Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLENİN ÖĞELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLENİN ÖĞELERİ."— Sunum transkripti:

1 CÜMLENİN ÖĞELERİ

2 “Başkalarıyla iyi geçinen insan her zaman mutlu olur
“Başkalarıyla iyi geçinen insan her zaman mutlu olur.”cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? A)Özne B)Yüklem C)Nesne D)Zarf tümleci

3 CEVAP:C

4 “Kavak ağaçlarının yaprakları kelebekler gibi havada uçuşuyor
“Kavak ağaçlarının yaprakları kelebekler gibi havada uçuşuyor.”cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? A)Nesne B)Dolaylı tümleç C)Özne D)Zarf tümleci

5 CEVAP:A

6 “Eski imparatorluk şehrinin baharını bu kiraz çiçeklerinden daha iyi ne ifade edebilir?”
cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A)Eski imparatorluk B)Bu kiraz çiçeklerinden daha iyi C)Eski imparatorluk şehrinin baharını D)Ne

7 CECAP:D

8 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır? A) Yakın dostlarım,bütün kitaplardır. B) Babamın arabası evin önündeydi. C) Cebindeki paraların hesabını bilmez. D) Ayrılık acısı çekilecek dert değil.

9 CEVAP:B

10 5. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi “neyi,nerede,nasıl” sorularının tümünün cevabını içerir? A)Çocukluk anılarını ,arkadaşlarına uzun uzun anlattı. B)Anlatmanız istendiğinde,yaşamınızı ayrıntılarıyla anlatmıştınız. C)Adına düzenlenen bir toplantıda öğrencilik yıllarını coşkuyla anlatmıştı. D)Akşamları torunlarını çevresinde toplar masallar anlatırdı.

11 CEVAP:C

12 “Kardeşim,öğretmenin şiir kitabını masanın üzerinde görmüş
“Kardeşim,öğretmenin şiir kitabını masanın üzerinde görmüş.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? A)Özne B)Yüklem C)Belirtili nesne D)Zarf tümleci

13 CEVAP:D

14 7. Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın. Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci B) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci C) Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci D) Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem

15 CEVAP:A

16 8. Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.
Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne-Yüklem B) Dolaylı tümleç-Yüklem C) Zarf tümleci-Yüklem D) Belirtili nesne-Yüklem

17 CEVAP:D

18 9. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur
9. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A) Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.

19 CEVAP:B

20 10. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir. B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır. C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir. D) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

21 CEVAP:D

22 11. Aşağıdaki sorulardan hangisi, zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir?
A) Bankanın açılmasını ne kadar beklediniz? B) Gezip gördüğünüz yerler nasıldı? C) Adresi nasıl bulduğunu öğrendin mi? D) Ne zaman döneceğini kimden öğrenebiliriz?

23 CEVAP:A

24 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gece” sözcüğü, zarf tümlecidir
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gece” sözcüğü, zarf tümlecidir? A) Bu olay gece ile gündüz farkından kaynaklanıyormuş. B) Orda, gece, gündüze göre çok uzunmuş bu mevsimde. C) Sabaha kadar döndüm durdum; gece bitmek bilmedi. D) Gece hep bunu düşündüm; ama işin içinden çıkamadım.

25 CEVAP:D

26 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne,nesne,yüklem şeklindedir? A) Beni neden sinir ediyorsun? B) Gök gürültüsü insanları korkutur. C) Bu işin içinden çıkamazsın D) Tren yavaşlayınca yere atlıyorlar.

27 CEVAP:B

28 "Öğrencileriniz son günlerde neler okuyorlar
"Öğrencileriniz son günlerde neler okuyorlar." Sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesi olur? A) Özne B) Nesne C) Dolaylı Tümleç D) Zart Tümleci

29 CEVAP:B

30 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi bulmaya yöneliktir
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi bulmaya yöneliktir? A) Üstüne yorgan mı örttüler? B) Doktora dün beni mi sormuş? C) Çocuğun başına taş mı düşmüş? D) Yarışmaya seni mi gönderecekler?

31 CEVAP:C

32 16. "Onlar her yerde onun karşısında idiler
16. "Onlar her yerde onun karşısında idiler." Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Özne + Z. Tümleci + Nesne + D. Tümleç + Yüklem B) Özne + D. Tümleç + D. Tümleç + Yüklem C) Özne + D. Tümleç + Yüklem D) D. Tümleç + Özne + Yüklem

33 CEVAP:C

34 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yer almamıştır
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yer almamıştır? A) Küçük kardeşi bu yıl okula başlıyor B) Çiçekçiye uğrayıp üç kırmızı gül aldım. C) O, "Altın Kelebek" ödülünü bileğinin hakkıyla aldı. D) Doğum gününde ona, sadece bir kalem alabildik.

35 CEVAP:A

36 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir? A) Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı. B) Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı. C) Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler. D) Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz.

37 CEVAP:B

38 Aşağıdaki cümlelerden hangisi "ne, neyi, nerede" ve "nasıl" sorularının tümüne cevap vermektedir?
A) Ahmet toplantıda sana ne söyledi? B) Orada bulunanlar, konuyu tartıştı. C) Kuş, yuvasında yavrularını sevgiyle besliyordu. D) Çocuklar bahçede oynamaya başladı.

39 CEVAP:C

40 20. “Yıllar öncesinin solgun eylül, ekim ayları, asırlık çınarlar ve titrek yapraklar arasında dönüp duruyor benimle birlikte.” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Eylül, ekim ayları. B) Solgun eylül, ekim ayları C) Yıllar öncesinin solgun eylül, ekim ayları D) Asırlık çınarlar ve titrek yapraklar

41 CEVAP:C

42 21. Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti
21. Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Özne - nesne - yüklem B) Özne - yüklem C) Özne - zarf tümleci - yüklem D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

43 CEVAP:A

44 22. Karşımızda oturan orta yaşlı, gözlüklü bayan, İki büyük gazeteyi didik didik etti. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem B) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem C) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem D) Özne - nesne - yüklem

45 CEVAP:D

46 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır? A) Buradaki insanlar zengindi; ama mutlu değillerdi. B) Okuduğum romanın çok acıklı bir anlatımı vardı. C) Varacağım yere erken saatlerde ulaşmalıyım. D) Bir gün benim haklı olduğumu sen de anlayacaksın.

47 CEVAP:C

48 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır? A) Yağmur yağmaya başlayınca aklıma hemen yağmurla İlgili şiirler geliyor. B) Bacanın üstündeki leylek yuvası çok görkemli görünüyordu. C) Lokanta dışarıdan çok kötü görünüyordu. D) Savaşta ölenlerin anısına yapılan heykel beni çok duygulandırdı.

49 CEVAP:A

50 25. Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçülterek teselli ederler. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? A) Özne B) Yüklem C) Dolaylı tümleç D) Nesne

51 CEVAP:C

52 26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır? A) Toplantının üç gün ertelendiğini açıkladılar. B) Bir akşamüstü güneş batarken sahilde tek başıma bir süre dolaştım. C) İki saat içinde dükkândaki tüm malları tek tek saydık. D) Ilık ılık esen bir bahar yeli saçlarımızı okşuyordu.

53 CEVAP:B

54 27. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ başarıyı/ yakalayacaktır. B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın fark etmeyen güzel yanlarını /gösterirler. C) Gerçek okuyucu, /okuyacakları konusunda seçici davranmayı /bilir. D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi /bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

55 CEVAP:B

56 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kim, neyi, ne zaman" sorularının üçünün de karşılığı vardır? A) İyi bir eleştirmen bir eseri incelerken kendi ruhunun serüvenlerini anlatır. B) Sigara içen anne ve babalar, çocuklarının hayatlarını tehlikeye atıyorlar. C) Parasal sorunlardan bunalanlar kendilerine ikinci bir iş arıyor. D) Sömürge ülkeler birer birer bağımsızlığına kavuşuyor.

57 CEVAP:A

58 29. Bir gün mahallenin ana caddelerinden birinden geçerken ekmek satan yeni bir dükkânın açıldığını gördüm. Bu cümlede altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir? A)Özne B) Belirtisiz nesne C) Dolaylı tümleç D) Belirtili nesne

59 CEVAP:D

60 30. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir
30. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? A) İki gün önce beni mi aramıştın? B) Onun Ankara'ya gelince nerede kalacağını biliyor musun? C) Otobüsün nerede mola vereceğini biliyor musun? D) Bu sözleri kimden duydunuz?

61 CEVAP:A


"CÜMLENİN ÖĞELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları