Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nörojen Mesane Olgu Sunusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nörojen Mesane Olgu Sunusu."— Sunum transkripti:

1 Nörojen Mesane Olgu Sunusu

2 10.04.2002 doğumlu kız çocuk (8 yaş)
HİKAYESİ: Postnatal 5. günde LMM nedeniyle opere olmuş.6 aylıkken VP şant takılmış. Son iki yıldır tekrarlayan idrar yolu infeksiyonları geçirmiş. TAK yapılmıyor.

3 BİOKİMYA: : Üre: 26, Cr: 0,44, Ca: 10,3 P: 4,4, Albumin: 4,2 AST: 26, ALT: 16, Na:142 K:4,2 Cl:106 TAM KAN SAYIMI: : Hb: 116, Hct: 34,4, Lök: 7700, MCV: 80, PLT: ,

4 TAM İDRAR TAHLİLİ: : pH: 6, Dan:1010, Prot (-), Glu (-), Erit (+), nit (-). Sed: lökosit ve 5-6 eritrosit : pH: 6.5, Dan:1008, prot (-), glu (-) S keton (-) nitrit(-) lökosit(+++)Sed: Bol lökosit ve bakteri

5 İDRAR KÜLTÜRÜ: : Steril : cfu/ml enterekok (ampisilin nitrofrontain duyarlı) : 5000 E.coli GSBL(+) (gentamisin tedevisi almış) : MRSA (trimetoprim sülfometeksazol duyarlı) : E.coli GSBL(-) (gentamisin sefazolin nitrofrontain duyarlı) : E.coli (sefazolin duyarlı)

6 USG: : Üreterovezikal bileşkeye kadar sağda 2-3 solda grade 3 hidroüreteronefroz ve üreterde kıvrımlı seyir izlenmiştir. Üreter çapları sağda ve solda 6-8 mm olup kıvrımlı seyir göstermektedir. Parankim kalınlığı sağda kaliksler düzeyinde kısmen azalmıştır(5mm). Solda paramkim kalınlığı diffüz azalmıştır.(4-5 mm) APPD sağda 19 mm solda 20 mm’dir. Sağda alt polde kalikslerde minimal debi akımı izlenmiştir.mesane duvarında hafif trabekülasyon izlenmiştir. Kalınlık artışı saptanmamıştır.lümen içi minimal debi izlenmektedir.

7 VCUG: Dorsolomber bölgede açıklığı sola bakan skolyoz deformitesi izlenmiştir. Alt dorsal vertabralarda, vertebra segmentasyon anomalisi saptanmıştır. Her iki tarafta grade 5 reflü saptanmıştır. Mesane duvarı trabeküle ve lobüle görünümdedir. Post miksiyonel idrar tabidir.

8


"Nörojen Mesane Olgu Sunusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları