EOG EMG EMG EKG EKG Uykuya ait parametreler Uykuya ait parametreler  Uyku fazlarının süresi  Uyku fazlarının yüzdeleri  Toplam uyku süresi  Uyku etkinlik ve devamlılık endeksleri  Davranışsal ve biyoelektrik uyanıklık sayısı

30 C3 O1 Tüm gece uyku tetkiklerinde EEG) G1G2 A2 Differential Amplifier C3-A2 O1-A2 G1 G2

31 Sol ve sağ Elektrookülogram (EOG) LOC ROC Göz Kırpıştırma

32 Differential Amplifier G1 G2 Çene EMG

33 “Arousal”

34 Polisomnografi Minimum Hangi Parametreler ? Solunuma ait parametreler Solunuma ait parametreler Oro-nazal hava akımı Oro-nazal hava akımı Torasik ve abdominal solunum hareketleri Torasik ve abdominal solunum hareketleri O2 satürasyonu O2 satürasyonu Solunum sesleri Solunum sesleri CO2 CO2 Intratorasik efor Intratorasik efor Solunuma ait parametreler Solunuma ait parametreler  Apne ve/veya hipopne indeksi  Anormal solunum olayı indeksi  Anormal solunum olaylarının süresi  Minimum O 2 değeri  EKG değişiklikleri  Maksimum intratorasik basınç

35 Differential Amplifier G1 G2 “Thermocouple"

36 Trakeal Sesler Solunum Eforu

37 mikst Mikst Apne

38

39

40

41 Polisomnografi Uyku ve Solunum parametrelerin korelasyonu Uyku ve Solunum parametrelerin korelasyonu  Uyku fazları ile solunum olaylarının ilişkisi  Vücut pozisyonu ile solunum olaylarının ilişkisi

42 Polisomnografi - Hipnogram Tipik ileri derecede OSAS raporu

43 Polisomnografi - Hipnogram Pozisyonel OSAS sırtüstü sürdüremiyor

44 TanıAnamnez Fizik muayene Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi Müller manevrası Polisomnografi Radyoloji CT MR Sefalometrik ölçümler Sefalometriler Sefalometriler Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Manyetik Rezonans Görüntüleme

45 Sefalometri Standardize edilmiş lateral grafiler Standardize edilmiş lateral grafiler Kemik ve yumuşak dokuların muayenesi Kemik ve yumuşak dokuların muayenesi İki boyutlu değerlendirme İki boyutlu değerlendirme Volumetrik bilgi yetersiz Volumetrik bilgi yetersiz Maksillomandibuler cerrahi, oral Maksillomandibuler cerrahi, oral araç kullanımı araç kullanımı

46 BT Dinamik bir Tanı yöntemi değil Dinamik bir Tanı yöntemi değil Dezavantajları Dezavantajları Maliyet Maliyet İyonize radyasyon İyonize radyasyon

47 MRI Mükemmel yumuşak doku anatomisi Mükemmel yumuşak doku anatomisi Multipl plan Multipl plan İyonize radyasyon alımı yok İyonize radyasyon alımı yok Dezavantajları Dezavantajları maliyet maliyet Klostrofobi Klostrofobi

48 Lateral Farengeal yağ dokusu

49 Prognoz Apne indeksi 20’den fazla olan ve 5 yıl boyunca tedavi edilmeyen hastalarda toplam yaşam süresi yaklaşık olarak % 75’dir. Buna karşılık aynı süre içerisinde tedavi edilen popülasyondaki yaşam süresi % 100’ dür. Apne indeksi 20’den fazla olan ve 5 yıl boyunca tedavi edilmeyen hastalarda toplam yaşam süresi yaklaşık olarak % 75’dir. Buna karşılık aynı süre içerisinde tedavi edilen popülasyondaki yaşam süresi % 100’ dür.

50 Tedavi Önlemler Önlemler Medikal tedavi Medikal tedavi Ağız ve burun içi aletler Ağız ve burun içi aletler Cerrahi tedavi Cerrahi tedavi

51 Önlemler Zayıflama Zayıflama Alkol alımının kesilmesi Alkol alımının kesilmesi Sedatif ilaçların kesilmesi Sedatif ilaçların kesilmesi Uyku pozisyonunun düzenlenmesi Uyku pozisyonunun düzenlenmesi

52 Medikal Tedavi Protriptilin Protriptilin Dekonjestanlar Dekonjestanlar İntra nazal steroidler İntra nazal steroidler Düşük akımda oksijen verilmesi Düşük akımda oksijen verilmesi

53 Ağız ve Burun İçi Aletler Dil tutucu aletler Dil tutucu aletler Mandibula ilerletme aletleri Mandibula ilerletme aletleri

54 Nazal Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (nCPAP) Amaç, kollaps sırasında oluşan negatif basıncı yenmektir. Amaç, kollaps sırasında oluşan negatif basıncı yenmektir. 7-15 cm-H2O değerinde pozitif basınç verilir. 7-15 cm-H2O değerinde pozitif basınç verilir.

55 CPAP Basıncın düşük kalması yetersiz tedaviye, aşırı basınç verilmesi ise spontan uyanmalara ve santral apnelere neden olabilir.

56 Cerrahi Tedavi Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi Nazal cerrahi Nazal cerrahi Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) Uvulopalatal flepler (UPF) Uvulopalatal flepler (UPF) Laser assisted uvulopalatoplasty (LAUP) Laser assisted uvulopalatoplasty (LAUP) Palatal germe operasyonları Palatal germe operasyonları Radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty (RAUP) Radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty (RAUP) Dil köküne yapılan girişimler. Dil köküne yapılan girişimler. Maksillofasiyal cerrahi. Maksillofasiyal cerrahi. Trakeotomi Trakeotomi

57 Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) 1964 yılında Japon İkemetsu tarafından tarif edilen horlamaya yönelik ilk cerrahi tedavidir. 1964 yılında Japon İkemetsu tarafından tarif edilen horlamaya yönelik ilk cerrahi tedavidir. Fujita 1981’de modifiye etmiştir. Fujita 1981’de modifiye etmiştir. Birinci planda uygulanma amacı retropalatal kollaps için Birinci planda uygulanma amacı retropalatal kollaps için

58 Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)

59

60 Uvulopalatofaringoplastinin Komplikasyonları: Akut solunum distresi Akut solunum distresi Velofaringeal yetmezlik Velofaringeal yetmezlik Palatal kuruluk hissi Palatal kuruluk hissi Nazofarengeal stenozis Nazofarengeal stenozis Tat duyusu kaybı Tat duyusu kaybı Disfoni Disfoni Kanama Kanama

61 Uvulopalatofaringoplasti’de Başarı Oranı Kısa dönemde subjektif olarak %85-90 kadardır. Kısa dönemde subjektif olarak %85-90 kadardır. Yaklaşık postoperatif 1 yıllık takiplerde bu oran %40’a kadar geriler. Yaklaşık postoperatif 1 yıllık takiplerde bu oran %40’a kadar geriler.

62 Uvulopalatal Flepler (UPF ) 1996 yılında UPPP’nin modifiye edilmesi ile geliştirilmiştir. 1996 yılında UPPP’nin modifiye edilmesi ile geliştirilmiştir. Temel amaç; nazofaringeal stenoz, nazofaringeal yetmezlik ve disfaji gibi UPPP’de görülen komplikasyonların önlenmesidir. Temel amaç; nazofaringeal stenoz, nazofaringeal yetmezlik ve disfaji gibi UPPP’de görülen komplikasyonların önlenmesidir.

63 Uvulopalatal Flepler (UPF )

64 Palatal Germe Operasyonu UPPP ve LAUP’a göre daha basit, minimal invazif ve velofaringeal fonksiyonları bozmayacak tekniktir. UPPP ve LAUP’a göre daha basit, minimal invazif ve velofaringeal fonksiyonları bozmayacak tekniktir. Lazer, elektrokoter ya da radyofrekans ile yapılabilir. Lazer, elektrokoter ya da radyofrekans ile yapılabilir.

65 Laser Assisted Uvulopalatoplasti (LAUP ) CO2 Lazer yardımlı Uvulopalatoplasti (LAUP), 1986 tarihinde Kamami tarafından ilk olarak uygulanmaya başlamıştır. CO2 Lazer yardımlı Uvulopalatoplasti (LAUP), 1986 tarihinde Kamami tarafından ilk olarak uygulanmaya başlamıştır. 1992 yılında ise Coleman modifiye ederek ABD’de kullanmaya başlamıştır. 1992 yılında ise Coleman modifiye ederek ABD’de kullanmaya başlamıştır. Krespi ve Keidar 1994 yılında, bu gün kullanmakta olduğumuz tekniği geliştirmişlerdir. Krespi ve Keidar 1994 yılında, bu gün kullanmakta olduğumuz tekniği geliştirmişlerdir.

66 Laser Assisted Uvulopalatoplasti (LAUP )

67 LAUP’un Komplikasyonları Postoperatif dönemde ağrı Postoperatif dönemde ağrı Kanama Kanama Enfeksiyon Enfeksiyon Geçici velofaringeal yetersizlik Geçici velofaringeal yetersizlik Tat kaybı Tat kaybı Persistan disfaji Persistan disfaji

68 LAUP’un Avantajları UPPP’den farklı olarak hiçbir hastada nazofaringeal stenozis ve disfoniye rastlanmamıştır. LAUP’un Dezavantajları LAUP’un bir dezavantajı tonsillektomi yapılamamasıdır. Kresbi ve Ling lazer ile uvulopalatoplasti ile beraber tonsillektomi de yapmışlar. Ancak bu çok fazla geçerlilik kazanmamıştır.

69 LAUP Kontendikasyonları 1. Orta/ağır OSAS 2. Genel durum bozukluğu 3. Trismus 4. Kooperasyon eksikliği 5. Yarık damak ve velofaringeal yetmezlik

70 LAUP’un Başarı Oranı Kamami kısa dönem sonuçlarında % 90 klinik başarı sağlamıştır. Kamami kısa dönem sonuçlarında % 90 klinik başarı sağlamıştır. Ancak uzun vadeli takiplerde başarı % 40’a kadar düşmektedir. Ancak uzun vadeli takiplerde başarı % 40’a kadar düşmektedir.

71 Radiofrequency-Assisted Uvulopalatoplasti (RAUP) Bu prosedür, radyofrekans dalgalarıyla dokunun termokoagülasyonundan ibarettir. Radyofrekans enerjisi, uygulandığı dokuda nekroz oluşturur. Bu lezyon, fibrozis ve skar dokusu oluşumu ile iyileşir. Sonuçta radyofrekans enerjisi uygulandığı dokuda volüm azalmasına ve gerginliğe neden olur. Bu prosedür, radyofrekans dalgalarıyla dokunun termokoagülasyonundan ibarettir. Radyofrekans enerjisi, uygulandığı dokuda nekroz oluşturur. Bu lezyon, fibrozis ve skar dokusu oluşumu ile iyileşir. Sonuçta radyofrekans enerjisi uygulandığı dokuda volüm azalmasına ve gerginliğe neden olur.

72 Mukozal erozyon Mukozal erozyon Postoperatif minimal ağrı Postoperatif minimal ağrı Disfaji Disfaji Kanama Kanama RAUP’un Komplikasyonları

73 RAUP’un Avantajları En önemli avantajı LAUP’dan farklı olarak mukoza bütünlüğünü bozmadığı için postoperatif ağrı şikayetinin minimal olmasıdır. En önemli avantajı LAUP’dan farklı olarak mukoza bütünlüğünü bozmadığı için postoperatif ağrı şikayetinin minimal olmasıdır. Velofaringeal yetmezliğe sebep olmaz. Velofaringeal yetmezliğe sebep olmaz. Birkaç kez uygulanabilir. Birkaç kez uygulanabilir. Tonsil hipertrofisinin tedavisinde kullanılabilir. Tonsil hipertrofisinin tedavisinde kullanılabilir.

74 RAUP’un Başarı Oranı Kısa dönem takiplerde subjektif olarak %90 başarı sağlanmaktadır. Kısa dönem takiplerde subjektif olarak %90 başarı sağlanmaktadır. Li, yaptığı çalışmalarda tedavi sonrası 18-24 aylık takiplerde horlamada % 41 oranında relaps gözlemlemiştir. Li, yaptığı çalışmalarda tedavi sonrası 18-24 aylık takiplerde horlamada % 41 oranında relaps gözlemlemiştir.

75 Dil Köküne Yapılan Girişimler Lingual tonsillektomi Lingual tonsillektomi Dil kökü rezeksiyonu Dil kökü rezeksiyonu Dil köküne radyofrekans uygulaması Dil köküne radyofrekans uygulaması Dil kökünü öne çekici sütür uygulaması Dil kökünü öne çekici sütür uygulaması

76 Coleman J. Et al. Suspension sutures for the treatment of obstructive sleep apnea and snoring. Otolaryngologic Clinics of North America. 1999 Apr;32(2):277-85

77 Maksillofasiyal Cerrahi Maksillo-mandibuler ilerletme Maksillo-mandibuler ilerletme Genioglossus ilerletme Genioglossus ilerletme Tirohioidopeksi Tirohioidopeksi

78 Maksillo-mandibuler ilerletme

79 Genioglossus İlerletme

80 Tirohioidopeksi

81 Trakeotomi Tıkanıklığı by-pass eden girişimdir. Tıkanıklığı by-pass eden girişimdir. Diğer tedavi yöntemlerinin uygulanamadığı veya başarısız kaldığı durumlarda uygulanır. Diğer tedavi yöntemlerinin uygulanamadığı veya başarısız kaldığı durumlarda uygulanır. CPAP ile birlikte obstrüktif sleep apne sendromunun en efektif tedavi yöntemidir. CPAP ile birlikte obstrüktif sleep apne sendromunun en efektif tedavi yöntemidir. Psikososyal uyumsuzluk ve kozmetik sorunlar nedeniyle fazla tercih edilmez. Psikososyal uyumsuzluk ve kozmetik sorunlar nedeniyle fazla tercih edilmez.


"OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU Prof.Dr.İrfan PAPİLA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları