Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Misyon = Görev Geleceğe yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için üstlenilmesi gereken özel görevi ifade eder. Örgütün varoluş nedenidir ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Misyon = Görev Geleceğe yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için üstlenilmesi gereken özel görevi ifade eder. Örgütün varoluş nedenidir ve."— Sunum transkripti:

1 Misyon = Görev Geleceğe yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için üstlenilmesi gereken özel görevi ifade eder. Örgütün varoluş nedenidir ve onun üstlendiği kritik görevi içerir. Bu anlamda misyon; örgütün üretim kimliğini gösterir, örgüt felsefesini canlandırır. Çünkü örgütsel mis-yon, yöneticiler ve tüm personel tarafından paylaşılan ortak değerler ve inançlar etrafında oluşur. Örgütün başarısında; teknoloji, ekonomik kaynaklar, yapı ve yeniliklerden daha çok örgütün misyonu ve felsefesi rol oynar.

2 Misyon Misyon; kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve var oluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.

3 Misyon Kurum misyonunun belirlenmesinde: Bu gün ne durumdayız?
Ne yapmaktayız? Görevimiz nedir? Kim için yapmaktayız? Nasıl ve neden yapmaktayız? Neden varız? Asli yeterlilik alanımız nedir? Başka kurumlardan ayıran özellikler nelerdir? Kurumun karakterini ne belirlemektedir? Gelecek için arzularımız nedir? Kurumun amacına ulaşması nasıl sağlanacaktır? Sorularının cevabı aranmalıdır.

4 Misyon için cevaplanması gereken sorular
Var olma nedenimiz nedir? Kimlere hizmet ediyoruz? Hangi ihtiyaçları karşılıyoruz? Yerine getirmek zorunda olduğumuz yasal görevler nelerdir? Amacımız ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?

5 MİSYON İFADESİ Kısa ve çarpıcı olmalıdır
Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir Okulun hizmet verdiği kişi ve kuruluşları belirtir Okulun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır

6 Anlamlı misyon örnekleri
Çevre Kalitesi Biriminin Misyonu, halkımız için sağlıklı ve güvenli bir çevrenin sağlanması ve bunun korunmasıdır. NEDEN ANLAMLI? Birimin çalışma alanını, var olma nedenini, hizmet sağlayacağı kesimi tanımlıyor

7 Anlamlı misyon örnekleri
Sosyal Hizmetler Biriminin misyonu, yasal düzenlemelerle uyumlu olarak, birey ve ailelere temel insani ihtiyaçlarını karşılama ve kendine yeterli olma konusunda yardımcı olmaktır. NEDEN ANLAMLI? Görev alanı, yasaların verdiği yetki ve hizmet verdiği kesim belirtiliyor.

8 MİSYONUMUZ İYİ ORGANİZE OLMUŞ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇERİSİNDE ÖĞRENCİLERİN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARIP GELİŞTİREREK DEMOKRATİK DEĞERLERE BAĞLI, ÇEVREYE DUYARLI, BİLİMSEL DÜŞÜNEN, İYİ İLETİŞİM KURABİLEN VE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEN BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.

9 Misyonumuz: Elektronikteki gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak.

10 Misyonumuz: Dünyadaki gelişmelere endekslenen ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak.

11 TASLAK MİSYON İstanbul’u yaşanabilir, özgün ve lider bir küresel kent yapma hedefimizi adil ve gelişime açık bir yönetişim anlayışı ile gerçekleştireceğiz. Gücümüzü nitelikli ekibimizden ve değerlerimizden alıyoruz. Adalet Güven Saydamlık Kalite Verimlilik Katılım

12 Misyon Misyon ifadesinin 4 unsuru: 1-Temel misyonumuz nedir?
1.1-Ana misyon: -Bu gün ne durumdayız? -Ne olmak arzusundayız? 1.2-Asli yeterlilik alanımız nedir? 1.3-Ayırt edilebilir yetersizliğimiz nedir? 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır? 2.1-Kurumun karakterini belirleyen anahtar 2.2-Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir? 4-Uzun dönemdeki mali hedeflerimiz nelerdir?

13 Misyon 1-Temel misyonumuz nedir? 1.1-Ana misyon:
Ana misyon ifadesi bu gün olduğumuz ve gelecekte olmayı arzuladığımız durumu belirler. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz. (Mevcut durum) Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, bu kurumlardaki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemlerin, kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.(Gelecekte olmayı arzuladığımız yer)

14 Misyon Misyonumuz, dünyanın her yerine yayılmış kamusal ve özel sektördeki müşterilerimize en üst kalitede atık toplama, taşıma, işleme, satış ve bunlarla ilgili hizmetleri sunmaktır. (Mevcut durum) Misyonumuzu etkili, güvenli ve kamu çıkarlarını korumada hükümetin rolüne saygılı olarak çevre sorumluluğu taşır bir biçimde yöneteceğiz. (Geleceğe yönelik hedef) (Browning-Ferris Industries)

15 Misyon 1-Temel misyonumuz nedir? 1.2-Asli yeterlilik alanımız:
Kurumun neyi yapmada becerikli olduğunu belirler ve bunu ana misyonun bir parçası olarak ifade eder. Özel öğretim kurumlarının açılması, bu kurumlar ile açılmış olan azınlık ve yabancı okulların eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin plan ve programları yapmak, denetim ve gözetimini yürütmek veya yürütülmesini sağlamakla görevliyiz.

16 Misyon Biz petrol ve doğal gaz arayan, üreten ve bunu müşterilerimiz için petrol ürünü ve kimyasal maddelere dönüştüren..... ...dekoratif ve işlevsel uygulamalara yönelik astar ve yapıştırıcılar geliştirir, üretir ve pazarlar. Misyonumuz, müşterilerimize onların ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermede lider olarak görülmek ve seçilmiş hedef pazarlarda ciddi bir pay sahibi olmaktır. Misyonumuz, dünyanın her yerine yayılmış kamusal ve özel sektördeki müşterilerimize en üst kalitede atık toplama, taşıma, işleme, satış ve bunlarla ilgili hizmetleri sunmaktır

17 Misyon 1-Temel misyonumuz nedir? 1.3-Ayırt edilebilir yetersizlik: Kurum için değer taşımayan ifade ve işlerdir. Bunlar kurumların verdiği hizmeti belirleyen ifadeler olmakla birlikte önem arz etmeyen, ayırt ediciliği olmayan hizmetlerin ifadelerdir. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz.

18 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır?
Misyon 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır? 2.1-Kurum gayesine karakterine önem vererek ulaşabilir. Bazıları bunu “ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK” olarak da adlandırmaktadırlar. Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla,

19 Misyon Biz petrol ve doğal gaz arayan, üreten ve bunu müşterilerimiz için petrol ürünü ve kimyasal maddelere dönüştüren “entegre” bir petrol şirketiyiz. Burada bu kuruluşun karakteri “entegre” olmasıdır. Çünkü ancak bu yolla büyüyebilecektir. Bu karakter kurumun içsel büyüme stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Kurumun karakterini belirleyen anahtar kelimeler birden fazla da olabilir. “O alandaki insan ve sermaye kaynaklarını temel işkolumuza aktarmanın ve katı atık alanında bu gün gördüğümüz heyecan verici fırsatları yakalamaya çalışmanın zamanı gelmiştir.”

20 Misyon 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır?
2.2- Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji: Kurum karakterinin belirlenmesi, iş kolu bölünmesinin ilk aşamasıdır. Kurumlar ilgilendikleri temel alanı, ana iş kollarını tanımlamalıdırlar. Bir kurum portföyünü kollara ayırmak ve her iş kolu için bir strateji tanımlamak, misyonun nasıl yürütüldüğünü, hedeflere nasıl ulaşılacağını gösterir. Genişletilmiş misyon ifadesini oluşturmanın temel gereklerinden biri, her iş kolu için tek cümlelik, kolayca anlaşılan bir ana strateji ifadesi geliştirmektir.

21 Misyon 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir?
Kurum karakterinin (Altın Yumurtlayan Tavuk) eskimesi veya sınırlı büyüme imkanlarına sahip olması halinde diş büyümenin yolları aranır. Bunlar kurumun ayırt edici yeterliliklerinin ve kanıtlanmış performansının ortaya çıktığı alanlar olmak durumundadır. (Lisans verme, müşterek girişimler, benzer iş kolları oluşturma vb. dış büyüme stratejilerindendir.)

22 4-Uzun dönemdeki mali hedefler nelerdir?
Misyon 4-Uzun dönemdeki mali hedefler nelerdir? Kuruluşun varlığını sürdürebilmesi, olası kriz ortamlarını zarar görmeden atlatılabilmesi için alınması gereken mali önlemlere ilişkin çalışanlara verilen görev ve yükümlülüklerdir.

23 Misyon Misyonumuz Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin açılması, bu kurumlar ile açılmış olan azınlık ve yabancı okulların eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin plan ve programları yapmak, denetim ve gözetimini yürütmek veya yürütülmesini sağlamakla görevliyiz. Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, bu kurumlardaki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemlerin, kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.

24 Misyon Misyonumuz: Müşterilerimize üstün kalite endüstriyel ve ticari mil yatakları ve ilgili destek hizmetleri sağlıyoruz. Çalışanlarımız arasında takım çalışmasına önem vererek bulunduğumuz endüstride performansta lider olmayı ve hissedarlarımızın yüksek bir kazanç elde etmelerini arzuluyoruz.

25 Misyon Misyonumuz: Ülkemizdeki tüm özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak. (KALDER)

26 Misyon Misyonumuz: Dünyadaki gelişmelere endekslenen ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak. (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu)

27 Misyon Misyonumuz: Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusundaki bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması, yeni uygulamaların araştırılması, ilgili kesimlerin bilinçlendirilmesi. (Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Uzmanlık Grubu)

28 Misyon Misyonumuz: Değerleri doğrultusunda yerli ve yabancı otomotiv sanayine teknik kauçuk ürünler üreterek ülke sanayi ve ekonomisine katkıda bulunmaktır. (Teklas)

29 Misyon Misyonumuz: Elektronikteki gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak. (Beko Elektronik))

30 Misyon Misyonumuz: Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek, ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

31 Misyon Misyonumuz: Evrensel niteliğe sahip üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmak (Anadolu Üniversitesi)


"Misyon = Görev Geleceğe yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için üstlenilmesi gereken özel görevi ifade eder. Örgütün varoluş nedenidir ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları