Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş ve Asya’dan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş ve Asya’dan."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş ve Asya’dan Afrika ve Avrupa‘ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştur… Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş ve Asya’dan Afrika ve Avrupa‘ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştur… Ş imdi de Yükselme Döneminde tahta geçen Osmanlı Padişahlarına bakalım Ş imdi de Yükselme Döneminde tahta geçen Osmanlı Padişahlarına bakalım PADİŞAHSALTANATI II.Mehmet (Fatih) 1451 – 1481 II.Beyazid 1481 – 1512 Yavuz Sultan Selim 1512 – 1520 Kanuni Sultan S ü leyman 1520 – 1566 II.Selim 1566 – 1574 III.Murat 1574 – 1595 Sokullu Mehmet Pa ş a Kanunî Sultan Süleyman Sokullu Mehmet PaşaKanuni Sultan Süleyman III. MuratDönemi 1566 - 1579Sokullu Dönemi Kanunî Sultan Süleyman'ın son iki yılında veziriazam olan Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ölümünden sonra başa geçen II. Selim ve III. Murat Dönemi‘nde bütün devlet işlerinde söz sahibi olup bu iki padişahı devlet işlerinden uzak tuttuğu için 1566 - 1579 yılları arasındaki döneme Sokullu Dönemi denir. BUNA GÖRE; Kanuni Sultan Süleyman Sokullu Mehmet Paşa Yükselme Dönemi, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ölümüyle değil, Sokullu Mehmet Paşa‘nın 1579 ‘da ölümüyle sona erer…

4 Ş imdi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘ndeki Devlet Sınırlarına bakalım Ş imdi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘ndeki Devlet Sınırlarına bakalım Fatih Sultan Mehmet‘ten sonra Devletin ba ş ına II.Bayezid geçer… Bu dönemde ki önemli olaylara bir göz atalım… Bu dönemde ki önemli olaylara bir göz atalım… Fatih Sultan Mehmet‘ten sonra Devletin ba ş ına II.Bayezid geçer… Bu dönemde ki önemli olaylara bir göz atalım… Bu dönemde ki önemli olaylara bir göz atalım… CEM SULTAN OLAYI Fatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra, oğlu II.Bayezid, devlet adamlarının ve askerlerin desteğini alarak padişah oldu…. Kardeşi Cem Sultan, II.Bayezid’in padişahlığını kabul etmedi ve ayaklandı. II.Bayezid, hükümdarlığı boyunca sürekli Cem Sultan Olayı ile uğraştı… Rodos Şövalyeleri Ayaklanmalarda başarısız olan Cem Sultan, önce Memlük Devleti’ne, ardından Rodos Şövalyeleri ne sığındı… En sonunda Cem Sultan, şövalyeler tarafından Papa‘ya teslim edildi. Cem SultanPapa Osmanlı Devleti ‘ Cem Sultan,1498’e kadar Papanın elinde Osmanlı Devleti ‘ne karşı kullanmak üzere tutsak olarak yaşadı. Cem Sultan Olayı Bu dönemde Avrupa’ya karşı Pasif bir Politika izlendi ve Avrupalı Devletler üzerine bir sefer yapılmadı. Osmanlı Devleti‘nin devlet içi bir sorunu iken; onun Rodos Şövalyeleri‘ne sığınması ile bu sorun devletin bir dış sorunu haline gelmesine neden olmuştur… Bu dönemde Avrupa’ya karşı Pasif bir Politika izlendi ve Avrupalı Devletler üzerine bir sefer yapılmadı.

5 Ş imdi, Yavuz Sultan Selim Dönemi‘nin önemli olaylarına bakalım Dönemi‘nin önemli olaylarına bakalım Ş imdi, Yavuz Sultan Selim Dönemi‘nin önemli olaylarına bakalım Dönemi‘nin önemli olaylarına bakalım YAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHTA ÇIKIŞI II.BayezidTrabzon Valisi Şehzade SelimSafevi (İran) Tehlikesi II.Bayezid‘in oğlu aynı zamanda Trabzon Valisi Şehzade Selim, babasını Safevi (İran) Tehlikesi‘ne karşı önlem almamakla suçladı ve ayaklandı…. yeniçerilerin desteğini alarak Yaptığı mücadeleyi kaybetti… Fakat yeniçerilerin desteğini alarak padişah oldu. ÇALDIRAN SAVAŞI / 1514 Yavuz Sultan SelimDoğu Politikası Yavuz Sultan Selim, Doğu Politikası‘na önem verdi. Bunun nedeni; *** *** Safevi (İran) tehlikesini önlemek, *** *** Baharat Yolu’nu kontrol altına almak *** *** Türk İslam dünyasında birlik sağlamaktı. ÇALDIRAN SAVAŞI 1514 yılında Safevi (İran) Ordusu üzerine sefere çıkarak ÇALDIRAN SAVAŞI’ın da Safevi (İran) Ordusu‘nu yenilgiye uğrattı. TURNADAĞ SAVAŞI / 1515 ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ’NİN KESİN OLARAK SAĞLANMASI Çaldıran Savaşı TURNADAĞ SAVAŞI DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı‘ndan dönerken 1515 yılında TURNADAĞ SAVAŞI ile DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ’ne son verdi. ikinci kez ve kesin olarak Bu beyliğin ortadan kaldırılması Anadolu Türk Siyasi Birliği nin ikinci kez ve kesin olarak sağlandı. MISIR SEFERLERİ / 1516-1517 Çaldıran Savaşı ile Safevi (İran) Sorunu‘nu ve Turnadağ Savaşı ile de Anadolu Türk Birliği‘ni kesin olarak sağladıktan sonra, MISIR SEFERİ’ne çıktı… Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı ile Safevi (İran) Sorunu‘nu ve Turnadağ Savaşı ile de Anadolu Türk Birliği‘ni kesin olarak sağladıktan sonra, MISIR SEFERİ’ne çıktı… Memlükler ile 1516 Yılında yapılan Mercidabık ve 1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşları‘nı Osmanlılar kazandı… MISIR SEFERLERİ SONUÇLARI Ş imdi, MısırSeferleri‘nin sonuçlarınabakalım MısırSeferleri‘nin sonuçlarınabakalım 1.Memluk Devleti ortadan kaldırıldı. 2.Suriye,Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlılara geçti. 3.Halifelik Osmanlılara geçti. 4.Kutsal Emanetler, İstanbul’a getirildi. 5.Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti. 6.Osmanlı Hazinesi zenginleşti ve bol miktarda ganimet elde edildi. Buna Göre; İlk Osmanlı Halifesi, YAVUZ SULTAN SELiM ‘dir.

6 Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘ndeki Geli ş melere bakalım Dönemi‘ndeki Geli ş melere bakalım Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘ndeki Geli ş melere bakalım Dönemi‘ndeki Geli ş melere bakalım KANUNİ ‘NİN TAHTA ÇIKMASI Babasından güçlü bir devlet ve kuvvetli bir Ordu teslim alan Kanuni Sultan Süleyman, Babasından güçlü bir devlet ve kuvvetli bir Ordu teslim alan Kanuni Sultan Süleyman, kendi döneminde Osmanlı ‘yı zirveye taşımış ve devletin en parlak dönemi olarak göze batmıştır.

7 Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘nde Batıdaki Geli ş melere bakalım Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘nde Batıdaki Geli ş melere bakalım 1521 Yılında BELGRAT fethedildi. 1526 Yılında MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI yapıldı kazanıldı. 1529 Yılında VİYANA ilk kez kuşatıldı ise de kış koşullarından dolayı alınamadı. 1532 Yılında ALMAN SEFERİ‘ne çıkıldı. Buna Göre; BELGRAT‘ın Fethi ile, ORTA AVRUPA‘nın kapıları açılmış; MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI ile de, ORTA AVRUPA, Osmanlı Egemenliği’ne girmiştir…

8 Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘nde Önemli Siyasi Olaylara bakalım Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘nde Önemli Siyasi Olaylara bakalım KANUNİ DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI İSTANBUL ANTLAŞMASI 1533 – İSTANBUL ANTLAŞMASI Avusturya Kralı, protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılmıştır Avusturya ile imzalanan bu antlaşma ile; “Avusturya Kralı, protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılmıştır….” Böylece Avusturya, siyasi anlamda Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir… KAPİTÜLASYON 1535 – KAPİTÜLASYON Bu antlaşmada ticaret, gümrük ve hukuk alanlarında bir takım ayrıcalıklar Fransa ile 1535’te dostluk ve ticaret antlaşması imzaladı. Bu antlaşmada ticaret, gümrük ve hukuk alanlarında bir takım ayrıcalıklar verildi.

9 Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘nde Do ğ udaki Geli ş melere bakalım Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘nde Do ğ udaki Geli ş melere bakalım DOĞUDAKİ GELİŞMELER AMASYA ANTLAŞMASI 1555 – AMASYA ANTLAŞMASI AMASYA ANTLAŞMASI Doğuda İRANlılar ile yapılan uzun savaşların ardından 1555 Yılında İran ile AMASYA ANTLAŞMASI imzalandı… Amasya AntlaşmasıOsmanlılara İran arasında yapılan ilk antlaşmadır Amasya Antlaşması, Osmanlılara İran arasında yapılan ilk antlaşmadır… Bu antlaşma ile Bağdat, Osmanlı Egemenliği ‘ne girdi.

10 Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘ndeDenizlerdeki Geli ş melere bakalım Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Dönemi‘ndeDenizlerdeki Geli ş melere bakalım DENİZLERDEKİ GELİŞMELER RODOS ADASI‘NIN ALINMASI 1522 – RODOS ADASI‘NIN ALINMASI Bir Korsan Yatağı olan Rodos Adası, Şövalyelerin elinden alınmış ve böylece Ege Denizi, Bir Türk Denizi haline gelmiştir. PREVEZE DENİZ SAVAŞI’NIN KAZANILMASI 1538 – PREVEZE DENİZ SAVAŞI’NIN KAZANILMASI Bir Türk Denizi haline gelmiştir. Andre Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile yapılan deniz savaşı kazanılmış ve bu zaferle Akdeniz, Bir Türk Denizi haline gelmiştir. TRABLUSGARP’IN ALINMASI veCERBE DENİZ SAVAŞI 1551–TRABLUSGARP’IN ALINMASI ve CERBE DENİZ SAVAŞI 1551 Yılında Trablus alınmış, 1560 Cerbe Adası Deniz Savaşı ile de Preveze’den sonra büyük bir deniz savaşı kazanılarak Cerbe adası ele geçirilmiştir. Buna Göre; Kırım’ın Alınması (FATİH DÖNEMİ) ile KARADENİZ; Rodos Adası‘nın Alınması (KANUNİ DÖNEMİ)ile EGE DENİZİ ve PREVEZE DENİZ ZAFERİ (KANUNİ DÖNEMİ) ile de AKDENİZ, Kırım’ın Alınması (FATİH DÖNEMİ) ile KARADENİZ; Rodos Adası‘nın Alınması (KANUNİ DÖNEMİ) ile EGE DENİZİ ve PREVEZE DENİZ ZAFERİ (KANUNİ DÖNEMİ) ile de AKDENİZ, BİR TÜRK DENİZİ haline gelmiştir.

11 Ş imdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sadrazam olup, Kanuni’nin Ölümü sonrasında Sadrazamlı ğ a devam eden SOKULLU MEHMET PA Ş A Dönemi’ndeki Dönemi’ndeki Geli ş melere bakalım… SOKULLU DÖNEMİ OLAYLARI 1568 – SAKIZ ADASI ‘NIN FETHİ 1568 Yılında Cenevizliler ’in elinden alınıp Osmanlı’ya bağlanmıştır. 1568 – YEMEN’İN FETHİ Hint Deniz Seferleri sonrasında yapılan fetih ile Yemen Osmanlı’ya bağlanmıştır. 1570 – KIBRIS ADASI’NIN ALINMASI Venedikliler’den Kıbrıs Adası’nın alınması ile Doğu Akdeniz güvenlik altına alınmıştır. 1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 1 Kıbrıs Adası Avrupa Devletleri Osmanlı DonanmasıOsmanlı Donanması Kıbrıs Adası ‘nın alınması üzerine Papa‘nın çağrısı ile Avrupa Devletleri ‘nin bir araya gelerek oluşturdukları birleşik Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması‘na saldırmaları sonucu, Osmanlı Donanması büyük bir yenilgiye uğramıştır. 1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 2 İnebahtı Yenilgisi Sokullu Mehmet Paşa, İnebahtı Yenilgisi sonrasında; Osmanlı Devleti diyerek, Osmanlı Devleti’nin yok olan onanmasının yerine 6 Ay gibi kısa bir sürede eskisinden de daha güçlü bir donanmayı Akdeniz Suları‘na salmıştır. Osmanlı Tarihi ‘nde ; Osmanlı Donanması 4 kez yakılmı ş tır… BUNLAR; 1571 – İ nebahtı / Venedikliler 1772 – Çe ş me / Rusya 1827 – Navarin / Rusya 1853 – Sinop / Rusya

12 Ş imdi de Yükselme Dönemi‘nde Osmanlı Devleti‘nin sınırlarına bakalım Ş imdi de Yükselme Dönemi‘nde Osmanlı Devleti‘nin sınırlarına bakalım

13 Sınırlar Geni ş liyor

14 Soru-1

15 Soru-2

16 Soru-3

17 Soru-4

18 Soru-5

19 Soru-6

20 Soru-7

21 Soru-8

22


"Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş ve Asya’dan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları