Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA ÇEVRESİ ve PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ Tedarikçiler Rakipler Aracılar Müşteriler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA ÇEVRESİ ve PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ Tedarikçiler Rakipler Aracılar Müşteriler."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA ÇEVRESİ ve PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ Tedarikçiler Rakipler Aracılar Müşteriler Çalışanlar Pay Sahipleri MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ Sosyo-Kültürel Faktörler Ekolojik Demografik Faktörler Ekonomik Faktörler Teknolojik Faktörler Politik ve Yasal Faktörler Ekolojik Faktörler PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM Küreselleşme Rekabet Yapısında Değişim Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları Modalaşma Mikro-Pazarların Oluşumu Ürünler Arası Farklılıkların Azalması Markanın Önemini Yitirmeye Başlaması Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim

2 PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yer ya da koşullar dizisi

3 PAZAR FIRSATI Mevcut durum ve gelecekte ortaya çıkabilecek değişimler çerçevesinde mal ve hizmetlerin yeterli olup olmaması ve karşılanmamış veya ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara uygun mal ve hizmetlerin işletmelerce farkına varılması

4 Pazar Fırsatlarının İzlenmesinde Cevap Aranması Gereken Sorular Sektörün yapısı nasıldır? Kullanılan teknoloji nitelikli işgücü gerektirir mi? Tüketici istek ve ihtiyaçları birbirine göre çok farklı mıdır? İşletme sektörde güçlü ya da belirleyici konuma sahip midir? İşletme gücünü etkin kullanabiliyor mu? İşletmenin bazı özel avantajları var mıdır? İşletmenin makro çevresi ne kadar dinamiktir, belirsizlik fazla mıdır? Çevre faktörlerindeki risk ve tehditler neler olabilir? Yasal ve politik şartlar nasıl bir gelişim göstermektedir ve bundan sonra nasıl bir gelişim gösterebilir?

5 Pazarlama Yönetiminde Çevresel Faktörler İŞLETME Çalışanlar Demografik Politik-yasal Müşteriler Ekolojik Rakipler Tedarikçiler Teknolojik Sosyo-kültürel Ekonomik MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ

6 İşletmenin İç Çevre Faktörleri

7 İşletme İç Çevre Faktörlerinin Analizi Pazarlama Bölümünün Üst yönetim Finans AR-GE Üretim Satınalma Muhasebe bölümleriyle etkileşim ve iletişimi

8 Mikro Çevre Faktörlerinin Analizi Makro Çevre Faktörleri Aracılar Toptancı, Perakendeci ve Bayiler Kredi Verenler Tedarikçiler Müşteriler İşletme Çalışanlar Pay Sahiipleri Rakipler

9 Makro Çevre Faktörleri Sosyo- Kültürel Demografi k EkonomikTeknolojikPolitik-YasalEkolojik Yaşam tarzıNüfusKişi başına gelir ve satınalma gücü YeniliklerPolitik istikrarAzalan hammaddeler Tüketim kalıpları Nüfusun dağılımı Gelir dağılımıTeknolojik değişim hızı VergilerAzalan enerji kaynakları Aile yapısıİşsizlikFiyatlarAraştırma geliştirme harcamaları Tüketicinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler Çevre kirliliği Çalışma hayatında kadın Etnik dağılım Enflasyon Rekabetin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler Çevreyi korumaya yönelik sivil baskılar EğitimHarcama yapısı Yatırım teşvikleri Ürün güvenliği Marka ve patent hakları Ürün ve ambalaj atıkları

10 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Sosyo-Kültürel Faktörler Yaşam Tarzı Günlük yaşamda insanların neyi, niçin yaptıklarının bir göstergesi ve bir kültürlerde yaşayan insanları diğerlerinden farklılaştıran ortak yaşam kültürleri. Tüketim Kalıpları Tüketim eylemini gerçekleştiren bireylerin alışverişlerini sahip oldukları kültürel değerlere göre düzenleme biçimi. Aile Yapısı Farklı kültürler, büyüklük, karar alma ve kararlara katılma, paylaşma ve dayanışma gibi kriterler bakımından farklı aile yapılarına neden olur. Çalışma Hayatında Kadın Çalışma hayatında kadın sayısının artması, yaşam tarzları ve tüketim kalıplarını da etkilemektedir.

11 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Demografik Faktörler Nüfus ve Nüfusun Dağılımı Nüfus artış ya da azalış oranları, nüfusun cinsiyet, yaş ve kırsal/kentli ayrımı, talebi ve dolayısıyla pazarlama çabalarını etkiler. İşsizlik Çalışabilir nüfus içindeki işsizlerin oranı talebi etkiler. Eğitim Bir pazardaki tüketicilerin eğitim düzeyleri ve bu faktördeki değişim talep yapısını, tüketim kalıpları ve hayat tarzlarını etkiler.

12 Dönemler İtibariyle Türkiye'de Nüfus Artış Oranı DönemlerNüfus Artış Oranı (%0) 1955-196028,53 1960-196524,62 1965-197025,19 1970-197525,01 1975-198020,65 1980-198524,88

13 Ülkemizdeki Nüfusun Kent Köy Dağılımı Şehir Nüfusu Köy Nüfusu Yıllar Sayı (milyon) % % 1955 6,927 28,8 17,137 71,2 1960 8,860 31,9 18,895 68,1 1965 10,.806 34,4 20,585 65,6 1970 13,.691 38,5 21,914 61,5 1975 16,869 41,8 23,479 58,2 1980 19,645 43,9 25,092 56,1 1985 26,866 53,0 23,799 47,0 1990 33,326 59,0 23,147 41,0 1997 40,882 65,0 21,983 35,0 (Kaynak: İstatistik Göstergeler 1923-1998, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2001, s.5).

14 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekonomik Faktörler Kişi Başına Gelir ve Satınalma Gücü Kişi başına gelir yanında kullanılabilir kişisel gelir ve keyfe bağlı satınalma gücü rakamları, pazarlama çabalarında dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir. Gelir Dağılımı Milli gelirin nüfus katmanları arasındaki dağılımı talebin yapısını etkiler. Enflasyon Satınalma gücünü doğrudan etkileyen fiyat hareketleri. Harcama Yapısı Kişi ya da aile gelirlerinin farklı tüketim harcamaları arasındaki dağılımını gösterir.

15 Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları Yıllar Toptan Eşya Fiyatları Tüketici Fiyatları 1983 30,5 31,4 1985 43,2 45,0 1990 54,8 60,3 1995 88,5 93,6 1998 70,1 83,6 (Kaynak: İstatistik Göstergeler 1923-1998, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,Ankara, 2001, s.462-466).

16 İstanbul İli 1994 Yılı Hanealkı Harcamaları Oranlarından Bazı Örnekler

17 1990-2002 Şubat Dönemi Patent Sayıları Yerli İşletmelerYabancı İşletmeler Firma AdıAldığı Patent SayısıFirma AdıAldığı Patent Sayısı Arçelik23Procter & Gamble594 Doruk Ev Gereçleri18Bayer520 Aygaz11Unilever333 Hema Endüstri10Henkel201 Kurtsan İlaçları8Ciba-Geigy178 Dizayn Teknik Plastik Boru 7Shell178 Eksan Mekanizma7Basf177 Simfer Dayanıklı Ürünler 7Hoechst169 Özgüven Ağaç6Hughes Aircrafts164 Uğur Ambalaj5E. J. Dupont144

18 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Teknolojik Faktörler Yenilikler ve Teknolojik Değişim Hızı Artan tüketici beklentileri, gelişen teknolojiler yenilik yapmayı zorlamakta ve teknolojik değişim hızına ayak uydurmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Teknolojik değişim hızının artması, bazı ürünlerin hızla eskimesini de beraberinde getirmektedir. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları Teknolojideki değişim ve yeni ürünlerin artması gerekliliği, araştırma geliştirme harcamalarını da artırmaktadır.

19 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Politik ve Yasal Faktörler Politik İstikrar Vergiler Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler Rekabetin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler Yatırım Teşvikleri Marka ve Patent Hakları

20 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekolojik Faktörler Azalan Hammaddeler ve Enerji Kaynakları Çevre Kirliliği ve Çevre Kirliliğini Korumaya Yönelik Sivil hareketler Ürün Güvenliği Ürün ve Ambalaj Atıkları

21 PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM Küreselleşme Rekabet Yapısında Değişim Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları Modalaşma Mikro-Pazarların Oluşumu Ürünler Arası Farklılıkların Azalması Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim

22 PAZARA TEPKİ OLUŞTURMA Pazardaki değişimleri algılamak ve rakiplerden önce tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek Kısalan ürün ömürlerini dikkate alarak yeni ürün geliştirme sürecini etkinleştirmek Gelişen pazarlama, dağıtım ve lojistik alternatiflerini etkili bir şekilde değerlendirmek Kitlesel mesajlar yerine birebir ve özelleştirilmiş mesajlara yer vermek Pazar bilgisini organizasyon içinde yaymak ve doğru kullanmak Pazarlamayı sadece bir işletme fonksiyonu olarak görmeyip, bütünleşik pazarlama anlayışını işletmede yerleştirmek.


"PAZARLAMA ÇEVRESİ ve PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ Tedarikçiler Rakipler Aracılar Müşteriler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları