Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Yükselme Döneminde tahta geçen Osmanlı Padişahlarına bakalım
Şimdi de Yükselme Döneminde tahta geçen Osmanlı Padişahlarına bakalım Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş ve Asya’dan Afrika ve Avrupa‘ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştur… PADİŞAH SALTANATI II.Mehmet (Fatih) 1451 – 1481 II.Beyazid 1481 – 1512 Yavuz Sultan Selim 1512 – 1520 Kanuni Sultan Süleyman 1520 – 1566 II.Selim 1566 – 1574 III.Murat 1574 – 1595 Kanunî Sultan Süleyman'ın son iki yılında veziriazam olan Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ölümünden sonra başa geçen II. Selim ve III. Murat Dönemi‘nde bütün devlet işlerinde söz sahibi olup bu iki padişahı devlet işlerinden uzak tuttuğu için yılları arasındaki döneme Sokullu Dönemi denir. Yükselme Dönemi, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ölümüyle değil , Sokullu Mehmet Paşa‘nın 1579 ‘da ölümüyle sona erer… BUNA GÖRE; Sokullu Mehmet Paşa

3 CEM SULTAN OLAYI Şimdi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi‘ndeki Devlet Sınırlarına bakalım Fatih Sultan Mehmet‘ten sonra Devletin başına II.Bayezid geçer… Bu dönemde ki önemli olaylara bir göz atalım… Fatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra, oğlu II.Bayezid, devlet adamlarının ve askerlerin desteğini alarak padişah oldu…. Kardeşi Cem Sultan, II.Bayezid’in padişahlığını kabul etmedi ve ayaklandı. II.Bayezid, hükümdarlığı boyunca sürekli Cem Sultan Olayı ile uğraştı… Osmanlı Devleti‘nin devlet içi bir sorunu iken; onun Rodos Şövalyeleri‘ne sığınması ile bu sorun devletin bir dış sorunu haline gelmesine neden olmuştur… Bu dönemde Avrupa’ya karşı Pasif bir Politika izlendi ve Avrupalı Devletler üzerine bir sefer yapılmadı. Cem Sultan Olayı Ayaklanmalarda başarısız olan Cem Sultan, önce Memlük Devleti’ne, ardından Rodos Şövalyeleri ne sığındı… En sonunda Cem Sultan, şövalyeler tarafından Papa‘ya teslim edildi. Cem Sultan,1498’e kadar Papanın elinde Osmanlı Devleti ‘ne karşı kullanmak üzere tutsak olarak yaşadı.

4 YAVUZ SULTAN SELiM ‘dir.
MISIR SEFERLERİ / TURNADAĞ SAVAŞI / 1515 ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ’NİN KESİN OLARAK SAĞLANMASI MISIR SEFERLERİ SONUÇLARI ÇALDIRAN SAVAŞI / 1514 YAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHTA ÇIKIŞI Şimdi, Yavuz Sultan Selim Dönemi‘nin önemli olaylarına bakalım Şimdi, Mısır Seferleri‘nin sonuçlarına bakalım 1.Memluk Devleti ortadan kaldırıldı. 2.Suriye,Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlılara geçti. 3.Halifelik Osmanlılara geçti. 4.Kutsal Emanetler, İstanbul’a getirildi. 5.Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti. 6.Osmanlı Hazinesi zenginleşti ve bol miktarda ganimet elde edildi. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı‘ndan dönerken 1515 yılında TURNADAĞ SAVAŞI ile DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ’ne son verdi. Bu beyliğin ortadan kaldırılması Anadolu Türk Siyasi Birliği nin ikinci kez ve kesin olarak sağlandı. II.Bayezid‘in oğlu aynı zamanda Trabzon Valisi Şehzade Selim, babasını Safevi (İran) Tehlikesi‘ne karşı önlem almamakla suçladı ve ayaklandı…. Yaptığı mücadeleyi kaybetti… Fakat yeniçerilerin desteğini alarak padişah oldu. Yavuz Sultan Selim, Doğu Politikası‘na önem verdi. Bunun nedeni; *** Safevi (İran) tehlikesini önlemek, *** Baharat Yolu’nu kontrol altına almak *** Türk İslam dünyasında birlik sağlamaktı. 1514 yılında Safevi (İran) Ordusu üzerine sefere çıkarak ÇALDIRAN SAVAŞI’ın da Safevi (İran) Ordusu‘nu yenilgiye uğrattı. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı ile Safevi (İran) Sorunu‘nu ve Turnadağ Savaşı ile de Anadolu Türk Birliği‘ni kesin olarak sağladıktan sonra, MISIR SEFERİ’ne çıktı… Memlükler ile 1516 Yılında yapılan Mercidabık ve 1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşları‘nı Osmanlılar kazandı… Buna Göre; İlk Osmanlı Halifesi, YAVUZ SULTAN SELiM ‘dir.

5 KANUNİ ‘NİN TAHTA ÇIKMASI
Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘ndeki Gelişmelere bakalım KANUNİ ‘NİN TAHTA ÇIKMASI Babasından güçlü bir devlet ve kuvvetli bir Ordu teslim alan Kanuni Sultan Süleyman, kendi döneminde Osmanlı ‘yı zirveye taşımış ve devletin en parlak dönemi olarak göze batmıştır.

6 MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI ile de,
Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Batıdaki Gelişmelere bakalım Buna Göre; BELGRAT‘ın Fethi ile, ORTA AVRUPA‘nın kapıları açılmış; MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI ile de, ORTA AVRUPA, Osmanlı Egemenliği’ne girmiştir… 1532 Yılında ALMAN SEFERİ‘ne çıkıldı. 1529 Yılında VİYANA ilk kez kuşatıldı ise de kış koşullarından dolayı alınamadı. 1526 Yılında MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI yapıldı kazanıldı. 1521 Yılında BELGRAT fethedildi.

7 KANUNİ DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Önemli Siyasi Olaylara bakalım 1533 – İSTANBUL ANTLAŞMASI Avusturya ile imzalanan bu antlaşma ile; “Avusturya Kralı, protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılmıştır….” Böylece Avusturya, siyasi anlamda Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir… 1535 – KAPİTÜLASYON Fransa ile 1535’te dostluk ve ticaret antlaşması imzaladı. Bu antlaşmada ticaret, gümrük ve hukuk alanlarında bir takım ayrıcalıklar verildi.

8 Dönemi‘nde DOĞUDAKİ GELİŞMELER 1555 – AMASYA ANTLAŞMASI
Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Doğudaki Gelişmelere bakalım 1555 – AMASYA ANTLAŞMASI Doğuda İRANlılar ile yapılan uzun savaşların ardından 1555 Yılında İran ile AMASYA ANTLAŞMASI imzalandı… Amasya Antlaşması, Osmanlılara İran arasında yapılan ilk antlaşmadır… Bu antlaşma ile Bağdat, Osmanlı Egemenliği ‘ne girdi.

9 DENİZLERDEKİ GELİŞMELER
Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi‘nde Denizlerdeki Gelişmelere bakalım 1538 – PREVEZE DENİZ SAVAŞI’NIN KAZANILMASI Andre Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile yapılan deniz savaşı kazanılmış ve bu zaferle Akdeniz, Bir Türk Denizi haline gelmiştir. Kırım’ın Alınması (FATİH DÖNEMİ) ile KARADENİZ; Rodos Adası‘nın Alınması (KANUNİ DÖNEMİ) ile EGE DENİZİ ve PREVEZE DENİZ ZAFERİ (KANUNİ DÖNEMİ) ile de AKDENİZ, Buna Göre; BİR TÜRK DENİZİ haline gelmiştir. 1551–TRABLUSGARP’IN ALINMASI ve CERBE DENİZ SAVAŞI 1551 Yılında Trablus alınmış, 1560 Cerbe Adası Deniz Savaşı ile de Preveze’den sonra büyük bir deniz savaşı kazanılarak Cerbe adası ele geçirilmiştir. 1522 – RODOS ADASI‘NIN ALINMASI Bir Korsan Yatağı olan Rodos Adası, Şövalyelerin elinden alınmış ve böylece Ege Denizi, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.

10 Osmanlı Donanması 4 kez yakılmıştır…
Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sadrazam olup, Kanuni’nin Ölümü sonrasında Sadrazamlığa devam eden SOKULLU MEHMET PAŞA Dönemi’ndeki Gelişmelere bakalım… SOKULLU DÖNEMİ OLAYLARI 1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 1 Kıbrıs Adası ‘nın alınması üzerine Papa‘nın çağrısı ile Avrupa Devletleri ‘nin bir araya gelerek oluşturdukları birleşik Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması‘na saldırmaları sonucu , Osmanlı Donanması büyük bir yenilgiye uğramıştır. 1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 2 Sokullu Mehmet Paşa , İnebahtı Yenilgisi sonrasında; diyerek, Osmanlı Devleti’nin yok olan onanmasının yerine 6 Ay gibi kısa bir sürede eskisinden de daha güçlü bir donanmayı Akdeniz Suları‘na salmıştır. 1568 – YEMEN’İN FETHİ Hint Deniz Seferleri sonrasında yapılan fetih ile Yemen Osmanlı’ya bağlanmıştır. 1570 – KIBRIS ADASI’NIN ALINMASI Venedikliler’den Kıbrıs Adası’nın alınması ile Doğu Akdeniz güvenlik altına alınmıştır. 1568 – SAKIZ ADASI ‘NIN FETHİ 1568 Yılında Cenevizliler ’in elinden alınıp Osmanlı’ya bağlanmıştır. Osmanlı Tarihi ‘nde ; Osmanlı Donanması 4 kez yakılmıştır… 1571 – İnebahtı / Venedikliler BUNLAR; 1772 – Çeşme / Rusya 1827 – Navarin / Rusya 1853 – Sinop / Rusya

11 Osmanlı Devleti‘nin sınırlarına bakalım
Şimdi de Yükselme Dönemi‘nde Osmanlı Devleti‘nin sınırlarına bakalım

12 Sınırlar Genişliyor Sunum Testi

13 Soru-1

14 Soru-2

15 Soru-3

16 Soru-4

17 Soru-5

18 Soru-6

19 Soru-7

20 Soru-8

21


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları