Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yakıtlar ve Yanma 3.Hafta. Ham Petrol’ün Fiziksel Özellikleri Yoğunluk Hacim Viskozite Kırılma İndisi Flüoresans Özelliği Renk ve Koku ısıl Değer Parlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yakıtlar ve Yanma 3.Hafta. Ham Petrol’ün Fiziksel Özellikleri Yoğunluk Hacim Viskozite Kırılma İndisi Flüoresans Özelliği Renk ve Koku ısıl Değer Parlama."— Sunum transkripti:

1 Yakıtlar ve Yanma 3.Hafta

2 Ham Petrol’ün Fiziksel Özellikleri Yoğunluk Hacim Viskozite Kırılma İndisi Flüoresans Özelliği Renk ve Koku ısıl Değer Parlama Noktası Yoğunluk Ham petrolün yoğunluğu onun kimyasal bileşimini yansıtır. Petrol içerisindeki hidrokarbon yüzdesi, gaz miktarı ve asfalt gibi ağır hidrokarbonların oranı, sülfür oranı, sıcaklık gibi faktörler petrolün yoğunluğunu etkiler. Bir maddenin YOĞUNLUĞU, belli hacimdeki maddenin ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına olan oranıdır. Bir maddenin ÖZGÜL AĞIRLIK ise, belli hacimdeki maddenin ağırlığıdır. Petrol için özgül ağırlık yerine Amerika’da A.P.I. (American Petroleum Institute) derecesi Avrupa’da ise BAUME derecisi kullanılır.

3 Özgül kütle oranı: 60 o F (15.6 o C) sıcaklıktaki petrolün özgül kütlesinin aynı sıcaklıktaki suyun özgül kütlesine oranı. Özgül Ağırlık ve A.P.I. o’ ne göre Petrol Çeşitleri Özgül Ağırlık (g/cm 3 )A.P.I. o Petrol Çeşidi 0.7 – 0.870 - 45Çok Hafif 0.8 – 0.945 - 25Hafif 0.9 – 1.025 - 10Ağır

4 Hacim Hacmi etkileyen faktörler sıcaklık, basınç ve petrolün içerisinde çözünmüş olan madde miktarıdır. Sıvı petrolün hacmi 60 0 F de ve 1 atmosfer basınçta ölçülür ve varil cinsinden ifade edilir. 1 varil=159 litre. Viskozite Viskozite bir sıvı veya gazın akmaya karşı direncini ifade eder. Yani akışkanlığın tersidir. Petrolün viskozitesi petrolün bileşimine bağlıdır. Yoğunluk ve ağır bileşen miktarı arttıkça viskozite de artar. Sıcaklık ve gaz miktarı arttıkça viskozite düşer. Bir sıvı 1 cm 2 kesitindeki bir tüp içerisinde 1 dyne basınç altında, 1 saniyede 1 cm ilerleyebiliyorsa viskozitesi 1 Poise’dır.

5 Kırılma İndisi Bir maddenin kırılma indisi, o maddede yol alan ışığın, boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayıdır. n i = c v /c i c v : Işığın Boşluktaki Hızı c i : Işığın Madde Ortamındaki hızı n i : Kırılma indisi Snell Bağıntısı Sinα / Sinβ = n 2 / n 1 Kırılma indisleri maddelerin türleri, saflık dereceleri ile konsantrasyonlarının tayininde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılmaktadır.

6 Petrolün kırılma indisi onun kimyasal bileşimine bağlı bir özellik olup yoğunluğuna göre 1,39 ile 1,49 arasında değişir, hafif petrollerin kırılma indisi de küçüktür. Petrolün kırılma indisi Refraktometrik Yöntemle (Abbe Refraktometresi) ölçülür.

7 Parlama Noktası Isıtılan petrol üzerine alev tutulduğunda; petrol buharının ilk alev alma anındaki petrolün sıcaklığı onun parlama noktasıdır. Bu nokta petrolün bileşimine göre değişir. Petrol ultraviyole (morötesi) ışık altında sarı-yeşil-mavi renklerde görülür. Bu özellik petrolün kolayca belirlenmesini sağlar. Flüoresans Özelliği Renk ve Koku Petrolün rengi yansıyan ışıkta yeşilimsi, içinden geçen (kırılan) ışıkta ise açık sarı, kırmızı ve bazen de siyahtır. Özgül ağırlık arttıkça renk de koyulaşır. Hafif hidrokarbonlu petroller hoş kokulu; doymamış HC, S ve N içeren petroller ise kötü kokuludur. Isıl Değer Petrolün ısıl değeri (H u ) özgül ağırlığı ile ters orantılıdır. Özgül ağırlığı 0.9 g/cm 3 API o 17 olan petrolün ısıl değeri : 10500 cal/g Özgül ağırlığı 0.7 g/cm 3 API o 70 olan petrolün ısıl değeri : 11700 cal/g

8 HAM PETROL’ÜN SINIFLANDIRILMASI Parafinik Naftenik (Asfaltik) Karışık Parafinik Ham Petrol Parafinik HC’dan oluşur. Büyük miktarda wax (mum) içerir. Bu yüzden bu petrolden kaliteli yağlama yağları elde edilir. Parafinik ham petrolden elde edilen ürünlerin özellikleri şunlardır: Yağlama yağlarının viskozite indexi yüksektir. Motorinin diesel indexi yüksektir ve yanma kalitesi yüksektir. Benzinin oktan sayısı düşüktür. Madeni yağların akma noktası yüksektir. Madeni yağların API o ve akma noktası yüksektir. Gaz yağının is noktası yüksektir.

9 Naftenik (Asfaltik) Ham Petrol Naftenik HC’lardan oluşur. Büyük oranlarda asfaltik madde içerirler. Hemen hemen hiç wax (mum) bulundurmazlar. Bu petrol tipinden, özel rafinasyon metotları ile elde edilen yağlama yağları kalite olarak parafinik ham petrolden elde edilen yağlama yağlarına eşdeğerdir. Normal yollarla elde edilen yağlama yağları ise sıcaklığa karşı hassastır. Naftenik ham petrolden elde edilen ürünlerin özellikleri şunlardır: Yağlama yağlarının viskozite indexleri düşüktür. Benzinin oktan sayısı yüksektir. Wax (mum ) bulundurmadığından diesel yakıtı (motorin) kolay üretilir. Yüksek kaliteli asfalt elde edilebilir. Elde edilen ürünlerin S oranları yüksektir.

10 Karışık Ham Petrol Hem parafinik, hem naftenik ve bir miktarda aromatik HC’lar içerir. Özellikleri parafinik ve naftenik yapılı ham petrollerin arasındadır. Genel olarak parafiniklere daha yakındır. Karışık ham petrolden elde edilen ürünlerin özellikleri şunlardır: Benzinin oktan sayısı yüksektir. Wax (mum) içerirler. Hacimsel %0.25 – 1.0 arasında S içeririler. Yağlama yağlarının kalitesi parafinik ham petrollerden elde edilen yağların kalitesine eşdeğerdir.

11 Ham Petrolden Yakıt ve Petrol Türevi Ürünlerin Eldesi Ham petrolün damıtılması. (Yakıt) Ham petrolün ve yarı ham türevlerin iç yapılarının değiştirilmesi. (Petrol Türevi Ürünler) Ham Petrolün Damıtılması (Destilasyonu) Ham petrol değişik kaynama noktasına sahip komplex hidrokarbonların karışımıdır. Destilasyon işlemi bu hidrokarbonların fraksiyonlara ayrılmasını ve yakın kaynama noktasına sahip yeni ürünlerin elde edilmesini sağlar. Destilasyon ÜrünüDestilasyon Sıcaklığı [ o C] LPG35 Hafif Benzin35 - 95 Ağır Benzin40 - 205 Kerosen (Gazyağı)160 - 250 Motorin180 - 360 Yağlama Yağları370 - 550 Artıklar425 - üstü

12 Destilasyon Metotları Pott Still Shell StillFraksiyonlu Destilasyon Bu metotlar günümüzde kullanılmamaktadır. Fraksiyonlu Destilasyon Birbiri içerisinde çözünebilen sıvıları kaynama noktası farklarından yararlanarak birbirinden ayırma işlemine ise fraksiyonlu destilasyon (ayrımsal damıtma) denir. Bu yöntemde kaynama noktası en düşük olan sıvı doğal olarak en önce buharlaşır, en yüksek olan ise en sona kalır.

13

14 Ham petrol ısıtma fırınlarında yaklaşık 310-370 o C sıcaklığa ısıtılır. Böylece ham petrolün içinde bulunan ve ısı transferini olumsuz etkileyen inorganik tuzlar (Na, Ca Mg v.b.) ve katı maddeler arındırılmış olur. Isıtma işlemi sırasında bu sıcaklığın üzerine çıkılırsa hidrokarbonlar parçalanır yani kraking meydana gelir. Isıtılan ham petrol alt kısmından destilasyon kulesine gönderilir. Kaynama sıcaklıkları 370 o C’ın altında olan hidrokarbonlar buharlaşır (Hafif hidrokarbonlar). Ağır hidrokarbonlar sıvı halde kalır. Buharlaşan hidrokarbonlar kulenin üst kısmına doğru yükselirken soğurlar ve kısım kısım yoğuşmaya başlarlar. Yoğuşmayı hızlandırmak için kulenin üst tarafından reflux denilen benzin püskürtülür.

15 Yoğuşan hidrokarbonlar tepsiler içinde dolar. Bu şekilde her tepsiye belirli sıcaklıkta kaynayan hidrokarbonlar birikmiş olur. Düşük kaynama noktasına sahip hidrokarbonlar destilasyon kulesinin üstünde, yüksek kaynama noktasına sahip hidrokarbonlar destilasyon kulesinin alt kısmındaki tepsilerde toplanır. 370 o C sıcaklığa kadar buharlaşmayan hidrokarbonlar destilasyon kulesinin altında tortuları oluşturur. Tortulardan -Yağlama Yağı - Fuel-Oil -Asfalt elde edilir. Petrol ÜrünüC Molekül Sayısı Fuel-OilC20 - C70 Yağlama YağıC20 – C50 MotorinC14 – C20 KerosenC10 – C14 BenzinC5 – C10 NaftaC1 – C9 LPGC1 – C4

16 Ham Petrolün ve Yarı Ham Türevlerin İç Yapılarının Değiştirilmesi 1.Kraking 2.Vakum Altında Destilasyon Kraking Ağır tortulardan daha hafif ürünler elde etmek için uzun ve ağır moleküller kırılarak daha hafif moleküllü ürünler elde etme işlemidir

17 Kraking Termal KrakingKatalizörlü Kraking Hidrokraking 1. Termal Kraking Ağır ve uzun moleküllü HC’lar 1.5 – 10 MPa basınç altında 500 – 600 o C sıcaklığa kadar ısıtılır. Bu basınç ve sıcaklıkta parçalanma olur ve daha küçük moleküllü HC’lar oluşur. Termal kraking esnasında bir miktar katranda oluşur. 2. Katalizörlü Kraking Ağır ve uzun moleküllü HC’lar 0.1 – 0.4 MPa ve 400 – 500 o C sıcaklık altında katalizör yardımıyla parçalanırlar. Bu işlem sırasında ağır HC buharı katalizöre sevk edilir.

18 Katalizörler Doğal Katalizörler Sentetik Katalizörler Doğal Katalizörler Silika-Alümin bileşiminde olanlar İşlem görmüş bentonit kil. Fuller’s Earths Kili. Alüminyum-Hidrosilikatlar. Boksit. Süper Filtrol. Sentetik Katalizörler Sentetik Silika-Alümin (AlSiO 3 ).  En çok kullanılan Sentetik Silika-Magnezyum. Sentetik Alümin-Bor. Sentetik Silika-Zirkonyum. En az kullanılanlar.

19 3. Hidrokraking 10 – 15 MPa hidrojen gaz basıncı ve 350 – 450 o C sıcaklık altında katalizör yardımıyla; parafin, naften ve araomatiklerin kraking tepkimeleri elde edilir ve bu tepkimeler hidrojen eşliğinde ısı verir. Jet yakıtı, benzin ve hafif fuel-oil elde etmek için bu kraking yöntemi kullanılabilir. Kullanılan katalizör, uygun asitlikte bir silika-alümin üzerine yerleştirilmiş, sülfür işlevi gören molibden ve nikel oksit karışımından oluşur. Kraking işlemleri ile daha çok hafif benzin elde edilir. Kraking koşulları değiştirilerek motorin elde edilebilse de setan sayısı düşük olduğundan Diesel Motorlarında kullanıma uygun değildir.

20 Sıvı Yakıtlardan Beklenen Özellikler Sıvı yakıtların özelliklerini belirleyebilmek için çeşitli deneyler yapılır. Bu özellikler ve deneyler şu şekildedir: Özgül Kütle Elemanter Analiz Alevlenme, Yanma ve Kendi Kendine Tutuşma Noktaları Donma (Bulutlanma) ve Akma Noktaları Kararlılık Vizkozite ve Viskozite İndeksi Özgül Kütle (  ) Parafinik HC’ların özgül kütleleri en düşük. Aromatik HC’ların özgül kütleleri en yüksek. Püskürtme karakteristiği açısından özgül kütle önemlidir. Damlacık Çapı, Damlacık Ortalama Yolu, Birim zamanda Püskürtülen Yakıt, özgül kütlenin fonksiyonudur.  benzin =735 kg/m 3  motorin =820 kg/m 3

21 Elemanter Analiz Yakıt içinde bulunan C H 2 O 2 S gibi elementlerin miktarlarının tespiti. Isıl değerin yüksek olması için C ve H 2 ’nin mümkün olduğunca fazla olması istenir. H u =34013c+125600h+10900(s-o)-2512(9h+w) Mendelev ifadesi C’a göre H 2 ’in daha fazla olması istenir. Alt ısı değerin yüksek olması. Yanma ürünleri içindeki zararlı emisyon miktarının az olması. 2H 2 + O 2  2H 2 O Saf H 2 ’in H u =120.000 kJ/kg O 2 ’de çok bulunmamalı. Alt ısıl değeri düşürücü etkisi var. ( Hu ifadesi)

22 Yakıt içerisinde S miktarı mümkün olduğunca az olmalı. S yakıt kalitesini düşürücü elementtir. S + O 2  SO 2 SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3 (Sülfüröz Asit)  H 2 SO 4 (Sülfirik Asit) H 2 SO 3 yüksek sıcaklık etkisi ile parçalanır ve zararlı olmaz. H 2 SO 4 yanma gazlarının çiğ (yoğuşma) noktasını yükseltir.  150 o C Bu sıcaklıkta korozif olan asit yoğuşması başlar. Yoğuşmuş olan H 2 SO 4 metal aksmların kısa zamanda aşınmaına neden olur. Ağır yakıtların motor yakıtı olarak kullanılmamasının sebebi içerisinde yüksek oranlarda S bulunmasıdır. Ağır yakıtların içinde asfaltla birlikte bileşik halinde S bulunur. Normal koşullarda sert tanecikler halindedir. Yüksek sıcaklıklarda erir. Enjektörlerin tıkanmasına neden olur. Yakıtın içerisindeki asfalt oranı %0.5 – 0.7 (kütlesel) arasında olmalıdır.

23 Alevlenme, Yanma ve Kendi Kendine Tutuşma Noktaları Alevlenme Noktası Pensky-Martenz kabındaki yakıt ısıtılır. Isıtmaya bağlı olarak yakıt buharlaşır ve belli bir sıcaklıktan sonra kap üzerinde hafif HC buharı- hava karışımı oluşur. Bu karışıma alev gönderilir. Yakıt buharı/Hava oranı uygun ise tutuşma olur. V buharlaşma { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3206153/slides/slide_23.jpg", "name": "Alevlenme, Yanma ve Kendi Kendine Tutuşma Noktaları Alevlenme Noktası Pensky-Martenz kabındaki yakıt ısıtılır.", "description": "Isıtmaya bağlı olarak yakıt buharlaşır ve belli bir sıcaklıktan sonra kap üzerinde hafif HC buharı- hava karışımı oluşur. Bu karışıma alev gönderilir. Yakıt buharı/Hava oranı uygun ise tutuşma olur. V buharlaşma

24 Yakıt TürüAlevlenme sıcaklığı [ o C] Kerosen (Gazyağı)38 Benzin20-25 Motorin46-65 Yanma Noktası Yakıt Pensky-Martenz kabı içerisinde ısıtılmaya devam edilir. V buharlaşma gittikçe artar. Belli bir sıcaklıkta kap üzerindeki yanan karışımın yerini yanabilen karışım derhal alır. (V buharlaşma >V yanma ) Yakıt buharına-hava karışımına alev gönderilir. Bu durumda yanma başlar ve V buharlaşma >V yanma olduğundan sönmeden devam eder. Bu anda Pensky-Martenz kabı içerisindeki yakıtın sıcaklığı «yanma noktası» olarak adlandırılır.

25 Kendi Kendine Tutuşma Noktası Yakıtta kendi kendine alev meydana gelmesi oksidasyonun sonucudur. Oksidasyon ekzotermik (dışarıya ısı veren) bir reaksiyondur. Oksidasyon sonucu açığa çıkan ısının ortama atılan ısıdan büyük olması halinde yakıt ısınmaya başlar. Sıcak bir plakanın üzerine kendi kendine tutuşma sıcaklığı tespit edilecek olan yakıttan bir damla bırakılır. Yakıt damlası bir ısıtıcı tarafından ısıtılır. Oksidasyon reaksiyonu sonucu açığa çıkan ısı kaybolan ısıdan (ortama atılan ısı) fazla ise yakıt damlası ısınmaya başlar. Yakıt damlasının kendi kendini ısıtması sonucu oksidasyon hızı artar ve alev meydana gelir Alevin meydana geldiği andaki tabla sıcaklığı yakıtın «kendi kendine tutuşma sıcaklığı» olarak adlandırılır. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı belirlenirken sıcaklık ve zaman belirtilmelidir.

26 İlk 3 dk  500 o C Takip eden 2 dk  600 o C Takip eden 1.5 dk  700 o C Takip eden 1.5 dk içinde 100 o C artırılarak ısıtılır Donma (Bulutlanma) ve Akma Noktaları Donma Noktası Yakıt soğutuldukça giderek berraklığını kaybeder ve koyu bir renk alır. Bunun 2 sebebi vardır. 1. Viskozitenin artması. Akışkanlığını kaybetmesi. 2. HC moleküllerin kristalleşmesi. C’u çok olan parafinik HC’lar kristal yapıya dönüşürler. Kristalleşmiş HC’lara «Wax» denir. Wa şeklindeki kristallerin özelliği birbirleri ile birleşip bal peteği şekline dönüşmesi ve bünyesinde yakıtı hapsederek akmasını engellemesidir. Donma (bulutlanma) noktası tespit edilecek yakıt içinde su olmamasına dikkat edilmelidir. Cam tüp içine konan yakıt soğutulmaya başlanır. Soğutulan yakıtın saydamlığının bozulduğu sıcaklığa «Donma (Bulutlanma) Noktası» denir.

27 Akma Noktası Donma noktası tespit edildikten sonra yakıt bir miktar daha soğutulduktan sonra tüp sarsılmadan soğutucudan çıkartılır ve yatay konuma getirilir. Bu şekilde tüp içerisindeki yakıt 2s sonra akmaya başlarsa bu andaki yakıt sıcaklığına «Akma Noktası» denir. Donma ve akma noktaları yakıtın depolanması ve bir yerden bir yere taşınması esnasında önem arz eder. Kararlılık Bu özellik; yakıtın depolanması esnasında ve depo ile yakıcı arasında bir tortu meydana getirip getirmemesini ifade eder. Tortunun oluşmasının sebepleri: 1.Yakıtın kendi bünyesinden doğan tortu. - Karbon tipi tortu - Wax tipi tortu 2.Yabancı maddelerden doğan tortu - Su - İnorganik maddeler - Organik maddeler

28 Örnek: Fuel-Oil’de (Ağır Yakıt) tortu oluşması. Fuel-Oil Sıvı Ortam (Malten)Sıvı Ortam içinde kolloidal dağılmış katı parçacıklar (Asfalten) Asfaltenler Malten içinde çözelti halinde bulunduğundan yüzey gerilimleri arasında bir denge vardır. Fuel-Oil’i inceltmek için pentan veya heptan ilave etmek ya da ısıtmak malten ve asfalten arasındaki yüzey gerilimini bozar. Eğer yakıtta tam bir kararlılık varsa bu denge bozulmaz. Dengenin bozulup bozulmayacağını tespit etmek için uygulanan deney «Flokülasyon Oranı» deneyidir.

29 Viskozite Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Sıvı ne kadar az akıcı ise viskozitesi o kadar yüksektir. Viskozite yakıların borulardan akışı ve püskürtme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Viskozite Dinamik Viskozite (  )Kinematik Viskozite (  )

30 Dinamik Viskozite Sıvı moleküllerinin iç sürtünmelerini karakterize eden bir katsayıdır. Dinamik viskozite çekme kuvvetinin (F) birim yüzeye (S) düşen kısmının hız gradiyenine (dU s /dD) bölümüne denir. Dinamik viskozite birimi: poise=[g/cm.s] Uygulamada poise’ın 100’de biri olan centipoise (cp) kullanılır.

31 Kinematik Viskozite Dinamik viskozitedeki kuvvet veya kütle birimi yok edilirse kinematik viskozite elde edilir.  : yakıtın özgül kütlesi [g/cm 3 ] Kinetmatik viskozite birimi: stokes=[cm 2 /s] Uygulamada stokes’un 100’de biri olan centistokes (cs) kullanılır.

32 Viskozite Ölçmede Kullanılan Yöntemler 1.Saybolt Yöntemi (SSU): ABD’de 2.Redwood Yöntemi (RI): İngiltere’de 3.Engler Yöntemi ( o E): Avrupa’da Belli sıcaklığa sahip bir yakıtın belli hacminin kaptan akış zamanı ölçülür. Her 3 yöntemde de viskozite ölçme prensibi aynıdır. Ancak kapların boyutları farklıdır.

33 1.Saybolt Yöntemi 100 o F sıcaklıktaki yakıtın 60 cm 3 ’nün belli bir kapta akış zamanı olarak ölçülür. Örnek: akış zamanı 40 s ise viskozite 40’’SSU/100 o F olarak verilir. 2. Redwood Yöntemi 100 o F sıcaklıktaki yakıtın 50 cm 3 ’nün belli bir kaptan akış zamanı olarak ölçülür. Örnek: akış zamanı 38 s ise viskozite 38’’RI/100 o F olarak verilir.

34 Viskozite indeksi Viskozite t o C Yakıtın viskozitesinin sıcaklıkla ne şekilde değiştiğini gösterebilmek için bulunmuş bir yöntemdir. Walther yaptığı çalışmalarda viskozitenin sıcaklıkla birlikte düştüğünü göstermiştir. Walther Bağıntısı Viskozitenin sıcaklıkla değişimini Walther Bağıntısı gösterir. loglog(  + k)=a.log(T) + b  : kinematik viskozite [cst] k=0.6 – 0.8 Yakıt için 0.6 alınabilir. a, b : yakıtın parafenik veya naftenik olmasına bağlı olarak değişiklik gösteren katsayılar T: Sıcaklık [K]

35 Bu bağıntıda düşey eksen çift logaritmik, yatay eksende tek logaritmik seçilirse sıcaklığın fonksiyonu olarak viskozite değişimi doğrusal gösterilebilir. Viskozite t o C210 o F 99.8 o C 100 o F 37.8 o C Herhangi bir yakıtın viskozite indeksi (VI) bulunurken; A ve B yakıtlarının viskozitelerinin karşılaştırılması esas alınır. A yakıtının viskozite indeksi 0, B yakıtının viskozite indeksi 100, Diğer yakıtların viskozite indeksleri bunların arasında kabul edilir.

36 Bir yakıtın VI’i bulunurken öncelikle; A ve B referans yakıtları ile VI bulunacak yakıtın 100 o F ve 210 o F sıcaklıktaki kinematik viskoziteleri saptanır. Her üç yakıtın 210 o F sıcaklıktaki kinematik viskoziteleri eşit olmalıdır. A : VI’i 0 olan yakıtın 100 o F sıcaklıktaki kinematik viskozitesi. X : VI’i bulunacak olan yakıtın 100 o F sıcaklıktaki kinematik viskozitesi. B : VI’i 100 olan yakıtın 100 o F sıcaklıktaki kinematik viskozitesi.


"Yakıtlar ve Yanma 3.Hafta. Ham Petrol’ün Fiziksel Özellikleri Yoğunluk Hacim Viskozite Kırılma İndisi Flüoresans Özelliği Renk ve Koku ısıl Değer Parlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları