Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N Nakit akışları bir senenin ötesine uzanan varlıklara yapılan yatırımları planlama ve değerlendirme sürecidir. n Yeni duran varlıklara yatırımın analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N Nakit akışları bir senenin ötesine uzanan varlıklara yapılan yatırımları planlama ve değerlendirme sürecidir. n Yeni duran varlıklara yatırımın analizi."— Sunum transkripti:

1 n Nakit akışları bir senenin ötesine uzanan varlıklara yapılan yatırımları planlama ve değerlendirme sürecidir. n Yeni duran varlıklara yatırımın analizi. n Uzun vadeli kararlar; geniş çaplı harcamaları kapsayabilir. n Şirketin başarısının belkemiğidir. SERMAYE BÜTÇELEMESİ NEDİR?

2 Sermaye yatırımları için yeni fikirler yaratılması 4 Bir firmanın büyümesi ve piyasasında rekabet kabiliyetini kaybetmemesi onun yeni ürünlerin yaratılması, varolan ürünlerin geliştirilmesi ve ürünlerin daha az bir maliyetle üretilmesi yönünde sürekli olarak fikirler üretebilmesine bağlıdır. 4 Bu yönde geliştirilen projelerin de maliyetlerine değip değmediklerini saptayabilecek yöntemler geliştirilmelidir.

3 Proje Kategorileri èYenileme Projeleri: èYenileme Projeleri: Varolan varlıkların yerini almak üzere yenileri mi alınmalıdır yoksa varolan varlıklar mı geliştirilmeye çalışılmalıdır? èBüyüme Projeleri: èBüyüme Projeleri: Varolan üretimi arttırmak yönünde ek sermaye yatırımı yapılmalı mıdır? èBağımsız Projeler: èBağımsız Projeler: Diğer projelerle ilgili alınan kararlardan etkilenmeyecek olan projeler. èBirbiriyle Bağdaşmayan Projeler: èBirbiriyle Bağdaşmayan Projeler: Birinin kabulü diğerinin kabul edilmemesini gerektiren projeler.

4 Sermaye Bütçelemesi ile Varlık Değerlemesi arasındaki benzerlikler 1Varlığın maliyetini ya da alım fiyatını belirle. 2 Projenin kazandıracağı umulan nakit akışlarını belirle. 3 Nakit akışlarının riskini tayin et. 4 Varlığın firma için değerini tahmin etmek için nakit akışlarının bugünkü değerini hesapla. 5 Nakit akışlarının bugünkü değeri ile başlangıçtaki maliyeti karşılaştır. Sermaye bütçelemesi süreci genel varlık değerlemesi sürecine benzer:

5 Proje S ve Proje L’ in net nakit akışları ^

6 Sermaye bütçelemesi teknikleri 1. Geri ödeme süresi 2. İskonto edilmiş geri ödeme süresi 3. Net bugünkü değer 4. İç verim oranı 5. Değiştirilmiş iç verim oranı

7 1. Geri ödeme süresi Nakit akışlarının projeye yapılan ilk yatırımı karşılama süresidir. GÖ = İlk yatırımın tamamen karşılanmasından önceki sene sayısı Karşılanmamış kalan miktar İlk yatırımın tamamen karşılanacağı senedeki toplam nakit akışı ( ( ) ) Geri ödeme süresi = +

8 Proje S’in geri ödeme süresi Net Nakit akışı Kümülatif Net NA = Geri ödeme süresi S 2 + 300/800 = 2.375 yıl 1,500 -1,500 800 500 1,200 -300 -3,000 300 800 GÖS S 01234

9 Proje L’nin geri ödeme süresi Net Nakit Akışı Kümülatif Net NA = Geri ödeme süresi L 3 + 400/1,500 = 3.3 yıl 400 - 2,600 1,300 - 400 900 - 1,700 - 3,000 1,500 1,100 GÖS L 01234

10 Güçlü noktaları: Projenin riskine ve likiditesine dair bizi bilgilendirir. Hesap etmesi ve anlaması son derece kolaydır. Zayıf noktaları: Paranın zaman değerini dikkate almaz. Geri ödeme süresinden sonra gelecek nakit akışlarını dikkate almaz. Geri ödeme süresi tekniğinin güçlü ve zayıf noktaları:

11 Net Bugünkü Değer: Nakit akışlarının bugünkü değerlerinin toplamı Maliyet genellikle NA 0 (CF 0 ) ve negatiftir. ^ ^ ^

12 k = 10% 1,500 8001,200(3,000) 1,363.64 991.74 601.05 204.90 161.33 300 01234 Proje S’in NBD? NBD S =

13 k = 10% 400 1300900(3,000) 363.60 743.40 976.30 1024.50 107.80 1500 01234 Proje L’in NBD? NBD L =

14 n Eğer proje S ve L birbiriyle bağdaşmayan projelerse, proje S’i seçin çünkü NBD s > NBD L Proje S firmaya daha fazla değer ekler. n Eğer proje S ve L bağımsız projelerse, her ikisini de seçin; NBD > 0 Pozitif NBD firmanın zenginliğinin o oranda arttığı anlamına gelir. NBD tekniğinin proje kabul kriteri nedir?

15 İç Verim Oranı: İVO 0123 NA 0 NA 1 NA 2 NA 3 MaliyetNakit girişleri İVO nakit girişlerini maliyete eşitleyen iskonto oranıdır. Ya da NBD sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır.

16 NBD: k’yi yerine koyup, NBD için denklemi çözersiniz. İVO: NBD = 0, İVO için denklemi çözersiniz. İVO’nı hesaplamak

17 Proje S’in İVO? İVO = ? 1,500 8001,200(3,000)300 01234 NBD S = İVO S = 13.1% Nakit girişlerinin BD’lerinin toplamı BD 1-4 = 3,000 0

18 Proje L’in İVO? İVO = ? 400 1300900(3,000)1500 01234 NBD L = İVO L = 11.4% Nakit girişlerinin BD’lerinin toplamı BD 1-4 = 3,000 0

19 Bir projenin İVO’yla bir tahvilin VGO arasındaki ilişki nedir? Aslında aynı şeydirler. Bir tahvilin VGO aynı zamanda Tahvilin İVO’dır. 90109090 012 10 İVO = ? -1134.2 İVO = 7.08%

20 İVO tekniğinin proje kabul kriteri nedir? Eğer İVO > Sermaye fırsat maliyeti, o zaman projenin getirisi maliyetinden daha büyük demektir. Proje kabul edilir. Örnek: Sermaye maliyeti = 12% ise; Proje S karlı mıdır? Proje L karlı mıdır?

21 İVO tekniğine göre eğer sermaye maliyeti %10 ise hangi projeyi tercih edersiniz? n Eğer proje S ve L bağımsız projelerse her ikisini de kabul edersiniz. İVO > k = 10%. n Eğer proje S ve L birbiriyle bağdaşmayan projelerse, proje S’i kabul edersiniz çünkü İVO S > İVO L.

22 Proje X ve Proje Y’ in net nakit akışları

23 NBD ($) İskonto Oranı (%) İVO X = 18.1% İVO Y = 23.6% Kesişme Noktası (Crossover Point) = 8.7% k 0 5 10 15 20 NPV X 50 33 19 7 (4) NPV Y 40 29 20 12 5 Y X Proje X ve Proje Y için NBD Profilleri

24 NBD ve İVO bağımsız projeler için kabul/reddet kararında uyuşurlar. k > İVO ve NBD < 0. Red. NPV ($) k (%) İVO İVO > k ve NBD > 0 Kabul.

25 Birbiriyle Bağdaşmayan Projeler 8.7 NBD % IRR Y IRR X Y k NBD Y, İVO Y > İVO X FARKLI KARARLAR k> 8.7: NBD Y > NBD X, İVO Y > İVO X UYUŞAN KARARLAR X

26 NBD Profillerinin Kesişme Noktasını Nasıl Buluyoruz? 1.Projeler arasındaki nakit akış farklarını hesapla. 2. Bu nakit akış farkları için bulacağınız İVO NBD profillerinin kesişme noktasıdır. 3. Hangi projenin nakit akışını hangisinden çıkardığınız önemli değildir ancak ilk nakit akışınızın negatif olması size kolaylık sağlayacaktır. 4. Eğer NBD profilleri kesişmiyorsa projelerden biri diğerine üstün geliyor demektir.

27 NBD Profillerinin Kesişmesi için (NBD’le İVO’nın proje kabul/red kararında uyuşmamaları için) iki sebep: 1) Proje büyüklüklerinin farklı olması: 1) Proje büyüklüklerinin farklı olması: Yani bir projenin maliyeti diğer projeninkinden daha büyükse. 2) Nakit akışlarının zamanlama farkları: 2) Nakit akışlarının zamanlama farkları: Yani projelerin nakit akışları zamanlaması öyledir ki bir projenin nakit akışları proje ömrünün ilk yıllarında daha büyükken diğer projenin nakit akışları proje ömrünün son yıllarında daha büyüktür.

28 Yeniden Yatırım Oranı Varsayımları n NBD tekniği k oranında yeniden yatırım yapıldığını varsayar. n İVO tekniği ise İVO’nında yeniden yatırım yapıldığını varsayar. n Sermaye fırsat maliyeti olan k’da yeniden yatıım yapıldığını varsaymak daha gerçekçidir, bu yüzden NBD tekniği daha iyi bir tekniktir. Özellikle birbiriyle bağdaşmayan projeler arasında karar verirken NBD tekniği kullanılmalıdır.


"N Nakit akışları bir senenin ötesine uzanan varlıklara yapılan yatırımları planlama ve değerlendirme sürecidir. n Yeni duran varlıklara yatırımın analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları