Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006

2 ÖNSÖZ3 1. GENEL BİLGİLER4 1.1. Tarihçe4 1.2. Eğitim Öğretim Programı4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ5 2.1. Durum Analizi5 2.1.1. Eğitim 5 2.1.1.1. Akademik Personel Durumu 9 2.1.2. Araştırma 10 2.1.3. Hizmet 11 2.1.3.1. Fiziki Altyapı 11 2.1.3.2. Hizmet Türleri 12

3 2.2. Paydaşlar 13 2.3. G.Z.F.T. Analizi14 2.4. Varsayımlar16 3. STRATEJİK PLAN16 3.1. Misyon16 3.2. Vizyon16 3.3. Değerler 16 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler 17 3.4.1. Stratejik Amaçlar,Hedefler ve Faaliyetler 17 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME21

4 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2007 – 2011 stratejik planı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü’’ Kanunu’nun 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

5 1.GENEL BİLGİLER

6 1.1. Tarihçe Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yüksek Sağlık Şurasının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine öğrenci alımı durdurularak, yerine açılan Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün meslek lisesi binalarında faaliyet göstermelerini esasa bağlayan Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole uygun olarak 1996-1997 ders yılında Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ unda açılmıştır.

7 Hemşirelik Bölümüne Yüksekokulumuzun açılışını izleyen yıl öğrenci alınmamış, öğretim elemanı temin ettikten sonra 1998–1999 öğretim-öğretim yılında Metropol binasının 13. katında eğitim-öğretime başlamıştır. 1999– 2000 öğretim-öğretim yılından itibaren ise Yenişehir Kampusu B Blok’ta eğitim-öğretime devam etmektedir.

8 Eğitim-Öğretim Programı 2000-2001 eğitim-öğretim yılından beri Hemşirelik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi yürütülmektedir. Hemşirelik Bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilen yüksekokulumuzda isteğe bağlı hazırlık eğitimi bulunmaktadır.Başarı değerlendirmesinde ders geçme esas alınmaktadır

9 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

10 2.1. Durum Analizi 2.1.1. Eğitim

11 Hemşirelik Bölümünde yürütülmekte olan ders programları gereksinmeler doğrultusunda değiştirilmektedir. Bu değişikliğin en son şekli ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren başlayan öğrenciler için geçerli olan Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri Çizelge 1, Yüksek Lisans Dersleri ise Çizelge 2’te gösterilmektedir:

12 Dersin KoduDersin adıTeoriLab.Uyg.Kredi HEM101Hemşireliğe Giriş2002 SYO101Psikolojiye Giriş 2002 ANA105Anatomi3024 FZY103Fizyoloji4004 HİS103Histoloji1001 BİK101Biyokimya2002 MİK107Mikrobiyoloji-Parazitoloji3003 TD101Türk Dili2002 AİL 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi2002 YD101Yabancı Dil / İngilizce4004 BİL101Bilgisayar0021

13 HEM122Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar68812 HEM118 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler I2002 HEM 116Genel Beslenme2002 GS102Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi0021 YD102Yabancı Dil / İngilizce4004 TD102Türk Dili2002 AİL 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi2002 HEM 209İç ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği1001614 PAT201Patoloji 2002

14 HEM 209İç ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği1001614 PAT201Patoloji 2002 FAR213Farmakoloji2002 HEM213Fizik Muayene2002 YD205Mesleki İngilizce1001 HEM 207Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler II1001 HEM 216 Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5087 HEM208 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği2002 HEM210Sağlık Eğitimi2002 HEM 218 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5087 YD204Mesleki İngilizce2002 HEM 220Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler III1001

15 SOS 313Sosyal Antropoloji 2002 YD303Mesleki İngilizce2002 HEM 316 Halk Sağlığı Hemşireliği5087 HEM306Hemşirelikte Araştırma3003 HEM308 Afetlerde Hemşirelik veİlk Yardım2002 HEM 320 Hemşirelikte Yönetim3003 HEM 318Sağlık Hukuku 1001 YD 304Mesleki İngilizce2002 HEM 421Hemşirelikte Klinik/Saha Uygulaması I*603214 HEM 422Hemşirelikte Klinik/Saha Uygulaması II603214 Hemşirelik Bölümünün kredi toplamı 160 kredidir.

16 Çizelge 2. Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Anabilim Dalında Yürütülen Lisans Üstü Dersleri DERSLER TUK HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I244 HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim202 HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I202 HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II202 HEM 517 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri223 HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik202 HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I244

17 2.1.1.1 Akademik Personel Durumu Bölümümüzün akademik personel sayısının yıllara göre dağılımı çizelge 4’de sunulmaktadır.

18 HEM 522 İç Hastalıkları Hemşireliği I244 HEM 524 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi202 HEM 525 Onkoloji Hemşireliği223 HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I244 HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II244 HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinde Bakım Modelleri101 HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II202

19 HEM 516 Sağlık Eğitimi101 HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik202 HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II244 HEM 523 İç Hastalıkları Hemşireliği II244 HEM 526 Geriatri Hemşireliği233 HEM 601 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 602 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 603 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 605 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 606 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 519 Seminer---

20 Çizelge 4. Akademik Personel Sayısının Unvanlara ve Yıllara Göre Dağılımı Unvan1992-200020012002200320042005 Profesör111111 Doçent------ Yardımcı Doçent355566 Öğretim Görevlisi333333 Toplam*799910 Uzman (13/b Md)1211-- Arş.Gör.(35.Md)---211 Arş.Gör.(50/d. Md)354532 TOPLAM121614171413 * Eğitim-öğretimde aktif öğretim üye ve görevlilerinin toplamı

21 5. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı Akademi k Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2002-2003 Lisans200922.22 Yüksek Lisans““” Doktora- (Tıpta Uzmanlık)- 2003-2004 Lisans228925.33 Yüksek Lisans Doktora- (Tıpta Uzmanlık)- 2004-2005 Lisans1941019.40 Yüksek Lisans Doktora- (Tıpta Uzmanlık)-

22 2.1.2. Araştırma Hemşirelik Bölümünün yıllara bağlı bilimsel faaliyetleri, yayın ve yürüttüğü projeler Çizelge 6, Çizelge 7 ve Çizelge 8’de sunulmaktadır.

23 Çizelge 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 1992- 2000 20012002200320042005TOPLA M TOPLAM MAKALE Ulusal521913838 Uluslar arası33 6 SCI/SSCI/A HCI ATIF SAYISI 22 KİTAP 22 KİTAP BÖLÜMÜ 112

24 BİLDİRİ Ulusal Sözlü21155216 Poster316515 Uluslararası Sözlü112 Poster BİLİMSEL ETKİNLİKLER 23191613 74 BİLİMSEL ÖDÜLLER

25 Çizelge 7. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992- 2000 551.00---- 2001720.28---- 2002710.14---- 2003791.28--30.42 20048131.62--30.37 2005881.00---

26 Çizelge 8. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü* 1992- 2000 20012002200320042005 TTTTTTD Araştırma3*4*5* Araştırma3* * Toplam * Mersin. Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenen **Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen

27 2.1. 3.1. Fiziki Alt Yapı Bölümümüz Yenişehir Kampusu B Blok Binasının 1. ve 2. katında yer alan derslikleri ve laboratuarları Ebelik Bölümü ile ortak kullanmaktadır. Bölüm yönetim ve öğretim elemanları odaları da ikinci katta bulunmaktadır.

28 Kullanılan fiziki mekan nitelik ve ölçüleri aşağıda belirtildiği gibidir: AdıAlanı (Metrekare) Kapasitesi (Kişi) Hemşirelik Bölüm Başkanı Odası 241 6 No’lu Derslik7240 7 No’lu Derslik7550 Teknik Derslik 117415 8 No’lu derslik48- 9 No’lu Derslik7550 10 No’lu Derslik7550

29 Hemşirelik bölümü için bir adet Teknik Derslik (Beceri Laboratuarı) oluşturma çalışmamız sürmektedir.

30 Öğrencilerimiz ve akademik personelimiz Kütüphane Daire Başkanlığımızca oluşturulan Yenişehir Kampusu Merkezi Kütüphanesinden yararlanmaktadır.

31 Bölümümüz öğrencileri Yüksekokulumuzda öğrencileri için düzenlenmiş olan bilgisayar odasındaki bilgisayarları kullanabilmektedir.

32 Öğrencilerimizin yemek ihtiyacı, Rektörlüğümüzce organize edilen Yenişehir Kampusu merkezi yemekhanesinde karşılanmaktadır

33 2.1. 3.2. Hizmet Türleri Bölümümüzün öğrencileri ve öğretim elemanları; gerek klinik uygulamalarda hasta ve ailesine, gerekse saha uygulamalarında ev ziyaretleri sırasında aile üyelerine bakım,sağlık eğitimi vermekte ve danışmanlık yapmaktadırlar.

34 2.2 Paydaşlar Hemşirelik Bölümünün ilişkide olduğu gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

35 Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanl ar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel + İdari Personel+ Öğrenciler+++ Veliler+ YÖK+ Rektörlük+ Mezunlar+ Sağlık Bakanlığı ++ Milli Eğitim Bakanlığı ++ Maliye Bakanlığı+

36 TÜBİTAK Diğer Sağlık YO ve Hemşirelik YO + Sivil Toplum Kuruluşları + Sosyal Hizmetler ÇEK+ ME.Ü. Fakülte ve Yüksekokulları ++ Sağlık Bilimleri Ens.++ Valilik++ Meslek örgütleri+ Yerel yönetimler++ ÜAK+

37 2.3. GZFT Analizi

38 Güçlü yanlarımız  Laik ve demokratik bir eğitim sisteminin izlenmesi,  Sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması,  Eğitim programının insan ve gereksinimlerini temel alması,  Etik sorunları tanıma, kavrama ve etik ilkeler doğrultusunda bakım verme anlayışının olması,  Sağlıkta eşitsizlikleri azaltmaya yönelik bir eğitim yaklaşımının olması,  Temel sağlık hizmetleri ağırlıklı bir programımızın olması,  Doğumdan ölüme kadar sağlıklı ve hasta bireylerin daha iyi bir sağlık düzeyine eriştirilebilmesi için bütüncül yaklaşım izlenmesi

39  Eğitim sistemimizin iş-merkezli değil; birey- merkezli anlayışı kazandırması,  Teorik derslerin uygulamalarla desteklenmesi,  Eğitim için çeşitli uygulama alanlarının olması,  Öğretim elemanlarının yeni bilgiye ulaşma farkındalığının olması,  Mesleki örgütlenme bilincinin geliştirilmesi  Mesleki alanda geliştirilen çağdaş teorilerin izlenmesi ve denenmesi,

40  Yeniliklere açık, evrensel değerlere sahip, araştırma bilinci ve becerisi gelişmiş, ekip çalışmasının önemini kavrayan, kritik düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş, toplumun bütün bireylerine ulaşabilen öğrenciler yetiştirilmesi,  Mezunlarımızın iş bulma olanaklarının olması ve tercih edilmesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hemşirelik anabilim dalında lisans üstü eğitim programı olması,  Nitelikli akademik personelin bulunması,  Bölümümüzün akademisyen hemşireler tarafından yönetilmesi,

41 Zayıf yanlarımız  Öğrenci sayısının fazla olması,  Yüksekokulumuzun bölümlere alınacak öğrenci  sayısının belirlenmesinde karar verici olamaması,  Öğretim elemanı sayısının az olması,  Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle kendilerini geliştirmeye yönelik programlara katılamamaları,

42  Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle bilimsel çalışmalara yeterince zaman ayıramamaları,  Projelerin finansal yönden yeterince desteklenmemesi,  Bilimsel etkinlik sayısının istenilen sayıda düzenlenemeyişi,  Doktora eğitim programının açılamaması,  Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uygulama alanında öğretim elemanı ile öğrencinin yeterli etkileşimde bulunamaması  Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uygun öğretim tekniklerinin istendik düzeyde kullanılamaması,

43  Danışman başına düşen öğrenci sayısının fazla olması,  Ders programlarının çok yüklü olması,  Programın doluluğu nedeniyle seçmeli ders sayısının sınırlı olması,  Eğitim araç ve gereçlerinin yetersizliği,  Beceri laboratuarının yetersizliği,  Öğrencinin yabancı dil eksikliği nedeniyle bilgiye ulaşma güçlüğü,  Türkçe mesleki ders kitapları ve süreli yayınların yetersizliği,  Mesleki bilgi ve uygulamaya katkı verecek nitelikteki araştırmaların az olması,

44 Fırsatlar  Klinik ve saha uygulamalarında öğrencilerimizin  aile ve kurumlar tarafından kabul görmesi ve desteklenmesi,  Lisansüstü eğitimin verilmesi,  Bazı konuların anlatımı için dışarıdan uzmanların getirilmesi,  Bölgemizde her basamak sağlık kuruluşunun mevcut olması,  Mezunlarımızın sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en temel sağlık ekibi üyesi olması,

45  Mezunlarımızın meslekte uzmanlaşma fırsatlarının olması,  Öğrencilerimizin alanda çalışan hemşire ve ebelerle ortak çalışmalar yapılabilmeleri,  Öğrencilerimizin alanında yetişmiş öğretim elemanları tarafından yetiştirilmeleri,  Yabancı dilde ders kitabı ve süreli yayınlara kütüphane ve Internet erişim ağıyla ulaşma imkanı,

46  Erasmus kapsamı içinde AB ülkelerinin eğitim imkanlarından yararlanma,  Bilim ve teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak  ders programının güncellenebilmesi,  Bölümümüzü tercih eden öğrenci kalitesinin her yıl yükseliyor olması,  Hemşireliğin, serbest dolaşım kapsamında olan 6 meslekten biri olması,  Ulusal Sağlık Politikası içinde hasta hakları ile ilgili olumlu gelişmelerin olması

47 Tehditler  YÖK Yasa Tasarısında Yüksekokulların konumundaki belirsizlik,  Sağlık Bakanlığının ön gördüğü hemşire görev tanımları ile uluslar arası meslek örgütlerinin ön gördüğü görev tanımlarının uyuşmaması,  Ülke politikaları nedeniyle mezunlarımızın yetiştikleri alanda istihdam edilmemeleri,  Ülke politikaları nedeniyle mezunlarımızın eşit işe eşit ücret fırsatlarının olmaması,

48  Temel sağlık hizmetlerinin öneminin ülke politikalarına yansımaması  Güçlü bir meslek örgütünün bulunmaması,  Güncel bir meslek yasasının halen çıkarılamamış olması,  Hemşireliğin kadın mesleği olması,  Araştırma projelerinin mali yönden yeterince desteklenmemesi,  Akademik personelin maaşlarının düşük olması,  Bölümlerin üniversite olanaklarından eşit yararlanamaması,  Uygulama alanlarının nitelik yönünden yetersiz olması,  Öğrenci aflarının kapsamının sınırlanmamış olması,

49  2.4. Varsayımlar  Stratejik planın idari ve akademik personel tarafından özümsenmesi ve benimsenmesi,  Üniversite üst yönetiminin stratejik planın uygulanmasında gerekli desteği vermesi,  Ulusal Sağlık Politikalarının belirlenmesinde hemşire profesyonellerin katılımının sağlanması,  YÖK bünyesinde hemşirelik ve ebelikle ilgili kararlara danışmanlık yapacak hemşire ve ebelerden oluşan bir birimin olması,

50 3. STRATEJİK PLAN

51 3.1.Misyon Birey, aile ve toplum sağlığına odaklanmış, hemşirelik mesleği ile ilgili gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı, yaşam boyu öğrenme becerisi gelişmiş, yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci hemşireler yetiştirmek.

52 3.2.Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmak, hemşirelik mesleklerinin ve toplum sağlığının gelişmesine katkı verecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

53 3.3. Değerler Atatürk ilkelerine bağlı, İnsan haklarına saygılı,Adil, Etik değerlere duyarlı, Kendini geliştirebilen, Toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede lider İdealist,Şeffaf Akademik özgürlüğe sahip Bireysel ve mesleki otonomiye önem veren Mesleki örgütlenme bilinci olan Kanun ve yönetmeliklere uyan Bilimin evrenselliğine inanan Yenilikçi olan Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermeyen Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem veren

54 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler

55 3.4.1. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler Amaç 1: Hemşirelikte Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi geliştirerek sürdürmek

56 Hedef 1: Akademik insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden bölümlere dengeli dağılımını sağlamak ve gelişimini sürdürmek Faaliyetler: 1.1.1. 2011 yılına kadar hemşirelik bölümünde anabilim dalları açılacak 1.1.2. Her anabilim dalında en az 3 öğretim elemanı olacak 1.1.3. Her öğretim üyesi yılda bir uluslar arası (SCI ve SCI expanded) ya da ulusal hakemli bir dergide en az bir makale yayımlayacak 1.1.4. Hemşirelikle ilgili alanlarda kaynak kitap yayımlanacak

57 Hedef 2: Teknolojik alt yapı ve donanımı yeterli hale getirmek, Faaliyetler: 1.2.1. 2011 yılına kadar derslik sayısı öğrenci sayısına uygun artırılacak 1.2.2. Her derslik için klima olacak 1.2.3. Her derslik için projeksiyon cihazı olacak 1.2.4. İki adet beceri laboratuarı kurulacak 1.2.5. Ofislerin donanımları (klima, masa vb.) tamamlanacak 1.2.6. Öğrenci sayısına uygun ve donanımlı bilgisayar laboratuarı oluşturulacak

58 Hedef 3: Sağlık bakım sistemindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama Faaliyetler: 1.3.1. Ulusal ya da uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı uygulanacak 1.3.2. Öğretim elemanları ve öğrencilere farklı üniversitelerde uygulama olanakları sağlanacak

59 Hedef 4: Eğitim programı geliştirme çalışmalarını sürdürme Faaliyetler: 1.4.1. 2011 yılına kadar hemşirelik bölümü için entegre eğitim modeli geliştirilecek, 1.4.2. Ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme alanında uzman birer kişi istihdam edilecek 1.4.3. Seçmeli ders sayısı arttırılacak 1.4.4. Hazırlık sınıfı (İngilizce) zorunlu hale getirilecek

60 Hedef 5: Öğrencilere etkili öğrenim yaşantıları sağlama Faaliyetler: 1.5.1. Tüm derslerin interaktif öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmesi sağlanacak 1.5.2. Yeterliliğe dayalı eğitim uygulanacak 1.5.3. Uygulama alanlarının öğrenciyi destekleyecek şekilde düzenlenmesi için kurumlarla işbirliği arttırılacak 1.5.4. Bölümlerin önerdiği öğrenci kontenjanlarının dikkate alınması için gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilecek 1.5.5. Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılmaları desteklenecek 1.5.6. Öğrencilere bilimsel araştırma yapmaları konusunda verilen danışmanlık arttırılacak

61 Hedef 6: Lisansüstü programlarını ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirme Faaliyetler: 1.6.1. Hemşirelik anabilim dallarında doktora programı açılacak

62 Amaç 2: Mesleki bilgiye katkı sağlayacak araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak ve yaymak

63 Hedef 1. Hemşirelik bilgisine katkıda bulunacak nitelikte araştırmaların arttırılması Faaliyetler: 2.1.1. Araştırma sonuçlarının kurumlar tarafından kullanılması sağlanacak 2.1.2. Bölge ve ülke sorunlarına çözüm getirecek nitelikte araştırmaların sayısı arttırılacak 2.1.3. Uygulama alanlarındaki hemşire, ebe ve diğer sağlık profesyonelleriyle ortak yürütülen araştırma ve projelerin sayısı arttırılacak 2.1.4. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projelerin sayısı arttırılacak 2.1.5. Biyoistatistik alanında uzman olan en az bir kişi istihdam edilecek

64 Hedef 2. Araştırma sonuçlarının tanıtılması Faaliyetler: 2.2.1. Araştırma sonuçlarının, bilimsel toplantı ve kitle iletişim araçları yoluyla meslektaşlar ve toplumla paylaşılması sağlanacak 2.2.2. Yapılan çalışmaların Yüksekokul WEB sayfasında tanıtımı sağlanacak

65 Amaç 3: Toplumun sağlık düzeyini artırmaya katkıda bulunmak Hedef 1. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin kalitesinin güçlendirilmesi

66 Hedef 2. Toplumun olumlu sağlık davranışı kazanmasına katkıda bulunulması Faaliyetler: 3.2.1. Yazılı ve görsel kitle iletişim araçları kullanılarak sağlık eğitimlerinin sayısı arttırılacak 3.2.2. Her yaş ve özel duruma uygun sağlık bakım hizmetinin geliştirilmesi için broşürler hazırlanacak 3.2.3. Halk konferansları düzenlenerek sağlık alanında bilinç geliştirmelerine katkıda bulunulacak 3.2.4. Ebeveynliğe hazırlık sınıfları oluşturulacak

67 Amaç 4: Yüksekokulumuzda ve bölümümüzde ekip ruhunu geliştirmek, iletişimi, verimliliği ve memnuniyeti üst düzeye çıkarmak

68 Hedef 1: Bölüm çalışanlarının memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Faaliyetler: 4.1.1. Öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimi seminerlerinin sayısı arttırılacak 4.1.2. Akademik kurul ve Ana Bilim Dalları tarafından düzenlenen bilgi paylaşım toplantılarının sayısı arttırılacak 4.1.3. Bölümler içinde yapılacak sosyal aktivitelerle bölüm çalışanlarının memnuniyeti ve verimliliği artırılacak

69 Amaç 5: Yüksek puanlı öğrenci girişini sağlamak

70 Hedef 1: Bölümümüze öğrencilerin yüksek puanla girişinin ve tercih etmelerinin sağlanması Faaliyetler: 5.1.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunularak bölümün tanıtımı yaygınlaştırılacak 5.1.2. Tercih sıralamasında bölümlerimizi ilk 3 sırada tercih edip yerleştirilenlere yüksekokulumuz tarafından burs verilecek 5.1.3. Yüksekokulumuz WEB sayfasında bölümümüzle ilgili bilgilerin güncelliği korunacak ve sürdürülecek, 5.1.4. Mezunlarla ilgili izleme çalışması yapılacak, yüksekokulumuz WEB sayfasında yer alacak

71 Amaç 6: Kurum kültürünü geliştirmek

72 Hedef 1: Öğrenciler, çalışanlar ve kurum arasındaki bağların güçlendirilmesi Faaliyetler: 6.1.1. Üniversitedeki birimler arası ortak dersler, bilimsel proje, kongre vb.) ve sosyal etkinlikler sağlanacak ve geliştirilecek 6.1.2. Öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişimi güçlendirecek ortamlar sağlanacak ve yaygınlaştırılacak 6.1.3. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları için olanaklar geliştirilecek 6.1.4. Mezunlar derneğinin kurulması sağlanacak,

73 6.1.5. Mezunlarla öğrencilerin bilimsel ve sosyal toplantılarla bir araya getirilmeleri sağlanacak, 6.1.6. Birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumunu arttırmak amacıyla son sınıf öğrencileri ile etkileşimleri arttırılacak 6.1.7. Akademik ve idari personelin memnuniyeti ölçülecek

74 Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gelecek beş yıllık planı aşağıda açıklamaktadır.

75 Çizelge 13. 2007-2011 5 Yıllık planlama döneminde ulaşılması amaçlanan stratejik hedeflerin zaman çizelgesi. YILLARA BAĞLI ULAŞILMASI HEDEFLENEN STARTEJİLER STRATEJİK HEDEFLER 2007-20082008-20092009-20102010-2011 1.1 + + + + 1.2 ++++ 1.3++++ 1.4+++ 1.5++++ 1.6+ 2.1+ ++ 2.2++ ++ 3.1++ ++ 3.2++++ 4.1++++ 5.1+++ 6.1++++

76 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılacaktır.

77 4.1. Öğrenci memnuniyeti Her yarıyıl sonunda yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin yüksekokulumuzda aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitime ilişkin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Öğrenci memnuniyetinin her yarıyıl sonunda en az %70 olması, bölümümüzün öğrenci eğitimi ve öğretimi konusunda doğru yolda olduğunun göstergesi olarak kabul edilecektir.

78 4.2. Akademik ve idari personel memnuniyeti Her yıl sonunda yapılacak “Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi” ile Akademik ve idari personelimizin memnuniyet dereceleri ölçülecektir.

79 4.3. ÖSS Sınavında Taban Puanı ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yüksekokulumuzun Hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı 289.319, tavan puanı 324.839’dur. Puan düşüklüğünün nedenlerinden biri Sayısal-1 ile öğrenci yerleştirilmesidir. Öğrenci kalitesinin, dolayısıyla başarısının yükselmesi için Sayısal-2 ile öğrenci alınması gerekmektedir. Bunun için başlatılan girişimler sürdürülecek ve sonuçları izlenecektir. Bölümümüze yerleştirilen öğrenci sayısı, her yıl belirlediğimiz kontenjanın en az iki katı olmaktadır. Bu durum,bölümümüze talebin fazla olduğunun göstergelerinden biridir

80 4.5. Diğer Faaliyetlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  Tamamlanmış yüksek lisans tez sayısı  Mezun edilen öğrenci sayısı  Tamamlanmış proje sayısı  Halka yönelik düzenlenen eğitim konferansların sayısı  Yayınlanmış kitap sayısı  Düzenlenen bilimsel toplantıların sayısı  Okulun mevcut akademik ve idari personel sayısı  Mezunların izlenmesi  Sosyal toplantı sayısı (Öğrenci, akademik ve idari eleman)  Bilimsel etkinliklere katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı  Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı  Beceri laboratuarı sayısı


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları