Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

2 Bütçesi 1.5 milyon Avro Süresi 24 ay

3 Neden TYEC II Projesine İhtiyaç Duyuldu? 2007-2009 : «Yolsuzlukla Mücadelede Etik» Projesi (TYEC I)

4 Etik dışı davranışlardan kaynaklanan yolsuzluk risk alanlarına yönelik hazırlanan 10 akademik araştırma Çıkar Çatışması Kolluk Hizmetleri ve Etik Tapu Hizmetleri ve Etik Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları Kamu İhaleleri ve Etik Gümrük Hizmetleri ve Etik Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Etik Kayıtdışı Ekonomi Sağlık Hizmetleri ve Etik Etik, Kültür ve Toplum

5 Akademik araştırmaların hayata geçirilmesi; 2 yıl süren bu Projeyle 3 milyona yakın kamu görevlisinin etik eğitimi almasının imkansız olduğu görüldü. Eğitimlerin/eğiticilerin taşraya yayılması; Etik Komisyonların eğitimleri yönlendirecek/organize edecek kapasiteye getirilmesi; Toplumda, yolsuzluk ve etik konularında farkındalık yaratacak faaliyetlerin arttırılması;

6 “Kamuda Etik Kültürün Pekiştirilmesi” Projenin Nihai Amacı ve Projede Hedeflenenler İlk projenin (TYEC 1) çıktılarını pekiştirmek Etik eğitimlerin yaygınlığını ve niteliğini artırmak Kilit veya riskli kabul edilen kamu kurumlarına odaklanarak etik davranış ilkelerini ve etik düşünmeyi yaymak Mahalli yönetimde etik farkındalık yaratmak Etik Kurul’un kapasitesini artırmak Toplumsal farkındalık yaratmak

7 Projedeki Temel Faaliyetler Kurul’un eğitimden sorumlu personeli eğitim stratejisini uygulamak amacıyla desteklenir. internet yoluyla eğitim alma/verme (e-based learning) konusunda eğitilir. Etik Komisyonların eğitim stratejilerini uygulamaları konusunda eğitilir Kurul personeli etik konularda kullanmak üzere yabancı dil, bilgisayar, iletişim becerileri gibi eğitimler alır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Kapasitesinin Geliştirilmesi

8 Kurumlarının Etik Komisyonları ile irtibatı olan 100 kamu görevlisi. (Merkezi ve taşra teşkilatı olmak üzere –Paydaşlarımız olan İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’na daha büyük pay verilecek). Eğitim materyalini uygulamaları için eğitilirler. 6 ay En az 100 etik eğiticisinin yetiştirilmesi

9 Etik Platform Nedir? Platform’un yapısı toplantı sayıları katılımcılar ve politikalar belirlenir Topluma hizmet edecek “etik farkındalık yaratma” temalı İngilizce ve Türkçe içerikli bir web sitesi oluşturulur. Etik Platformun Kurulması

10 Etik kodlarının oluşturulmasına destek verilir. Etik komisyonlarının, oluşturulacak etik kodlar hakkında bilinçlendirilmesini sağlayıcı faaliyetler yapılır. Devlet Üniversiteleri ve Meslek Kuruluşları

11 TYEC 1 projesi kapsamında tamamlanmış olan akademik araştırmalarda tavsiye edilen politikaların uygulanması amacıyla ilgili Bakanlıklar için Eylem Planları hazırlanır. Akademik Araştırmaların Uygulanması

12 Etik dışı davranışlardan kaynaklanan yolsuzluk risk alanlarına yönelik hazırlanan 10 akademik araştırma Çıkar Çatışması Kolluk Hizmetleri ve Etik Tapu Hizmetleri ve Etik Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları Kamu İhaleleri ve Etik Gümrük Hizmetleri ve Etik Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Etik Kayıtdışı Ekonomi Sağlık Hizmetleri ve Etik Etik, Kültür ve Toplum

13 Eğitim stratejilerini uygulamak amacıyla 25 kişi eğitilir. Etik Kurul’un eğitim birimi, bu eğitimlerin gerçekleşmesi için desteklenir. Valilik ve Mahalli İdarelerde Etik Eğitim Stratejilerinin Uygulanması

14 Etik Komisyonlarına, eğitim stratejilerini oluşturmada ve uygulamada (çalıştaylarla) destek verilmesi Etik Komisyonların Eğitim Konusunda Desteklenmesi

15 Eğitici Eğitimleri Etik Eğitimler Metodolojiler: Etik ilkelerin belirlenmesi, Personel alma/seçme, ihaleler, performans yönetimi, disiplin ve şikâyet, çıkarların ve malların beyanı, görevde yükselme, iç ve dış denetim ile teftiş, hizmet verme standartları gibi konularda prosedürler ve uygulamaların oluşturulması gibi. ETİK ADASI (İsland of İntegrity) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Yapılacak Faaliyetler

16 Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Toplumun Genelinde Farkındalık Yaratılması Etik farkındalığı arttırıcı faaliyetler Kamuda Medyada Okullarda Sivil Toplum Örgütlerinde Anket Çalışması Toplumun Geneli ve Kamu Görevlileri 2 Anket Etik Materyaller Hazırlanır Dağıtılır Etik Komisyonlar Farkındalık Kampanyaları Yapabilmeleri için Kapasiteleri Arttırılır Sivil Toplum Örgütleri Farkındalık Kampanyaları Yapabilmeleri için «tavsiye» niteliğinde destek verilir.

17 ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENMESİ İÇİN…

18


"Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları