Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bulantı ve Kusmaya Yaklaşım Kanıta Dayalı Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bulantı ve Kusmaya Yaklaşım Kanıta Dayalı Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Bulantı ve Kusmaya Yaklaşım Kanıta Dayalı Değerlendirme

2 Kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapinin intensifikasyonu hem tedavinin etkinliğinin hem de yan etkilerinin artmasına yol açmıştır .

3 Tanımlar Bulantı ve kusma neredeyse hemen bütün kanser hastalarının tedavileri süresince karşılaştıkları en önemli ve yaşam kalitesini etkileyen yan etkilerden birisidir.

4 Bulantı: Kaçınılmaz bir şekilde kusma ihtiyacının hissedilmesidir.
Tanımlar Bulantı: Kaçınılmaz bir şekilde kusma ihtiyacının hissedilmesidir. Kusma: Mide içeriğinin zorlu bir şekilde dışarı çıkartılmasıdır.

5 Kusma medullar lateral retiküler formasyon
Kusma fizyolojisi Kusma medullar lateral retiküler formasyon içerisinde yerleşmiş kusma merkezinin uyarılması sonucunda orta çıkmaktadır.

6 Bu merkeze 5 ana merkezden afferent uyarılar gelmektedir.
Kusma fizyolojisi Bu merkeze 5 ana merkezden afferent uyarılar gelmektedir. Kemoreseptör trigger zon (CTZ) Organların vagal ve sempatik afferentlerinden İntrakranial basınç değişikliklerini algılayan orta beyin reseptörlerinden Hareket ve posizyonu saptayan labirintten Yüksek SSS yapılarından (Limbik sistem)

7 Kusma fizyolojisi Medulladaki kusma merkezi ilaçlar, patolojik durumlar veya radyasyon tarafından uyarılabilir. Kortikal stimülasyonlar hoşlanılmayan durumlar veya kokular gibi bazı psişik faktörlerden de etkilenebilmektedir. Hareket, bulantı ve bazı gastrointestinal bozukluklar da bu kompleks probleme katkıda bulunabilmektedir.

8 Kusma merkezi aktive olduğunda bazı efferent yollar aktive olmaktadır.
Kusma fizyolojisi Kusma merkezi aktive olduğunda bazı efferent yollar aktive olmaktadır. *Frenik sinir : Diaframı, *Spinal sinirler : Abdominal kasları *Visseral sinirler : Mide ve özefagusu uyarırlar ve kusma eyleminin gerçekleşmesini sağlarlar.

9 Antiemetik tedavinin amacı bulantı ve kusmayı tamamen yok etmektir.
Kemoterapi ve radyoterapi alan pek çok hastada bu amaca hemen hemen ulaşılmıştır. Uzun yıllardır yapılan çalışmalara karşın hala hastaların önemli bir kısmında bu sorun önemini korumaktadır.

10 Kemoterapiye ilişkin bulantı ve kusmanın gelişimini büyük ölçüde önleme şansı bulunduğundan, bulanı ve kusma deneyimini en aza indirme veya önleme tedavisinde daha başlangıçta agresif bir tedavi planına başlamak oldukça önemlidir.

11 Kemoterapiye bağlı kusmalar Radyoterapiye bağlı kusmalar
Kusma nedenleri Kemoterapiye bağlı kusmalar Radyoterapiye bağlı kusmalar Hastalığın kendisine bağlı kusmalar

12 Tanımlar Bulantı ve kusmanın kontrolünü net olarak açıklayabilmek için tam bir kontrol tanımı kullanılmalıdır.

13 Tanımlar Değerlendirme genellikle kusma epizotlarının sayısı ile ifade edilmektedir.

14 Total kontrol : Bulantı ve kusma olmaması
Tanımlar Total kontrol : Bulantı ve kusma olmaması Major kontrol : 0-2 veya 1-2 kusma epizotu Minör kontrol : 3-5 kusma epizotu

15 Tanımlar Kusmanın tam olarak kontrolü hiç kusma epizotunun görülmemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu düzeyde kontrol hastaların büyük çoğunluğunda ilk 24 saatlik dönem içerisinde sağlanmaktadır.

16 Buna karşılık bulantının ortaya çıkışına yol açan faktörler daha az açıklanabilmiştir. Bulantı sadece hasta tarafından ifade edilebilen bir semptomdur.

17 Bulantı görülme sıklığı, kusma sıklığı ile korrelasyon göstermektedir
Bulantı görülme sıklığı, kusma sıklığı ile korrelasyon göstermektedir. Ancak kusmadan daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. Pek çok kontrollü çalışmada kusmanın bulantıdan daha iyi kontrol edilebildiği gösterilmiştir.

18 Kanıta Dayalı Tıp Düzey Kanıt Tipi I
Kanıtlar, iyi dizayn edilmiş çok sayıda meta analizden ve kontrollü çalışmadan elde edilmiştir. II Kanıtlar, en az iyi dizayn edilmiş bir deneysel çalışmadan elde edilmiştir. III Kanıtlar iyi dizayn edilmiş non-randomize, kontrollü, tek-grup, pre-post, kohort, zaman, eşleştirilmiş vaka kontrollü deneysel çalışmalardan elde edilmiştir. IV Kanıtlar iyi dizayn edilmiş karşılaştırmalı ve korrelasyon tanımlı çalışmalar gibi deneysel olmayan çalışmalardan ve olgu çalışmalarından elde edilmiştir. V Kanıtlar olgu sunumlarından ve klinik deneyimlerden elde edilmiştir.

19 Kanıta Dayalı Tıp ÖNERİ DERECELERİ Derece A
Kanıtlar düzey I’ e dayalıdır veya II, III, IV düzeyde kanıt sağlayan pek çok çalışma mevcuttur. B Kanıtlar düzey II, III, IV’ e dayalıdır ve bulguları genellikle tutarlıdır. C Kanıtlar II, III, IV’ e dayalıdır ancak bulgular tutarlı olmayabilir D Çok düşük düzeyde veya hemen hiç olmayan ampirik kanıtlar mevcuttur.

20 Akut kusma Gecikmiş kusma Beklenti kusmaları Radyoterapiye bağlı kusmalar Yüksek doz kemoterapide kusmalar

21 Akut Kusma Kemoterapiden sonraki 0 ile 24. saatler arasında ortaya çıkan kusmayı tanımlamaktadır.

22 Akut Kusma Antiemetikler –Yüksek terapötik indeks- Serotonin reseptör antagonistleri Kortikosteroidler

23 Serotonin Antagonistleri
Akut Kusma Serotonin Antagonistleri

24 Dozlar Serotonin Antagonistleri Dolasetron (Anzemet)
100 mg veya 1,8mg/kg iv Kemoterapiden önce, bir kez 100 mg po Granisetron (Kytril) 1 mg veya 0,01 mg/kg iv 2 mg po Ondansetron (Zofran) 8 mg veya 0,15 mg/kg iv Oral doz değişiktir (12-24 mg/dl) (2-3 defa/gün gecikmiş kusmada Tropisetron (Novoban) 5 mg iv 5 mg po

25 Akut Kusma Serotonin Antagonistleri İlaç eşdeğerliliği

26 Bu reseptöre karşı yüksek selektivite gösterirler.
Akut Kusma Serotonin Antagonistleri Bu ajanlar etkilerini aynı mekanizma ile, tip 3 serotonin reseptör antagonizmasıyla göstermektedirler. Bu reseptöre karşı yüksek selektivite gösterirler.

27 Aynı düzeyde düşük yan etki oranlarına sahiptirler.
Akut Kusma Serotonin Antagonistleri Aynı düzeyde düşük yan etki oranlarına sahiptirler. Hafif baş ağrısı, geçici asemptomatik transaminaz yükseklikleri, kabızlık en sık rapor edilen yan etkileridir

28 Akut Kusma İlaç eşdeğerliliği Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A
Serotonin Antagonistleri İlaç eşdeğerliliği Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A

29 Akut Kusma Serotonin Antagonistleri İlaç dozları

30 Akut Kusma İlaç dozları
Serotonin Antagonistleri İlaç dozları Dolasetron, granisetron ve ondansetron sık olarak doz yönünden araştırılmıştır. Tropisetron için ise az sayıda çalışma mevcuttur. Genellikle reseptörler bir kez doyurulduktan sonra yüksek dozlarda daha yüksek etki elde edilemez.

31 Akut Kusma İlaç dozları Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A
Serotonin Antagonistleri İlaç dozları Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A

32 Akut Kusma Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama şeması

33 Akut Kusma İlaç uygulama şeması
Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama şeması Pek çok çalışmada multipl doz ve tek doz uygulamaları karşılaştırılmıştır. En düşük tam dozu kullanan tek doz uygulama rejimleri ekonomik yararlar ve az sayıda yan etki görülmesini sağlamışlardır.

34 Akut Kusma Serotonin Antagonistleri Ondansetron, granisetron, ve dolasetron ile yapılan çalışmalarda tek doz uygulamanın multipl doz uygulamaya eşdeğer etki sağladığı gösterilmiştir.

35 Akut Kusma İlaç uygulama şeması Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A
Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama şeması Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A

36 Akut Kusma Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama yolu

37 Akut Kusma İlaç uygulama yolu
Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama yolu Oral ve intravenöz uygulama yolları değişik çalışmalarda araştırılmıştır. Bu ilaçlarda bioyararlanım %50-80 arasında rapor edilmiştir.

38 Akut Kusma İlaç uygulama yolu
Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama yolu 5-HT3 reseptörler barsaklardaki enterokromaffin hücrelerde yüksek oranda bulunduğundan oral kullanımın bu ilaçlar için daha uygun olabileceği varsayılabilir.

39 Akut Kusma İlaç uygulama yolu Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A
Serotonin Antagonistleri İlaç uygulama yolu Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A

40 Akut Kusma Kortikosteroidler

41 Akut Kusma Kortikosteroidler Kortikosteroidler akut kusmada yüksek terapötik indekse sahiptirler. Yaygın olarak kullanımdadırlar. Yüksek derecede emetojenik kemoterapilerde serotonin antagonistleri ile birlikte kullanıldıklarında daha değerlidirler.

42 İlaç eşdeğerliliği ve uygulama yolu
Akut Kusma Kortikosteroidler İlaç eşdeğerliliği ve uygulama yolu

43 İlaç eşdeğerliliği ve uygulama yolu
Akut Kusma Kortikosteroidler İlaç eşdeğerliliği ve uygulama yolu Deksametazon ve metilprednizolon en çok araştırılan kortikosteroidlerdir. Ancak karşılaştırmalı çalışmalar mevcut değildir. Deksametazon değişik formlarda bulunması ve yaygınlığı nedeniyle avantajlıdır.

44 İlaç eşdeğerliliği ve uygulama yolu
Akut Kusma Kortikosteroidler İlaç eşdeğerliliği ve uygulama yolu Kanıt düzeyi: IV Önerilme derecesi: C

45 İlaç dozları ve uygulama şeması
Akut Kusma Kortikosteroidler İlaç dozları ve uygulama şeması

46 İlaç dozları ve uygulama şeması
Akut Kusma Kortikosteroidler İlaç dozları ve uygulama şeması Bu konuda bazı karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır. Bulgular tek doz uygulamaların multipl dozlar kadar etkin olduğunu göstermiştir. Yan etkileri az görülen bu grup ilaçlarda kan şekerinde yükselmeler ve uyku bozuklukları sık görülen yan etkilerdendir.

47 İlaç dozları ve uygulama şeması
Akut Kusma Kortikosteroidler İlaç dozları ve uygulama şeması Kanıt düzeyi: II Önerilme derecesi: B

48 Akut Kusma Antiemetikler –Düşük terapötik indeks- Dopamin antagonistleri, Butirofenonlar, Fenotiazinler, Kannabinoidler

49 Akut Kusma Düşük terapötik indeks Özellikle yüksek kusma riski olan kemoterapilerde bu gruptaki ilaçların kullanımını yeterli bulan ve destekleyen çalışmalar yoktur. Bu antiemetikler serotonin antagonistlerine dirençli veya intolere hastalar için bir seçenek olarak değerlendirilebilirler.

50 Akut Kusma Benzodiazepinler-Antihistaminikler Genellikle başka antiemetiklerle birlikte kullanılmaları önerilmektedir. Tek ajan olarak kullanılmaları önerilmez Kanıt düzeyi: II Önerilme derecesi: B

51 Akut Kusma Kombinasyon Antiemetikler Serotonin antagonistlerinin kortikosteroidlerle birlikte verilmesi önerilmektedir. Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A

52 Hastaya ait özellikler Bir önceki tedavi yetersiz kontrol Kız cinsiyet
Akut Kusma Risk faktörleri Hastaya ait özellikler Bir önceki tedavi yetersiz kontrol Kız cinsiyet Genç yaş

53 Kemoterapötik ilaçlara ait özellikler
Akut Kusma Risk faktörleri Kemoterapötik ilaçlara ait özellikler Emetojenik potansiyel farklılıkları

54 Sisplatine bağlı kusmaya ilişkin önemli sayıda bilgi vardır. Bu;
Akut Kusma Yüksek risk-Sisplatin Sisplatine bağlı kusmaya ilişkin önemli sayıda bilgi vardır. Bu; Onkolojide yaygın kullanımı Hemen her hastada (>%99) kusma oluşturması Antiemetik testlere model oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

55 Akut Kusma Yüksek risk-Sisplatin Genellikle bir antiemetik ilaç Sisplatine bağlı kusmayı önlemede etkin ise diğer kemoterapötiklere bağlı kusmalarda da etkili olarak kabul edilmektedir. Sisplatin dozu arttıkça erken ve geç dönemdeki kusmanın kontrolü zayıflamaktadır.

56 Akut Kusma Yüksek risk-Sisplatin Kemoterapi öncesinde bir reseptör antagonisti ve bir kortikosteroid preparatının birlikte uygulanması önerilmektedir. Kanıt düzeyi: I Önerilme derecesi: A

57 Kanıt düzeyi: I, II, III, “EC” Önerilme derecesi: A-B
Akut Kusma Yüksek risk-Non-Sisplatin Kemoterapi öncesinde bir reseptör antagonisti ve bir kortikosteroid preparatının birlikte uygulanması önerilmektedir. Kanıt düzeyi: I, II, III, “EC” Önerilme derecesi: A-B

58 Akut Kusma Yüksek risk-Non-Sisplatin Bu grup için kusma riski %30’dan fazla ancak sisplatinden daha düşüktür. Eğer kusma sıklığına göre bakılacak olursa yüksek doz siklofosfamid, dakarbazin, nitrojen mustard yüksek riskli olarak kabul edilebilir. Bunlarda %90’dan daha sık kusma olabilir.

59 Akut Kusma Yüksek risk-Non-Sisplatin Bu gruptaki diğer ilaçlarda kusma genellikle yüksek dozlarda kulalnıldığında ortaya çıkmaktadır. (Antrasiklin, nitrozoüre, sitarabin) Bu gruptaki ilaçlarla oluşan kusmanın önlenmesinde değişik derecede kanıtlar mevcuttur.

60 Bir kortikosteroid preparatının uygulanması önerilmektedir.
Akut Kusma Orta risk Bir kortikosteroid preparatının uygulanması önerilmektedir. Kanıt düzeyi: III, IV, “EC” Önerilme derecesi: B-D

61 Akut Kusma Düşük risk Kemoterapi öncesinde rutin bir antiemetik tedavi uygulanması önerilmez. Kanıt düzeyi: V, “EC” Önerilme derecesi: D

62 Akut Kusma Kombinasyon kemoterapisi Kombinasyon tedavisinde yer alan kemoterapötiklerden en yüksek emetojenik ilaç esas alınarak uygun antiemetik tedavi planlanmalıdır. Kanıt düzeyi: IV Önerilme derecesi: D

63 Gecikmiş Kusma Tanım Kemoterapi uygulamasından 24 saat sonra ortaya çıkan kusma ataklarıdır.

64 Gecikmiş Kusma Gecikmiş kusmada nörofizyolojik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Dolayısıyla bu konudaki korunma tedavilerinin pek çoğu ampirik yaklaşımlara dayanmaktadır. Çok az sayıda antiemetik bu grup kusma atakları için denenmiş ve kullanılmıştır.

65 Serotonin antagonistleri Metoklopramid
Gecikmiş Kusma Antiemetikler Kortikosteroidler Serotonin antagonistleri Metoklopramid

66 Gecikmiş Kusma Kortikosteroidler En sık kullanılan ilaç grubudur. Oral forma sahip olması, düşük maliyet, yaygın olarak bulunabilmesi avantajlı kılmaktadır. Kısa süre kullanıldığı için çok miktarda yan etki ortaya çıkmamaktadır.

67 Gecikmiş Kusma Kortikosteroidler Akut kusma tedavisinde ve başka kullanım alanlarında olduğu gibi doz ve uygulama planları normal formal testlerle gösterilmemiştir.

68 Gecikmiş Kusma Kortikosteroidler Genellikle 2 doz halinde kullanılırlar. En çok kullanılan formu ise deksametazon oluşturmaktadır. Oral kullanım yaygındır. İntramusküler kullanıma ait dökümanlar vardır, ancak oral kullanıma karşı üstünlüğü gösterilememiştir.

69 Gecikmiş Kusma Metoklopramid Oral kortikosteroidlerle kullanıldığında etkin olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır. Genellikle iyi tolere edilmekle beraber bazen distonik reaksiyonlar oluşturmaktadır.

70 Gecikmiş Kusma Serotonin Antagonistleri Özellikle ondansetron ve granisetron’un tek tek kullanımı veya kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığı pek çok çalışma vardır. Fakat bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar değişkendir.

71 Gecikmiş Kusma Serotonin Antagonistleri Doz ve uygulama şemaları net olarak ortaya konulamamıştır. Genellikle oral olarak kullanılmaktadırlar. Yan etkileri akut kusma tedavisinin kullanımında karşılaşılanlarla aynıdır.

72 Gecikmiş Kusma Kombinasyonlar Akut kusma ataklarında olduğu gibi kombinasyon tedaviler gecikmiş kusmada da etkin görünmektedir. Metoklopramid-deksametazon, sisplatine tedavisine bağlı gecikmiş kusmalarda etki bulunmuştur. Ayrıca ondansetron ve deksametazon kombinasyonunun metoklopramid-deksametazon kombinasyonu kadar etkin olduğu gösterilmiştir.

73 Hastaya ait özellikler Akut kusmanın yetersiz kontrol edilmiş olması
Gecikmiş Kusma Risk faktörleri Hastaya ait özellikler Akut kusmanın yetersiz kontrol edilmiş olması Kız cinsiyet Önceki tedavi uygulamalarında kusma

74 Uygulanan kemoterapötikler Sisplatin
Gecikmiş Kusma Risk faktörleri Uygulanan kemoterapötikler Sisplatin Diğer ilaçlarla ortaya çıkan gecikmiş kusmaya ait çok fazla bilgi yoktur

75 Gecikmiş Kusma Yüksek risk-Sisplatin Kortikosteroidlerle beraber metoklopramid veya 5HT3 antagonisti verilebilir. Kanıt düzeyi : I Öneri derecesi: A

76 Gecikmiş Kusma Yüksek risk-NonSisplatin Profilaktik kortikosteroid tek ajan olarak kullanılabilir. Ayrıca kortikosteroid-metoklopramid veya kortikosteroid-5HT3 antagonisti kombinasyonu verilebilir. Kanıt düzeyi : III-V Öneri derecesi: B-D

77 Gecikmiş Kusma Orta risk Bu grupta yer alan ilaçlarla uygulanan tedaviler için belirli bir kusma önleyici tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır. Kanıt düzeyi : V-”EC” Öneri derecesi: D

78 Beklenti Kusmaları Tanım Genellikle daha önceki tedavi uygulamalarında yetersiz veya kötü kusma kontrolü sağlanmış hastalarda görülmektedir. Özellikle hareket hastalığı gibi öyküleri olanlarda daha belirgindir. Kanıt düzeyi : III-V Öneri derecesi: B-D

79 Beklenti Kusmaları Korunma Kemoterapiye bağlı kusmanın engellenmesi beklenti kusmaları için en önemli korunma yöntemidir. Bu nedenle akut ve gecikmiş kusma ataklarının önlenmesi için en aktif yöntemler uygulanmalıdır. Kanıt düzeyi : III Öneri derecesi: D

80 Beklenti Kusmaları Tedavi Eğer beklenti kusmaları ortaya çıkmışsa desensitizasyon sağlayacak davranışsal yaklaşımlar etkindir ve bu yönde çaba gösterilmelidir. Kanıt düzeyi : III Öneri derecesi: B

81 Hastalara aşağıdaki yiyeceklerden yemeleri önerilir.
Beslenme Desteği Hastalara aşağıdaki yiyeceklerden yemeleri önerilir.        Temiz sıvılar/buz cips        Tost, kraker          Şerbet, yoğurt         Meyveler ve sebzeler          Derisi alınmış pişirilmiş tavuk

82 Aşağıdaki yiyeceklerden kaçınılması önerilir.
Beslenme Desteği Aşağıdaki yiyeceklerden kaçınılması önerilir.       Yağlı, Baharatlı ve acı,    Kuvvetli kokusu olan,

83 Az miktarda ve sık beslenme, aşırı yemeden kaçınma
Beslenme Desteği Diğer tavsiyeler Az miktarda ve sık beslenme, aşırı yemeden kaçınma Servis edilen yiyeceklerin oda ısısında olması yeterlidir. Sıcak yemekler bulantıyı arttırabilir. Radyasyon tedavisi veya kemoterapiden 1-2 saat önce yemek yenilmemelidir.

84 Yüksek doz kemoterapi 5HT3 antagonistlerinin kortikosteroidlerle beraber kombinasyonu önerilmektedir Kanıt düzeyi : II-III Öneri derecesi: C

85 Radyoterapiye bağlı kusma
Radyoterapi uygulamasına bağlı olarak kusmanın ortaya çıkışı değişkendir. Hastaların çok az bir kısmında radyoterapi yüksek emetojenik özellik taşımaktadır. Genellikle radyoterapi alanı risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ancak doz ve fraksinasyonun da birer risk faktörü olabileceği düşünülmektedir.

86 Radyoterapiye bağlı kusma
Yüksek risk Total vücut ışınlaması uygulanan hastalar kusma açısından yüksek risk taşıyan grubu oluşturmaktadırlar.

87 Radyoterapiye bağlı kusma
Yüksek risk Bu grup hastalarda kortikosteroidlerle beraber veya tek olarak 5HT3 antagonistlerinin kullanımı önerilmektedir. Kanıt düzeyi : II-III Öneri derecesi: B-C

88 Radyoterapiye bağlı kusma
Orta risk Vücut yarısına, üst abdomene, abdomino-pelvik alana yapılan radyoterapilerle mantle ve kraniospinal radyoterapiler ve kranial radyo-cerrahi uygulanan hastalar kusma yönünden orta derecede risk grubun oluştururlar.

89 Radyoterapiye bağlı kusma
Orta risk 5HT3 antagonistlerinin veya dopamin reseptör antagonistlerinin her uygulama öncesinde kullanımı önerilmektedir. Kanıt düzeyi : II-III Öneri derecesi: B

90 Radyoterapiye bağlı kusma
Düşük risk Sadece kranial, baş-boyun, pelvis ve toraksa uygulanan radyoterapiler kusma yönünden düşük risk oluşturmaktadır.

91 Radyoterapiye bağlı kusma
Düşük risk Tedavi ihtiyaç duyulduğunda planlanmalıdır. Rutin uygulama gerekli değildir. Dopamin ve serotonin reseptör antagonistleri kullanılabilir. Kanıt düzeyi : IV-V Öneri derecesi: B-D

92 Nonfarmakolojik yöntemler
Dikkati başka yöne çekme, düş kurma Gevşeme teknikleri “Biofeedback” Sistemik duyarsızlaştırma Hipnoz Masaj

93 Comparison of the efficacy and side-effects of ondansetron and metoclopramide-diphenhydramine administered to control nausea and vomiting in children treated with antineoplastic chemotherapy: a prospective randomized study V. Köseoglu (2), A. E. Kürekçi (1), Ü. Sorici (1), A. A. Atay (1), O. Özcan (1) (1) Department of Paediatrics, Gülhane Military Medical Academy and Medical School, Etlik, Ankara, Turkey (2) Department of Paediatric Oncology, Gülhane Military Medical Academy and Medical School, Etlik, Ankara, Turkey, Tel.: , Fax: Abstract Nausea and vomiting following antineoplastic therapy in patients receiving chemotherapy remains a problem. To prevent nausea and vomiting due to antineoplastic therapy, many types of drugs have been used. Ondansetron and the combination metoclopramide-diphenhydramine have been widely used in children. In this prospective randomized study these drugs were compared both for their efficacy and side-effects in children treated with antineoplastic chemotherapy (with and without cisplatin) the number of chemotherapy courses being equal in both groups. Ondansetron gave complete anti-emetic cover in five of nine courses in patients treated with cisplatin. Metoclopramide-diphenhydramine gave complete anti-emetic cover in one out of nine courses, and 17 out of 23 courses in patients treated without cisplatin. Metoclopramide-diphenhydramine produced side effects in nine courses whereas ondansetron produced side-effects in three courses. Conclusion Ondansetron appeared to be superior to metoclopramide-diphenhydramine in the control of emesis induced by chemotherapy regimens containing cisplatin. The results of the present prospective randomized study indicate that ondansetron is a useful anti-emetic in the treatment of chemotherapy-induced emesis. European Journal of Pediatrics Volume 157 Issue 10 (1998) pp


"Bulantı ve Kusmaya Yaklaşım Kanıta Dayalı Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları